Авторський ліцензійний договір

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження авторських договорів ... 5
1.1. Загальні засади законодавчого регулювання авторських договорів ... 5
1.2. Поняття та види ліцензійних договорів ... 10
Розділ 2. Загальна характеристика авторського ліцензійного договору ... 16
2.1. Предмет та юридична природа ліцензійного договору ... 16
2.2. Суб'єкти ліцензійних відносин ... 18
2.3. Структура ліцензійного договору ... 19
2.3. Обов'язки та права сторін ліцензійного договору ... 20
2.4. Гарантійні зобов'язання та ліцензійні ризики. Захист патентних прав ... 23
2.5. Ліцензійні платежі та право ліцензіара на винагороду ... 24
Розділ 3. Класифікація ліцензійних договорів ... 28
Висновки ... 31
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Авторський ліцензійний договір" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Авторський ліцензійний договір"

Курсова робота "Авторський ліцензійний договір" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Авторський ліцензійний договір", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Авторський ліцензійний договір" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Авторський ліцензійний договір" і призначений виключно для пошукових систем.

НІМЕЧЧИНА (Федеративна Республіка Німеччина) - держава в Західній Європі. За формою державного пристрою ФРН - федерація, в складі якої 16 земель (без яких-небудь національних основ). Кожна земля має власну конституцію, виборний законодавчий орган - однопалатний ландтаг (в Баварії - двопалатний) і уряд на чолі з прем'єр-міністром. За формою державного правління ФРН - парламентська республіка. Вищі органи держави - згідно з Основним законом 1949 р. - Федеральний президент, бундестаг і бундесрат, Федеральний уряд і Федеральний конституційний суд. Федеральний президент є главою держави. Він обирається спеціальним органом - Федеральними зборами на 5. Справи про визнання недійсними торгів в зв'язку з продажем майна, не належного боржнику -  Предмет доведення [293]:  1) збудження виконавчого виробництва (ст. 9 Федерального закону "Про виконавче виробництво");  2) накладення арешту на спірне майно і (або) включення його в опис судовим приставом-виконавцем (ст. 51 Федерального закону "Про виконавче виробництво");  3) приналежність спірного майна позивачу на праві власності або володіння позивачем спірним майном, належним третій особі, внаслідок закону або договору (ст. ст. 304, 305, 449 ГК РФ);  4) включення до складу майна, підданого арешту (описи), майна, на яке не може бути звернене стягнення по виконавчих. ПЕНСІЙНІ ФОНДИ - в залежності від організаційно-правової форми поділяються на державні і недержавні. Державним П.ф. є Пенсійний фонд РФ (ПФР), освічений постановою Верховної Ради РСФСР від 22 грудня 1990 р. як самостійна фінансово-кредитна установа. Він виконує окремі банківські операції в порядку, встановленому законодавством про банки і банківську діяльність. ПФР і його грошові кошти знаходяться у власності РФ. Грошові кошти ПФР не входять до складу бюджетів і інших фондів і вилученню не підлягають. ПФР забезпечує: а) цільовий збір і акумуляцію страхових внесків, а також фінансування витрат на: виплату. МИТНІ ЗБОРИ - один з різновидів митних, платежів (вигляд державних зборів), що стягуються при переміщенні товарів через митну межу (імпорт, експорт і транзит товарів, майно, що пропускаються через митну межу країни під контролем митних служб, а також проведення різних митних поштових операцій). За своїм економічним змістом Т.п. є непрямим податком, тобто одним з видів доходів держави. Т.п. стягується як в фіскальних (податкових) цілях, так і як інструмент митної політики держави. Виділяється ряд економічних функцій Т.п.: протекціоністська - для захисту національного виробництва від притоки в країну.
Кожна вагома структурна частина курсової "Авторський ліцензійний договір" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЕКСПЕРТИЗА ЗВ'ЯЗКУ ЗАХВОРЮВАННЯ З ПРОФЕСІЄЮ - вигляд медичної експертизи, що включає встановлення причинноследственних зв'язків між особливостями формування, течії, характеру патологічного процесу, міри його вираженість і конкретними несприятливими виробничими чинниками на основі аналізу даних індивідуальної санітарно-гігієнічної характеристики умов труда і результатів клинико-лабораторних досліджень, направленого на виявлення специфічних ознак професійного захворювання. Експертиза зв'язку захворювання з професією (далі - Е.) здійснюється за територіальним принципом центром профпатологии суб'єкта Рф, на території якого розміщено і функціонує. ЮРИСТИ ПРОТИ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ, АСОЦІАЦІЯ - міжрегіональна громадська організація РФ, об'єднуюча на добровільній професійній основі учених-правововедов і практичних працівників юридичних служб державних і підприємницьких структур, адвокатів, нотаріусів, співробітників правоохоронних органів і судових апаратів, інших установ з метою запобігання ядерній небезпеці. Створена в 1986 р., як національна організаційно-правова структура Міжнародної асоціації юристів (ИАЛАНА - англ. International association of lawyers against nuclear arms). На відміну від аналогічних антивоєнних рухів головним засобом і механізмом досягнення своїх стратегічних. КОНСТИТУЦІЙНА МОНАРХІЯ - форма правління, при якій монарх хоч і є главою держави, однак, на відміну від абсолютної або необмеженої монархії, влада його обмежена конституцією. К.м. прийнято поділяти на дуалістичну і парламентарну. У дуалістичній (дуалізм - подвійність) монархії державну владу ділять монарх і парламент, що обирається всім або певною частиною населення. Парламент здійснює законодавчу владу, монарх - виконавчу. Він призначає уряд, який відповідально тільки переднім. Парламент не впливає на формування, склад і діяльність уряду. Законодавчі повноваження парламенту обмежені, монарх має право абсолютного.
У вступі курсової "Авторський ліцензійний договір" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ОБМЕЖЕННЯ ПО ВІЙСЬКОВІЙ СЛУЖБІ - вигляд покарання, передбачений п. "е" ст. 44 і ст. 51 УК РФ. Воно призначається 1) осудженим військовослужбовцем, що проходить військову службу за контрактом, на термін від трьох місяців до двох років у випадках, передбачених відповідними статтями Особливої частини УК РФ за здійснення злочинів проти військової служби, а також 2) осудженим військовослужбовцем, що проходить військову службу за контрактом, замість виправних робіт, передбачених відповідними статтями Особливої частини УК РФ. З грошового змісту осудженого до О. по в. з. виробляються утримання в дохід держави в розмірі, встановленому вироком.

