БАНКРУТСТВО БАНКІВ

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності ... 5
1.1. Поняття банкрутства ... 5
1.2. Сторони у справі про банкрутство ... 7
Розділ 2. Правові наслідки визнання банкрутом суб'єкта підприємницької діяльності ... 12
2.1. Стадії провадження у справі про банкрутство та наслідки провадження ... 12
2.2. Розпорядження майном боржника ... 15
2.3. Мирова угода ... 16
2.4. Санація (відновлення платоспроможності) боржника ... 17
2.5. Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство ... 18
Розділ 3. Особливості ліквідації банку в разі його неплатоспроможності ... 22
Висновки ... 32
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Банкрутство банків" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Банкрутство банків"

Курсова робота "Банкрутство банків" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Банкрутство банків", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Банкрутство банків" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Банкрутство банків" і призначений виключно для пошукових систем.

ФІНЛЯНДІЯ (Финляндская Республіка) - держава, розташована в Північній Європі. Фінляндія - унітарна держава. Країна розділена на 12 губерній - ляни, які в свою чергу поділяються на повіти. Місцеве управління в ляни здійснюється губернатором, що призначається президентом. Аландские острова (губернія Ахвенанма) володіють частковою автономією - там діє однопалатний парламент (ландстинг), нарівні з губернським правлінням існує рада з виконавчими функціями. 17 липня 1919 р. була прийнята Конституція ( "Акт про форму правління"), діюча з деякими змінами. Конституційними законами вважаються також Парламентський статут від 13 січня 1928 р. Забруднення з судів - вважається, якщо не самим об'ємним, то найбільш постійним джерелом забруднення, особливо нафтою. Саме тому першою багатосторонньою угодою в цій області була Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню моря нафтою 1954 р., прийнята на дипломатичній конференції, зізваній Міжнародною морською консультативною організацією (ИМКО) в Лондоні 12 травня 1954 р. Тривалий час ця Конвенція була єдиною багатосторонньою угодою в цій області. Держава-сторона Конвенції зобов'язано вживати "належних заходів", що забезпечують виконання судами вимог Конвенції (ст. II). Недотримання найбільш важливих. ФЕДЕРАТИВНА ДЕРЖАВА - (від лати. "federatio" - союз) - об'єднання двох або декількох державно-територіальних (або національних) освіт (штатів, земель, країв, областей, республік і т.п.) в єдину державу при збереженні за ними політичної самостійності. Ф.г. - досить поширена форма державно-територіального пристрою. Сім з восьми найбільших держав світу мають федеративний пристрій. Їх загальна територія охоплює половину всієї площі Землі, а населення перевищує 1,5 млрд. чоловік. Усього в світі нараховується 24 Ф.г., що займають 51,8% поверхні Землі, жителі яких становлять 39% світових населення. Серед них два. ПАРЛАМЕНТ - (англ. parliament від фр. parler - говорити) - назва вищого представницького і законодавчого органу в демократичних державах. "П." як власне найменування для позначення вищого представницького органу застосовується в Великобританії, Франції, Італії, Канаді, Бельгії, Молдові. Казахстані і інш.; в США і більшості країн Латинської Амеріки П. називається конгресом, в РФ - Федеральними Зборами, в Литві і Латвії - сеймом і т.д. Розрізнюються однопалатна і двопалатна структура Історії відомі і трехпалатні Впервие П. був освічений в Англії в XIII в. як орган станового представництва: реальне.
Кожна вагома структурна частина курсової "Банкрутство банків" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПСИХОГЕННІ РЕАКЦІЇ - хворобливі розлади душевної діяльності, виникаючі під впливом психічної травми. П. р. можуть розвиватися і у здорових людей, але частіше виникають на грунті вже раніше психічної нестійкості (, що існувала психопатія, послеинфекционная слабість, перенесена в минулому травма голови і т. д.). Суть зриву нервової діяльності, виникаючого під впливом непосильних для нервової системи подразнень, вивчена школою І. П. Павлова. При різних формах П. р. розвивається охоронне гальмування, тобто гальмування, що охороняє клітки кори головного мозку від сверхсильного роздратування. П. р. відносяться до. ДІЯЛЬНЕ РОЗКАЯННЯ - є основою для звільнення від карної відповідальності особи, що уперше здійснило злочин невеликого тягаря (ч. 1 ст. 75 УК РФ). При діяльному розкаянні після здійснення злочину середнього тягаря, тяжкого або особливо тяжкого злочину особа може бути звільнено від карної відповідальності тільки у випадках, спеціально передбачених Особливою частиною УК РФ (ч. 2 ст. 75 УК РФ). До таких випадків відносяться, наприклад, наступні. Обличчя, що дало хабар, звільняється від карної відповідальності, якщо воно добровільно повідомило органу, що має право порушити кримінальну справу, про дачу хабаря (прим. ОБШУК - слідча дія, вироблювана для відшукання і вилучення речових і письмових доказів і виявлень злочинця, що переховується. О. проводиться при наявності достатніх основ по вмотивованій постанові слідчого або прокурора (див. ст. 175 УПК). Цель О. визначається характером довершеного злочину і конкретними даними слідчої справи. Так, у справах про розкрадання соціалістичної власності, спекуляції, фальсифікації, шахрайстві, хабарництві потрібно, в залежності від характеру злочину, шукати речі, цінне майно, чернетки підробних документів, бланки, печаті, штампи, різні фіктивні документи. Якщо, напр..
У вступі курсової "Банкрутство банків" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПРЕДСТАВНИЦТВО ФЕДЕРАЛЬНОГО УРЯДУ - державний орган Уряди РФ, що координує діяльність федеральних органів виконавчої влади в суб'єктові Федерації. Зокрема, таким органом було П.ф.П. в Чеченській Республіці. Правовий статус П.ф.П був затверджений постановою Уряду РФ від 11 грудня 1999 р. № 1320, згідно якому П.ф.П.: координувало діяльність федеральних органів виконавчої влади і органів виконавчої влади суб'єктів РФ, в тому числі органів державної влади Чеченської Республіки по відновленню економіки і соціальної сфери, встановленню законності і правопорядку, забезпеченню безпеки і життєдіяльності населення, прав і свобод громадян на.

