Адвокатура в Україні: завдання, принципи та організаційні форми діяльності адвокатури

(курсова робота з дисципліни "Судові та правоохоронні органи")

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження ролі адвокатури в Україні ... 5
1.1. Поняття та сутність інституту адвокатури ... 5
1.2. Історія становлення адвокатури в Україні ... 7
Розділ 2. Аналіз особливостей діяльності адвокатури України, її завдань, принципів та організаційних форм діяльності ... 14
2.1. Принципи та завдання діяльності адвокатури в Україні ... 14
2.2. Організаційні форми адвокатської діяльності ... 23
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Адвокатура в Україні: завдання, принципи та організаційні форми діяльності адвокатури" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Адвокатура в Україні: завдання, принципи та організаційні форми діяльності адвокатури"

Курсова робота "Адвокатура в Україні: завдання, принципи та організаційні форми діяльності адвокатури" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Адвокатура в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Адвокатура в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Адвокатура в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

Судова практика у справах про виселення - Незважаючи на заходи, що приймаються в області законодавства і правоохоронній діяльності, питома вага здійснення незаконних операцій з житлом як і раніше висока. Удосконаляться і стали більш майстерними прийоми використання юридичної непоінформованості громадян, що вирішили за власним розсудом розпорядитися своїм житлом або придбати його. Кримінальний бізнес розцвітає по мірі зростання приватного житлового сектора, яке відбувається головним чином за рахунок приватизації державного і муніципального житлового фонду і введення в ринковий оборот житла, з яким незаможні вимушені розлучатися через. ЛЕНІН (Ульянов) Володимир Ілліч (1870-1924) - теоретик більшовизму, послідовник учення До. Маркса, організатор і натхненник Жовтневої соціалістичної революції, перший керівник радянської держави. Народився в Симбірське. У 1891 р. в Самарі екстерном складає іспити за юридичний факультет Петербурзького університету, починає діяльність професійного революціонера. В період 1895-1917 рр. розгортає активну роботу з підготовки пролетарської революції, вивчає історію філософії, розвиває ідеї марксизму. У 1895 р. ініціює освіту в Петербурзі "Союзу боротьби за звільнення робочого класу", бере участь в роботі I з'їзду РСДРП (Мінськ). З 1903 р. керує. ВИБОРЧА СИСТЕМА - в СРСР сукупність основних принципів виборчого права (див.) і організації виборів до представницьких органів Радянської соціалістичної держави. Действующая И. з. СРСР встановлена Конституцією СРСР 1936 р. (XI розділ). Організація виборів регламентується СРСР, що видається на основі Конституції і конституцій союзних і автономних республік (див. Радянська Конституція) Положеннями про вибори в Верховну Пораду СРСР, Верховні Ради союзних і автономних республік і в місцеві Ради депутатів трудящих. У радянської І. з. проводиться послідовний, до кінця розгорнений соціалістичний демократизм. Основним. СПОСТЕРІГАЧ НА ВИБОРАХ - призначене при проведенні виборів зареєстрованим кандидатом або безпосередньо виборцями особа, уповноважена здійснювати спостереження за діяльністю виборчої комісії: проведенням нею голосування, підрахунком голосів, діями по перевірці правильності встановлення підсумків голосування і визначення результатів виборів. Чинними виборчими законами передбачено, що спостерігачі мають право бути присутній на даній виборчій дільниці в день голосування з моменту початку роботи дільничої виборчої комісії і до підписання її членами протоколу про підсумки голосування. Повноваження спостерігача повинні бути.
Кожна вагома структурна частина курсової "Адвокатура в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЧАС РОБОЧИЙ - час, протягом якого працівник відповідно до розпорядку або графіка роботи або умов трудового договору (контракту) повинен виконувати свої трудові обов'язки. Категорія робочого часу виступає як загальне для всіх видів трудової діяльності вимірювача кількості затраченого труда. Законодавче регулювання робочого часу має на своєю меті, з одного боку, закріплення необхідної міри труда, а з іншою - обмеження тривалості труда і тим самим забезпечення права працівника на відпочинок, охорону здоров'я. Норми тривалості робочого часу визначаються законом. Якщо раніше встановлені законом норми тривалості. АВСТРАЛІЯ (Австралійський союз) - федеративна держава, вхідна в Британську Співдружність. Столиця - м. Канберра. Складається з 6 штатів (Вікторія, Західна Австралія, Квінсленд, Новий Південний Уельс, Тасманія, Південна Австралія) і 2-х територій (Північна Територія, Австралійська столична територія). Штати діляться на графства, графства - на муніципалітети. Кожний штат має свою конституцію, органи влади і управління (губернатор, що призначається британською королевою, парламент, уряд, судові органи). Для території встановлена спеціальна система управління. Констітуция А. прийнята 9 липня 1900 р. (набрала чинності. СУДОВИЙ ФЕДЕРАЛІЗМ - принцип пристрою судової влади в федеративній державі, пов'язаний з пристосуванням інститутів судової влади до федеративного характеру відносин між федеральним центром і складовими частинами федерації. С.ф. поєднується з принципом єдності судової влади, який є основою побудови системи судових органів як в федеративному, так і в унітарній державі. С.ф. привносить істотну своєрідність в побудову судової системи. Якщо в унітарній державі єдність судової влади побудована на принципі централізму (на основі створення одноуровневой иерархичной структури судових органів), то в федеративному судова.
У вступі курсової "Адвокатура в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Застава власником частки в загальній пайовій власності здійснюється їм самостійно - Від імені юридичної особи договір підписується уповноваженою особою (ст. 53 ГК РФ). За загальним правилом керівник юридичної особи діє на основі засновницьких документів без особливої довіреності. Всі інші посадові особи діють від імені юридичної особи на основі довіреності, і в межах вказаних в ній повноважень. Відповідно до пункту 5 ст. 185 ГК РФ довіреності від імені юридичної особи видаються за підписом його керівника або інакшої особи, уповноваженого на це його засновницькими документами, з додатком друку цієї організації. При цьому треба враховувати також правило ст. 185 ГК РФ про.

