Взаємозв'язок інформатики та права в інформаційному суспільстві

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження взаємозв'язку інформатики та права в інформаційному суспільстві ... 5
1.1. Поняття "інформація" у різних науках ... 5
1.2. Інформаційне суспільство в Україні: сутність, специфічні ознаки, законодавче підґрунтя, перспективи розвитку ... 11
1.3. Концептуальні підходи до формування змісту інформаційного права ... 16
1.4. Взаємозв'язок інформатики та права в інформаційному суспільстві ... 17
Розділ 2. Характеристика складових взаємозв'язку інформатики та права в інформаційному суспільстві ... 18
2.1. Інформаційно-правові дослідження: походження, становлення, стан та перспективи розвитку ... 18
2.2. Законодавче забезпечення інформаційної діяльності в Україні ... 28
Висновки ... 37
Список використаних джерел ... 38

Для придбання курсової роботи "Взаємозв'язок інформатики та права в інформаційному суспільстві" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Взаємозв'язок інформатики та права в інформаційному суспільстві"

Курсова робота "Взаємозв'язок інформатики та права в інформаційному суспільстві" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Взаємозв'язок інформатики та права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Взаємозв'язок інформатики та права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Взаємозв'язок інформатики та права" і призначений виключно для пошукових систем.

ПРАВО ВНУТРИКОНТИНЕН-ТАЛЬНИХ ДЕРЖАВ НА ДОСТУП ДО МОРЯ - відповідно до загальновизнаних норм міжнародного права право кожної держави на те, щоб судна під його прапором плавали у відкритому морі (Женевська конвенція про відкрите море 1958 р., Конвенція ООН по морському праву 1982 р., а також Конвенція про транзитну торгівлю внутриконтинентальних держав 1965 р.). Внутриконтинентальні країни користуються свободою транзиту, всіма видами транспортних засобів на умовах, що погоджуються з "державами транзиту" за допомогою двосторонніх, субрегиональних або регіональних угод, з тим, щоб законні інтереси держав транзиту в частині здійснення ними свого повного.
ПОСИЛАННЯ - вигляд карного покарання, що перебуває у видаленні осудженого з місця його проживання з обов'язковим поселенням в певній місцевості. У Россиї С. застосовувалися за рішенням суду або в адміністративному порядку (см АДМІНІСТРАТИВНЕ ПОСИЛАННЯ), головним чином відносно осіб, що звинувачувалися в політичних злочинах. Практіка С. склалася в XVI-XVII вв., найбільше поширення отримала в XIX - початку XX вв. У радянському карному праві З як окремий вигляд покарання існувала до 1992 р. С. не могла застосовуватися до осіб, що не досягли до моменту здійснення злочину 18 років. до вагітних жінок (незалежно від.
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПОКАРАННЯ - в карному праві - призначення покарання в межах встановлених законом санкцій, з урахуванням характеру і міри суспільної небезпеки довершеного злочину, особистості винного, обставин, передбачених законом як пом'якшувальні або обтяжуючі відповідальність. Суд враховує характер і тягар довершеного злочинного діяння, відносячи його до особливо тяжким, тяжким, менш тяжким злочинам або злочинам, що не представляють великої суспільної небезпеки. При цьому приймається до уваги, яким способом довершений злочин, спільно з ким, до якої стадії доведено - стадії приготування, замаху або кінченого злочину, і.
ЛЯП ЦИЧАО - (23.2.1873, у. Синьхой, пер. Гуандун, - 19.1.1929, Пекін), кит. политий. діяч, історик, педагог, журналіст. Один з керівників реформаторського руху в Китаї в кон. 19 в. Відмічаючи велику роль освіти, вважав його ключем до розв'язання соціальних проблем. Закликав використати досвід західних країн в області освіти. Пед. погляди Л. Ц. сформульовані в його кн. "Цзяоюй чжен-це син" ("Міркування про політику в області освіти", 1902). У ній він дав загальний проект організації в країні цілісної системи освіти, кожна з рівнів до-ой вирішувала б свої воспитат. задачі відповідно до.
Кожна вагома структурна частина курсової "Взаємозв'язок інформатики та права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ - (від греч. problema - задача, завдання і лати. situatio - положення). вмісна суперечність і не маючого однозначного рішення співвідношення обставин і умов, в яких розвертається діяльність особистості або групи; 2. психологічна модель умов породження мислення на основі ситуативно виникаючої пізнавальної потреби, форма зв'язку суб'єкта з об'єктом пізнання. П.с. характеризує взаємодію суб'єкта і його оточення, а також психічний стан особистості, що пізнає, включеної в об'єктивну і суперечливу за своїм змістом середу. Усвідомлення к. суперечності в процесі діяльності (наприклад, неможливості виконати.
САФОНОВ Василь Ілліч - (терск.) рід. в 1852 р.; син козачого офіцера, піаніст, директор Московської Консерваторії і диригент світової слави. Закінчив Петербургськую Консерваторію і був залишений при ній викладачем по класу фортепиано. Почавши публічні виступи в концертах камерної музики, він в короткий час придбав репутацію видатного піаніста. У 1885 р. по наполяганню композитора П.І. Чайковського С. перевівся професором в Московську Консерваторію, а ставши її директором, створив при ній першокласні хор і оркестр. Одночасно зробив корінні зміни і в Московському Відділенні Російського Музичного Суспільства, запрошуючи на.
Гамбургська і мангеймская школи - Веймарської школі режисури і акторського мистецтва, що стояла на классицистических позиціях, протистояла гамбургская школа, що очолювалася великим актором і режисером Ф. Л. Шредером (1744 - 1816). Працюючи в Гамбурге і Віні, він провів в німецькому театрі ряд значних реформ: реформу репертуару, в який він уперше в Німеччині ввів твору Шекспіра, а також твору молодого Гете і драматургів руху "бурі і натиску" (Я. Ленца, М. Клінгера); реформу акторського виконання, від якого він вимагав правдивості, життєвості, простоти, прагнучи до створення повнокровного реалістичного ансамбля. Услід за.
У вступі курсової "Взаємозв'язок інформатики та права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПОЛК - в російських військах з X до XVII в. П. називалися: 1) військова частина або ополчення, що виставляється кожним містом під час війни; 2) з XIII в. - одна з частин бойового порядку діючої армії. Військо ділилося звичайно на 5 П.: великої, правої руки, передової, сторожової, лівої руки. Каждий П. перебував як з дворянської кінноти, так і з стрільців, козаків і татар; останні служили розвідниками. У невеликих походах бувало тільки по 3 П.: великої, передової і сторожової; у виняткових випадках, наприклад, в Казанськом поході 1550 м. і Полоцком 1563 м., коли у розділі війська знаходився цар.