ЯВНО ПОМИЛКОВИЙ ДОНОС - злочин проти правосуддя, передбачене ст. 306 УК РФ і що полягає в явно помилковому повідомленні про здійснення злочину, направленому до органів, що мають право порушити кримінальну справу. До органів, що мають право порушити кримінальну справу, відносять суди, прокуратуру, органи слідства і дізнання, а також державні і податкові інспекції, митниці, органи влади, виконавчі органи і інакші органи, на які покладений обов'язок передавати зведення про здійснення злочинів посадовим особам, повноважним порушити кримінальну справу. Заява про здійснення особою злочину, повідомлене третім особам або в. БІЛЛЬ ПРО ПРАВА США - (Bill of Rights) - перші 10 поправок до Конституції США, прийняті Конгресом і ратифіковані штатами до 15 грудня 1791 р. Б. об п. США розцінюється як демократична реформа Конституції. У його основу встановлена природно-правова концепція прав і свобод. Поправка 1 гарантує свободу совісті, свободу слова, друку, права народу мирно збиратися, звертатися до уряду з петиціями. Вказані права, згідно з широким офіційним тлумаченням, гарантують також свободу вираження думок. Б. об п. США забезпечує охорону особистості, житла, паперів і майна (поправка IV), швидкий і публічний суд присяжних як по карних, так і.
Список літератури курсової "Банкрутство банків" - більше 20 джерел. ПОЛІТИЧНІ ПРАВА І СВОБОДИ - права і свободи, які забезпечують повноцінну участь кожного громадянина в політичному житті країни. До числа основних П.п. і з. в Конституції РФ віднесена: право на об'єднання (ст. 30); право мати намір мирно, без зброї, провести збори, мітинги і демонстрації, ходи і пікетування (ст. 31); право брати участь в управлінні справами держави (ч. 1 ст. 32); право обирати і бути вибраним до органів державної влади і органів місцевого самоврядування, а також брати участь в референдумі (ч. 2 ст. 32); право на рівний доступ до державної служби (ч. 4 ст. 32); право брати участь у відправленні правосуддя (ч. 5. Совладаніє - (coping) Незважаючи на широко і давно визнану центральну роль З., або копинга, в адапт., досі не було досягнуто загальної згоди відносно його визначення, і воно було об'єктом нечисленних систематичних исслед. Поськольку С. історично пов'язане з поняттям стресу, його недавня популяризація стала слідством помітно збільшеного інтересу до поняття стресу. Зв'язки між стресом, захворюваннями і челов. стражданнями, з негативної сторони, і здоров'я, моралі і досягнень - з позитивною, поступово привело до усвідомлення, що, хоч стрес і яв-ця неминучою межею челов. існування, від того, як люди.