НАЙМАНЕЦЬ - Термін "найманець" означає будь-яку особу, яка: а) спеціально завербоване на місці або за межею для того, щоб битися в збройному конфлікті; b) беручи участь у військових діях, керується головним чином бажанням отримати особисту вигоду, і якому насправді обіцяно стороною або за дорученням сторони, що знаходиться в конфлікті, матеріальна винагорода, істотно перевищуюча винагорода, обіцяна або комбатантам такого ж рангу, що виплачується і функції, вхідним до особистий складу збройних сил даної сторони; з) не є ні громадянином сторони, що знаходиться в конфлікті, ні особою, що постійно проживає на. Загрози кримінальної психологія - Нині загроза стати жертвою кримінала є для всіх і в тому числі для співробітників ПОО. Міра її, природно, різна, але вона завжди є у вигляді стати жертвою шахрайства, пограбування, насилля і інш. Вона вимагає постійної пильності від громадян і співробітників, зниження рівня виктимности, використання тактики, що підвищують безопаснолсть. Новим явищем зараз став кримінальний моббинг - цілеспрямована, умисна, систематична відкрито виражена загроза кримінальних елементів відносно конкретних груп і навіть організацій. Це загроза (див. Кримінальний моббинг ) полягає в інформуванні кримінальними.
Список літератури курсової "Адвокатура в Україні" - більше 20 джерел. АРХІВАРІУС - згідно з Кваліфікаційним довідником посад керівників, фахівців і інших службовців, затвердженому постановою Мінтруда РФ від 21.08.1998 № 37 (в ред. від 07.11.2006 № 749), - фахівець, який здійснює роботу по ведінню архівної справи на підприємстві. Організує зберігання і забезпечує збереження документів, що поступили в архів. Приймає і реєструє документи, що поступили на зберігання від структурних підрозділів, закінчені діловодством. Бере участь в розробці номенклатур справ, перевіряє правильність формування і оформлення при їх передачі в архів. Відповідно до діючих правил шифрує одиниці. Особове зростання в спілкуванні - (англ. personality growth into the communication) - процес і результат самоизменения людини в ситуації О. з інш. людьми і досягнення ним зрілих повноцінних відносин в формі діалогу. Позитивне саморазвитие в просторі межличностних відносин людини в напрямі від опори на інших до опори на себе і власні ресурси. Зростання ефективності і компетентності у встановленні, розвитку і підтримці контактів індивідуального досвіду для власного розвитку. Інтегральний показник ефективності психол. або психотерапевтичної роботи (в індивідуальних і групових формах консультування і психотерапії). У.

