ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ІНОЗЕМНИХ АРБІТРАЖНИХ РІШЕНЬ

(курсова робота з господарського права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження визнання та виконання іноземних арбітражних рішень.....5
1.1. Міжнародний комерційний арбітражний суд: поняття та термінологія.....5
1.2. Джерела права щодо міжнародного комерційного арбітражу.....6
1.3. Арбітражна угода: тлумачення й застосовуване право.....9
Розділ 2. Особливості визнання та виконання іноземних арбітражних рішень згідно законодавства України.....14
2.1. Принципи визнання й виконання арбітражних рішень на території України.....14
2.2. Процесуальна аналогія.....25
Розділ 3. Міжнародно-договірна уніфікація процесуальних норм, що регулюють міжнародний комерційний арбітраж.....31
Висновки.....37
Література.....39

Для придбання курсової роботи "Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень"

Курсова робота "Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень" і призначений виключно для пошукових систем.

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС - діяльність органів, що регламентується нормами права державної влади, органів місцевого самоврядування і інших учасників Би, п. по складанню. розгляду, твердженню і виконанню бюджетів, а також по контролю за їх виконанням. Дане формулювання відноситься до бюджетів всіх рівнів, вхідних в бюджетну систему РФ, тобто до федерального бюджету, бюджетів суб'єктів РФ, місцевих бюджетів і бюджетів державних позабюджетних фондів. Загальні принципи бюджетного законодавства, правові основи функціонування бюджетної системи, правове положення суб'єктів бюджетних правовідносин, порядок регулювання межбюджетних. ПСУВАННЯ ЗЕМЛІ - екологічний злочин, передбачений ст. 245 УК РФ, являє собою отруєння, забруднення або інакшу П. з. шкідливими продуктами господарської або інакшої діяльності внаслідок порушення правил поводження з добривами, стимуляторами зростання рослин, ядохимикатами і інакшими небезпечними хімічними або біологічними речовинами при їх зберіганні, використанні і транспортуванні, що призвели спричинення шкоди здоров'ю людини або навколишньому середовищу. Предмет злочину - земля в будь-якому вигляді: земельні дільниці (угіддя), освоєні, що освоюються, що не освоюються людиною, незалежно від форм. ДОПИТ - отримання (в певному законом порядку) уповноваженою посадовою особою правоохоронних органів інформації про обставини, належні встановленню, від вказаних в законі осіб: її фіксація в протоколі слідчої або судової дії, в додатках до протоколу у вигляді схем аудіо-, кіно-, відеозапису і посвідчення ідентичності зафіксованої інформації. Д. передбачений карним, цивільним, арбітражним, адміністративним процесом. У карному процесі виробництво Д. регламентоване як на стадії попереднього слідства, так і в суді. Порядок Д. розрізнюється в залежності від процесуального статусу допитуваної особи. Бор - (в) - темно-сірі кристали; неметал. Відомо більше за 100 різних виробництв, що використовують би. І його з'єднання: сільське господарство і металургія, хімічне виробництво, скляна, керамічна, целюлозно-паперова, шкіряна, харчова, фармацевтична і інш. Промисловість. Зростання потреби в борсодержащих продуктах пов'язане з розвитком виробництва скловолокна, миючих синтетичних коштів і застосування боратов в якості антиперенов, в добривах і інш. У всіх країнах світу, в т. Ч. В росії, борсодержащее сировина переробляється спочатку в буру або борну кислоту, з яких потім отримують.
Кожна вагома структурна частина курсової "Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ТЕРМІН - час, протягом якого учасники процесу мають право або повинні здійснити певні процесуальні дії. Закон встановлює точні правила для числення термінів (ст. ст. 82-85 УПК, ст. ст. 53-59 ГПК). Терміни можуть обчислюватися годинами, добами або місяцями. Разлічают П. з. законні, тобто П. з, тривалість яких встановлена законом, і судові, тривалість яких встановлена опредг-лением суду також на основі закону. П. з, встановлені законом, не можуть бути змінені ні угодою сторін, ні визначенням суду. У випадку про пуску стороною П. з. по шанобливих причинах сторона може просити суд про відновлення. КРАЙНЯ НЕОБХІДНІСТЬ - в карному праві є однією з обставин, що виключають злочинність діяння. Згідно ч. 1 ст. 39 УК не є злочином спричинення шкоди карним законом, що охороняється інтересам в стані К.н.. тобто для усунення небезпеки, безпосередньо загрозливої особистості і правам даної особи або інакших осіб, що охороняється законом інтересам суспільства і держави, якщо ця небезпека не могла бути усунена інакшими коштами і при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності. Характерною особливістю стану К.н. є зіткнення двох правоохраняемих інтересів, при якому зберегти одне з них можна лише. Стійкість психофізіологічна - Якість психофізіологічної сфери психіки, зумовленої особливостями нервової системи і вищої нервової діяльності, зберігати оптимальні параметри функціонування в екстремальних ситуаціях і умовах. Є компонентом екстремальних здібностей співробітника (див. Екстремальні здібності) і виявляється у взаємозв'язках з іншими компонентами їх. По визначенню В.Е Чудновського (1982) "Стійкість організму і стійкість особистості - дві якісно різні рівні розвитку". До основних рис ПФУ відносять: а) силу - інтенсивність, енергійність, вираженість психофізіологічних процесів, би)рухливість, -.
У вступі курсової "Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЗАСТАВА - 1) відповідно до цивільного законодавства (див. ст. ст. 334-358 ГК РФ) - один з основних способів забезпечення виконання зобов'язань. У силу З. кредитор за забезпеченим З. зобов'язанням {заставодержатель) має право у разі невиконання боржником за цим зобов'язанням (заставником) отримати задоволення з вартості закладеного майна переважно перед іншими кредиторами особи, якій належить це майно, за вилученнями, встановленими законом. Заставодержатель має право отримати на тих же початках задоволення з страхового відшкодування за втрату або пошкодження закладеною майна незалежно від того, на чию.

