Білоцерківський договір 1651 р., причини його прийняття, зміст та наслідки

(курсова робота з історії права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Причини та передумови прийняття Білоцерківського мирного договору ... 5
Розділ 2. Умови підписання Білоцерківського мирного договору ... 15
Розділ 3. Наслідки Білоцерківського договору для українських земель та його анулювання ... 20
Висновок ... 27
Список використаних джерел ... 30

Для придбання курсової роботи "Білоцерківський договір 1651 р., причини його прийняття, зміст та наслідки" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Білоцерківський договір 1651 р., причини його прийняття, зміст та наслідки"

Курсова робота "Білоцерківський договір 1651 р., причини його прийняття, зміст та наслідки" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Білоцерківський договір 1651 р.", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Білоцерківський договір 1651 р." успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Білоцерківський договір 1651 р." і призначений виключно для пошукових систем.

НЕЗ'ЯВЛЕННЯ В ТЕРМІН БЕЗ ШАНОБЛИВИХ ПРИЧИН НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ - вояцький злочин, передбачений ст. 19310 УК. Діяння, що Розглядається є одним з видів ухиляння від військової служби. Пункт "а" ст. 19310 УК передбачає карну відповідальність за нез'явлення в термін без шанобливих причин на службу при призначенні, перекладі, з відрядження, з відпуску. Пункт "б" ст. 19310 УК передбачає відповідальність військовослужбовців і запасних, винних в нез'явленні в термін без шанобливих причин на учбові збори, маневри і інакші учбові заняття, а також до заклику по досвідченій мобілізації. Під нез'явленням в термін на службу потрібно розуміти.
МІЖРЕГІОНАЛЬНІ АСОЦІАЦІЇ - об'єднання суб'єктів РФ, що мають на головною меті налагодження між ними економічної взаємодії. Всього в Росії починаючи з 1994 р. сформоване 8 М.а.: Асоціація економічної взаємодії територій північного заходу, в яку входять Карелія, Комі, Архангельська область, Ямало-Ненецький автономний округ, Вологодська, Калінінградська, Кировська, Ленінградська, Мурманська, Новгородська, Пськовська області, м. Санкт-Петербург; Асоціація областей і міст Центрального району Росії (в неї входять Брянська, Володимирська, Івановська, Калужська, Костромська, Московська, Рязанська, Смоленська, Тверська.
ПИТАННЯ ДИТЯЧІ - - форма вияву допитливості дитини, сприяюча активному освоєнню навколишнього світу. Особливо численні і цікаві в дошкільному віці, коли дитина ще не оволоділа достатнім досвідом, але активно прагне до придбання нових знань. Предметно-практична діяльність, характерна для попередніх етапів розвитку, дозволила дитині в основному зорієнтуватися в елементарних властивостях навколишніх речей. Однак на її основі неможливо пояснити явища і властивості більш високого порядку: причинно-слідча взаємозалежність подій; конструкції складних, не доступних для маніпуляції предметів; особливості.
МАГНИЦКИЙ Леонтій Філіппович - [9(19).6.1669 - 19(30).10.1739], математик, педагог. За нек-рим відомостями, вчився в Слов'яно-греко-латинській академії в Москві. З 1701 до кінця життя викладав математику в Школі матем. і навигацких наук в Москві. "Аріфметіка" М. (1703) до сірок. 18 в. була осн. підручником математики в Росії. Поряд з систематич. викладом курсу математики, в підручнику М. Значит. увага приділяється загальним міркуванням на матем. теми, викладеним у віршованій формі; в тексті вміщені також символич. картинки. У книзі суворо і послідовно проводиться одна форма викладу: кожне нове.
Кожна вагома структурна частина курсової "Білоцерківський договір 1651 р." (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Спрямованість -  складна властивість особистості, яка включає систему спонук, потреб, мотивів, ціліше і визначає активність особистості. Форми спрямованості: - світогляд -  система чого склався поглядів на навколишній світ і своє місце в ньому; - переконання -  усвідомлена потреба особистості, спонукаюча її діяти у відповідності зі своїми ціннісними орієнтирами; - ідеал -  образ, яким керується особистість в цей час і який визначає план самовоспитания; - потяг -  психічний стан, що виражає неусвідомлену або недостатньо усвідомлену потребу суб'єкта; скороминуще явище, або гасне, або усвідомлюється.
Зовнішня політика Олександра I - Основні її напрями - європейські і близькосхідний. Війна з Францією (1805-1807) велася Росією в складі III антифранцузької коаліції (союзники Великобританія, Австрія, Швеція), яка розпалася в 1805 м., і IV антинаполеонівської коаліції в союзі з Англією, Пруссиєй і Швецією. У ході війни відбулися битви під Аустерліцем (1805), при ПрейсишЕйлау, при Фрідланде (1807). По підсумках війни підписаний Тільзітський мир, по якому Росія була вимушена приєднатися до континентальної блокади (торговій блокаді) Англії, що не відповідало економічним інтересам Росії. Війна з Персією (Іраном).
ХАРАКТЕР ХУДОЖНІЙ - персонаж, в образі якого повно і багатопланово представлена людська індивідуальність або її одушевлена подібність (так, гофмановский Кіт Мурр або чеховская Каштанка - не менш яскраві і повнокровні характери, ніж капельмейстер Крейслер або Раневська). Персонаж-характер відрізняється своєрідністю психологічного вигляду; крім неповторного поєднання душевних якостей, більш або менш детально представлених особливостей зовнішності, йому властиві індивідуальна манера мови, особливий стиль мислення і поведінки. Якщо в персонажі-типі узагальнюються соціально значущі явища, то в персонажі-характері.
У вступі курсової "Білоцерківський договір 1651 р." обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МАХАСАНГХИКА - (санскр., дослівно - "Велика община") - одна з осн. шкіл раннього буддизму. Її послідовники підтримали "п'ять положень про недосконалість архата", проголошених ченцем Махадевой на сангити в Паталіпутре в період правління царів Махападми і Нанди (340 до н. е.) і остаточно відділилися від стхавиравади. Патріархом своєї школи махасангхики проголосили брахмана Кашьяпу. Сакральними символами були вибрані морська раковина і коштовність, колір - жовтий. Монаш. убрання махасангхиков перебувало з 23 - 27 облямування і драпірувалася подібно платтю инд. жінок. Канон.

