АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ НОРМИ

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття норм адміністративного права ... 5
1.1. Поняття і структура норм адміністративного права ... 5
1.2. Зростання ролі адміністративно-правових норм у регулюванні управлінських відносин ... 11
1.3. Види та дія адміністративно-правових норм ... 13
Розділ 2. Особливості джерел адміністративно-правових норм ... 20
2.1. Поняття джерел адміністративного права ... 20
2.2. Види джерел адміністративного права ... 22
2.3. Адміністративне законодавство і форми його систематизації ... 28
Розділ 3. Реалізація адміністративно-правових норм ... 31
3.1. Поняття і форми реалізації адміністративно-правових норм ... 31
3.2. Застосування адміністративно-правових норм як особлива форма їх реалізації ... 33
Висновки ... 36
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Адміністративно-правові норми" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Адміністративно-правові норми"

Курсова робота "Адміністративно-правові норми" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Адміністративно-правові норми", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Адміністративно-правові норми" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Адміністративно-правові норми" і призначений виключно для пошукових систем.

Атестація робочих місць за умовами труда - оцінка умов труда на робочих місцях з метою виявлення шкідливих і (або) небезпечних виробничих чинників і здійснення заходів щодо приведення ут у відповідність з державними нормативними вимогами від. У відповідності зі ст. 209 тк рф а. Р. М по ут проводиться в порядку, встановленому федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції по виробітку державної політики і нормативно-правовому регулюванню в сфері труда. У відповідності зі ст. 218 тк рф комітет (комісія) з охорони труда організує спільні дії роботодавця і працівників по забезпеченню вимог охорони труда, а також організує проведення. Відшкодування шкоди - компенсація за шкоду, заподіяну особистості або майну громадянина, а також шкода, заподіяна майну юридичної особи. Зобов'язання внаслідок спричинення шкоди і загальний порядок в. В. Определени в гл. 59 гк рф. Згідно ст. 1064 причинитель шкоди зобов'язаний відшкодувати шкоду в повному об'ємі. Обов'язок в. В. Может бути покладена на обличчя, що не є причинителем шкоди. Юридична особа або громадянин відшкодовує шкоду, заподіяну його працівником при виконанні трудових (службових, посадових) обов'язків (ст. 1068 гк рф). Обличчя, що заподіяло шкоду, звільняється від в. В., якщо доведе, що. РОСІЙСЬКА ПРАВДА - найважливіший пам'ятник російського ранне-феодального права, що містив закони Древньоруський держави 9-12 вв. Р. п. дійшла до нас у великій кількості списків (більш ста). Ці списки діляться в літературі на різне число редакцій. На думку проф. С. В. Юшкова, найкраще відображає розвиток тексту Р. П. ділення списків на 6 редакцій. Перша редакція Р. П. (Коротка Правда) є найбільш ранньою. Вона складається з двох частин: древнейшей, т. н. Правди Ярослава, і більш пізньої, т. н. Правди Ярославичей. Правда Ярослава склалася у Києві в 30-х рр. 11 в. Правда Ярославичей була складена у Києві під час. Обман - Термін, уживаний як синонім поняттям: брехня, свідомого, умисного введення в помилку. Обдурити означає "ввести в помилку, поступити несумлінно по відношенню до кого-небудь; порушити обіцянку" ( Див.: Ожигов С.И. Словарь російської мови. - М., 1988, с.346). Головне, що ріднить обман з брехнею, - пише В. В. Знаков, - це свідоме прагнення суб'єкта спотворити істину. Обман, брехню можна розглядати як складова частина лжесвідчення. Обман, брехня можуть бути виражені не тільки вербальними коштами, але і у вигляді здійснення тих або інакших дій протиправного характеру, наприклад, у вигляді.
Кожна вагома структурна частина курсової "Адміністративно-правові норми" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРИНЦИПАТ - в Древньому Римі рання імперія 1-3 вв. н. е., монархія, зовні ще обставлена республіканськими встановленнями. У 1 в. до н. е. в римському рабовласницькому суспільстві надто загострилися протиріччя між рабовласниками і рабами. Повстання рабів (особливо повстання Спартака 74-71 рр. до н. е.), хвилювання селян, що витіснялися із землі великими землевласниками, серйозні протиріччя серед самих рабовласників (землевласницької аристократії і торговців) - все це привело до того, що для захисту існуючого ладу верхівка класу рабовласників стала на шлях створення військової диктатури. У кінці 1 в. до н. е.. БАЛАНС БУХГАЛТЕРСЬКИЙ - система показників, що характеризують стан матеріальних і грошових коштів господарства на певну дату. Б. би. радянських соціалістичних підприємств, установ, організацій відображає склад, розміщення, джерела освіти і призначення цих коштів. Б. би. складається з двох частин: активу і пасиву. Часть Б. би., що показує склад і розміщення коштів, називається активом. До складу активу Б. би. входять: товаро-матеріальні цінності (сировина, паливо, напівфабрикати, готова продукція), грошові кошти і кошти в розрахунках - суми, належні підприємству по розрахунках, інша дозволена законом дебіторська заборгованість. ФЕДЕРАЛЬНІ ЗБОРИ РФ - згідно з ст. 94 Конституцією РФ, "Федеральні Збори - парламент Російської Федерації - є представницьким і законодавчим органом Російської Федерації". ФС - один з федеральних органів, що здійснюють державну владу в РФ, це орган законодавчої влади (ст. 10-11 Конституції РФ). У функції парламенту входить не тільки представництво населення і законотворчество, палати ФС розглядають і вирішують багато які важливі питання верховного управління державою, затверджують бюджет держави, беруть участь в формуванні федеральних державних органів, по ряду напрямів здійснюють парламентський контроль. ФС.
У вступі курсової "Адміністративно-правові норми" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ - територіальна одиниця в містах і районах, що утворюється для прийому виборчих бюлетенів і для підрахунку, голосів при виборах в Ради. При виборах в Верховну Пораду СРСР утворяться загальні І. у. для виборів в Пораду Союзу і Раду Національностей. При виборах в місцеві Ради утворяться загальні І. у. для виборів в крайові і обласні, автономних областей, національних і адміністративних округів, в районні, міські, сільські і селищні Ради депутатів трудящих. Основним принципом при освіті І. у. є створення найбільш сприятливих умов для здійснення радянськими громадянами належного їм виборчого права.