ФОРЛЕНДЕР Карл - (12 січня 1860, Марбург - 6 грудня 1928, Мюнстер) - німецький філософ, представник Марбургської школи неокантианства, діяч СДПГ, теоретик етичного соціалізму. З 1919 професор філософії в Мюнстере. Його дисертація була присвячена проблемам кантовской етики. У роботі "Кант і Маркс" (Kant und Marx, 1904, русявий. пер. 1909) висунув лозунг "Уперед з Марксом і Кантом", оскільки соціалізм є етичний світогляд. Канта не можна вважати соціалістом, але його філософія може послужити початковим пунктом для соціалізму. Об'єднання марксизму з кантіанством необхідне, бо нарівні з науковим.
МАТЕРІАЛІЗМ - метафізична позиція, згідно з якою все зводиться до речовинного, до матеріального. Матерія тут - субстанція сущого і породжуюче лоно всіх речей і усього духовного. Вона протипоставити духу, а значить не володіє свідомістю і їй не властиво духовний зміст. У такому випадку немає підстав приписувати матерії здатність породжувати з себе нематеріальне, духовне життя. Матеріалізм в будь-якому своєму варіанті внутрішньо суперечивши і не витримує критики: для нього матерія одночасно і не володіє нічим духовним і в той же час сама з себе його народжує. С.Франк писав: "Матеріалізм виникає звичайно в епохи.
Список літератури курсової "Взаємозв'язок інформатики та права" - більше 20 джерел. ДЕМЕРЕДЖ - (англ. demurrage ) - неустойка, штраф в грошовому вираженні. Розмір плати, належної перевізнику за простій судна протягом контрсталийного часу (додаткового часу очікування, до-ой може бути встановлено після закінчення сталийного часу (див. Діспач) по угоді сторін, а при відсутності угоди визначається термінами і ставками, звичайно прийнятими у відповідному порту). У контрсталийное час включаються недільні і офіційно встановлені дні свят, час, оголошений неробочим в порту, а також перерви у вантаженні, викликані непереборною силою або гидрометеорологич. умовами, що створюють загрозу.
Міланська фондова біржа - Найбільша регіональна фондова біржа в Італії, охоплююча більш 90% всіх об'єми торгівлі. Індекси MIB засновані на цінах всіх зареєстрованих на біржі акцій, а найбільш широко використовується індекс СОМ/Т, що розраховується Banco Commercial Italiana. Здійснені в Італії реформи і реорганізації сприяли створенню Consiglio di Borsa - Італійської ради фондових бірж, - який компьютеризировал процес торгівлі. Регіональні фондові біржі розташовані в Римі, Туріне, Генує, Болонье, Флоренції, Неаполе, Палермо, Трієсте і Венециї. Автоматизована торгівля відбувається у всі дні, крім суботи і воскресіння.

