Адміністративно-правовий статус Антимонопольного комітету України

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження адміністративно-правового статусу Антимонопольного комітету України ... 6
1.1. Сутність і характер державного управління економікою ... 6
1.2. Антимонопольний комітет України (АМКУ) в системі державних органів управління економікою ... 9
Розділ 2. Аналіз особливостей адміністративно-правового статусу Антимонопольного комітету України ... 20
2.1. Структурні підрозділи Антимонопольного комітету України, їх правовий статус та повноваження ... 20
2.2. Повноваження державних уповноважених Антимонопольного комітету України ... 28
2.3. Територіальні відділення Антимонопольного комітету України ... 33
Висновки ... 36
Список використаних джерел ... 38
Додаток ... 42

Для придбання курсової роботи "Адміністративно-правовий статус Антимонопольного комітету України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Адміністративно-правовий статус Антимонопольного комітету України"

Курсова робота "Адміністративно-правовий статус Антимонопольного комітету України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Адміністративно-правовий статус Антимонопольного комітету України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Адміністративно-правовий статус Антимонопольного комітету України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Адміністративно-правовий статус Антимонопольного комітету України" і призначений виключно для пошукових систем.

КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (КНР) - держава в Східній Азії. Територія - 9,6 млн. кв. км. КНР - унітарна держава з більш ніж мільярдним населенням. Представники некитайської національності складають більше за 8% населення. У КНР - адміністративна форма автономії. Компактно проживаючі національні меншини (уйгури, тибетци, чжуани, хуей, маньчжури, монголи і інш.) можуть створювати: автономний район, автономний округ і автономний повіт. У КНР 5 автономних районів (Внутрішня Монголія. Синьцзян-Уйгурский. Нинся-Хуейский, Тібетський, Гуанси-Чжуанский), 30 автономних округів і 124 автономних повіту. Згідно з Конституцією 1982 р. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО - система правових норм, регулюючих майнові і пов'язані з ними особисті немайнові відносини, засновані на автономії і майновій самостійності їх учасників, методом юридичної рівності сторін з метою наділення приватних осіб можливостями самоорганизации їх діяльності по задоволенню своїх потреб і інтересів. Терміном "Г.п." означають: а) названу систему правових норм (Г.п. в об'єктивному значенні); б) відповідну їй сукупність нормативних актів (цивільне законодавство); в) цивільно-правову (цивилистическую) науку, або доктрину, тобто вчення об Г.п. - систему знань про. ПРОПАГАНДА ВІЙНИ - поширення всякого роду вигадок за допомогою друку, радіо, кіно, публічних виступів, вмісного відкриті заклики до нападу на миролюбні демократичні країни. У умовах значного зростання свідомості трудящої маси і їх боротьби проти агресивних воєн і засудження і заборони таких воєн міжнародним правом мілітаристські кола імперіалістичних держав розуміють, що без ідеологічної обробки і обману громадської думки за допомогою пропаганди як всередині країни, так і поза нею розв'язати війну майже неможливо. П. в. розглядається всіма демократичними, прогресивними силами світу як один з найтяжчих злочинів. ЖАЛОБА НА ПОСТАНОВУ У СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ - звертання особи, притягнутої до адміністративної відповідальності, або потерпілої від адміністративного правопорушення з приводу скасування або зміни постанови про накладення адміністративного стягнення. Закон надає право особі, відносно якого винесена така постанова, або потерпілому оскаржити постанову будь-якого органу, що виніс його, в тому числі і судна. Крім притягнутого до адміністративної відповідальності і потерпілого від адміністративного правопорушення право приносити жалоби від їх імені надано законним представникам вказаних осіб (батьки, усиновлювачі, хранителі, опікуни). Використання права на.
Кожна вагома структурна частина курсової "Адміністративно-правовий статус Антимонопольного комітету України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК - рахунок, що відкривається в Держбанку СРСР соціалістичним господарським організаціям, що перебувають на госпрозрахунку, наділеним власними оборотними коштами (див.), що має самостійний баланс і минулим державну реєстрацію (якщо вони підлягають такій реєстрації). Деяким категоріям хоз. органів (напр., будівельним підрядним організаціям) Р. з. відкривається не в Держбанку, а в банках довгострокових вкладень. На Р. з. зберігаються гроші хоз. органів, призначені для експлуатаційної (основної) діяльності, як власні, так і, за встановленими вилученнями, позикові (отримані в кредит від банку). Кожний. автоматична установка пожежогасіння (ауп) і установка пожежної сигналізації (упс) - сукупність стаціонарно встановлених на об'єкті і автоматично діючих коштів виявлення і (або) гасіння пожежі, виконання інакших функцій з метою захисту людей і матеріальних цінностей від небезпечних чинників пожежі до прибуття підрозділів пожежної охорони. Оснащенню ауп і упс підлягають будівлі, споруди, приміщення, обладнання, визначені спеціальним переліком (нпб 110), а також відповідними снип і інш. Документами, затвердженими у встановленому порядку. Інформація для проектувальників установок (систем) пожежної сигналізації викладена в нпб 88. Упс призначені: Для автоматичного виявлення. ВІЙСЬКОВА РЕФОРМА ПЕТРА I - реорганізація збройних сил Російської держави в кінці 17 - початку 18 вв., результатом якої з'явилося створення регулярної армії і військово-морського флоту. Збройні сили допетровской Росії складалися з дворянського ополчення, стрілецьких і найманих військ. Основною військовою силою було дворянське ополчення, що комплектувалося з дворян і їх холопів. Дворяни-ополченці озброювалися і задовольнялися на війні за свій рахунок. Систематичного військового навчання ополченці не проходили. До кінця 17 в. погано озброєне дворянське ополчення знаходилося в повному занепаді. Інша частина.
У вступі курсової "Адміністративно-правовий статус Антимонопольного комітету України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МІСЬКА ДУМА - орган міського самоврядування в царській Росії. Г. д., подібно земству, яке було знаряддям ".. привлечения. до самодержавства відомої частини ліберального суспільства..." (Ленін В. І., Соч., т. 5, стор. 60), служила зміцненню самодержавства за допомогою половинчастої поступки новим суспільним відносинам. По Городовому положенню 1870 р. (див. Городове положення) Г. д. стали бессословними. "Голосні" - члени Г. д. - обиралися на основі податного цензу терміном на 4 роки. У виборах брали участь тільки платники міських податків, що розділялися на 3 виборчих збори, кожне з.

СОЛІДАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ - (від фр. solidarile - спільність) - в цивільному праві РФ - різновид цивільно-правової відповідальності за зобов'язанням, в якому є трохи боржників. У відповідності зі ст. 322 ГК РФ солідарний обов'язок (відповідальність) або солідарна вимога виникає, якщо солідарність обов'язку або вимоги передбачена договором або встановлена законом, зокрема при неподільності предмета зобов'язання. Обов'язки трохи боржників за зобов'язанням, пов'язаним з підприємницькою діяльністю, одинаково як і вимоги трохи кредиторів в такому зобов'язанні, є солідарними, якщо законом, інакшими правовими актами або. ПАРЛАМЕНТСЬКІ КОМІСІЇ - допоміжні органи, що створюються парламентами (в кожній з палат або спільно обома палатами - об'єднані П.к.). Найважливішу роль грають законодавчі П.к., на розгляд яких передається велика частина законопроектів, проектів резолюцій і інакших актів, що приймаються парламентами. У залежності від терміну повноважень, предметів ведіння і об'єму компетенції законодавчі П.к. поділяються на постійні (створюються на весь термін повноважень парламенту), тимчасові, спеціалізовані. У більшості держав (США, Франція, Італія, ФРН, Фінляндія і інш.) парламенти утворять постійні законодавчі П.к., причому, як.
Список літератури курсової "Адміністративно-правовий статус Антимонопольного комітету України" - більше 20 джерел. ТОВАРОРОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ - каузальний цінний папір, що є основою виникнення зобов'язання з речовим (товарним) змістом. ГК РФ підкреслює лише одну з їх ознак: п. 3 ст. 224 встановлює, що "до передачі речі прирівнюється передача коносамента або інакшого товаророзпорядчого документа на неї". Саме через цю ознаку прийнято визначати і сам Т.д. Дане визначення не відмежовує поняття, що означається визначуваним терміном, від суміжних. Можна привести приклади документів, передача яких призводить до тих же наслідків, що і передача предмета інкорпорованого в них права, але які, проте, не відносяться до категорії Т.д. (заставні квитки і. АЛКОГОЛЬНІ ПСИХОЗИ - до алкогольних психозів відносять гострих і хронічних психотические стану, виникаючі як наслідок хронічного алкоголізму. До гострих алкогольних психозів відносяться біла лихоманка, гострий алкогольний галлюциноз, до хронічних - хронічний галлюциноз, алкогольний параноид, корсаковский психоз, алко гольний псевдопараліч, хвороба Маршиафавья - Беньямі. Біла лихоманка розвивається частіше за все в запойной стадії алкоголізму на фоні виражених абстиментних явищ. Звичайно виникає після закінчення чергового запойного циклу або при раптовому припиненні прийомів алкоголю. Часто розвитку білої лихоманки.