ДІЯННЯ МАЛОЗНАЧНЕ - це дія (бездіяльність), хоч формально і вмісне ознаки якого-небудь діяння, передбаченого УК РФ, але внаслідок нікчемної суспільної небезпеки що не визнається злочином (на основі ч. 2 ст. 14 УК РФ). Під малою значущістю, нікчемністю суспільної небезпеки скоєного закон розуміє випадки, коли діяння не заподіяло шкоди і не створило загрози спричинення шкоди особистості, суспільству або державі. Наприклад, крадіжка однієї пляшки молока з прилавка магазина. Малозначительность діяння визначається двома умовами: 1) діяння містить всі ознаки певного складу злочину; 2) діяння по своїй суспільній. ВИНЯТКОВІ ПРАВА - в широкому значенні - права, що надають певному суб'єкту володіння відомим об'єктом з виключенням прав всіх інших осіб на цей об'єкт. У такому значенні до числа І. п. повинен бути насамперед віднесене закріплений Конституцією СРСР право соціалістичної держави на землю, її надра, ліси і води (див. ст. 6 Конституції СРСР, а також ст. 53 ГК, ст. 1 Загальних початків землекористування і землевпорядження від 15 грудня 1928 р. - СЗ 1928 р. № 69, ст. 642). Би більш же вузькому, спеціальному значенні під І. п. звичайно розуміється група суб'єктивних цивільних прав, що забезпечують їх володарям.
Список літератури курсової "Адміністративно-правові норми" - більше 20 джерел. УМОВИ ВИСНОВКУ - В багатьох країнах світу укладені і заримовані містяться в умовах, загрозливих їх здоров'ю і життю. Ці умови можна визначити як жорстоке, нелюдяне або принижуюче достоїнство звертання або покарання. Укладені можуть бути позбавлені нормального живлення і медичного обслуговування, можуть страждати від недостатньої вентиляції, слабого освітлення, холодних батарей опалювання. Часто їм доводиться спати по черзі в переповнених камерах. Іноді санітарні умови настільки жахливі, що представляють серйозну загрозу для здоров'я. У результаті спостерігається високий відсоток смертності і важких захворювань. Динаміка психопатій - Динаміка психопатій є самим складним і важливим розділом вчення про психопатії. Лише в динаміці вдається виявити міру вираженість симптому, характерні риси його становлення, редукції і зв'язок з іншими патологічними освітами. П. Б. Ганнушкин виділяв основні динамічні зсуви психопатической особистості: 1) фаза або епізод; 2) шок; 3) реакція; 4) розвиток, підкреслюючи при цьому, що "відправною точкою є динамічний підхід до психопатій", а головним методом - клінічний. Ведучими принципами вивчення психопатій він вважав статичний (поперечний) і динамічного (подовжній). У поняття статики П.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЙ КОНТАКТ - Всі психотерапевтичні напрями підкреслюють значення П. до. між лікарем і хворим не тільки для створення оптимальних умов лікування, але і як інструмента психологічного впливу, здатного приводити до позитивних змін в почуттях, відносинах і поведінці пацієнта. П. до. містить наступні лікувальні компоненти: задоволення очікувань і потреб, вислухування (отреагирование або "вентиляція" емоційного напруження), емоційна підтримка, зворотний зв'язок при розкритті своїх думок, переживань і поведінки. П. до. формує на основі розвитку взаєморозуміння комунікації між психотерапевтом і.
Посилання в тексті роботи "Адміністративно-правові норми" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МЕТАПСИХОЛОГИЯ - (METAPSYCHOIOGY) Термін, що використовується Фрейд для позначення підходу до явищ, лежачих за межами свідомих переживань, буквально - за психологією - в тому значенні, в якому психологія розумілася і застосовувалася в його час. Метапсихология представляє вищий рівень абстракції в континуумі клінічне спостереження - психоаналитическая теорія (Waelder, 1962) і служить концептуальним засобом встановлення системи координат для клінічних даних і психоаналитических положень більш низького рівня. Метапсихология умовно представлена п'ятьма широкими системами або підходами: динамічним. ДИСТОМАТОЗ (ПАРАГОНИМОЗ) - є паразитарним захворюванням; викликається трематодой або дистомой-легеневої двуусткой. Зустрічається головним чином на Дальньому Сході, в Північній Кореї і носить ендемічний характер. Дистома має двох проміжних господарів: молюска і прісноводного краба або рака. При попаданні останніх в їжу паразит з желудоч-но-кишечного тракту мігрує через діафрагму і плевру в легкі, де навколо нього утвориться кіста. При прориві легеневої кісти диетоми можуть проникнути і в кров'яне русло, потім в головний мозок. У мозку утворяться різних розмірів кісти (від горошини до курячого яйця). Кісти частіше. БЛАНКЕНБУРГ - (Blankenburg) Вольфганг (р. 1928)- німецький психолог і психіатр. Фахівець в області клінічної психіатрії, феноменологічної антропології і соціології. Освіту отримав в ун-ті Фрейбурга, де з 1947 р. вивчав філософію (у М. Хайдег-гера і інш.), психологію, а з 1950 р. - медицину. Захистив дис. на тему: Екзистенциальное дослідження випадку параноидной шизофренії, яка привернула до нього увагу Людвіга Бінсвангера. По закінченні навчання два роки навчався в интернатуре на курсі внутрішні хвороби і психосоматика у X. Плюгге в Гейдельберге. З 1959 р. - асистент в психіатричній.

