ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ

(курсова робота з конституційного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Сутність виборів і виборчого процесу.....5
1.1. Вибори: поняття, соціальне призначення та політична роль. Конституційно-правове регулювання.....5
1.2. Становлення інституту виборів.....9
Розділ 2. Виборчий процес і його стадії.....13
2.1. Поняття виборчого процесу.....13
2.1. Стадії виборчого процесу згідно законодавства України.....15
Розділ 3. Особливості виборчого процесу при виборах Президента України.....27
Висновки.....32
Література.....34

Для придбання курсової роботи "Виборчий процес в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Виборчий процес в Україні"

Курсова робота "Виборчий процес в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Виборчий процес в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Виборчий процес в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Виборчий процес в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗАКОНОДАВЧИЙ ПРОЦЕС - процес прийняття парламентом законопроекту до розгляду, його обговорення, прийняття і обнародування закону. Імпульсом для початку 3. п. є здійснення права законодавчої ініціативи відповідним органом або особою і внесення ним в парламент законопроекту. У Федеральних Зборах - парламенті РФ - законопроекти вносяться в його нижню палату - Державну Думу (ГД). Далі починається 3. п., що складається з наступних стадій. 1) Законопроекти, внесені в ГД, поступають в Раду ГД. Вони підлягають реєстрації ГД. Законопроект, належний розгляду Думи, прямує Радою ГД у відповідний комітет палати, який. Постпенітенциарная психологія - Напрям юридичної психології, який виробляє науково обгрунтовані рекомендації по ефективній соціальній адаптації колишніх осуджених, їх реабілітації в колу рідних, близьких і в референтних групах, по вивченню громадської думки відносно політики, що проводиться державою постпенитенциарной, психологічному забезпеченню виховно-профілактичної діяльності ПОО і патронажних організацій різного типу. Американський вчений Стентон Уїллер (1961) довів, що в дослідженнях необхідно більше сосредотачивать увага на процесах повернення колишнього взятого в суспільство, ніж на сприйнятті ним цінностей і установок. НАЧАЛЬНИК НОРМАТИВНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ПО ТРУДУ - Посадові обов'язки. Здійснює керівництво проведенням нормативно - дослідницьких робіт, розробкою і впровадженням заходів, що забезпечують підвищення рівня нормування труда і вдосконалення його організації на науковій основі з метою скорочення трудовитрат і поліпшення результатів трудової діяльності. Бере участь в підготовці проектів перспективних і поточних планів нормативно - дослідницьких робіт, планів по труду підприємства, організаційно - технічних заходів щодо підвищення продуктивності труда і ефективності виробництва, календарних планів перегляду норм. Проводить вивчення стану. Портрет психологічний терориста, що захопив заложника - Психологічний портрет злочинця (ППП), що захопив і втримуючого заложника (заложників) - це сукупність індивідуальних і соціальних особливостей його особистості, що визначають лінію поведінки в ситуації, коли ПОО проводять операцію, направлену на припинення даного злочину. Складання психологічного портрета - один з ключових компонентів при проведенні спеціальної операції по звільненню заложника (групи заложників), так як на основі нього прогнозується міра реальної загрози для життя людей, будується тактика ведіння переговорів і визначаються способи надання психологічного впливу на злочинця з метою.
Кожна вагома структурна частина курсової "Виборчий процес в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

