Адміністративне судочинство в Україні (другий варіант)

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи ... 5
Розділ 2. Поняття та види адміністративних судів ... 15
Розділ 3. Види проваджень в адміністративному судочинстві ... 19
Розділ 4. Судові рішення ... 26
Висновок ... 37
Список використаних джерел ... 40

Для придбання курсової роботи "Адміністративне судочинство в Україні (другий варіант)" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Адміністративне судочинство в Україні (другий варіант)"

Курсова робота "Адміністративне судочинство в Україні (другий варіант)" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Адміністративне судочинство в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Адміністративне судочинство в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Адміністративне судочинство в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

ВЕКСЕЛЬ - (німий. wechsel - переміщення, переклад, міна) - цінний папір, вмісний простої і нічому не зумовлена обіцянка векселедавця (вексель простий) або його пропозиція третій особі (вексель перекладний) зробити платіж вказаної суми в зумовлений термін власнику Грошове зобов'язання, підтверджене В., має абстрактний характер, а видача В. є абстрактною операцією. Часом народження В. вважається рубіж кінця XI - початки XII в.. а місцем - середньовічна Європа, найвірогідніше, Північна і Центральна Італія. Крім розділення В. за їх юридичною природою на перевідні і прості існує ряд інших. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ - робочих і службовців, членів кооперативних організацій - відповідальність працівників за майновий збиток, заподіяний ними з їх вини підприємству, установі або організації при виконанні трудових зобов'язань. М. про. полягає в покладанні на працівника обов'язку відшкодувати цей збиток. Інстітут М. про. працівників має значення в справі виховання дбайливого відношення до соціалістичної власності, сприяє боротьбі з втратами, марнотратством і бесхозяйетвенностью, сприяє проведенню режиму економії. Разом з тим інститут М. про. працівників складає систему гарантій з охорони заробітної плати і інакшої. Виготовлення або поширення анонімних агітаційних матеріалів - адміністративні правопорушення, відповідальність за здійснення яких встановлена ст. 40-12 КоАП РСФСР. Адміністративно-караними є декілька складів правопорушень: виготовлення або поширення в період підготовки і проведення виборів, референдуму агітаційних друкарських, аудіовізуальних матеріалів без письмового підтвердження згоди відповідного зареєстрованого кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку, суспільного об'єднання, ініціативної групи по проведенню референдуму, а рівне виготовлення або поширення в період підготовки і проведення виборів, референдуму агітаційних. ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ - це вживані за рішенням судна до осіб, що здійснив злочини і страждаючим психічними розладами (в тому числі в формі алкоголізму і наркоманії), примусові заходи, що не є покаранням з метою надання ним медичної допомоги і попередження здійснення ними нових діянь, передбачених УК РФ. Мети, основи застосування П. м. м. х., види таких заходів регламентовані в розділі 15 УК РФ (ст. 97-104 УК РФ). Необхідно також розглядати як джерело ст. 2 Основ законодавства Російської Федерації про охорону здоров'я громадян від 22 липня 1993 р. і Закон Російської Федерації від 2 липня 1992 р. "Про психіатричну.
Кожна вагома структурна частина курсової "Адміністративне судочинство в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ОГЛЯД - в Карному процесі дія, що перебуває в ознайомленні з місцем випадку, обстеженні виявленого трупа або в ознайомленні з вилученими при обшуку і виїмках документами і предметами, за допомогою яких можуть бути встановлені обставини, що мають значення для справи. О. може зазнавати і людина (див. Огляд). О. може проводитися слідчим, органом дізнання і судом. О. слідчим повинен проводитися, як правило, в денний час, обов'язково в присутності зрозумілих (див.). Для участі в О., якщо в цьому виникає необхідність, можуть притягуватися також експерти. Вилучені при обшуку або виявлені на місці випадки предмети. Цілісно-психологічний підхід в ЮП - В психологічній науці є немало галузей, що вивчають окремі особливості психічної діяльності: соціальна психологія, психологія особистості, диференціальна психологія, психофізіологія і інш. Але є і такі, які вивчають всі психологічні явища, але в їх певних особливостях. Такі, наприклад, галузі прикладної психології: психологія труда, психологія управління, педагогічна психологія, економічна психологія, авіаційна психологія, космічна психологія, військова психологія, екстремальна психологія і інш. У їх числі і ЮП. Цілісно-психологічний підхід, що реалізовується в них, полягає у вивченні. ПІРАТСТВО (МОРСЬКИЙ РОЗБІЙ) - неправомірний акт насилля, затримання або грабунку у відкритому морі або в місці, що знаходиться поза юрисдикцією якої-небудь держави, що здійснюється з особистими цілями екіпажем або пасажирами приватновласницького судна або літального апарату і направлений проти іншого судна або літального апарату, проти осіб або майна, що знаходяться на їх борту П. є злочином міжнародного характеру (ст. ст. 100-103 Конвенції ООН по морському праву). Піратські дії військового корабля, державного судна або літального апарату, екіпаж яких підняв заколот, прирівнюються до дій, довершених приватновласницьким.
У вступі курсової "Адміністративне судочинство в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Метод символдрами в роботі з осудженими - МС - це психоаналіз за допомогою образів. Метод так само називається "кататимное переживання образів" - від грецьких слів "ката" - "відповідний" і "тимос" - "душевне (емоційне) переживання". Метод розроблений відомим німецьким психотерапевтом, Хансом Карлом Лейнером (1919-1996). Основу методу складає вільне фантазування в формі образів, "картини" на задану психологом тему. Пенітенціарний психолог виконує при цьому контролюючу, супроводжуючу, направляючу функцію. Як правило, в коррекционной роботі з осудженими використовується тільки.