Співучасть в злочині - умисна спільна участь двох або більше за осіб в здійсненні умисного злочину (ст. 32 УК). У теорії карного права виділяють об'єктивні ознаки співучасті (участь двох осіб, спільність дій) і суб'єктивні (спільність наміру, здійснення умисних злочини). Участь двох і більш осіб в здійсненні злочину передбачає, що всі обличчя володіють ознаками суб'єкта злочину, тобто вважатимуться осудними і досягли віку карної відповідальності. Виключенням з правила є дії учасника розбою або грабунку, довершені групою осіб по попередній змові, або групового згвалтування, які потрібно оцінювати як довершені в. ВИКОНАВЧИЙ НАПИС - розпорядження нотаріуса про стягнення з боржника належної стягувачу певної суми грошей або майна, учинене на справжньому борговому документі. Відповідно до Основ законодавства Російської Федерації про нотаріат для стягнення грошових сум або витребування майна від боржника нотаріус здійснює І.н. на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, по яких стягнення заборгованості виготовляється в безперечному порядку на основі І.н., встановлюється Урядом РФ. І.н. здійснюється: а) якщо представлені документи підтверджують бесспорность заборгованості або інакшої відповідальності.
Список літератури курсової "Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень" - більше 20 джерел. СЛУЖБОВА ІНФОРМАЦІЯ ОБМЕЖЕНОГО ПОШИРЕННЯ - згідно з Положенням про порядок звертання зі службовою інформацією обмеженого поширення в федеральних органах виконавчої влади, затвердженим постановою Уряду Російської Федерації від 03.11.1994 № 1233, - несекретна інформація, що стосується діяльності організацій, обмеження на поширення якої диктуються службовою необхідністю. До такої інформації не можуть бути віднесені: 1) акти законодавства, що встановлюють правовий статус державних органів, організацій, суспільних об'єднань, а також права, свободи і обов'язків громадян, порядку їх реалізації; 2) зведення про надзвичайні ситуації, небезпечні. БЕХТЕРЕВ ВОЛОДИМИР МИХАИЛОВИЧ - Володимир Михайлович Бехтерев, відомий російський невролог, невропатолог, психолог, психіатр, морфолог і фізіолог нервової системи, народився 20 січня 1857 р. в селі Соралі Елабужського повіту Вятської губернії в сім'ї дрібного державного службовця. У серпні 1867 р. він почав заняття в Вятської гімназії, а оскільки Бехтерев ще в юності вирішив присвятити своє життя невропатології і психіатрії, після закінчення семи класів гімназії в 1873 р. він поступив в Медико-хірургічну академію. У 1878 р. закінчив Медико-хірургічну академію в Петербурге, був залишений для подальшого.