ДУМКА - (англ. thought). Слово "М." вживається дуже широко. Все, що "спадатиме в голову", називається М. Мисль думки, дійсно, ворожнеча. Є "Велика М. Пріроди", є божественна або боговдохновенная М., щаслива М., розумна М. Есть М. сатанинські, темні, чорні, задні. Есть М. ясні, світлі, прозорі, глибокі і є безглузді, смутні, туманні, легковагові, мелкотравчаті, що приходять навмання. Есть М. живі, доречні, своєчасні і мертвонароджені, запізнілі, як жалю. Есть М. мляві, анемічні, тупі і гострі, енергійні, проникливі. Есть М. високі, благородні, добрі і є - низькі, корисливі.
Посилання в тексті роботи "Банкрутство банків" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Розвиток мислення в персоногенезе - Розвиток мислення дитини відбувається поступово. Спочатку воно у великій мірі визначається розвитком маніпулювання предметами. Маніпулювання, яке спочатку не має свідомості, потім починає визначатися об'єктом, на який воно направлене, і набуває осмисленого характеру. Інтелектуальний розвиток дитини здійснюється в ході його предметної діяльності і спілкування, в ході освоєння суспільного досвіду. Наочно-дійове, наочно-образне і словесно-логічне мислення -послідовні рівні інтелектуального розвитку. Генетично найбільш рання форма мислення - наочно-дійове мислення, перші вияви якого у. ПАРАДОКСАЛЬНА ИНТЕНЦИЯ - спеціальна терапевтична техніка, метод, прийом, що використовується в логотерапии при лікуванні невротичних захворювань.    Терапевтична техніка парадоксальної интенции була запропонована австрійським психотерапевтом В. Франклом (1905-1977) в 1946 м. У систематичному вигляді ця техніка була представлена ним в 1960 м. Вона засновувалася на двійчастому факті, зафіксованому логотерапией і що полягає в тому, що, з одного боку, тривога пацієнта породжує саме те, чого він боїться, а з іншого боку, невротична интенция (гиперинтенция) унеможливлює досягнення того, чого пацієнт хоче. Спроба уникнути ситуацій. ЕРОГЕННА ЗОНА - дільниця тіла, роздратування якого сприяє сексуальному збудженню і грає важливу роль при отриманні сексуальної насолоди.    Поняття ерогенної зони було введене З. Фрейдом при розгляді приватних сексуальних влечений і психосексуального розвитку дитини. У роботі "Три нариси по теорії сексуальності" (1905) він виходив з того, що джерелом потяга є збудливий процес в якому-небудь органі людини, а найближчою метою потяга - припинення роздратування в ньому. Органи тіла дають збудження. Відповідному органу тіла, в якому зароджується частковий сексуальний потяг, З. Фрейд дав назву "ерогенної.

Органічні синдроми - (organic syndromes) О. з. - клінічний діагностичний ярлик для комплексу симптомів, що виявляються при обстеженні психич. статусу і що приписуються, прямо або непрямо, порушенню структури або функції мозку. У DSM-IV Американської психіатричної ассоц. проводиться розмежування між органічними мозковими синдромами і органічними психич. розладами. Органічний мозковий синдром - це описовий ярлик, к-рий вказує на певний комплекс психич. і поведенческих симптомів, пов'язаних з дисфункція мозку, але без співвіднесення зі специфічною етіологією. Органічне психич. розлад означає як специфічний органічний. ТИКТИНСКИЙ-ШКЛОВСКИЙ - Віктор Маркович (р. 1928) - російський психолог і психотерапевт, фахівець в області клінічної психології, патології мови і нейрореабилитации. Д-р психологічних наук (1976), професор (1984), чл.-кор. РАО (1995), д. чл. РАО (2001). Голова міжвідомчої ради АМН, РАО, МЗ і МО РФ з проблем вікового розвитку, корекції і реабілітацій. Віце-президент Російської асоціації психотерапевтів, чл. Президії Російського суспільства психіатрів. Ректор Інституту дефектології і медичної психології, гл. фахівець МЗ РФ по логопедії. Закінчив дефектологічний фак-тЛГПИ ім. А.І. Герцена (1951). Професійну. ИНДИВИДЕДЛЬНОДТЬ - (від лати. неподільне, особень) - неповторність, унікальність властивостей людини. Понятіє И. використовується в психології при описі 2 явищ. 1. При аналізі індивідуально-психологічних відмінностей І. розуміється як своєрідність психологічних властивостей людини, що виявляється в різних сферах {інтелекті, темпераменті, особистості). У цьому контексті І. протиставляється "середній" людині, або, інакше говорячи, вияви властивостей окремої людини протиставляються їх типовим виявам (среднегруппо-вим тенденціям). Очевидно, що тільки шляхом порівняння з даними об типову (загальному) м. ЗАДРІМАТИ - активний процес, характерний поступовим зменшенням можливості пригадування і відтворення завченого матеріалу - втратою доступу до запам'ятовуваного раніше матеріалу, неможливістю відтворити або взнати те, що було засвоєно. Задрімати зазнає передусім те, що не актуализуется в контексті задач, що вирішуються. Особливо інтенсивно воно відбувається відразу після закінчення завчення. При цьому найкраще зберігається осмислений і важливий матеріалу, що знаходить в процесі зберігання більш узагальнений і схематичний характер. Другорядні деталі забуваються швидше. При певних умовах спостерігається ефект.