Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Економічна конкуренція та її регулювання ... 5
1.1. Поняття, роль та основні принципи економічної конкуренції ... 5
1.2. Правові засади державного регулювання економічної конкуренції ... 6
Розділ 2. Недобросовісна конкуренція та її прояви ... 14
2.1. Прояви порушення законодавства щодо економічної конкуренції. Правовий статус природних монополій ... 14
2.2. Прояви недобросовісної конкуренції. Поняття і захист комерційної таємниці ... 21
Розділ 3. Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства ... 26
Висновки ... 30
Література ... 32

Для придбання курсової роботи "Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності"

Курсова робота "Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності" і призначений виключно для пошукових систем.

СОЮЗ РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК (СРСР) - союзна Радянська соціалістична держава (див.) робітників і селян, освічена на основі добровільного об'єднання рівноправних Союзних Радянських Соціалістичних Республік. СРСР був створений 30 грудня 1922 р. У ньому втілилося в життя ленинско-сталинское вчення про радянську соціалістичну федерацію (див.). Він з'явився "гідним увінчуванням закладених ще в жовтні 1917 року основ мирного співжиття і братської співпраці народів" (Декларація про освіту СРСР). Перемога Радянської влади і затвердження внаслідок Великої Жовтневої соціалістичної революції диктатури пролетаріату з'явилися тією. Межі виборчого округу - межі території, виборці, постійно або що переважно проживають на якій, беруть участь у виборах виборної посадової особи або свого представника (депутата) до виборного органу. При проведенні виборів виборної посадової особи утвориться один виборчий округ, що включає всю територію відповідної освіти. Так, при проведенні федеральних виборів - виборів Президента Російської Федерації - утвориться тільки один виборчий округ, територія і межі якого співпадають з територією і державними межами Російської Федерації. Для обрання виборної посадової особи суб'єкта Російської Федерації також створюється один. ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ ПАЛАТИ ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗБОРІВ - організаційно-правова форма діяльності Державної Думи і Поради Федерації, пов'язана з обговоренням питань, що відносяться до їх ведіння, і прийняттям внаслідок такого обговорення передбаченого Конституцією РФ рішення. Засідання палат згідно з їх регламентами проводяться відкрито, гласно і освітлюються засобами масової інформації. Регламентом кожної з палат надається право бути присутній на її засіданні депутатам (членам) іншої палати. За рішенням палати на її засідання можуть бути запрошені представники державних органів, суспільних об'єднань, наукових установ, експерти і інші фахівці для. Тактіко-психологічні особливості розслідування злочинів, довершених психопатическими особистостями - Тактика слідчих дій з участю підозрюваного (обвинуваченого), страждаючого психопатією, має свої особливості. Для цих осіб характерні тотальність і відносна стабільність патологічних рис вдачі і їх вираженість до міри, що порушує соціальну адаптацію. Своєрідне розслідування злочинів, довершених психопатическими обличчями збудливого типу, що здійснюють найбільш тяжкі злочини. Головними рисами цього типу є схильність до дистимии (пригніченому, тоскному настрою) і тісно пов'язана з нею афективна взривчатость, напруженість інстинктивної сфери, що іноді досягає аномалії влечений, а також в'язкість.
Кожна вагома структурна частина курсової "Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРИГОТУВАННЯ ДО ЗЛОЧИНУ - суспільне небезпечне діяння, що укладається в приискании, виготовленні або пристосуванні особою коштів або знарядь злочину, приискании співучасників злочину, змові на його здійснення, а також інакшому умисному створенні умов для здійснення злочину (ч. 1 ст. 30 УК РФ). Протиправним і кримінальним признається приготування тільки до тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 30 УК РФ). Але якщо підготовчі дії до злочинів невеликого або середнього тягаря містять в собі ознаки конкретного злочину, то обличчя несе за них відповідальність по відповідній статті УК РФ, що встановлює. Прокурора психологія діяльності в цивільному судочинстві - Специфіка діяльності П. в цивільному процесі визначається предметом його діяльності, її спрямованістю. П. може виступати або як пред'явник позову (звертатися до суду за захистом прав і інтересів інших осіб), або вступати в справу для дачі висновку. У першому випадку П. бере участь в судових прениях, підкоряється вимозі рівності сторін. У другому випадку мова П. носить підсумковий, узагальнюючий характер, його оцінки даються від імені держави. Ці оцінки повинні бути всебічно обгрунтованими і переконливими, вони повинні мати общесоциальное значення, давати підставу для приватного визначення. Однак. ПОРЯДОК ГРУПУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ОФОРМЛЕННІ СПРАВИ - затверджений параграфом 6.2.6 Типової інструкції по діловодству в федеральних органах виконавчої влади, затвердженої Наказом Міністерства культури Росії від 08.11.2005 № 536. Розпорядливі документи групуються в справи по видах і хронології з додатками, що відносяться до них. У окремі справи по хронології, в залежності від вигляду документів, формуються копії ухвалених федеральних законів, актів Президента Російської Федерації, актів Уряду Російської Федерації і виписки з відповідних протоколів засідань Уряду Російської Федерації або його Президії. Всі документи звітного і інформаційного.
У вступі курсової "Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Виняткова економічна зона - відповідно до Конвенції ООН по морському праву, район, що знаходиться за межами територіального моря і прилеглий до нього. Ширина и.е.з. не повинна перевищувати двісті морських миль, що відлічуються від початкових ліній, від яких відмірюється ширина територіального моря. У и.е.з. прибережну державу має суверенні права з метою розвідки, розробки, збереження природних ресурсів і управління ними, як у водній товщі, так і на морському дні і в його надрах; юрисдикцію відносно створення і використання штучних островів, установок і споруд, морських наукових досліджень, захисту і збереження.