АНАЛОГІЯ - (греч. analogia - схожість, подібність) - це рішення справи, що має юридичну значущість на основі: 1) загальних початків і принципів права; 2) норми права, регулюючої схожі за змістом суспільні відносини. Перший вигляд Вона принципово не застосовується в сфері карного права. Другий вигляд А. карного закону - це застосування до діяння, що визнається суспільно небезпечним, відповідальність за яке не була передбачена законом в момент його здійснення, карного закону, що встановлює відповідальність за найбільш схожий злочин. На відміну від расширительного тлумачення карного закону, коли уясняти пряме. СУМІСНИЦТВО - одночасна робота в двох або більш підприємствах (установах). Згідно з радянським законодавством, С. може мати місце лише з письмового дозволу керівників обох установ (підприємств), в яких працює даний працівник. Як правило, дозволяється мати роботу по С. тільки в якому-небудь одному підприємстві або установі. Лікарям і працівникам деяких інших професій, а також працівникам, зайнятим у віддалених місцевостях, робота при повному С. дозволяється в 2 установах або підприємствах, а при неповному Забороняється робота в двох установах або підприємствах, з яких одне підлегле іншому. Якщо одна з двох установ.
Список літератури курсової "Адміністративне судочинство в Україні" - більше 20 джерел. ПОВОРОТ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ - відновлення права відповідача на майно, неправильно стягнуте з нього на користь позивача. П. і. р. наступає у разі скасування в касаційному, наглядовому порядку або по обставинах рішення, що знову відкрилися, приведеного у виконання. П. і. р. має на меті повернення відповідачу майна, вилученого у нього за відміненим рішенням, і недопущення необгрунтованого збагачення позивача. Для П. і. р. не потрібно пред'явлення позову. Визначення об П. і. р. виноситься вищестоящим судом одночасно з винесенням визначення про скасування рішення, якщо, відміняючи рішення, вищестоящий суд відмовляє позивачу в. ВИТИСНЕННЯ - Німий.: Verdr?ngung. - Франц.: refoulement. -Англ.: repression. 6n. - Італ.: rimozione. - Португ.: recalque або recalcamento. Ісп.: represion. про А) У вузькому значенні слова - дія, за допомогою якого суб'єкт старається усунути або втримати в несвідомому уявлення, пов'язані з влечениями (думки, образи, спогади). Витиснення виникає в тих випадках, коли задоволення потяга саме по собі приємно, але може стати неприємним при обліку інших вимог. Витиснення особливо наочно виступає при істерії, але грає важливу роль і при інших душевних розладах, одинаково як і в нормальній психіці. Можна.