АСОЦІАЦІЯ ДЕРЖАВ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ (АСЕАН) - регіональна міжурядова политико-економічна організація. Створена в 1967 р. на основі Бангкокської декларації наради міністрів закордонних справ Індонезії, Малайзії, Сингапура, Таїланда і Філіппін. У січні 1984 р. шостим членом Асоціації став Бруней. В'єтнам подав заявку на вступ в АСЕАН Формально АСЕАН відкрита для участі всіх держав в Південно-Східній Азії, підтримуючих її цілі і принципи. Цілями і задачами АСЕАН проголошені: прискорення економічного, соціального і культурного розвитку її держав-членів на основі співпраці і взаємодопомоги, сприяння установленню миру і стабільності в регіоні на. Аутогенная тренування для осуджених - Комплексний метод активного саморегулювання емоційних станів, базова модель якого розроблена німецьким психотерапевтом І.Г. Шульцем (1932). При використанні модифікацій її осуджений, що тренується спочатку за допомогою фахівця, а потім самостійно привчається володіти своїми психофізіологічними функціями. Серед осуджених АТ. уперше була застосована як засіб психогигиени і психопрофилактики А.С. Новоселової (1984). Розробці інших модифікацій АТ і їх застосуванню в псикоррекционнной роботі з осудженими сприяли Г.А. Веселкова (1986), М.Г. Дебольський, М.П. Стурова (1989), В.М. Поздняков. ПОМИЛКИ ЕКСПЕРТНІ - думки експерта або його дії, не відповідні об'єктивній дійсності і тому що не приводять до мети експертного дослідження. Є результатом добросовісної помилки. О.е. неоднорідні і можуть бути розділені на три класи: 1) помилки процесуального характеру; 2) гносеологічні помилки; 3)деятельностні (операциональні) помилки. Помилки процесуального характеру полягають в порушенні експертом процесуального режиму і процедури виробництва експертизи: вихід експерта за межі своєї компетенції, вираження ініціативи експертної в не передбачених законом формах, недотримання через незнання процесуальних вимог до.
У вступі курсової "Виборчий процес в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. САМОУПРАВСТВО - злочин проти порядку управління, передбачене ст. 330 УК РФ і представляюче собою самовільне, всупереч встановленому законом або інакшим нормативним правовим актом порядку здійснення яких-небудь дій, правомірність яких оспорюється організацією або громадянином, якщо такими діями заподіяна істотна шкода. Під спростуванням потрібно розуміти оголошення в тій або інакшій формі зацікавленою особою (організацією) про порушення свого (чужого) дійсного або передбачуваного права самоправним діянням (заява або жалоба, подана в суд, прокуратуру, орган внутрішніх справ або інакший орган, покликаний.

Колегія юридичних психологів - Міжрегіональна громадська організація, об'єднуюча психологів РФ, працюючих в ПОО, що викладають дисципліни психолого-юридико-психологічної спрямованості, виступаючих психологами-експертами в судах і інш. 24.04.1997 в Москві була встановлена секція судової психології РПО (Російського Психологічного Суспільства), що об'єднала судових психологів-експертів,. Пізніше, з розширенням кола задач секції, вона була перейменована в секцію юридичної психології РПО., 19 травня 1998 р. на Всеросійській конференції "Актуальні проблеми сфери Психології і Права" в Калуге. УКЛАДЕНИЙ - особа, що знаходиться за рішенням уповноважених органів або посадових осіб під вартою в зв'язку із затриманням, застосуванням міри припинення, адміністративного або дисциплінарного арешту, а також в зв'язку з арештом або позбавленням свободи по вироку суду. Незалежно від основ і мотивів приміщення під варту, 3. є не тільки носієм обов'язків, але і володарем прав. Коло і об'єм його прав і обов'язків детально визначаються законодавчими актами - наприклад, ст. 21 Конституції РФ, У головно-виконавчим кодексом РФ, Федеральним законом "Про зміст під вартових підозрюваних і обвинувачених.
Список літератури курсової "Виборчий процес в Україні" - більше 20 джерел. Адміністративне розслідування - спеціальна процедура у виробництві у справах про адміністративні правопорушення. Вона застосовується у випадку, якщо здійснюються експертиза або інакші процесуальні дії, що вимагає значних тимчасових витрат, при виявленні адміністративних правопорушень в області антимонопольного, патентного законодавства, законодавства про природні монополії, законодавства про рекламу, вибори і референдуми, законодавства про протидію легалізації (відмиттю) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, валютного законодавства РФ і актів органів валютного регулювання, законодавства про захист прав. Ціннісні орієнтації - а) етичні, естетичні, політичні, релігійні і т. п. основи - критерії, на яких базуються і якими пояснюються оцінки особистістю або спільністю навколишньої реальності, диференційованого, виборчого підходу до неї і спосіб орієнтації; б) основи, по яких особистість або група "вибудовує" об'єкти, що сприймаються, суб'єкти, явища і події по мірі їх значущості. Зрозуміло, що ціннісні орієнтації формуються, складаються, розвиваються і міняються в ході накопичення суб'єктом життєвого досвіду в умовах світу, що змінюється, а знаходять своє вираження в цілях, соціальних виборах.