ФІЛІЯ - по цивільному законодавству РФ, відособлений підрозділ юридичної особи, розташований поза місцем його знаходження і що здійснює всі його функції або їх частину, в тому числі функції представництва (ч. 2 ст. 55 ГК РФ). Таким чином, Ф. відрізняється від представництва більш широким довкола повноважень. Ф. некомерційних організацій, а також унітарних підприємств і деяких інших організацій, на які розповсюджується принцип спеціальної правоздатності юридичних осіб, можуть виконувати тільки ті функції, які відповідають цілям діяльності, передбаченим в засновницьких документах юридичної особи. Стрес біологічний - Універсальна форма неспецифічної активності організму людини в будь-яких ситуаціях. Про стрес, як феномен, знали і писали давно і багато, але в 30-50-х роках ХХ віку канадський вчений Г. Селье розробив біологічну (фізіологічну) теорію стресу. По його визначенню "Стрес є неспецифічна відповідь організму на будь-яку вимогу, що пред'являється до нього ". Це природний захисний механізм, стереотипна реакція організму (не психіки) людини на будь-який тип впливів і труднощів, загальний адаптационний синдром. Він виявляється фізіологічно як учащение серцевих скорочень, підвищення.
Список літератури курсової "Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності" - більше 20 джерел. АКТИВНЕ ВИБОРЧЕ ПРАВО - право громадян обирати своїх представників до органів державної влади і місцевого самоврядування, брати участь в референдумах і інакших політичних акціях, метою яких є вираження волевиявлення населення. Крім того, до змісту А.і.п. законодавство відносить і інша правомочність виборця: давати згоду на висунення своєї кандидатури на виборну посаду; брати участь у висуненні кандидатів; самовидвигаться; вносити своє прізвище в підписні листи в підтримку висунення і реєстрації відповідної особи кандидатом в депутати і на виборну посаду; агітувати за обрання або проти обрання кандидата депутатом або. НЕГАТИВНА ТЕРАПЕВТИЧНА РЕАКЦІЯ - Спеціальний термін, вказуючий, небажану реакцію, що рідко зустрічається на психоаналитическое лікування, а саме: посилювання симптоматики пацієнта у відповідь якраз на ті інтерпретації, які повинні були б полегшити хворобливі вияви. Створюється враження, що деякі люди віддають перевагу стражданню лікуванню. Фрейд (Freud. S.) зв'язував з цим феноменом "несвідоме почуття провини", властиве деяким видам мазохізму (Райкрофт Ч., 1995; Лапланш Дж., Понталіс Дж. В., 1996). Понятіє Н. т. р. поміщається важливу в теорії і техніці психоаналізу, бо воно представляє клінічне явище, яке Фрейд.

