Види господарських організацій

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Господарські об'єднання як вид господарських організацій ... 5
1.1. Поняття об'єднання підприємств ... 5
1.2. Види об'єднань підприємств ... 7
1.3. Організаційно-правові форми об'єднань підприємств ... 9
1.4. Статус підприємства - учасника об'єднання підприємств ... 13
1.5. Управління об'єднанням підприємств ... 16
1.6. Майнові відносини в об'єднанні підприємств ... 19
1.7. Припинення об'єднання підприємств ... 20
Розділ 2, Фінансово-промислові групи, асоційовані підприємства та інші форми об'єднання підприємств як види господарської організації ... 23
2.1. Промислово-фінансові групи ... 23
2.2. Асоційовані підприємства. Холдингові компанії ... 27
2.3. Інші форми об'єднання інтересів підприємств ... 32
Розділ 3. Господарські міністерства (відомства) як органи господарського керівництва ... 33
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Види господарських організацій" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Види господарських організацій"

Курсова робота "Види господарських організацій" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Види господарських організацій", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Види господарських організацій" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Види господарських організацій" і призначений виключно для пошукових систем.

ВБИВСТВО - умисне протиправне спричинення смерті іншій людині (ч. 1 ст. 105 УК). Об'ект У. утворять суспільні відносини, що забезпечують безпеку життя людини. Кримінально-правовій охороні підлягає життя будь-якої людини від її початку і до моменту смерті. Під початком життя людини потрібно розуміти першу стадію фізіологічних родів. Знищення плоду дитини до початку родового процесу не утворить складу У. Моментом завершення життя потрібно вважати біологічну смерть, при якій припиняється діяльність центральної нервової системи і в корі головного мозку наступає безповоротний розпад білкових тіл, внаслідок чого. ПСИХОЛОГІЯ КАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ - самостійний напрям юридичної психології (приватна теорія), обслуговуючий потреби законодавства (в тому числі в розробці точних дефініцій) і формування практики його застосування; комплекс методологічних і методичних положень, пов'язаних з механізмом включення психологічних знань в процес правотворчості і правозастосування. Мета включення психологічних знань в процеси кримінально-правового регулювання - забезпечення максимально деталізованого обліку особливостей і станів особистості для визначення умов і передумов карної відповідальності, її індивідуалізації. Психологічні знання про систему. Справи про визнання недійсними торгів, проведених з порушенням правил, встановлених законом -  Предмет доведення:  1) збудження виконавчого виробництва (ст. 9 Федерального закону "Про виконавче виробництво");  2) накладення судовим приставом-виконавцем арешту на спірне майно або включення його в опис (ст. 51 Федерального закону "Про виконавче виробництво");  3) включення до складу майна, підданого арешту (описи), майна, на яке не може бути звернене стягнення по виконавчих документах (ст. 50 Федерального закону "Про виконавче виробництво", ст. 24 ГК РФ, ст. 446 ГПК) [290];  4) доручення судового пристава-виконавця спеціалізованої організації. КЕРІВНИК ПІДРОЗДІЛУ - Посадові обов'язки. Керує редакційно - видавничою і виробничою діяльністю підрозділу. Організує редагування і випуск літератури (наукової і методичної, а також інформаційних і нормативних матеріалів), здійснює контроль за науковим і літературним змістом видань і якістю їх художнього і технічного оформлення. Аналізує стан попиту на літературу, що випускається з метою забезпечення її конкурентоздатності на ринку, підвищення рентабельності і прибутковості видань. З урахуванням запитів споживачів і кон'юнктури ринку складає проекти перспективних і річних планів видання літератури.
Кожна вагома структурна частина курсової "Види господарських організацій" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Стиль колективної діяльності ПОО - Інтегральна характеристика стильових виявів службової діяльності колективу ПОО, яка складається завдяки повторенню і закріпленню в колективній свідомості схожих за змістом, методам сі способам діяльності. У кожному колективі складається свій стиль спільної діяльності як інтегральна характеристика її. У ньому виявляється ієрархія мотиваторов (установок, ціліше, цінностей, бажань, влечений, доводів, аргументів) і спільні емоційні переживання співробітників. Як правило, співробітники того або інакшого підрозділу, служби усвідомлено і неусвідомлено дотримують не всі умови, характеристики і. СТАНОВО-ПРЕДСТАВНИЦЬКА МОНАРХІЯ - форма феодальної держави, що являла собою проміжний рівень між монархією періоду феодальної роздробленості і абсолютизмом (див.). С. м. склалася в ряді європейських країн на тій стадії розвитку феодалізму, коли об'єктивні закони розвитку суспільства ви-. кликали з боку значної частини пануючого класу гостру потребу в подоланні феодальної роздробленості і создапрп централізованої держави. Економічними передумовами, що викликали перехід до С. м., були передусім розвиток товарно-грошових відносин, ремесла, зростання міст, боротьба середніх і дрібних феодалів проти великих і. РЕСПУБЛІКА В СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - держава в складі РФ, що володіє всією повнотою влади поза межами компетенції РФ. У колишньому СРСР республіка - це форма політичної автономії, що представляла особливий різновид національних держав (союзна республіка) або національно-державних освіт (автономна республіка). До 1990 р. в склад РСФСР входило 16 автономних республік: Башкирія, Бурятія, Дагестан, Калмикия і інш. Автономна республіка, володіла обмеженим суверенітетом. Вона мала власну конституцію, законодавство, правову систему, уряд, вищі представницькі органи державної влади, вищі судові органи, власне громадянство. Після.
У вступі курсової "Види господарських організацій" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВИМУШЕНА МІГРАЦІЯ - переміщення людей через межі тих або інакших територіальних освіт з метою пошуку притулку. По офіційній статистиці, в Росії знаходиться понад 1 млн. іноземних громадян і осіб без громадянства, чий статус на території РФ ще не визначений. За експертною оцінкою, в сучасних умовах притока в Росію іноземців, що шукають притулок, може складати більше за 100 тис. чоловік в рік. Суб'єктами В.м. на територію РФ є: а) громадяни колишнього СРСР, що не придбали громадянства іншої держави, що входило раніше в склад СРСР; б) громадяни держав - колишніх республік СРСР, в тому числі громадяни РФ; в) іноземні.