ДЕРЖАВНИЙ ВНУТРІШНІЙ БОРГ РФ - боргові зобов'язання Уряду РФ. виражені у валюті РФ, перед юридичними і фізичними особами, якщо інакше не встановлене законодавчими актами РФ (Закон РФ від 13 листопада 1992 р. №3877-1 "Про державний внутрішній борг Російській Федерації"). Г.в.д. РФ забезпечується всіма активами, що знаходяться в розпорядженні Уряду РФ. Боргові зобов'язання можуть бути виражені в трьох формах: кредитів, що отримуються державою в особі Уряду РФ: державних позик, здійснюваних за допомогою випуску цінних паперів від імені Уряду РФ: інших боргових зобов'язань, гарантованих Урядом РФ(наприклад, боргових. ВАЛЮТА КОНВЕРТОВАНА (конвертабельная або оборотна) - валюта держави, за яку у учасників валютного ринку можна придбати будь-яку валюту іноземну. Розрізнюється конвертованість внутрішня - можливість безперешкодного придбання за національну валюту будь-якої іноземної валюти резидентами відповідної країни; зовнішня - можливість безперешкодного придбання за національну валюту, отриману як дохід від діяльності на території даної держави, будь-якої іноземної валюти нерезидентами. Конвертованість національної валюти знаходиться в залежності і від того, для яких операцій можна купити іноземну валюту за валюту національну: для поточних.
Список літератури курсової "Авторський ліцензійний договір" - більше 20 джерел. ТЕРИТОРІЯ МІЖНАРОДНА - просторові сфери, юридичний статус і режим користування якими визначаються принципами і нормами міжнародного права і на які не може розповсюджуватися суверенітет або юрисдикція якого б те не було держави. До даної категорії просторів належать відкрите море, глибоководне морське дно, розташоване за межами континентального шельфу, - Міжнародний район морського дна, Антарктика, повітряний простір над відкритим морем Антарктикою, а також космічний простір, включаючи Місяць і інші небесні тіла. У міжнародно-правовій доктрині різних держав існували точки зору, згідно яким простори подібної категорії є речами. Результати навчання (II) - (learning outcomes, II) У широкому значенні під терміном "рез-т" розуміється те, чому індивідуум навчився в процесі своєї участі у певному вигляді навчань. діяльність. Однак в межах різних дослідницьких перспектив цей термін придбаває більш специфічне значення, до-ой може істотно варіювати в залежності від характеру тієї або інакшої перспективи. Такі зміни і лежачі в їх основі допущення можна розглядати в зв'язку з традиційною, неопиажетианской і феноменографической дослідницькими перспективами. Традиційна перспектива і її обмеження В рамках традиційних исслед. навчання Р. про.

