Аудит як вид фінансового контролю

(курсова робота з фінансового права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження правового регулювання видів та методів фінансового контролю ... 5
1.1. Поняття фінансового контролю ... 5
1.2. Характеристика основних етапів розвитку системи державного фінансового контролю в Україні ... 9
Розділ 2. Характеристика аудиту як виду фінансового контролю ... 16
2.1. Система незалежного фінансового контролю (аудиту) України ... 16
2.2. Аудиторська діяльність, її сутність, функціональні завдання, предмет, метод, об'єкти аудиту ... 17
2.3. Загальна характеристика управління аудиторською діяльністю в Україні ... 25
Розділ 3. Підвищення ролі фінансового контролю на сучасному етапі розвитку економіки України ... 28
Висновки ... 32
Список використаних джерел ... 35

Для придбання курсової роботи "Аудит як вид фінансового контролю" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Аудит як вид фінансового контролю"

Курсова робота "Аудит як вид фінансового контролю" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Аудит як вид фінансового контролю", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Аудит як вид фінансового контролю" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Аудит як вид фінансового контролю" і призначений виключно для пошукових систем.

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ - цивільно-правовий договір, по якому одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність іншій стороні (покупцю), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну) (п. 1 ст. 454 ГКРФ). До окремих видів Д.к. відносяться: договори роздрібного купівлі-продажу, договір постачання товарів, договір постачання товарів для державних потреб. договір контрактації, договір енергопостачання, договір продажу нерухомості, договір продажу підприємства. До них застосовуються загальні положення об Д.к.-п., якщо інакше не передбачене в самому ГК. ЗМАГАЛЬНІСТЬ - один верб принципів радянського карного і цивільного процесу. У радянському процесі, заснованому на принципі З, суду належить активна роль в дослідженні обставин справи: суд не обмежений доказами, що представляються сторонами, і він має право і зобов'язаний самостійно, з своєї ініціативи витребувати докази, необхідні для правильного дозволу справи. Акад. А. Я. Вишинський таким чином характеризує С. в радянському процесі: "Радянський принцип змагальності - це змагальність сторін плюс активна участь в судовому процесі самого суду на основі гласності і рівність сторін, на основі соціалістичного. ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ - ті речі і дії, в зв'язку з якими виникають і здійснюються цивільні права і обов'язки і які є предметом або результатом в договірних відносинах. До О.г.п. відносяться речі, включаючи гроші і цінні папери, інакше майно, в тому числі майнові права; роботи і послуги; інформація; результати інтелектуальної діяльності, в тому числі виняткові права на них (інтелектуальна власність); нематеріальні блага (ст. 128 ГК РФ). Речами признаються не тільки окремі предмети і їх сукупності, але також і комплекси. Речі стають О.г.п. остільки, оскільки об'єктивне право зв'язує з ними виникнення і. ПАТОЛОГІЧНЕ СП'ЯНІННЯ - тимчасовий розлад душевної діяльності, виникаючий при наявності відповідного нахилу в зв'язку з прийомом алкоголю. Нахил до П. про. виникає під впливом чинників, що ослабляють центральну нервову систему. До таких чинників відносяться стомлення, тривале позбавлення сну, голод, послеинфекционная слабість, кишкові захворювання, дія високої температури, сильне душевне хвилювання або тривале емоційне напруження. Дія цих чинників особливо посилюється там, де вони впливають на існуючу неповноцінність нервової системи, зумовлену перенесеними травмами, захворюваннями головного мозку і т. д. Звичайно нахил до.
Кожна вагома структурна частина курсової "Аудит як вид фінансового контролю" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВИПИСКА З СИСТЕМИ ВЕДІННЯ РЕЄСТРУ - документ, що видається держателем реєстру власників цінних паперів з вказівкою власника особового рахунку, кількості цінних, паперів кожного випуску, що рахуються на цьому рахунку в момент видачі виписки, фактів їх обтяження зобов'язаннями, а також інакшої інформації, що відноситься до цих паперів (ФЗ РФ від 22 квітня 1996 р. № 39-ФЗ "Про ринок цінних паперів"). Виписка повинна містити наступні дані: прізвище, ім'я, по батькові (повне найменування) зареєстрованої особи; дату, на яку виписка підтверджує записи про цінні папери, що враховуються на рахунку зареєстрованої особи; повне. ПРОСТІЙ ВИРОБНИЧИЙ - невиконання роботи з вини працівника або внаслідок псування станка або обладнання, відсутності сировини, матеріалів, інструментів, енергії і інших організаційно-виробничих причин. Нерідко простій є результатом недбалого в безгосподарного відношення до обладнання, поганої організації труда, незадовільного керівництва роботою і т. п. Партія і Уряд зобов'язують партійні, господарські, профспілкові організації рішуче усувати причини, зухвалі простій, і забезпечувати всі умови для правильного і ефективного використання обладнання. Згідно з радянським законодавством, працівники, що звільняються. РЕЄСТР ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ - частина системи ведіння реєстру власників цінних паперів, що являє собою список зареєстрованих власників з вказівкою кількості, номінальної вартості і категорії належних їм іменних цінних паперів, складений за станом на будь-яку встановлену дату і що дозволяє ідентифікувати цих власників. При цьому під системою ведіння розуміється сукупність даних, зафіксованих на паперовому носії і (або) з використанням електронної бази даних, що забезпечує ідентифікацію зареєстрованих в системі ведіння Р.в.ц.б. номінальних держателів і власників цінних паперів і облік їх прав відносно цінних паперів, зареєстрованих.
У вступі курсової "Аудит як вид фінансового контролю" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Примусове лікування в психіатричному стаціонарі - примусова міра медичного характеру, яка передбачена ст. 101 УК, що призначається судом особам, психічний розлад яких вимагає таких умов лікування, відходу, змісту і спостереження, які можуть бути здійснені в психіатричному стаціонарі трьох типів: загального, спеціалізованого і спеціалізованого з інтенсивним спостереженням. Примусове лікування в психіатричному стаціонарі загального типу може бути призначене особі, яка за своїм психічним станом потребує стаціонарного лікування і спостереження, але не вимагає інтенсивного спостереження (ч. 2 ст. 101 УК). Психіатричний стаціонар загального типу - це.

