Адміністративно-правовий статус Президента України та його особливості

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи ... 5
Розділ 2. Повноваження Президента у сфері виконавчої влади ... 10
Розділ 3. Президент як голова ради національної безпеки і оборони ... 15
Розділ 4. Інститут представників Президента України ... 22
Висновки ... 37
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Адміністративно-правовий статус Президента України та його особливості" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Адміністративно-правовий статус Президента України та його особливості"

Курсова робота "Адміністративно-правовий статус Президента України та його особливості" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Адміністративно-правовий статус Президента України та його особливості", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Адміністративно-правовий статус Президента України та його особливості" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Адміністративно-правовий статус Президента України та його особливості" і призначений виключно для пошукових систем.

КАРНЕ ПРАВО - галузь права, що являє собою систему юридичних норм, що охороняють найбільш важливі в даному суспільстві цінності від посягання шляхом оголошення певних діянь злочинами і встановлення покарань за їх здійснення, а також встановлення правил призначення останніх; крім того, У.п. передбачає інакші заходи кримінально-правового впливу і порядок їх застосування. Під У.п. також розуміється наука, що вивчає відповідну галузь права. Як галузь права У.п. відрізняється від інакших галузей права тим, що охороняє існуючі в суспільстві відносини, які в переважній більшості регулюються конституційним, цивільним. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - судовий орган конституційного контролю, самостійно і що незалежно здійснює судову владу за допомогою конституційного судочинства згідно ст. 1 Федерального конституційного закону про Конституційний Суд (КС) РФ 1994 р. КС РФ був встановлений при російській конституційній реформі 12 грудня 1990 р. замість Комітету конституційного нагляду РСФСР, передбаченого Конституцією при реформі 27 жовтня 1989 р., але так і не створеного. Перший Закон про КС РФ був прийнятий 12 липня 1991 р., він передбачив довічне обрання суддів КС РФ і граничний вік - 65 років- для перебування в посаді. Число членів КС РФ на той. ПІДОЗРЮВАНИЙ - учасник карного процесу, особа. заримоване за підозрою в здійсненні злочину або до якого застосована міра припинення до пред'явлення звинувачення. К П. до пред'явлення звинувачення може бути застосована будь-яка міра припинення. На практиці цей частіше за все висновок під варту. У якості П. обличчя може перебувати тільки в стадії попереднього розслідування і не більш 13 діб. Якщо протягом цього терміну П. буде пред'явлене обвинувачення, він стає обвинуваченим, в іншому випадку міра припинення відміняється і особа перестає бути П. Винесеніє окремої постанови про припинення карного переслідування у. МІЖНАРОДНИЙ СУД ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ - орган ООН, встановлений для розгляду правових суперечок між державами, що перебувають членами Організації Об'єднаних Націй або прийнятими (без входження в Організацію Об'єднаних Націй) в число "учасників" статуту М. з, і для дачі консультативних висновків по запиту установ, уповноважених на те Статутом ООН. М. з. складається з 15 членів, що обираються Генеральною Асамблеєю і Порадою Безпеки. У його складі не може бути двох і більше громадян однієї і тієї ж держави. Члени суду обираються на 9 років з оновленням складу на одну третю частину кожні 3 року. Перший склад М. з. був вибраний в лютому.
Кожна вагома структурна частина курсової "Адміністративно-правовий статус Президента України та його особливості" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ОБМІН ЖИТЛОВОЇ ПЛОЩІ - договір про взаємну поступку прав користування житловими приміщеннями. О. же. п. забезпечує для радянських громадян можливість вибрати житлове приміщення, що задовольняє даного наймача. О. же. п. може здійснюватися основними наймачами, тобто особами, що мають самостійне право на користування житловими приміщеннями, а також орендарями невеликих будов. Тимчасові жильці (піднаймачі, гості і т. д.) правому О. же. п. не користуються. Об'ектамі О. же. п. можуть бути житлові приміщення (кімнати, квартири) у всіх категоріях житлового фонду як в містах, так і в сільських місцевостях. Обмін частини кімнати. ПРЕЗИДЕНТ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - відповідно до Конституції РФ (ст. 80 і інш.) Президент Російської Федерації є главою держави і визначає основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики Російської держави. Президентом може бути вибраний громадянин Росії не молодше за 35 років, що постійно проживає в Російській Федерації не менше за 10 років. Умови і порядок виборів Президента регламентуються статтями 81,82 Конституції і спеціальним федеральним законом. Вибори Президента згідно з статтею 102 Конституції призначає верхня палата Федеральних Зборів - Порада Федерації. Президент обирається терміном на чотири роки на основі загального. ВИНА - психічне відношення особи до своєї протиправної поведінки (дії або бездіяльності) і його наслідків; означає усвідомлення (розуміння) обличчям неприпустимості (протиправність) своєї поведінки і пов'язаних з ним результатів. У відповідних галузях права передбачені форми В. і їх вплив на міру відповідальності. У адміністративному праві під В. розуміється психічне відношення особи до свого протиправного діяння (дії або бездіяльності), що визнається законом адміністративним правопорушенням (провиною). вона означає, що адміністративна провина може бути довершена тільки умисно або необережно.
У вступі курсової "Адміністративно-правовий статус Президента України та його особливості" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Кобальт - (co) - твердий сріблястий метал. Застосовується: для виробництва спеціальних сплавів, деталей турбореактивних авіаційних двигунів, ріжучого інструмента, магнітних матеріалів; при зварюванні; в керамічній і скляній промисловості; Є отрутою общетоксического дії. Вражає дихальні шляхи, органи кроветворения, підшлункову залози, органи травлення. Виборче впливає на обмінні процеси в серцевому м'язі. Отруєння до. І його з'єднаннями можливі при вдиханні пар і аерозолів, надходженні через шлунково-кишковий тракт і шкіру. Гостре отруєння з'єднаннями до. При вдиханні аерозолю характеризується пошкодженням.