Кататонічеськиє симптоми - (греч. katateino - стягувати, напружувати; symptoma - збіг, ознака): 1. автоматичної подчиняемости симптом - готовність пацієнтів як би автоматично виконувати будь-які прохання і розпорядження, включаючи неприємні і неприйнятних для себе. Наприклад, пацієнт слухняно показує мову, коли йому говорять, що його, мову, проколят голкою. Симптом, зовні зворотний негативізму, але внутрішньо йому родинний. Синоніми: Командний автоматизм, Автоматизм по наказу, Проськинезія Леонгарда. 2. амбитендентность (лати. ambo - обидва, tendere - прямувати, прагнути) - наявність взаємовиключаючих спонук.
Посилання в тексті роботи "Адміністративне судочинство в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МАСЛОУ - (Maslow) Абрахам Харольд (1908-1970)- американський психолог, фахівець в області психології особистості, мотивації, абнормальной психології (патопсихологи). Один з фундаторів гуманистической психології. Освіту отримав в Віськонськом ун-ті Медісона (бакалавр, 1930; магістр, 1931; д-р філософії, 1934). Професійну діяльність початків як викладач на факті психології Колумбійського педагогічного коледжа (1935-1937) і Бруклінського коледжа (1937-1951). С1951 по 1969 р. У 1967 р. - президент Американської психологічної асоціації (АРА). Має нагороду Гуманісту Американської гуманітарної асоціації. НЕЧАЕВ Микола - Миколайович (р. 1946) - російський психолог, фахівець в області вікової і педагогічної психології, психології і педагогік безперервного утворення, теорії і практики вузовской підготовки фахівців. Автор теорії формування професійної свідомості. Учень П.Я. Гальперіна. Д-р психологічних наук (1987), професор (1990), віце-президент Поради Міжнародного бюро освіти в Женеві (1990-1992), д. чл. РАО (1992). Нагороджений Орденом Дружби (1996), медаллю К.Д. Ушинського (2000). Лауреат Премії Президента Російської Федерації в області освіти (1998). Закінчив психологічний факт МГУ ім. Ломоносова (1969). Іпсатівноє шкалирование - (ipsative scaling) Слово ipse, що означає "сам (особисто)", прийшло до нас з латині. Термін "ипсативний" означає, що конкретна людина служить мірилом або еталоном для самого себе. Реймонд Б. Кеттелл вніс ідею І. ш. в психологію для розмежування суб'єктивних і об'єктивних еталонів (стандартів), відносно к-рих можуть калібруватися психометрические інструменти. Вимірювати - значить реєструвати відмінності і виражати їх у вигляді чисел в одиницях величини відхилення від початку відліку ( "нульової точки"). І ці величини, і цей початок відліку повинні визначатися відносно деякого еталона.

план гіпнотичного сеансу, прагнення до логічного розвитку - En.: Plan of an hypnotic session Новий гіпноз повинен пристосовуватися до пацієнта, отже, він не може бути запрограмованим. Проте його гнучкість не безсистемна і мінімум спрямованості все ж необхідний. Як вправа я пропоную учням провести хоч би один чітко спланований сеанс. Він включає в себе наступні фази. Попередня частина. У цей момент турбота оператора складається в підготовці сеансу. Йому слідує: - добитися довір'я - прояснити очікування; - пристосуватися до мотивації пацієнта, щоб він придбав необхідну установку на реалізацію досвіду. Араоз (1982) резюмує все це абревіатурою. БІЛИ - виділення з статевих органів жінки. Фізіологічні виділення з статевих органів нерясні, слизові, не спричиняють роздратування шкіри і слизової оболонки зовнішніх статевих органів. Кількість виділень дещо збільшується у другій половині менструального циклу і під час вагітності. Патологічні біли - надмірні по кількості і незвичайні по характеру (водянисті, зеленуваті, сукровичні, що мають запах і інш.), викликають зуд, печіння, почуття вогкості. Частіше за все причиною біліше є збуджувачі інфекцій. Біли можуть обумовити також цукровий діабет, пухлини статевих органів, опущення стінок піхви. ЦІАНОЗ - синюшная забарвлення шкіри і слизових оболонок, зумовлене темним кольором капілярної крові через підвищений вміст в ній відновленого гемоглобіну. Є симптомом захворювань, при яких підвищено вміст в крові гемоглобіну з тривалентним залізом. Частіше це пов'язано з підвищенням вмісту в крові відновленого (т. е. що втратив кисень і сполученого з СО2) гемоглобіну до 50 г/л і більш при нормі до 30 г/л, рідше спостерігається при природжених патологічних формах гемоглобіну і внаслідок освіти в крові сульфгемоглобина при отруєнні аніліновими дериватами, нитритами, сульфаниламидами або внаслідок всмоктування. ПИЛЬНУВАННЯ - інакше - активний стан. У психології західній традиційно розглядається як стан активації всього організму, що дозволяє йому вловлювати, відбирати і інтерпретувати сигнали зовнішнього світу, відправляти деякі з них в пам'ять або ж реагувати на них адекватною або неадекватною поведінкою - в залежності від попереднього досвіду і навиків. Отже, це - стан, в якому можна пристосовуватися до зовнішньої дійсності. Воно періодично зміняється сном, утворюючи цикл пильнування - сон. Виділяються такі рівні пильнування: крайній рівень напруження, активне пильнування, спокійне пильнування. Рівні.