Відношення до людини - якісна визначеність взаємодії. Загальні характеристики будь-якого відношення суть просторові, тимчасові, енергетичні, відносини впорядкованості і приналежності. Самі загальні види відносин - це зв'язки і співвідношення. Зв'язки об'єктивні (онтологични); вони так чи інакше об'єднують окремість. Співвідношення суб'єктивні (гносеологични); вони встановлюються між взятою окремістю суб'єктом, к-рий співвідносить цю окремість між собою по актуальних основах. У психології зв'язки позначені передусім як асоціації: просторові і тимчасові, більш або менш міцні, структуровані, розкриваючі особливості.
Посилання в тексті роботи "Авторський ліцензійний договір" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВЕГЕТАТИВНИЙ НЕВРОЗ - (вегетативна дистония, вегето-невроз, вегетопатия, вегетоз. симпатоз) - захворювання різних органів і тканин, виникаючі внаслідок динамічних, функціональних порушень в иннервирующих їх вегетативних приладах. На відміну від органічних поразок вегетативної нервової системи при вегетативному неврозі не виявляється ні макроскопічно, ні мікроскопічно структурних змін в її освітах. Слідує, однак, допустити, що з вдосконаленням методів дослідження (електронна мікроскопія, гистохимия) в ряді випадків, можливо, вдасться виявити тонкі зміни. У иннервируемих тканинах і органах при вегетативному неврозі можуть. ЛОКАЛІЗАЦІЯ ВИЩИХ ПСИХІЧНИХ ФУНКЦІЙ - (англ. localization of higher mental functions) - кардинальна проблема співвідношення мозку і психічних процесів, що розробляється рядом наукових дисциплін: нейрофизиологией, нейроанатомией, нейропсихологией і інш. Історія вивчення цієї проблеми сходить до трудів Гиппократа, Галена і інш. Навколо неї завжди велася гостра боротьба між представниками матеріалістичної і ідеалістичної філософії. Розгляд проблеми Л. в. п. ф. пов'язано з розв'язанням таких питань, як: що таке психічна функція, по-якому будову мозку і що собою представляє сама локалізація (див. також Психофізіологічна проблема. ТРІАДА РОДЖЕРСА - Роджерс (Rogers С. R.), автор клієнта-центрованої психотерапії, вказує на необхідні умови успішного психотерапевтичного процесу, які загалом достатні незалежні від приватних характеристик самого пацієнта. Серед них він називає 3 умови, що відносяться до особистості психотерапевта. 1. Психотерапевт конгруентен у відносинах з пацієнтом. Конгруентность, або автентичність, психотерапевта означає необхідність правильної символизации психотерапевтом його власного досвіду. Під досвідом розуміються як події, що неусвідомлюються, так і феномени, представлені в свідомості (все, що потенційно доступно.

ІДЕАЛІЗУЮЧЕ ПЕРЕНЕСЕННЯ - один з видів нарциссического перенесення, пов'язаний з активацією ідеалізованого образу батьків при терапії нарциссических розладів.    Поняття "ідеалізуюче перенесення" було введено в психоаналитическую літературу Х. Кохутом (1913-1981). У статті "Психоаналітічеськоє лікування нарциссических розладів особистості: принцип систематичного підходу" (1966) він писав: "Ідеалізуюче перенесення являє собою терапевтичне відновлення раннього стану, в якому психіка зберігає частину втраченого досвіду глобальної нарциссического досконалості, об'єднуючи його з. Самоствердження - складний психол. феномен, в до-ром можна виділити слід. компоненти: а) соціально-психол. процес, тобто процес активної взаємодії людини зі своїм оточенням, в ході к-рого відбувається його самореалізація, що зачіпає інтереси, емоції погляди, цінності партнерів; б) потреби і мотиви в досягненні життєво значущих цілей (визнання, влади, самоосуществления, успіху); в) життєві стратегії і тактика: можливі конструктивний, домінуючий, компенсаторний, захисний і інш. аспекти тактики, що обирається у взаємодії і прийнятті рішень; г) наявність тісного зв'язку з Мною-концепцією людини, самооценкой. Педагогічна взаємодія: види - Педагогічна взаємодія (П. в.) здійснюється в 2 осн. видах: 1) індивідуальна взаємодія педагога з учнем, диадическое О. "лицем до лиця" і 2) фронтальне О. педагога з цілим класом або групою дітей - в підсистемі "вчитель-учень-учень" (дитяча група). Межличностное взаємодія в кожній з позначених підсистем вимагає від педагога використання разл. коштів О. і спирається на разл. внутриличностні ресурси. Є педагоги, схильні або до диадическому, або до фронтальної межличностному взаємодії, - в процесі підготовки майбутнього вчителя необхідне формування. ЧЕЛОВЕКО-ЦЕНТРОВАНИЙ ПІДХІД - в психотерапії (англ. person-centered approach) - 2-я по своїй поширеності в світі після психоаналізу система психотерапевтичної і консультаційної роботи з людиною, розроблена амер. психологом К. Роджерсом - одним з основоположників гуманистической психології. Виникши в 1940-е рр. як недирективна, або клиенто-центрованої, психотерапія даний підхід набув надзвичайного поширення в 1960-70-е рр., і до сьогоднішнього дня він впливає явний чином на всю область психотерапевтичної і консультаційної практики. Основні положення Ч. п.: по-перше, внутрішня природа (або суть) людини позитивна, конструктивна.