ВИДИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

(курсова робота з цивільного процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження видів цивільного судочинства ... 5
1.1. Поняття цивільного судочинства ... 5
1.2. Цивільне судочинство та його стадії ... 11
Розділ 2. Позовне провадження - основний вид цивільного судочинства ... 15
2.1. Поняття позову ... 15
2.2. Попереднє судове засідання ... 17
2.3. Значення стадії судового розгляду цивільних справ ... 21
Розділ 3. Аналіз особливостей інших видів цивільного судочинства ... 27
3.1. Особливості здійснення наказного провадження ... 27
3.2. Суть і значення окремого провадження ... 30
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Види цивільного судочинства" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Види цивільного судочинства"

Курсова робота "Види цивільного судочинства" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Види цивільного судочинства", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Види цивільного судочинства" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Види цивільного судочинства" і призначений виключно для пошукових систем.

ПРЕЦЕДЕНТ СУДОВИЙ - (лати. praecedens, praecedentis - такий, що йде попереду, попередній) - рішення суду (іншого державного органу) по конкретній справі, обов'язкове при рішенні аналогічних справ в подальшому цим же судом або судами, рівним або нижчестоячими по відношенню до нього. Правило прецеденту традиційно розглядалося як жорстке: суддя, приймаючи рішення, повинен враховувати все попередні П.с. Однак суддя вільний у виборі П.с., може відкинути П.с., що є, пославшись на відмінні обставини справи. П.с. потрібно відрізняти від прецеденту парламентського - рішень, які згодом застосовуються в. Інфразвук - акустичні коливання з частотою нижче за 20 гц. Цей частотний діапазон лежить нижче за поріг чутності. Людина не здатна сприймати і. Розвиток сучасної техніки і транспортних засобів, вдосконалення технологічних процесів і обладнання супроводяться збільшенням потужності і габаритів машин, що зумовлює тенденцію підвищення питомої ваги низькочастотних складових в спектрах шумів на робочих місцях і появу і. П р про і з в об д з т в е н н и й і. Виникає в тих же процесах, що і шум чутних частот. Внаслідок цього і., як правило, супроводиться чутним шумом, причому максимум коливальної енергії в. ПОСАДОВІ ЗЛОЧИНИ - умисні або необережні суспільно-небезпечні дії (бездіяльність) посадової особи (див.), що виразилися в злочинному використанні наданих йому по службі прав або в невиконанні або в неналежному виконанні покладених на нього службових обов'язків. У дозволі задач комуністичного будівництва в нашій країні значна роль належить убраному довір'ям народу і нерозривно з ним пов'язаному радянському державному апарату. Нерозривний зв'язок державного апарату з трудящою масою - одна з самих значних і самих характерних рис соціалістичного демократизму. Радянський державний апарат корінним образом. КЕРІВНИК ОРГАНІЗАЦІЇ - фізична особа, яка відповідно до тК Рф, інших фЗ і інакшими нормативними правовими актами Рф, законами і інакшими нормативними правовими актами суб'єктів Рф, нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування, засновницькими документами юридичної особи (організації) і локальними нормативними актами здійснює керівництво цією організацією, в тому числі виконує функції її одноосібного виконавчого органу (ст. 273 тК Рф). у відповідності зі ст. 53 ГК Рф Р. про. є особами, які за договором виконують функції органу юридичної особи, реалізовують від його імені цивільні права і обов'язки.
Кожна вагома структурна частина курсової "Види цивільного судочинства" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Конституція Німецької імперії 1871 р. - прийнята після об'єднання Німеччини і проголошення її імперією, затверджена рейхстагом 16 квітня 1871 р., набрала чинності в травні того ж року. По К. Германська імперія мала федеративний державний пристрій. З 25 земель, що входили до її складу було 4 королівства (Пруссия, Баварія, Саксонія, Вюртемберг), 18 герцогств і графств, 3 вільних міста (Аюбек, Бремен, Гамбург), що мали республіканську форму правління. Федерація загалом володіла повним суверенітетом. За нею закріплялися такі найважливіші функції, як зовнішні стосунки, керівництво збройними силами, регулювання питань громадянства і міграції. ПОВЕРНЕННЯ УХВАЛЕНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНУ БЕЗ ЙОГО РОЗГЛЯДУ - не передбачене Конституцією РФ і регламентними нормами, але звичай, що війшов в законодавчу практику, відповідно до якого Президент, не вдаючись до процедур підписання (або відхилення) і обнародування направленого йому федерального закону, повертає його Федеральним Зборам, вмотивовуючи своє рішення порушенням парламентом конституційного порядку прийняття даного закону. У постанові Конституційного Суду РФ від 22 квітня 1996 р. вказано, що не є відхиленням федерального закону (тобто використанням Президентом РФ права вето) в значенні ч. 3 ст. 107 Конституції РФ повернення Президентом РФ федерального. ПРАВО СУБ'ЄКТИВНЕ - передбачена законом і міра можливої (дозволеного) поведінки, що забезпечується державою особи по задоволенню своїх законних інтересів. На відміну від об'єктивного права (сукупності, або системи реально існуючих юридичних норм) П. з. виступає як право, належне лише певному суб'єкту і що реалізовується не інакше як по розсуду тільки цієї особи. П. з. як міра можливого, або дозволеної поведінки не може здійснюватися його носієм довільно, незалежно від інших юридичних норм. Реалізовуючи своє П. з., учасник правовідносин діє на основі і в рамках існуючих правових норм. Наприклад, здійснюючи своє.
У вступі курсової "Види цивільного судочинства" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ВЛАДИ - невиконання посадовою особою дій, які воно по обов'язку своєї служби повинне було виконати (ст. 111 УК). Пасивне відношення до виконання рішень Партії і Уряду, байдужість до свого службового обов'язку заподіюють серйозна шкода соціалістичному суспільству, порушують нормальну діяльність тієї або інакшої ланки гос. апарату,. створюють умови для здійснення зловживань. Найбільш небезпечні види Б. в. є злочинами і караються в судовому порядку. Для відповідальності за Б. в. необхідно, щоб були конкретно визначені ті службові дії, які посадова особа зобов'язано було виконати, але не.

КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ - принцип колективного обговорення і (або) розв'язання питань, що відноситься до компетенції даного органу. К. дозволяє при обговоренні питань врахувати весь спектр думок, варіантів проектів управлінських рішень, акумулювати знання і колективний досвід членів колегіального органу, враховувати інтереси структурних підрозділів органу і соціальних груп, представники яких входять до складу колегіального органу. Колективними органами є уряд, державні комітети і інші структури державної влади. К.представітельной і судової влади - конституційний принцип законотворчества і відправлення правосуддя. По. Мінування пенітенціарне - Один з способів деперсонализации особистості в умовах соціальної ізоляції, зниження її статусу посредствам фетишів - різних предметів і дій, що відносяться в груповій свідомості осуджених до категорії "брудних і непристойних". Непристойно, наприклад, підняти з підлоги щось в туалеті і використати для особистих потреб (наприклад, рукавичку, шапку, носова хустка і т.п.) Туалет, "параша" в камері - саме брудне місце в свідомості осуджених і всі, що пов'язано з ним, використовується з метою деперсонализации особистості. "Мінують" їжу в столовій (кинувши таргана в миску).
Список літератури курсової "Види цивільного судочинства" - більше 20 джерел. ВІДМОВА ВІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ - добровільна відмова власника від належного йому майна шляхом припинення дій по володінню, користуванню і розпорядженню цим майном без наміру надалі відновити ці дії. Оскільки до складу права власність входить і обов'язки за змістом майна (ст. 210 ГК РФ), внаслідок довільної відмови від майна воно може прийти в непридатність. Щоб не допустити цього, законодавець передбачив збереження права власності за колишнім власником до звертання його майна у власність іншою особою. Разом з тим збереження прав і обов'язків власника вулиця, що зробив заяву про відмову від майна, робить цю конструкцію вельми. ПСИХОТЕРАПІЯ В МЕДИЦИНІ КАТАСТРОФ - Психогенні розлади при стихійних лихах і масових катастрофах поміщаються особливу в зв'язку з тим, що можуть одночасно виникати у великого числа людей, вносячи дезорганізацію в загальний хід рятувальних і відбудовних робіт. Цим визначається необхідність оперативної оцінки стану пострадавших, прогнозу розладів, що виявляються, а також проведення всіх можливих (в конкретних екстремальних умовах) лікувальних заходів. Під екстремальними умовами в цих випадках розуміють ситуації, небезпечні для життя, здоров'я і благополуччя значних груп населення, зумовленого стихійними лихами, катастрофами.