СУКУПНІСТЬ ЗЛОЧИНІВ - здійснення двох або більше за злочини, передбачені різними статтями або частинами статті УК, ні за одну з яких особу не було осуджено (так звана реальна сукупність - ч. 1 ст. 17 УК). С.п. признається і одна дія (бездіяльність), вмісна ознаки злочинів, передбачених двома або більш статтями УК (так звана ідеальна сукупність - ч. 2 ст. 17 УК). Якщо при реальної С.п. двома або більш діями (бездіяльністю) заподіюються відповідно два або більш суспільно небезпечних наслідки, що означає наявність двох або більше за склади злочину, то при ідеальної С.п. тільки однією дією (бездіяльністю) заподіюються два або. УРЯД - вищий колегіальний виконавчий орган держави. У різних країнах має різну назву: Рада міністрів (Франція, Італія, Польща), Кабінет міністрів (Великобританія, Узбекистан), Державна рада (КНР) і т. п. П. може бути безпартійним, однопартійний і коаліційним. Порядок формування П. залежить від форми правління. У парламентарних країнах воно формується за дорученням глави держави лідером партії (при коаліційному , що має в своєму розпорядженні більшість в однопалатному парламенті або в нижній палаті двопалатного парламенту. У президентських республіках (в тих з них, де такий орган передбачений конституцією).
Список літератури курсової "Види господарських організацій" - більше 20 джерел. Платники страхових внесків [в Пенсійний фонд Російської Федерації] - Платники страхових внесків: роботодавці юридичні особи, в тому числі іноземні, їх відособлені підрозділи; міжнародні організації, що здійснюють свою діяльність на території Російській Федерації (відносно громадян, що мають право на державне пенсійне забезпечення згідно з Законом Російської Федерації "Про державні пенсії в Російській Федерації"); родові, сімейні общини корінних нечисленних народів Півночі, що займаються традиційними галузями господарювання; селянські (фермерські) господарства; громадяни, в тому числі іноземні, особи без громадянства, що проживають на території Російській Федерації. Групова динаміка - (group dynamics) Важлива роль груп давно признавалася дослідниками об-ва, однак вивчення їх як окремої проблемної області почалося лише в 1930-1940-х м. м. Три джерела - соц. значення, практ. використання і наукове розуміння - склали загальний підмурівок Г. д.; вони ж внесли свій внесок в ту роздробленість інтересів в даній області, к-рий характерний для неї і сьогодні. Історія питання Формування і саме назв. - Г. д. - пов'язані з ім'ям Курта Левіна. Левин використав в психології особистості геометричні моделі у відношенні таких соц. понять, як межі, спеціалізація, напрям і планування, з.