СВІДОМЕ - (CONSCIOUS) Якість психічної обізнаності про вияви зовнішнього світу і интрапсихических феноменів. Інші феномени, що залишаються непоміченими, можуть впливати свій динамічним чином. Застосовуючи топографічний підхід до психічних явищ, Фрейд (1915) виділив свідоме (Сз), предсознательное (Псз) і несвідоме (Бсз) і визначив їх як динамічні системи з власними функціями, процесами, енергією і идеационним змістом. Свідоме розглядалося їм як периферична частина, одержуюча інформацію як від зовнішнього світу, так і від тіла і психіки. Його відмежовування від предсознательного, однак, не відрізняється тією. ПАРАПСИХОЛОГІЯ - Більш або галузь психології, що менш (але швидше менш) визнається, що займається паранормальними явищами; тобто тими, які, як передбачається є нез'ясовними екстрасенсорное сприйняття (ЕСВ), телепатія, передбачення, телекинез, ясновидіння і т.п. Хоч парапсихологія викликає більший інтерес і багато які активно продовжують відстоювати її науковість, більшість психологів настроєна дуже скептично, і у них є для цього достатні основи. По-перше, результати окремих експериментів, про які повідомлялося як про позитивні відкриття, виявилося досить важко повторити. Воспроизводимость необхідна у всіх науках;. НЕОФРЕЙДИЗМ - напрям в сучасній філософії, соціології, психології і психоаналізі, розвинений з фрейдизму, прихильники якого намагаються подолати биологизм класичного фрейдизму і ввести його основні положення в соціальний контекст. Виник як напрям в психології в 20-30-е рр., де ключові поняття психоаналізу З. Фрейда були перероблені на базі постулату про соціальну детерминированности психіки людини. При цьому в основі всіх теоретичних побудов цього напряму лежать поняття несвідомого і принципової конфликтности відносин особистості і суспільства. Розвиток психоаналізу в значній мірі пішов від класичних. антипсихіатрія - (анти греч. psyche - душа, iatreia - лікування) - 1. заперечення факту існування психічних розладів. У тих випадках, коли категорично відкидається існування цієї очевидної і сумної реальності і пропонуються явно паралогические міркування, антипсихіатрична тенденція цілком може розглядатися як ознака аутизма, негативізму або паранойі. Так, на думку Р.Д. Лейнга, відомого психотерапевта, одного з фундаторів антипсихиатрии (1959), що лікують психіатричних пацієнтів больних лікаря і сім'ю пацієнтів "часто вступають в змову в інкримінуванні людині безумства". Поняття про душевне захворювання.