ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Сутність виборів і виборчого процесу ... 5
1.1. Вибори: поняття, соціальне призначення та політична роль. Конституційно-правове регулювання ... 5
1.2. Становлення інституту виборів ... 9
Розділ 2. Виборчий процес і його стадії ... 13
2.1. Поняття виборчого процесу ... 13
2.1. Стадії виборчого процесу згідно законодавства України ... 15
Розділ 3. Особливості виборчого процесу при виборах Президента України ... 27
Висновки ... 32
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Виборчий процес в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Виборчий процес в Україні"

Курсова робота "Виборчий процес в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Виборчий процес в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Виборчий процес в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Виборчий процес в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗАКОНОДАВЧИЙ ПРОЦЕС - процес прийняття парламентом законопроекту до розгляду, його обговорення, прийняття і обнародування закону. Імпульсом для початку 3. п. є здійснення права законодавчої ініціативи відповідним органом або особою і внесення ним в парламент законопроекту. У Федеральних Зборах - парламенті РФ - законопроекти вносяться в його нижню палату - Державну Думу (ГД). Далі починається 3. п., що складається з наступних стадій. 1) Законопроекти, внесені в ГД, поступають в Раду ГД. Вони підлягають реєстрації ГД. Законопроект, належний розгляду Думи, прямує Радою ГД у відповідний комітет палати, який. Постпенітенциарная психологія - Напрям юридичної психології, який виробляє науково обгрунтовані рекомендації по ефективній соціальній адаптації колишніх осуджених, їх реабілітації в колу рідних, близьких і в референтних групах, по вивченню громадської думки відносно політики, що проводиться державою постпенитенциарной, психологічному забезпеченню виховно-профілактичної діяльності ПОО і патронажних організацій різного типу. Американський вчений Стентон Уїллер (1961) довів, що в дослідженнях необхідно більше сосредотачивать увага на процесах повернення колишнього взятого в суспільство, ніж на сприйнятті ним цінностей і установок. НАЧАЛЬНИК НОРМАТИВНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ПО ТРУДУ - Посадові обов'язки. Здійснює керівництво проведенням нормативно - дослідницьких робіт, розробкою і впровадженням заходів, що забезпечують підвищення рівня нормування труда і вдосконалення його організації на науковій основі з метою скорочення трудовитрат і поліпшення результатів трудової діяльності. Бере участь в підготовці проектів перспективних і поточних планів нормативно - дослідницьких робіт, планів по труду підприємства, організаційно - технічних заходів щодо підвищення продуктивності труда і ефективності виробництва, календарних планів перегляду норм. Проводить вивчення стану. Портрет психологічний терориста, що захопив заложника - Психологічний портрет злочинця (ППП), що захопив і втримуючого заложника (заложників) - це сукупність індивідуальних і соціальних особливостей його особистості, що визначають лінію поведінки в ситуації, коли ПОО проводять операцію, направлену на припинення даного злочину. Складання психологічного портрета - один з ключових компонентів при проведенні спеціальної операції по звільненню заложника (групи заложників), так як на основі нього прогнозується міра реальної загрози для життя людей, будується тактика ведіння переговорів і визначаються способи надання психологічного впливу на злочинця з метою.
Кожна вагома структурна частина курсової "Виборчий процес в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