ИНТРОВЕРСИЯ - (Introversion) - спосіб психологічної орієнтації, в якому рух енергії здійснюється у напрямі до внутрішнього світу (ср. екстраверсия). "Інтроверсиєй називається звертання лібідо вовнутрь. Цим виражається негативне відношення суб'єкта до об'єкта. Інтерес не прямує на об'єкт, але відходить від нього назад на суб'єкта. Людина з интровертной установкою думає, відчуває і діє таким способом, який виразно виявляє, що вмотивовуюча сила належить передусім суб'єкту, тоді як об'єкту належить саме більше повторне значення. Интроверсия може мати більш інтелектуальний і більш відчуваючий характер, точно так.
Посилання в тексті роботи "Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МОРЕНЕ - (Moreno) Джекоб Леві (1892- 1974) - американський соціолог, соціальний психолог, психіатр, психотерапевт. Творець социометрии, психодрами, групової психотерапії. Освіту по філософії і медицині отримав в Венськом ун-ті (д-р медицини, 1917). У цей період вчився у 3. Фрейд, ідеї якого згодом не розділяв, цікавився гештальтпсихологией і філософською антропологією. З 1919 по 1927 р. працював психіатром в клініках і інститутах Австрії. У 1927 р. переїхав в США, де працював психіатром, був відомим фахівцем по психодраме. Між 1929 і 1936 р. заснував Театр спонтанності (в Віні) і Терапевтичний. КЮЛИ1Е - (КШре) Освальд (1862-1915)-німецький психолог латвійського походження. Фахівець в області психології мистецтва, експериментальної психології, філософії психології і теоретичної психології. Навчався в ун-тах Лейпцига, Берліна і Геттінгена. Вчений ступінь д-ра філософії отримав в Лейпциге (1887) у Вундта, якому присвятив свою першу книгу Нарис психології, заснованої на експерименті (1893). Працював у Вундта асистентом, потім екстраординарним професором. У 1894 р. переїхав в ун-т Вюрцбурга, де в 1896 р. створив лабораторію, дослідження якої викликали широкий інтерес в психологічному. Етіологія і патогенез алкоголізму - Тривале і інтенсивне зловживання спиртними напоями - обов'язкове, але не єдина умова розвитку алкоголізму як хвороби. Деякі люди вживають алкоголь протягом 15 років і більш і ні фізичної, ні психічної залежності від алкоголю у них не виявляється. Чинники, що беруть участь в формуванні алкоголізму, прийнято розділяти на соціальні, психологічні і біологічних. Серед психологічних чинників особливу увагу залучає мотивація вживання спиртних напоїв. Мотиви до випивок прийнято розділяти: 1) гедонистические мотиви - бажання випробувати задоволення, викликати ейфорию; 2) атарактические -.

ІНТРОСПЕКЦІЯ - метод пізнання і психічна діяльність, направлена вовнутрь і пов'язана з пильним спостереженням людини за своїми власними бажаннями, почуттями, думками, фантазіями, переживаннями.    З точки зору філософії, интроспеция є самонаблюдением, що свідчить про здатність людини звертати увагу на свій власний внутрішній світ. З точки зору психоаналізу, инстроспекция не тільки грає важливу роль у вивченні нормальних і патологічних процесів і виступає як необхідний засіб пізнання несвідомого, але і може обернутися патологічним виявом надмірного інтересу пацієнта до своєї власної особистості.    З. Фрейд звернув. Енкопрез - греч. en - префікс для обозначениея часу, kopros - кал) - недержання калу. Дизонтогенетический енкопрез зумовлений затримкою психічного розвитку, раннім і серйозним пошкодженням головного мозку, внаслідок чого навик контролю дефекации спочатку не формується або формується значно пізніше звичайного терміну (4-5 років і значно раніше для багатьох дітей, що нормально розвиваються ). Органічний енкопрез буває також при деяких соматичних захворюваннях, зокрема, при хворобі Гиршпрунга (аганглиозного мегаколона). Функціональний енкопрез - ненавмисне недержання калу в тому віці, коли нічний і. БЕРН (BERNE) Ерік - (1910-1970) - американський психолог і психіатр, фундатор трансактного аналізу, одного з напрямів психотерапії і практичної психології. Докт. медицина, проф. Учень П. Федерна. Народився і отримав мед. освіта в Канаді. Після закінчення ун-та в Монреалі емігрував в США, де продовжив освіту, спеціалізуючись в психоаналізі. Будучи армійським психологом, у час В. М. В. починає використати групову психотерапію. У 1947 р. опублікував книгу "Психіка в дії" (надалі перевидавалася під назвою "Введення в психіатрію і психоаналіз для непосвячених"). Перша науч. робота Берна була. Двоємисліє - (англ. doublethink) - особливий світогляд, характерний для громадянина тоталітарної держави. Описано в 1948 р. Дж. Оруеллом в романові "1984". Для Д. характерні наступні ознаки: 1) "самостоп" - інстинктивне уміння зупинитися на порогу небезпечної думки (див. внутрішня цензура); 2) "гнучкість в поводженні з фактами" - уміння маніпулювати поняттями: "назвати чорне білим, якщо того вимагає партійна дисципліна", аж до розробки "двійчастої астрономії": "Зірки можуть бути далекими або близькими в залежності від того, що нам треба"; 3) здібність до одночасного застосування взаємовиключаючих положень:.