МАРКОВИЧ Светозар - (9.9.1846, Заєчар - 26.2.1875, Трієст), філософ-матеріаліст, революц. публіцист і лит. критик; основоположник социалистич. руху в Сербії. Вчився в Сербії, Росії, Швейцарії; брав участь в роботі русявий. секції 1-го Інтернаціоналу. У створеній ним першій на Балканах социалистич. газеті "Працівник" (1871-72) пропагував социалистич. ідеї, виступав в захист Паріжської Комуни, боровся проти нац. романтизму і міщанського лібералізму в Сербії. На світогляд М. вплинули ідеї русявий. революц. демократів, особливо Чернишевського. Позднеє М. познайомився також з нек-рими роботами К. Маркса і Ф.
РАБИ МЕМОВ - Ідея в тому, що меми - це сутності, що мають походження в людській культурі, самовоспроизводящиеся - подібно тому, як самовоспроизводятся гени в біологічному організмі. Як затверджує матеріалістичний редукционизм, "культури - це машини виживання, сліпо запрограмовані зберігати себе за допомогою егоїстичних сутностей, відомих як меми". Вважається, що меми - це мислительні ланцюги, що розмножуються і культури, що борються за виживання в середовищі. Не тільки метафорично, але і технічно вони описуються як живі - як паразити, що харчуються мозками, так само, як віруси харчуються генетикою.
Список літератури курсової "Білоцерківський договір 1651 р." - більше 20 джерел. РОЗПОДІЛ - (англ. distribution) - фаза суспільного відтворювання, що з'єднує виробництво благ і їх споживання. На цій фазі відбувається Р. національного доходу між членами суспільства, між виробниками і споживачами. У ринковій економіці функцію Р. в осн. приймає на себе ринок. На ринку фахівцем в сфері попиту є розподільник (англ. distributor), економич. відповідальність к-рого пов'язана з ризиком вибору потрібного товару і відповідальності в області цін. Він повинен розрахувати свій прибуток т.ч., щоб вона могла винагородити його за ризик і одночасно не підвищувала б кінцевий рівень цін.
СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ ВІД МЕДИЧНИХ ВИТРАТ (ПО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) - У автомобільному страхуванні: страховий захист від медичних витрат у разі тілесних пошкоджень, а також від похоронних витрат у разі смерті, заподіяних з вини страхувальника при користуванні ним застрахованим засобом транспорту, незалежно від міри допущеної ним недбалості. Покриття звичайно обмежується певною сумою (5 тис. долл. США). Страховий захист може оформлятися у вигляді індосамента до полісів страхування "бізнес авто", гаража або для водіїв вантажних автомобілів. Страховий захист по індивідуальному полісу розповсюджується на страхувальника, його дружину (або дружина), членів сім'ї як.