Культура - (лати. cultura - обробіток, оброблення, відхід, розведення; землеробство; виховання, освіта, розвиток; поклоніння, шанування) - 1. витвір людини і використання символів, виробів. Культура може розумітися як історичний життєвий шлях суспільства, і це може включати дуже багато що: норми права і моралі, звичаї, мова, одяг, ритуали, ідеологію, міфологію, знаряддя труда, поведінка, мистецтво, знання, науку, систему переконань і верований і інш. Істотним і неухильно зростаючим по своїй значущості елементом всякої культури є відношення суспільства до психіатричної патології, душевнохворих людей.
Посилання в тексті роботи "Види господарських організацій" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ТАЛИЗИНА - Ніна Федорівна (р. 1923) -російський психолог, фахівець в області педагогічної психології. Автор деятельностной концепції програмованого навчання. Д-р психологічних наук (1970), професор (1971), чл.-кор. АПН СРСР (1971), д. чл. АПН СРСР (1989) і РАО (з 1993). Засл. професор МГУ ім. М.В. Ломоносова (з 1999). Зав. кафедрою педагогічної психології і педагогіки факту психології МГУ (1967- 1995). Була чл. редкол. ряду вітчизняних (Радянська педагогіка, Вісник МГУ. Серія 14. Психологія і інш.)і зарубіжних журналів (Наукові основи навчання / Голландія/, Вимірювання і оцінювання / Іспанія/). За. Тренінг коммуникативних умінь - (communication skills training) Терапевти, що стоять на різних теорет. позиціях, здавна сходяться в тому, що клієнти з самими різноманітними нервово-психічними розладами страждають дефицитарностью межличностних або коммуникативних умінь. У всіх осіб з діагнозами шизофренії, неврозу, слабої міри затримки психич. розвитку, алкоголізму, а також у тих, що мають проблеми в подружніх відносинах і вихованні дітей, є труднощі в межличностной комунікації. У період з 1970 р. по 1980 р. троє осн. тенденції викликали підвищену увагу до Т. до. у. як терапевтичному і профілактичному інструменту. Першої і. РЕФЛЕКСИВНОЕ СЛУХАННЯ - (reflective listening). За своїм змістом Р. з. включає здатність реагування на іншу людину виникненням емпатии. Роджерсом (Rogers С. R.) і іншими авторами емпатия розглядається як важливий елемент психотерапевтичної взаємодії, як найскладніший спосіб сприйняття того, що одна людина знаходиться поруч з іншим, як людська здатність, що базується на частині мозку, що найбільш пізно залучається і діюча як сила, що врівноважує виражені егоцентричні прагнення. Підхід до вивчення емпатии засновується на аналізі або обліку вербальной експресії, і немає прямого способу вимірювання того.

Проектування робочого простору - (work-space designs) Простір безпосередній навколо працівника, разом з більш широкою виробничою середою, в до-ой він функціонує, наз. робочим простором. Цель П. р. п. - організувати робоче місце т. о., щоб забезпечити необхідну продуктивність труда і підвищити комфорт і безпеку працівника. Будучи схожим з проектуванням діяльності, П. р. п. приділяє підвищену увагу антропометричним характеристикам працівника як вирішальному елементу в орг-ции робочого місця. Дві родинні наукові дисципліни, антропометрія і біомеханіка, яв-ця джерелом важливих відомостей, що стосуються физ. характеристик і. Відношення до інвалідів - (handicapped, attitudes toward) Федеральне законодавство в області прав інвалідів змінилося, відображаючи соотв. зміни установок як у об-ва, так і у окремих індивідуумів, подібно тому, як це сталося із законодавством в області гражд. правий інш. груп меншин. Прогрес мед. науки в хірургії, біохімії, створенні штучних органів, розробці амниоцентеза привів до збільшення середньої тривалості життя інвалідів. Технологічні досягнення надають таким особам можливість бути більш мобільними. Створення нових протезів, часто з використанням комп'ютерних технологій, зменшує залежність інвалідів від інших. ФУНКЦІЇ МОВИ - уявлення про функції, призначення мови як знаряддя спілкування. Мова (англ. language) підлеглий цілям індивідуального і соціального спілкування, тобто спілкування всередині соціальних груп і між ними. Мова і його реалізація (мова) тісно зв'язана, пов'язаний з МИСЛЕННЯМ (див.). Тому основні категорії мови співвідносяться з категоріями, типами думки: слово - поняття, думка (твердження) - пропозиція. Виділяють 3 основні ФЯ. -спілкування, повідомлення і вплив. Найважливішої з них вважають коммуникативную або інтелектуальну - коммуникативную функцію, тобто функцію повідомлення, передачі нового. БОС - (Boss) Медард (1903-1990) - швейцарський психіатр і психоаналітик. Один з фундаторів і лідерів екзистенциального аналізу. Вчився в Парижі, Віні і Цюріхе (д-р медицини, 1928). Пройшов курс психоаналізу у 3. Фрейд. Професійну кар'єру починав як психіатр в психіатричній клініці Цюріхського ун-та Бургхельщш. У 1928- 1932 рр. був асистентом Е.Блейлера. Отримав дворічну психоаналитическую підготовку в Берліні і Лондоні. Вчився у Е.Джонса, К. Хорні, О. Феніхеля, Г. Сакса, В.Райха і інш. Практикував психоаналитическую психотерапію. Виявляв велику цікавість до філософських проблем психіатрії і.