Глобальна система спостереження за океаном - програма по формуванню глобальної уніфікованої міжнародної системи для систематичних спостережень, збору і поширення океанографічних даних, підготовки аналізів і прогнозів, і іншої продукції з метою забезпечення урядів, галузей економіки, науки і громадськості інформацією, необхідною для морської діяльності, включаючи вплив океану на клімат. Рішення про початок розвитку м. с.н.о. як однієї з основних задач Міжурядової океанографічної комісії (МОКНУВ) ЮНЕСКО прийнято на 16-й сесії Асамблеї МОКНУВ в 1991 р. (Резолюція XVI-8). Розвиток здійснюється в співпраці з Всесвітньою метеорологічною. Правотворчість - це діяльність передусім державних органів по прийняттю, зміні і скасуванню юридичних норм. Цей найважливіший засіб управління суспільством, тут формується стратегія його розвитку, приймаються істотні правила поведінки. Рівень і культура правотворчості, а відповідно і якість нормативних актів, що приймаються - це показник цивилизованности і демократії суспільства. Суб'єктами правотворчості виступають державні органи, недержавні структури (органи місцевого самоврядування, профспілки і т.п.), наділені відповідними повноваженнями, а також народ при прийнятті законів на референдумах. Принципами.
Список літератури курсової "Адміністративно-правовий статус Президента України та його особливості" - більше 20 джерел. СІМЕЙНЕ ПРАВО - одна з традиційних галузей права. Як і інші галузі, включає власне сімейне законодавство, науку сімейного права і відповідну учбову дисципліну. С. п. встановлює умови і порядок вступу в брак, припинення браку і визнання його недійсним, регулює особисті немайнові і майнові відносини між членами сім'ї: дружинами, батьками і дітьми (усиновлювачами і усиновленими), а у випадках н в межах, передбачених сімейним законодавством, між іншими родичами і інакшими особами, а т.ж. визначає форми і порядок пристрою в сім'ю дітей, що залишилися без піклування батьків. Відповідно до Конституції РФ сімейне. Культуроспецифічние розладу - (culture-bound disorders) Термін "К. р." відноситься до психол. порушенням, поширеність к-рих обмежується представниками окремих етнокультурних груп і традицій. І сам цей термін, і стояче за ним поняття вельми спірні і були темою широких дискусій, оскільки підіймають принципові питання про універсальність психол. розладів. На думку нек-рих дослідників, К. р. - це просто варіанти порушень, що зустрічаються у жителів зап. країн. Др. же вважають, що ці розлади специфічні для представників "незахідного" світу і не вписуються в рамки психіатричних классиф. Заходу. Осн. спори ведуться навколо.