Синестезія - (synesthesia) Здається безперечним, що в своєму зорі ми маємо справу зі світлом, в своєму слуху - зі звуками і т. д. Проте досвід С. відноситься до сенсорних вражень, що перетинають межі цієї модальності, так що чол. "чує" кольори, або "бачить" звуки. Схожий досвід м. би. викликаний словами або навіть окремими буквами, так що букви сприймаються як такі, що мають певний колір. У нек-рих людей, наз. синестетиками, ці крос-модальні перцептивні враження виявляються такими ж ясними і переконливими, як звичайне сприйняття. Напр., хтось S. повідомляв, що бачить "струмені пари або бризги", коли він чує.
Посилання в тексті роботи "Адвокатура в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Психологічна служба освіти - один з компонентів цілісної системи освіти. Метою її діяльності є забезпечення психологічного здоров'я дітей дошкільного і шкільного віку, основною задачею - сприяння психічному, психофизическому і особовому розвитку дітей, засобом - створення сприятливих психологічних умов для повноцінного мешкання дитиною кожного вікового періоду, для реалізації закладених у відповідному етапі онтогенеза можливостей розвитку індивідуальності. П. з. про. - інтегральне явище, що являє собою єдність чотирьох складових або аспектів - наукового, прикладного, практичного і організаційного. Кожний з аспектів має свої задачі. Психіатрія соціальна - термін, що не отримав чіткого визначення, в самому загальному вигляді це область психіатрії, що вивчає социо-етно-культуральні аспекти психіатричних розладів, впливи етнічних, соціальних, культуральних, економічних, політичних і релігійних чинників на розвиток психічних розладів, симптомообразование, захворюваність і хворобливість, а в практичному плані - проблеми експертизи (військової, трудової, судової), проблеми реабілітації і соціальні аспекти психогигиени і профілактики психіатричної захворюваності. Як вказує Е.Фромм, здоровий індивід чи ні, насамперед залежить від структури. ЖАРГОН ( ФРАНЦ - JARGON) - арго (від франц. argot), специфічна мова замкнених соціальних груп і професійних співтовариств, корпорацій, цехів. Для Ж. характерні: особливі слова і вирази (звичайне 200-300 одиниць), жести і інш. таємні знаки, усна форма і досить простій, спрощений синтаксис. З допомогою Же., жаргонизмов(арготизмов) типу "базікати по фені" ("говорити на арго"), різні групи людей відгороджують своє спілкування від інших, діючи по схемі: зрозуміло своїм, незрозуміло - стороннім. Термін арго традиційно використовувався для позначення мови злодіїв і убогих. Зараз - це.

Навіювання - (в соціальній психології) - спосіб впливу, який засновується на некритичному сприйнятті людиною поступаючої інформації. В., як і переконання, направлено на зняття своєрідних фільтрів, вартих на шляху до нової інформації і що оберігають людину від помилок і помилок. Однак на відміну від переконання, В. передбачає засвоєння об'єктом В. повідомлення без вимоги доказів його істинності. Прі В. слова суб'єкта В. викликають саме ті самі уявлення, образи, відчуття, які той, що вселяє має на увазі. При цьому складається ситуація, коли повна ясність і беззастережність вказаних уявлень вимагає дій з тією ж. Психічне дослідження - (psychic research) П. і. - це зухвалу неоднозначну реакцію вивчення таких явищ як спіритизм, телепатія, ясновидіння, телекинез і предзнание. Іноді під цим терміном розуміється більш широке коло окультних явищ, як наприклад, полтергейсти, НЛО, лозоискательство, реінкарнація; однак, мн. прихильники П. і. не вважають їх предметом свого вивчення. Якщо говорити про історію П. і., то вони з'явилися на початку XIX в. серед громади, стурбованих ослабленням релігії і що вірять в загробне життя. Наука зруйнувала віру в традиційне християнство, і тоді вони звернулися до науки, щоб довести реальність. Сприйняття образи - наочні образи, виникаючі в свідомості відносно тих об'єктів, інформація про яких впливає в даний момент на органи чуття індивіда. Наочним образам властиві наступні якості: 1. константность образів сприйняття, тобто стійкість, інваріантність сприйняття в різних умовах (на різному видаленні, в різних умовах освітлення, в різних точках простору і т.д. певний об'єкт розпізнається безпомилково) 2. цілісність образів сприйняття, тобто незмінність, автентичність образів, як би автономність їх структури, незалежність від відсутності або измененности окремих елементів об'єкта, що сприймається; 3. об'ємність. СУБ'ЄКТИВНА ІМОВІРНІСТЬ - чисельне вираження упевненості конкретної особи в тому, що дана подія насправді станеться. Чисельне вираження упевненості доцільно діяти відповідно до цієї упевненості. Таким чином, С. в. є не стільки характеристикою самих подій, скільки характеристикою людини, виробляючої класифікацію цих подій. Формірованіє С. в. може відповідати різним підходам до розуміння імовірності. 1. Пряме оцінювання частоти подій, що спостерігаються. Численні експерт менти показують, що люди в середньому добре визначають відносну частоту подій, що оцінюються. Напр., помилки у визначенні постійного процентного.