АСОЦІАЦІЯ ДЕРЖАВ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ (АСЕАН) - регіональна міжурядова политико-економічна організація. Створена в 1967 р. на основі Бангкокської декларації наради міністрів закордонних справ Індонезії, Малайзії, Сингапура, Таїланда і Філіппін. У січні 1984 р. шостим членом Асоціації став Бруней. В'єтнам подав заявку на вступ в АСЕАН Формально АСЕАН відкрита для участі всіх держав в Південно-Східній Азії, підтримуючих її цілі і принципи. Цілями і задачами АСЕАН проголошені: прискорення економічного, соціального і культурного розвитку її держав-членів на основі співпраці і взаємодопомоги, сприяння установленню миру і стабільності в регіоні на. Аутогенная тренування для осуджених - Комплексний метод активного саморегулювання емоційних станів, базова модель якого розроблена німецьким психотерапевтом І.Г. Шульцем (1932). При використанні модифікацій її осуджений, що тренується спочатку за допомогою фахівця, а потім самостійно привчається володіти своїми психофізіологічними функціями. Серед осуджених АТ. уперше була застосована як засіб психогигиени і психопрофилактики А.С. Новоселової (1984). Розробці інших модифікацій АТ і їх застосуванню в псикоррекционнной роботі з осудженими сприяли Г.А. Веселкова (1986), М.Г. Дебольський, М.П. Стурова (1989), В.М. Поздняков. ПОМИЛКИ ЕКСПЕРТНІ - думки експерта або його дії, не відповідні об'єктивній дійсності і тому що не приводять до мети експертного дослідження. Є результатом добросовісної помилки. О.е. неоднорідні і можуть бути розділені на три класи: 1) помилки процесуального характеру; 2) гносеологічні помилки; 3)деятельностні (операциональні) помилки. Помилки процесуального характеру полягають в порушенні експертом процесуального режиму і процедури виробництва експертизи: вихід експерта за межі своєї компетенції, вираження ініціативи експертної в не передбачених законом формах, недотримання через незнання процесуальних вимог до.
У вступі курсової "Виборчий процес в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. САМОУПРАВСТВО - злочин проти порядку управління, передбачене ст. 330 УК РФ і представляюче собою самовільне, всупереч встановленому законом або інакшим нормативним правовим актом порядку здійснення яких-небудь дій, правомірність яких оспорюється організацією або громадянином, якщо такими діями заподіяна істотна шкода. Під спростуванням потрібно розуміти оголошення в тій або інакшій формі зацікавленою особою (організацією) про порушення свого (чужого) дійсного або передбачуваного права самоправним діянням (заява або жалоба, подана в суд, прокуратуру, орган внутрішніх справ або інакший орган, покликаний.

Колегія юридичних психологів - Міжрегіональна громадська організація, об'єднуюча психологів РФ, працюючих в ПОО, що викладають дисципліни психолого-юридико-психологічної спрямованості, виступаючих психологами-експертами в судах і інш. 24.04.1997 в Москві була встановлена секція судової психології РПО (Російського Психологічного Суспільства), що об'єднала судових психологів-експертів,. Пізніше, з розширенням кола задач секції, вона була перейменована в секцію юридичної психології РПО., 19 травня 1998 р. на Всеросійській конференції "Актуальні проблеми сфери Психології і Права" в Калуге. УКЛАДЕНИЙ - особа, що знаходиться за рішенням уповноважених органів або посадових осіб під вартою в зв'язку із затриманням, застосуванням міри припинення, адміністративного або дисциплінарного арешту, а також в зв'язку з арештом або позбавленням свободи по вироку суду. Незалежно від основ і мотивів приміщення під варту, 3. є не тільки носієм обов'язків, але і володарем прав. Коло і об'єм його прав і обов'язків детально визначаються законодавчими актами - наприклад, ст. 21 Конституції РФ, У головно-виконавчим кодексом РФ, Федеральним законом "Про зміст під вартових підозрюваних і обвинувачених.
Список літератури курсової "Виборчий процес в Україні" - більше 20 джерел. Адміністративне розслідування - спеціальна процедура у виробництві у справах про адміністративні правопорушення. Вона застосовується у випадку, якщо здійснюються експертиза або інакші процесуальні дії, що вимагає значних тимчасових витрат, при виявленні адміністративних правопорушень в області антимонопольного, патентного законодавства, законодавства про природні монополії, законодавства про рекламу, вибори і референдуми, законодавства про протидію легалізації (відмиттю) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, валютного законодавства РФ і актів органів валютного регулювання, законодавства про захист прав. Ціннісні орієнтації - а) етичні, естетичні, політичні, релігійні і т. п. основи - критерії, на яких базуються і якими пояснюються оцінки особистістю або спільністю навколишньої реальності, диференційованого, виборчого підходу до неї і спосіб орієнтації; б) основи, по яких особистість або група "вибудовує" об'єкти, що сприймаються, суб'єкти, явища і події по мірі їх значущості. Зрозуміло, що ціннісні орієнтації формуються, складаються, розвиваються і міняються в ході накопичення суб'єктом життєвого досвіду в умовах світу, що змінюється, а знаходять своє вираження в цілях, соціальних виборах.