ПРОГРАМА ПАКЕРС - PACKERS Управління консервних заводів і скотопригонних дворів було встановлене 1 жовтня 1981 р. відповідно до Меморандуму № 1000-1 Секретаря з. х., виданим відповідно до реорганізаційний плану № 2 1953 м. (7 U.S.C. 2201). Раніше його функції виконувала Служба с. ринкаЦелью здійснення цієї програми є забезпечення рівноправної торгівлі м'ясом, худобою і птахом головним чином за рахунок підтримки ефективної конкуренції на цьому ринку, що дає можливість фермерам отримувати реальну ціну за свою продукцію. Вона також направлена проти несумлінності, від до-ой можуть постраждати споживачі і.
Посилання в тексті роботи "Взаємозв'язок інформатики та права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. САМОЗВАНЕЦЬ - (IMPOSTOR) Особа, що привласнює чужу ідентичність або звання. У психоаналізі істинний самозванець - індивід, що представляє себе в помилковому світлі, - був об'єктом незначного числа досліджень, з яких потрібно виділити роботи Абрахама (1925), X. Дойч (1955) і Грінейкр(1958). Такі індивіди, як правило, страждають вираженими характерологическими розладами, що виявляється в делинквентном, психопатическом, социопатическом або злочинній поведінці інакшого роду, з усвідомленим і обдуманим наміром обманювати так, як підказує помилкова ідентичність. Тенденція самозванства виявляється в різних ситуаціях.
ВИТКИН - Уїткин (Witkin) Герман (1916-1979) - американський психолог, один з фундаторів нового напряму в психології, орієнтованого на дослідження когнитивного стилю особистості (совм. з Р.В. Гарднером і Дж. Каганом). З 1940 р. приступив до дослідження візуального сприйняття. Уперше звернув увагу на те, що люди по-різному можуть чинити опір руйнуючому впливу конфліктуючих фонових ознак на сприйняття зорових форм і зв'язків. Зокрема встановив, що під впливом навколишнього зорового поля міняється сприйняття вертикалі (Personality through Perception: an experimental and Clinical Study, N. Y., 1954). Ці.
Теорія атрибуции - (греч. theoria - спостереження, дослідження; лати. atributio - приписування) - загальний напрям в соціальній психології, що йде від гештальтпсихологии і що вивчає проблеми соціального сприйняття (сприйняття однією людиною іншого). Акт атрибуции - це приписування або наділення індивідом якимись характеристиками (рисами, мотивами, емоціями і т.п.) як самого себе, так і будь-якої іншої людини. Сучасна теорія атрибуции відбувається з положень каузальної атрибуции Хайдера і націлена на розуміння того, яким чином люди приписують згадані характеристики. Теорія заснована на припущенні про те, що на початку.

ІНТЕРВ'Ю ДІАГНОСТИЧНЕ - метод отримання інформації про властивості особистості, що використовується на ранніх етапах психотерапії. Служить особливим засобом встановлення тісного особистого контакту з співрозмовником. У багатьох ситуаціях клінічної роботи виявляється важливим способом проникнення у внутрішній світ клієнта і розуміння його Ускладнень. Оскільки інтерпретація поведінки співрозмовника може вести до неадекватних висновків і спотворень, до ведучого інтерв'ю діагностичне пред'являються високі вимоги: він повинен володіти обширним запасом поведенческих реакцій на відповіді опитуваного, що.
ПРОМАХ - різновид помилки, що є результатом низької кваліфікації оператора, виробляючого вимірювання або кількісне визначення якого-небудь показника (напр., відлік свідчень на шкалі стрілочного приладу, визначення координат РАС, вимірювання відстаней і т. п.), його недбалості або несподіваних сильних впливів на вимірювання. П. приводять звичайно до дуже великих значень абсолютної величини помилки. Необхідно, щоб при виконанні вимірювань можливість П. була повністю виключена. Часто радять в сукупності вимірювань розпізнавати вимірювання, що є слідством П., по великому їх відхиленню від інших вимірювань.
ПРОФЕСІЯ - 1. Рід трудової діяльності, занять, визначуваного производственно-технологич. розподілом праці і його функціональним змістом. 2. Велика група людей, об'єднана загальним родом занять, трудової діяльності. У об-ве існує ієрархія П., що залежить від міри складності і відповідальності роботи, що виконується і що відбивається в суспільств. свідомості у вигляді престижу професій (див.). Совокупность П. і їх взаємозв'язок утворять професійну структуру об-ва. Оскільки професійний розподіл праці пов'язаний з його суспільств. розділенням (на розумовий і физич., аграрним і індустріальний.
КОМІТЕТ ООН ПО ПРАВАХ ДИТИНИ - створений відповідно до Конвенції ООН про права дитини (ст. 43) для вивчення положення справ в сфері реалізації прав дітей в державах, її що ратифікували. Комітетом ООН рекомендовані наступні основні напрями діяльності в сфері політики відносно дітей: дотримання положень Конвенції про права дитини і її здійснення на національній основі; охорона здоров'я дитини, забезпечення продовольством і живленням, роль жінок, здоров'я матері і планування сім'ї; роль сім'ї; базова освіта і письменність; діти, що знаходяться в особливо скрутних умовах; захист дітей під час збройних конфліктів; діти і.