Аутізм дитячий (інфантильний) - відносний рідкий розлад, ознаки якого виявляються вже в дитячому віці, але що встановлюється у дітей звичайно в перші 2 - 3 року життя. Дитячий аутизм уперше описав Л.Каннер в 1943 році в роботі під поганим перекладом її назви "Аутістічеськиє розладу афективного спілкування". Сам Л.Каннер спостерігав 11 дітей з даним розладом. Він наполягав на тому, що воно не має відношення до шизофренії і є самостійною формою психічного розладу. Ця думка розділяється і в цей час, хоч воно ніяк не аргументується. Тим часом у частини пацієнтів виявляються афективні розлади настрою, деякі.
Посилання в тексті роботи "Адміністративно-правовий статус Президента України та його особливості" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ДЕТЕРМІНІЗМ ПСИХІЧНИЙ - закономірне протікання психічних процесів, взаємозв'язок явищ душевного життя людини. Принцип психічного детермінізму лежить в основі класичного психоаналізу. Згідно з цим принципом, в психіці немає нічого випадкового. Людська діяльність підлегла певним закономірностям. Виявлення цих закономірностей дозволяє внести ясність в розуміння несвідомого, внутрішнього світу людини.    Багато які мислителі минулого намагалися відповісти на питання про співвідношення випадковості і необхідності, свободи волі і закономірності в світі природи і людини. Одні з них вважали, що все в житті. ПСИХОЛОГІЯ ІНЖЕНЕРНА - галузь психології, що досліджує процеси і кошти інформаційної взаємодії між людиною і машиною, діяльність в системі чоловік-машина, взаємодія людини і технічних пристроїв. Виникла в умовах науково-технічної революції, що перетворювала структуру виробничого труда, найважливішими складовими якого стали процеси сприйняття і переробки оперативної інформації, прийняття рішень в умовах обмеженого часу. Основна задача психології інженерної - дослідження процесів прийому, переробки і зберігання інформації людиною, вироблюваних при проектуванні технічних пристроїв і управлінні ними. Основні проблеми. ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДИ - Згідно з концепцією Фрейд (Freud S.), несвідомому закритий прямий доступ в свідомість, у порога якого знаходиться "цензура". Але витіснені потяга не позбавляються своїй енергії і тому постійно прагнуть пробитися в свідомість. Вони можуть зробити це тільки частково, шляхом компромісу і спотворення. Спотворені і замасковані потяга, обдуривши пильність "цензури", проникають в свідомість, де залишаються невпізнанними і де їх знаходить дослідник і піддає аналізу. Термін "аналізування" включає в себе чотири різні процедури: 1) конфронтація - пацієнту необхідно.

Неопсихоаналітічеська школа - (neopsychoanalytic school) Сім теоретиків, первонач. прихильників Зігмунда Фрейд, розійшлися по ряду питань з ортодоксальним психоан. підходом; нек-рі з них порвали з Фрейд внаслідок цих розходжень. Кожний з них модифікував і в якомусь відношенні розширив концептуальну систему Фрейд. Нек-рих з цих семи теоретиків називали "неофрейдистами". Вони утворять ист. зв'язок між Фрейд і нек-рими совр. теоріями особистості/психотер. Перші п'ять - Карл Юнг, Альфред Адлер, Карен Хорні, Еріх Фромм і Гаррі Стек Салліван - виділяються поглядами, що розходилися з ортодоксальними психоан. ПСИХОЛОГІЯ - (від греч. psyche - душа і logos - наука) - наука про закони активного відображення індивідом об'єктивної реальності; вивчає психіку людини і тварин. Найважливіша задача П.- вивчення психіки людини і її вищої, специфічно людської форми - свідомість. Найбільш вивчені в П. пізнавальні процеси - відчуття, сприйняття, пам'ять, мислення. Менш вивчені проблеми внутрішньої регуляции діяльності людини, потреби, мотиви, афективно-вольові процеси. Вивчення особистості в П. розвивається у трьох напрямах: диференціально-психологічне (вивчення індивідуальних відмінностей), онтогенетическое (формування. БОГОЯВЛЕНСКАЯ - Діана Борисівна (р. 1932) - російський психолог, фахівець в області загальної психології, психології мислення, творчості і обдарованостей. Д-р психологічних наук (1988), професор (1990). Голова Московського відділення Суспільства психологів СРСР (с1990), потім РПО (з 1994); член президії Координаційної ради РПО (1996). Нагороджена медаллю ім. К.Д. Ушинського (1998). Лауреат премії Президента РФ в області освіти (за комплекс досліджень в області психології обдарованості, 1999) і премії Президента РФ по програмі Діти Росії (за особливий внесок в роботу з обдарованими дітьми, 2001). Закінчила. ОПЕРАЦІЯ - (від лати. operatic - дія) - поняття, уживане в інженерній психології в двох значеннях. 1. Психологічна О.- одна з складових діяльності людини, що співвідноситься з об'єктивно-предметними умовами досягнення цілей, спосіб виконання дії. Одна і та ж мета, що співвідноситься з дією, може бути досягнута в різних умовах, тому одна дія може бути реалізована різними О. Вместе з тим одна і та ж О. може входити в різні дії. Формірованіє О. лежить на шляху перетворення дії, при його виконанні. При цьому дія, міняючи свою спрямованість, стає умовою здійснення іншої дії, що забезпечує досягнення нової.