ПАРАЛІЧ - розлад довільних рухів внаслідок порушення иннервации м'язів. Параліч може виявлятися відсутністю або порушенням спонтанних рухів або зниженням мишечной сили, яке виявляється при огляді, неможливістю виконувати рух проти опору лікаря або тривало втримувати певну позу, чинячи опір силі тягаря, наприклад довгасті руки або підняті ноги (проба Барре). Важливо відрізнити парез від обмежень рухів при болевих синдромах, контрактурах суглобів або пошкодженні сухожиль, а також від порушення координації рухів при мозжечковой атаксії. Терміни "параліч" і "плегия" означають повна.
Посилання в тексті роботи "Види цивільного судочинства" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Наслідку депривации - (deprivation effects) Дитина іноді виявляється депривированним вже на момент народження внаслідок розвитку в пренатальних умовах, що можуть викликати пошкодження тіла і НС і жорстко обмежувати експресію спадкових задатків новонародженого, к-рі в інакших обставинах надали б вплив на те, якою людиною він став би згодом. Дослідницькі дані підтверджують припущення, що мн. діти вже з народження виявляють підвищену дратівливість з симптомами нервової гиперактивности; нек-рі народжуються з психич. затримкою, викликаною поганим живленням або алкоголізмом матерів; нек-рі з. Старики: настрій і пам'ять - (older adults: mood and memory) За помірними оцінками, більше за 50% всіх дорослих старше за 60 років скаржаться на трудності запам'ятовування. Однак жалоби на поганий спомин можуть відображати суб'єктивне почуття погіршення, а не об'єктивну втрату пам'яті. Дані исслед. свідчать про те, що мають місце вікові зміни, пов'язані з пам'яттю і із загальним інтелектуальним функціонуванням. Исслед., присвячені порівнянню молодших і старших вікових груп, показують більш високу интраиндивидную мінливість у старших випробуваних. У інш. исслед. відмічається більш повільне виконання когнитивних завдань. ЛЕЙНГ Рональд Девід - (1927-1989) - шотландський психіатр і психоаналітик. Народився в Гованхилле, Глазго, в 1927 році. У 1932 році поступив в граматичну школу для хлопчиків, де був одним з кращих учнів по класичних дисциплінах і музиці. У 1944 році отримав диплом королівської музичної академії, в 1945 році - королівського музичного коледжа. Під час навчання виявив цікавість до робіт як філософів, включаючи Ф. Ніцше, С. Кьеркегора, так і психоаналітик, передусім до робіт З. Фрейда. Поступив на медичний факультет університету Глазго, в якому вчився в період 1945-1951 років. Початків свою професійну діяльність в психіатричній.

ТЕОРІЯ ДІЯЛЬНОСТІ - створена в радянській психології. Значний внесок в неї внесли Л. С. Виготський, С. Л. Рубінштейн, Леонтьев, А. Р. Лурія, А. В. Запорожец, П. Я. Гальперін і багато які інші. Основа її - уявлення про будову діяльності (-> діяльність: будова), хоч вони не вичерпують теорію повністю. Одна з істотних відмінностей теорії діяльності від попередніх концепцій - визнання нерозривної єдності свідомості і поведінки. Ця єдність укладена вже в головній одиниці аналізу - дії. Основні початкові положення, принципи теорії діяльності такі: 1) свідомість не може розглядатися як замкнена в самому собі, воно повинне бути. Трансцендентальная медитація - (transcendental meditation) Різні типи медитації практикуються вже протягом більше за 2500 тис. років. У мн. східних культурах варіанти медитації яв-ця важливою складовою частиною їх релігійного і духовного збагачення (наприклад, дзен-буддизм, йога). Відносно недавно на Заході прокинувся інтерес до практики Т. м. у викладі Махаріши Махеш Йоги. Вона пропагується як засіб підвищення психич. енергії, зняття стресу і надання позитивного ефекту у відношенні психич. і физ. здоров'я. Занімающийся Т. м. сидить прямо, із закритими очима, повторюючи про себе мантру при кожному виникненні думок. ПЕТРЕНКО - Віктор Федорович (р. 1948) -російський психолог, фахівець в області психології свідомості і психосемантики. Фундатор нового напряму в психології - експериментальної психосемантики. Учень А.Н. Леонтьева. Д-р психологічних наук (1989), професор (1994), чл.-кор. РАН (1997). Лауреат премії РАН по психології ім. С.Л. Рубінштейна і Міжнародного наукового фонду. Закінчив факт психології МГУ ім. М.В. Ломоносова (1973) і в 1978 р. захистив канд. дис: Психологічне дослідження значення на словесному і образному рівнях. Викладав на кафедрі загальної психології фак-а психології МГУ, займався науковими і. Імбецильность - характеризується середньою мірою затримки психічного розвитку. При имбецильности пізнавальна діяльність порушена таким чином, що страждаючі олігофренією вже можуть утворювати уявлення, але більш високий етап психічної діяльності - утворення понять - для них неможливий або різко утруднений. У них відсутня здібність до абстрактного мислення, узагальнень. Имбецили не тільки спроможний придбавати основні навики самообслуговування, такі, як одягання, самостійна їжа, елементарна охайність, але можуть бути привчені і до найпростішого труда, в основному шляхом тренування подражательних дій. Так, вони.