Каннабіноїдная наркоманія (гашишизм) - препарати, що Використовуються В нашій країні частіше за все курять гашиш (анаша, "план") - висушена і спресована смолиста речовина, виступаюча на поверхні квітучих верхівок жіночих особнів конопель. Діючим початком служить тетрагидроканнабиол. Більше всього його в індійських коноплях, але він міститься і в інших її видах і не тільки в квітучих верхівках, але і в стеблах, і листі. У Америці і Європі більше поширена марихуана - висушене і подрібнене листя і верхні частини стебел конопель ("травичка"). Дія марихуани слабіше за гашиш приблизна в 10 раз. На чорному ринку.
Посилання в тексті роботи "Виборчий процес в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Ідея - У даному труді я іноді користуюся поняттям "ідея" для позначення відомого психологічного елемента, що стосується близьку того, що я називаю образом (див.). Образ може бути особистого або безособового походження. У останньому випадку він є колективним і відрізняється міфологічними властивостями. Тоді я означаю його як початковий або первинний (споконвічний) образ. Але якщо образ не має міфологічного характеру, тобто якщо він позбавлений рис, що споглядаються і є просто колективним, тоді я говорю про ідею. Отже, я вживаю слово ідея для вираження значення, укладеного в початковому образі. Спілкування мігрантів з корінним населенням - це один з видів О., в до-ром беруть участь суб'єкти міграційних процесів. Під міграцією розуміється сукупність разл. за своєю природою територіальних переміщень населення, що супроводяться зміною місця проживання і умов життя (лати. migration - переселення, пересування, переміщення). Міграція може розрізнюватися по причинах (добровільна або вимушена), типі (зовнішня або внутрішня), вигляді (поворотна або безповоротна). Мігранти (М.) - це суб'єкти міграційних процесів, протікання адаптації к-рих багато в чому зумовлене характером їх О. і взаємовідносин з приймаючим населенням. Найбільш. Низькі учбові досягнення - (academic underachievement) Н. у. д. - це досягнення нижче за очікуваний або рівень, що прогнозується. Традиційно, тести IQ використовувалися для прогнозування рівня досягнень, а стандартизовані тести досягнень - для встановлення критерію. Відхилення встановленої величини, виражене в стандартних одиницях, часто служило операциональним визначенням низького рівня досягнень як в дослідницьких, так і в класифікаційних заходах. Переважна мета виявлення школярів, к-рі вчаться нижче за свої здібності, полягає в забезпеченні викладачів можливістю коректувати і планувати процес навчання, що дозволяє.

Стадії психосексуального розвитку - (psychosexual stages) У теорії особистості Зігмунда Фрейд розвиток описується в термінах стадій, які визначаються специфічним вираженням сексуальних, або либидинальних, спонук. Ті дільниці тіла (ерогенні зони), к-рі породжують либидинальное задоволення в певному віці, визначаються як фокус кожної з стадій розвитку. За прегенитальними стадіями слідує період пригніченої психосексуальной активності, латентний період, к-рий продовжується з кінця фалічної стадії, наступаючого приблизно у віці 5 років, до настання періоду статевого дозрівання. Під час латентного періоду, як. Технологія акторського мистецтва для педагогів - Прийоми акторської майстерності необхідні і в роботі педагога. Досліджуючи особливості мови людини для того, щоб, використовуючи їх, актор зміг втілити тканину життя "людського духа", П. М. Ершов виявив і назвав 2 фундаментальних напряму уваги до вербальному 1) Дослідження того, як і яка думка оформляється у фразу, - "ліплення фрази". Відкриті Ершовим закони ліплення прості: всім відомі зіставлення, переліки, пояснення, епічно нескінченна мова і зіставлення розрізнюються, по ершовской технології "характеризуються", інтонаційний (вгору, вниз, на одній. Спілкування інтернету-залежних користувачів - компенсаторно-суррогатное О., своєрідним симптомокомплексом, що характеризується, що включає алекситимию, зниження коммуникативних здібностей, особливий тип межличностних відносин (умовно названий "независимо-домінуючим"). Алекситимия клінічно виявляється, гл. о., в нездатності диференціювати свої емоції і, як наслідок, в неможливості висловлювати свої почуття. У інтернету-залежного порушений емоційний компонент О. і у вигляді зниження емпатических здібностей через невміння прочитувати емоції партнера по Їм загалом не властиво звертати увагу на емоційний стан партнера;. НЕЙРОЛИНГВИСТИКА - (англ. neurolinguistics) - наукова галузь, що стоїть на межі психології {психолингвистики), неврології і лінгвістики (язикознания) і що вивчає мозкові механізми мовної діяльності і ті зміни в мовних процесах, які виникають при локальних поразках мозку. Перші дослідження в області Н. відносяться до кінця XIX в., коли на основі неврологічних і патологоанатомічних даних і лінгвістичного опису порушень мови (див. Мови розладу) були створені перші класифікації афазий. Для цього періоду розвитку Н. характерні недооцінка ролі психології у вивченні мовних процесів, просте приурочення мовних.