Теорія обміну - (exchange theory) Т. про. являє собою головний напрям теорет. роботи в социол. і соц. психології, що підкреслює важливість взаємозв'язку між винагородами і витратами членів групи в формуванні паттернов їх соц. взаємодії і їх психол. реагування один на одну. Т. про. передбачають, що основу соц. життя складають винагороди (rewards) і витрати (costs), к-рі опосредуют відносини людей один з одним. Вважається, що відмінності в характері і типах цього взаємозв'язку відповідальні за такі феномени як соц. статус, соц. вплив, групова згуртованість, суперництво/співпраця і виробіток соц. норм. Найбільш.
Посилання в тексті роботи "Адміністративно-правовий статус Антимонопольного комітету України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АНАЛІЗ ДОЛІ - Теоретична концепція і запропонований на її основі метод психотерапії розроблені угорським психіатром Сонді (Szondi L.), з 1944 р. що проживав в Швейцарії. Ідеї Сонді є реакцією на те, що сформувалося починаючи з 30-х рр. негативне відношення психоаналізу до психіатричної генетики. Це відношення було викликане трьома причинами: 1) зловживання психіатричною євгенікою в нацистській Німеччині нанесло їй значну моральну утрату; 2) психоаналіз, що роздирається в той період непримиренною ворожнечею між представниками різних теоретичних напрямів, втратив колегіальні зв'язки з класичною. Спілкування в групі мігрантів - Мігранти (М.) (лати. migration - переселення, пересування, переміщення) люди, що змінили по яких-небудь причинах місце проживання і, як наслідок, умови і образ життя. У зв'язку з цим відбувається кардинальна зміна їх осн. сфер особового буття, а зміна соціального статусу приводить до переоцінки своєї групи приналежності, свого місця в ній і трансформації структури ідентичності. Перебудова ідентичності зачіпає самі різні її складові: цивільну, етнокультурную, гендерную, сімейну, професійну і може визначатися як стан психич. кризи. Криза проходить ряд етапів, причому найбільш важкий з них. Комплекс випробувань для отримання водійський прав - (driver's license testing) Загалом протягом челов. історії ліцензії використовувалися урядом в трьох осн. цілях - для надання особливих привілеїв, встановлення контролю за певною поведінкою і збільшення доходів. Очевидно, що ліцензія яв-ця цінним активом, і можливість її надавати або відмовляти в ній служить важливим важелем соц., економічної і політичної влади. У всіх країнах, де існує велика кількість автомобілів - сюди входять всі розвинені і країни світу, що розвиваються, - сьогодні встановлені закони, що вимагають наявності водійський прав і що передбачають перед їх отриманням проходження.

НЕВРАЛГІЯ - біль стріляючого,, пекучого характеру, що коле, виникаюча приступообразно, що розповсюджується по ходу стовбура нерва або його гілок і що локалізується в зоні иннервации певних нервів або корінців. Причинами можуть бути травми, інтоксикації, метаболічні порушення, інфекційні поразки нервів. Загальними клінічними ознаками невралгії є характерні болі. Приступи провокуються переохолодженням, фізичним і емоційним напруженням. Біль нерідко супроводиться місцевими вегетативними розладами (покраснением, набряком шкіри, порушенням потоотделения), а при дуже сильних болях- загальними. АГНОЗИЯ - (а греч. gnosis - пізнання). Порушення пізнавання предметів і явищ в стані ясної свідомості і збереження функцій самих органів сприйняття. Іноді при цьому зберігається правильне сприйняття окремих елементів об'єкта, що пізнається. А. може бути повною і частковою. Спостерігається при органічних поразках головного мозку, захоплюючих коркові зони відповідних аналізаторів, зони їх представництва в головному мозку. А. АКУСТИЧЕСКАЯ - виявляється порушеннями пізнавання звуків, фонем і предметів по характерних для них звуках. Полная А. акустична носить назву душевної глухоти. Син.: А. слухова. А. БОЛЕВАЯ. Діагностіка системи операцій індивідуального стилю педагогічного спілкування (ИСПО) - А. А. Коротаєв, Т. С. Тамбовцева. Призначена для якісного і кількісного визначення своєрідності операцій ИСПО у вчителів. Діагностика операцій ИСПО розроблена з позицій теорії інтегральної індивідуальності В. С. Мерліна. Виділені 5 груп операцій: 1) організаторські (вказівки, ради, вимоги, накази, заборони), 2) оцінні (схвалення, похвала, осуд, зауваження), 3) емоционально-коммуникативні (іронія, глум, жарт, гумор, ласка), 4) фатические (широта-узость О., його дистанція, швидкість встановлення контакту), 5) фасцинирующие (тон мови - глумливий, довірчий, окличний, використання. РАПТУС - Приступи гострого, несамовитого збудження, викликаного понадміру сильним афектом (туги, страху). Р. ИПОХОНДРИЧЕСКИЙ. Спостерігається в дебюті ипохондрических станів або є слідством різкого загострення психозу. Характеризується напливом болісних сенестопатических відчуттів, тривожно-тоскним афектом, почуттям страху, очікуванням на/рухати біди, смерті. Можливі суицидальні тенденції, агресивні дії, направлені проти тих, що не приділяють, на думку хворого, йому належної уваги медичних працівників. Р. ИСТЕРИЧЕСКИЙ. Завжди виникає психогенно, відображає неприйнятність чого склався ситуації.