Гіпноз - (hypnosis) Важко дати задовільне визначення Г. Большинство авторів згодні з тим, що Г. відбувається а) в контексті специфічних відносин між тим, що гіпнотизується і гіпнотизером, в ході к-рих би) вселені спотворення когниций, сприйняття, пам'яті і афекту можуть сприйматися в) нек-рими індивідуумами. Спори про природу Г. залежать від того, який з цих трьох аспектів знаходиться в центрі теорії і досліджень. Т. о., Г. характеризується здатністю суб'єкта тимчасово сприймати як реальність вселені спотворення сприйняття, когниций і афекту. Коротка історія Початок совр. історії Г. пов'язано з ім'ям.
Посилання в тексті роботи "Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. НАРЦИССИЗМ - Німий.: Narzissmus. - Франц.: narcissisme. - Англ.: narcissism. - Ісп.: narcisis-mo. - Італ.: narcisismo. - Португ.: narcisismo. про Згідно з міфом про Нарцис, любов до власного образу. об 1) Термін "нарциссизм" (а) уперше з'являється у Фрейд в 1910 р. Для позначення гомосексуального вибору об'єкта: гомосексуалісти ".. видят. сексуальний об'єкт в самих собі; вони виходять з нарциссической установки і шукають схожих на себе молодих людей, яких вони могли б любити так само, як мати любила їх" (la). Відкриття нарциссизма примушує Фрейд передбачити - у випадку Шребера (1911). ГИПОТИРЕОЗ - клінічний синдром, зумовлений недостатньою продукцією тиреоидних гормонів тироксина і трийодтиронина. Характеризується нервово-психічними розладами, порушенням обміну речовин, набряками особи, кінцівок, тулуба, а також уповільненням частоти серцевих скорочень - брадикардией. Різко виражену форму гипотиреоза називають микседемой, або слизовим набряком, оскільки одним з головних її симптомів є поширений слизовий набряк шкіри і подкожной клітковини. Виникнення гипотиреоза частіше пов'язане з патологічним процесом в самої щитовидній залозі (первинний гипотиреоз) і рідше з порушенням регуляции. Якості мислення і структура інтелекту - Широта мислення - це здатність охопити все питання цілком, не упускаючи в той же час і необхідної для справи частковості. Глибина мислення виражається в умінні проникати в суть складних питань. Якістю, протилежною глибині мислення, є поверховість думок, коли людина звертає увагу на дрібному гроші і не бачить головного. Самостійність мислення характеризується умінням людини висувати нові задачі і знаходити шляхи їх вирішення, не вдаючись до допомоги інших людей. Гнучкість думки виражається в її свободі від сковуючого впливу закріплених в минулому прийомів і способів рішення задач, в.

Саногенноє поведінка в профілактиці порушень спілкування - Саногенноє поведінка (С. п.) - поведінка, до-ой по своїй спрямованості і способам здійснення наближає людину до здоров'я, благополуччя в різних сферах його життя. Культівірованіє С. п. сприяє підтримці соціального благополуччя особистості, до-ой в свою чергу виступає як ресурс в профілактиці порушень О. В зап. медицині широко використовується термін "поведінка, пов'язана зі здоров'ям", тобто що впливає на нього. Помічено, що одні види поведінки наближають людину до здоров'я, а інші віддаляють від нього. Можливість поліпшити своє здоров'я - це змінити нездорова. Тест рисуночних асоціацій. С. Розенцвейг. Модифікація Л. М. Мітіной - Призначений для виявлення адаптації вчителів до свого соціального оточення. У її основі лежить розроблена С. Розенцвейгом теорія фрустрации. Правомірно розглядати фрустрацию в контексті межличностного функціонування, і з цієї ж т. зр. для дослідження представляє інтерес межличностні конфлікти і труднощі для вчителя і учнів, к-рі можуть виникнути в самих різноманітних ситуаціях. Вибір вчителя і адекватне подолання труднощів в значній мірі визначає подальшу взаємодію його і учня. З поєднання 6 категорій (3 напрями, 3 типи реакцій) отримують 9 можливих чинників оцінки і 2 похідних. ФРИДРЕЙХА АТАКСІЯ - (описана німецьким терапевтом, неврологом, патологом N. Friedreich, 1825-1882) - спадкове захворювання, пов'язане головним чином з дегенерацією провідних систем спинного мозку (спинно-мозжечкового, кортикоспинального шляхів, задніх стовпів), периферичних нервових волокон в поєднанні з різними деформаціями скелета (кифосколиоз, порожниста стопа) і поразкою міокарда. Захворювання успадковується нетрадиційно; при ньому виявляють експансію (збільшення числа копій) нестабільного тринуклеотидного повтору гуанин - аденин - аденин (в нормі 6-34 копії; у хворих - більше за 50) в гені. Опросник вольових якостей особистості (ВКЛ). М. В. Чумаков - Опросник направлений на діагностику таких вольових якостей, к-рі являють собою конкретні вияви вольової регуляции, що визначаються умовами і змістом конкретних видів діяльності, здійснюваних людиною. Вольові якості являють собою стійкі диспозиції особистості, що визначають схильність людини виявляти вольові зусилля, специфічні по відношенню до певних умов діяльності і О. Предназначен для діагностики респондентів у віці від 18 до 35 років. У наст. вр. в психол. науці відсутня загальноприйнята точка зору на склад і класифікацію вольових якостей особистості, що примушує багатьох дослідників.