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ - вольовий акт формування послідовності дій, ведучих до досягнення цілі на основі перетворення початкової інформації в ситуації невизначеності. Процес прийняття рішень - центральний на всіх рівнях переробки інформації і психічній регуляции в системі цілеспрямованої діяльності. Основні етапи процесу прийняття рішень включають інформаційну підготовку рішень і власне процедуру прийняття рішень - формування і зіставлення альтернатив, вибір, побудова і корекція еталонної гіпотези або програми дій. Структуру прийняття рішення утворять мета, результат, способи досягнення результату, критерії оцінки і.
Посилання в тексті роботи "Білоцерківський договір 1651 р." - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Моральна паніка - (moral panic) - перебільшена масованим впливом засобів масової інформації суспільна реакція на відносно малозначащие дії будь-кого, що володіють характером соціальної девіації, або нечточто саме по собі не має значної ценногсти. Звичайно має своїм слідством посилення згаданих девіацій, оскільки передбачається, що тим самим створюються ролеві моделі, яким можуть слідувати інші люди, або робиться так бучлива реклама буйній або антисоціальній поведінці, про яку інакше мало б хто міг взнати, як якби воно фактично поошрялось. У соціальній психології висловлюється точка зору, згідно якою моральна паніка.
КЛАСИЧНА ТЕОРІЯ - розрізнює первинний нарциссизм - любов до себе, попередня любові до інших, і повторний нарциссизм - любов до себе, що є результатом интроекции і ідентифікації з ОБ'ЄКТОМ (див. також ИНТРОЕКЦИЯ і ІДЕНТИФІКАЦІЯ). Повторний нарциссизм - це або захисна діяльність (або установка, що дозволяє суб'єкту заперечувати (див. ЗАПЕРЕЧЕННЯ), що він втратив интроецированний об'єкт) (див. ЗАХИСТ), або частина процесу розвитку (див. РОЗВИТОК). Одна з самих великих складностей у використанні цього поняття складається в тому, що, з одного боку, слово "нарциссизм" неминуче містить принизливий підтекст, з іншою.
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ - (від лати. concertio - сукупність, система, сума і modulus - міра, зразок) - сукупність уявлень оператора про реальний і стан об'єкта управління, що прогнозується і СЧМ загалом, про цілі і способи реалізації своєї діяльності. Образи і уявлення, включені в зміст К. м., не є тільки відображенням обстановки в СЧМ, вони грають роль узагальнених схем, що використовуються при прийнятті рішення і здійсненні виконавчих дій. Розрізнюють постійні і оперативні К. м. Перші характеризуються великою надмірністю і включають загальні уявлення оператора про час і простір, стратегічні цілі діяльності, систему цінностей і.

Методика Роршаха - (Rorchach technique) Ця методика придбала популярність після публікації в 1921 р. "Психодіагностіки" (Psychodiagnostik) Германа Роршаха. Він розглядав психич. розлади як (що опановують людиною) хворобливі сутності (disease entities) і любив говорити про такі здібності організму, як воля, емоції, інтелект і уява. Роршах спочатку був юнгианским аналітиком і, експериментуючи з чорнильними плямами, він намагався разраб. кошти прогнозу того, чи будуть пацієнти интроверсивними або екстратенсивними. Техніка Роршаха набула популярності в той період в історії клінічної психології, коли в ній панував.
ОГБОРН (OGBURN) Уїльям - (1886-1959) - американський соціолог. Один з творців соціології науки і соціології техніки. Доктор соціології, професор. У 1910, будучи студентом, познайомився з ідеями З. Фрейда і в 1915 познайомив з ними К. Паркера. Після отримання освіти працював соціологом в Чикагськом університеті. У 1918 пройшов дидактичний психоаналіз у Т. Барроу. У 1919 досліджував психологічні основи економічного розуміння історії. Використав теорії неврозів Фрейд і індустріальних психозів Паркера. Вплинув великий чином на впровадження психоаналізу в американську соціологію. На початку 1920-х О. вивчав проблему.
Телеологія - (teleology), будь-яка теорія або оцінка, що затверджує, що природні або соціальні явища можна пояснити не тільки причинами, але і цілями, до крим вони направлені. Телеологическое пояснення дається з т.зр. цілей, намірів або функцій, як, напр., в слід, випадку: Бабуся, чому у тебе такі великі зуби? - Щоб легше було з'їсти тебе, мій милий! Аристотель розглядав телеологические пояснення як один з самих ясних різновидів каузального пояснення і протиставляв їх поясненням на основі виробляючих причин, тобто початкового стану, зухвалого подальший хід думок. Для Арістотеля цінність телеологического.
Історизм в соціології - один з ведучих методологічних принципів наукового соціологічного мислення. Передбачає вивчення соціальних проблем, інститутів, процесів в їх виникненні, становленні і розвитку, збагнення специфіки відповідних історичних ситуацій, розуміння як загальних закономірностей історії, так і своєрідність конкретних обставин. Характеризуючи суть цього принципу, В. І. Ленін писав: ".. Не. забувати основному історичному зв'язку, дивитися на кожне питання з точки зору того, як відоме явище в історії виникло, які головні етапи в своєму розвитку це явище проходило, і з точки зору цього його розвитку.