Каннабіноїдная наркоманія (гашишизм) - препарати, що Використовуються В нашій країні частіше за все курять гашиш (анаша, "план") - висушена і спресована смолиста речовина, виступаюча на поверхні квітучих верхівок жіночих особнів конопель. Діючим початком служить тетрагидроканнабиол. Більше всього його в індійських коноплях, але він міститься і в інших її видах і не тільки в квітучих верхівках, але і в стеблах, і листі. У Америці і Європі більше поширена марихуана - висушене і подрібнене листя і верхні частини стебел конопель ("травичка"). Дія марихуани слабіше за гашиш приблизна в 10 раз. На чорному ринку.
Посилання в тексті роботи "Виборчий процес в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Ідея - У даному труді я іноді користуюся поняттям "ідея" для позначення відомого психологічного елемента, що стосується близьку того, що я називаю образом (див.). Образ може бути особистого або безособового походження. У останньому випадку він є колективним і відрізняється міфологічними властивостями. Тоді я означаю його як початковий або первинний (споконвічний) образ. Але якщо образ не має міфологічного характеру, тобто якщо він позбавлений рис, що споглядаються і є просто колективним, тоді я говорю про ідею. Отже, я вживаю слово ідея для вираження значення, укладеного в початковому образі. Спілкування мігрантів з корінним населенням - це один з видів О., в до-ром беруть участь суб'єкти міграційних процесів. Під міграцією розуміється сукупність разл. за своєю природою територіальних переміщень населення, що супроводяться зміною місця проживання і умов життя (лати. migration - переселення, пересування, переміщення). Міграція може розрізнюватися по причинах (добровільна або вимушена), типі (зовнішня або внутрішня), вигляді (поворотна або безповоротна). Мігранти (М.) - це суб'єкти міграційних процесів, протікання адаптації к-рих багато в чому зумовлене характером їх О. і взаємовідносин з приймаючим населенням. Найбільш. Низькі учбові досягнення - (academic underachievement) Н. у. д. - це досягнення нижче за очікуваний або рівень, що прогнозується. Традиційно, тести IQ використовувалися для прогнозування рівня досягнень, а стандартизовані тести досягнень - для встановлення критерію. Відхилення встановленої величини, виражене в стандартних одиницях, часто служило операциональним визначенням низького рівня досягнень як в дослідницьких, так і в класифікаційних заходах. Переважна мета виявлення школярів, к-рі вчаться нижче за свої здібності, полягає в забезпеченні викладачів можливістю коректувати і планувати процес навчання, що дозволяє.

Стадії психосексуального розвитку - (psychosexual stages) У теорії особистості Зігмунда Фрейд розвиток описується в термінах стадій, які визначаються специфічним вираженням сексуальних, або либидинальних, спонук. Ті дільниці тіла (ерогенні зони), к-рі породжують либидинальное задоволення в певному віці, визначаються як фокус кожної з стадій розвитку. За прегенитальними стадіями слідує період пригніченої психосексуальной активності, латентний період, к-рий продовжується з кінця фалічної стадії, наступаючого приблизно у віці 5 років, до настання періоду статевого дозрівання. Під час латентного періоду, як. Технологія акторського мистецтва для педагогів - Прийоми акторської майстерності необхідні і в роботі педагога. Досліджуючи особливості мови людини для того, щоб, використовуючи їх, актор зміг втілити тканину життя "людського духа", П. М. Ершов виявив і назвав 2 фундаментальних напряму уваги до вербальному 1) Дослідження того, як і яка думка оформляється у фразу, - "ліплення фрази". Відкриті Ершовим закони ліплення прості: всім відомі зіставлення, переліки, пояснення, епічно нескінченна мова і зіставлення розрізнюються, по ершовской технології "характеризуються", інтонаційний (вгору, вниз, на одній. Спілкування інтернету-залежних користувачів - компенсаторно-суррогатное О., своєрідним симптомокомплексом, що характеризується, що включає алекситимию, зниження коммуникативних здібностей, особливий тип межличностних відносин (умовно названий "независимо-домінуючим"). Алекситимия клінічно виявляється, гл. о., в нездатності диференціювати свої емоції і, як наслідок, в неможливості висловлювати свої почуття. У інтернету-залежного порушений емоційний компонент О. і у вигляді зниження емпатических здібностей через невміння прочитувати емоції партнера по Їм загалом не властиво звертати увагу на емоційний стан партнера;. НЕЙРОЛИНГВИСТИКА - (англ. neurolinguistics) - наукова галузь, що стоїть на межі психології {психолингвистики), неврології і лінгвістики (язикознания) і що вивчає мозкові механізми мовної діяльності і ті зміни в мовних процесах, які виникають при локальних поразках мозку. Перші дослідження в області Н. відносяться до кінця XIX в., коли на основі неврологічних і патологоанатомічних даних і лінгвістичного опису порушень мови (див. Мови розладу) були створені перші класифікації афазий. Для цього періоду розвитку Н. характерні недооцінка ролі психології у вивченні мовних процесів, просте приурочення мовних.