ПРИМІЩЕННЯ - кімната (або будівля), де вміщується кто-л., что-л. П. без підвищеної небезпеки - П., в якому відсутні умови, що створюють підвищену або особливу небезпеку. відносно небезпеки поразки людей електричним струмом розрізнюють: П. без підвищеної небезпеки, П. з підвищеною небезпекою і особливо небезпечні приміщення. П. вологе - П., в якому пари або конденсуюча волога виділяються лише тимчасово і притому в невеликих кількостях. відносна вогкість повітря в приміщенні більше за 60 %, але не перевищує 75 %. П. жарке - П., в якому температура повітря тривало перевищує 30 °С. П., що не має. МОБІЛІЗАЦІЯ - комплекс заходів щодо перекладу: а) економіки РФ, суб'єктів РФ і муніципальних освіт, органів державної влади, місцевого самоврядування і організацій на роботу в умовах військового часу; б) Збройних Сил РФ, інших військ, вояцьких формувань, органів і спеціальних формувань на організацію і склад військового часу. Мобілізаційна підготовка здійснюється в мирний час, а сама М.проводітся напередодні або з початком збройного конфлікту. М. може бути загальною або частковою. Правову основу М. складають Конституція РФ. ФЗ РФ від 31 травня 1996 р. № 61-ФЗ "Про оборону" від 26 лютого 1997 р. № 31-ФЗ "Про.
Список літератури курсової "Аудит як вид фінансового контролю" - більше 20 джерел. СУСПІЛЬНА НЕБЕЗПЕКА - в карному праві - об'єктивна (матеріальний) ознака злочину або інакшого правопорушення, що виражає шкідливість такої поведінки для суспільства, нанесення або реальну загрозу нанесення істотного збитку пануючим в йому суспільним відносинам, образу життя. Збиток може бути економічним, військовим; він може бути нанесений конституційним правам громадян, порядку управління, громадському порядку і т.д. О.о. діяння (дії або бездіяльність) певного вигляду зумовлює соціальну потребу в його забороні правом під загрозою відповідних санкцій. У залежності від характеру і міри О.о. діяння в конкретно-історичних. АДАПТАЦИОННАЯ ПСИХОДИНАМИКА РАДЕ - Структурна модель А. п. Р. вводить ряд градацій психологічного захисту, пов'язаного з різними рівнями інтеграції психіки. У визначенні автора, найбільш примітивний, "гедонический" рівень, филогенетически попередній всім іншим, ответствен за біль і задоволення і активується станом фізіологічного і інстинктивного напруження. Другий, "емоційний" рівень реєструється по наявності таких емоційних станів, як гнів, страх, смуток і любов. Це більш розвинений филогенетический рівень, пов'язаний з можливостями організму змінювати свою середу. Наступна стадія інтеграції.

Внутрішня валидность - (internal validity) В. в. відноситься до міри упевненості, з до-ой можна судити про передбачуваний каузальний зв'язок між змінними. Експеримент володіє В. в. в тій мірі, в якій ефекти, що спостерігаються можна віднести до впливу незалежних змінних, а не к. інш. сторонніх чинників. Приписування причинної обумовленості звичайно передбачає, що дві змінні - причина і слідство - будуть зв'язано змінюватися, однак перш ніж робити висновок об В. в., необхідно продемонструвати, що А дійсно викликає Би (т. е. що виникнення одного лише А приводить до Би). Можна, напр., помилково полічити, що навчання рішенню.
Посилання в тексті роботи "Аудит як вид фінансового контролю" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Професійне спілкування в системі "Чоловік Природа" - Системна психол. типологія суб'єктивного відношення до природи була розроблена в отеч. психології В. А. Ясвіним. У її основу встановлений ряд представлень, висловлених психологами і філософами: а) про прагматичний або непрагматичний характер відношення до природи (Г. Гачев, М. Каган, А. Леопольд і інш.); б) про субьектном або об'єктний характер її сприйняття (Г. Гачев, М. Каган, С. Дерябо); в) про типи екологічних установок особистості (А. Лазурський, С. Франк, В. Ясвін); г) про структурно-динамічну характеристику суб'єктивного відношення до природи (В. Ясвін). У результаті були отримані слід. типи. РОЗМОВНА ПСИХОТЕРАПІЯ - (Gesprachspsyhotherapie від ньому. das Gesprach - розмова, бесіда). 1. Термін, яким в Німеччині означається клієнт-центрована психотерапія. Боммерт (Bommert Н.) вказує, що конкретно описати і проаналізувати Р. п. неможливо, оскільки вона не є єдиною, цілісною, сформованою концепцією, але її можна представити в рамках основних положень Роджерса (Rogers С. R.). Боммерт визначає Р. п. як планомірну, систематичну і селективную форму вербальних і невербальних комунікацій і соціальну интеракций між двома (психотерапевтом і пацієнтом) або більш людьми. Мета їх - зменшення психічних. Мова внутрішня - поняття, що відноситься до прихованих процесів, пов'язаних у слухаючої людини з сприйняттям і розумінням звучної мови, а у говорячого - з підготовкою майбутнього висловлювання і "внутр. говорінням" без вимовлення слів зовні. Серед фахівців існує кардинальна відмінність в розумінні терміну Р. в. Нек-рі з них зосереджуються на локальному феномені "внутр. говоріння", інші звертаються до більш широкого контексту, відносячи до Р. в. коло процесів, пов'язаних з підготовкою майбутнього висловлювання, сприйняттям чутної мови, внутр. переробкою, структуруванням і зберіганням мовної.

СИСТЕМА ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (СВИ) - сукупність окремих органів управління і алгоритмів введення необхідної для управління СЧМ інформації. Для побудови СВИ можуть використовуватися різні пристрої: клавіатури, кулькові регулятори, світлові олівці, пристрої мовного введення і інш. Для введення цифрово-буквеної (символьної) інформації найбільш пристосовані клавіатури. Саме вони є в цей час самим распрост: типом, що поранився СВИ. Більшість з вживаних на практикові клавіатур розраховані на посимвольне введення інформації, тобто є монофункциональними: кожна команда вводиться своєю клавішею. При великому числі різних команд. Когнітівная складність - (cognitive complexity) К. з. спочатку визначалася Джеймсом Бьері як "тенденція витлумачувати соц. поведінка в многоаспектной (багатомірної) манері". Його операциональное визначення цього поняття засноване на Тесті репертуарних граток ролевих конструктов Джорджа Келлі (Role Construct Repertory Grid Test), в до-ром випробувані послідовно класифікують свої знайомі на основі різних біполярних вимірювань, або "конструктов", що вводиться по ходу оцінки ними самими, напр. товариський/замкнений. Індекс К. з. Бьери відображає те, в якій міри випробувані використовують різні конструкти як. КОНСТРУКЦІЯ - (CONSTRUCTION) Виявлення і визначення найбільш важливих і значущих переживань періоду раннього дитинства, в цей час забутих (витіснених) пацієнтом. Про терміну відображають спроби розкриття і виявлення взаємозв'язків ранніх переживань з метою більш глибокого розуміння генетичних чинників динамічних сил, що стосується безпосередню формування характеру і/або психопатологических виявів. Реконструкція засновується на следових спогадах про найбільш важливих для індивіда, але в даний час забутих подіях, що лише частково виявляються в структурі і змісті вільних асоціацій, сновидінь, окремих вчинків або при. НЕВРОЗ СТРАХУ - поняття, введене З. Фрейдом для опису стану тривожність, пов'язаного з накопиченням сексуального збудження при відсутності явного об'єкта страху.    Уявлення про невроз страху містилися в ранніх роботах З. Фрей так, зокрема, в його статтях "Про основу для відділення від неврастенії певного симптомокомплекса як "невроз страху" (1895) і "Критика "неврозу страху" (1895). Невроз страху співвідносився їм з сексуальним напруженням, соматичним збудженням і нездатністю його перетворення в психічне лібідо.    Окремі симптоми комплексу страху були описані Е. Хекером в.