Вирішення спірних питань при визначенні коду товару за УКТЗЕД

(курсова робота з митного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Повноваження відділу контролю за класифікацією та кодуванням товарів Управління митної вартості, класифікації товарів та заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності.....5
1.1. Характеристика повноважень відділу контролю за класифікацією та кодуванням товарів.....5
1.2. Порядок прийняття попередніх рішень.....7
1.3. Контроль правильності класифікації товарів і прийняття Рішень, порядок взаємодії з ПМО, митним постом.....10
Розділ 2. Практика розгляду судами справ про визначення коду товару.....18
2.1. Аналіз практики розгляду судами справ про визначення коду товару.....18
2.2. Судова практика у справах про оскарження податкових повідомлень-рішень, пов'язаних із класифікацією товарів згідно з УКТЗЕД.....30
2.3. Притягнення до відповідальності за помилку у визначенні коду товару.....34
Висновки.....41
Література.....43

Для придбання курсової роботи "Вирішення спірних питань при визначенні коду товару за УКТЗЕД" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Вирішення спірних питань при визначенні коду товару за УКТЗЕД"

Курсова робота "Вирішення спірних питань при визначенні коду товару за УКТЗЕД" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Вирішення спірних питань при визначенні коду товару за УКТЗЕД", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Вирішення спірних питань при визначенні коду товару за УКТЗЕД" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Вирішення спірних питань при визначенні коду товару за УКТЗЕД" і призначений виключно для пошукових систем.

КОЛЕКТИВНА БЕЗПЕКА - одна з категорій міжнародного права, що передбачає здійснення системи спільних заходів державами і (або) міжнародними організаціями з метою попередити виникнення загрози миру і безпеці: покласти край випадкам порушення таких; подавити акт агресії за допомогою адекватних і легітимних коштів. Найважливіші елементи К.б.: принципи незастосування сили або загрози силою, непорушності меж, територіальної цілісності, невтручання у внутрішні справи інших держав, мирного дозволу міждержавних суперечок, закріплена в Статуті ООН, інших багатосторонніх угодах і двосторонніх договорах, а також комплекс.
САНКЦІЇ МІЖНАРОДНІ - (від лати. sancito - найсуворіша постанова) - особлива форма політичної відповідальності держави за довершені ним міжнародні злочини, що виражається в обмеженні юрисдикції держави, що здійснила агресію (обмеження чисельності або заборона змісту збройних сил, післявоєнна окупація або відторгнення частини території, тимчасове обмеження суверенітету і т.д.). Примусові заходи подібного роду можуть застосовуватися державами індивідуально або колективно в порядку самооборони (ст. 51 Статуту ООН), а також міжнародними організаціями у разах порушення (або загрози порушення) світу і безпеки. Відповідно до.
ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КЛАСИФІКАЦІЯ: - - по ведучому чиннику психічного розвитку (біогенний, социогенні, психогенні, ідеалістичні); - по науковій концепції засвоєння досвіду (асоціативно-рефлекторні, бихевиористские, гештальт-технології, интериоризаторские); - по орієнтації на особові структури (інформаційні, операційна, емоційно-етичні, евристична); - по характеру змісту освіти (повчальні і виховуючі, світські і релігійні, загальноосвітні і професіонально орієнтовані, гуманітарні і технократичні, галузеві, предметні, приватно-тематичні); - по типу організації і управління пізнавальною діяльністю (класичне лекційне навчання.
Соборность - це тип соціального єднання людей на духовній основі, на основі взаємної любові і добра; це принцип духовного збирання одиничної свідомості в загальне - в свідомість народу, нації, роду, сім'ї, приходу, злиття індивідуального і колективного. Соборний - означає єдність, зібрана з безлічі, а також єдина у безлічі, це свобода "як в хорі". У цьому складається зерно "російської ідеї" і суть православ'я, заперечливого індивідуальний порятунок і що проповідує ідею загальної моральності. Соборность для російської людини - це Церква, колективна свідомість, злиття свого.
Кожна вагома структурна частина курсової "Вирішення спірних питань при визначенні коду товару за УКТЗЕД" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Кьюдер Джордж Фредерік - (р. 23.6.1903, Холлі, Мічіган) - американський психолог, фахівець по психометрике. Дістав гуманітарну освіту (бакалавр гуманітарних наук, Арізона, 1925; магістр, Мічіган, 1929; доктор філософії по психології, Огайо, 1937; державні екзамени, Іллінойс, 1936-1940). З 1940 м. по 1942 м. він займався консультуванням по методах відбору персоналу в Службі соціального забезпечення США, з 1942 м. по 1943 м. Кьюдер - керівник відділу створення і адаптації тестів в Державній цивільній службі США, з 1943 м. по 1945 м. - керівник секції цивільного навчання в Міністерстві збройних сил США, з 1948 м. - президент.
Сивілліни книги - греч. "Chresmoi Sibyllianoi", лати. "Sibyllini libri" - під цією назвою зберігся збірник з 12 (первинне 14) книг пророцтв, написаних грецькими гекзаметрами. Хоч і складений в період пізньої античності і витриманий в иудео-християнському дусі, він містить велику кількість матеріалу еллинистического періоду (в кн. III ми знаходимо відгомони боротьби східного світу проти римського завоювання), а передусім - I і II вв. н. е. Вказаний збірник не має нічого спільного з тим, що грав значну роль в державному культі Рима. Згідно з легендою, що розказується анналистами, невідома старенька запропонувала царю.
Істомін Федір Михайлович - Істомін (Федір Михайлович) - етнограф. Народився в 1856 р. в Архангельську, закінчив курс в історико-філологічному факультеті Санкт-Петербургского університету; з 1883 р. секретар етнографічного відділу географічного суспільства. Брав участь в етнографічних експедиціях по Архангельської губернії (1884), в Печорський край (1889 і 1890), в 1886 і 1893 роках - в експедиції, відправленій на засобу Государя Імператора для збирання народних пісень в північних губерніях. Надрукував: "Тонічна теорія в слов'янській народній творчості" ( "Збірник ст. учнів В. Ламанського ", 1883); "Поїздка в Печорський.
У вступі курсової "Вирішення спірних питань при визначенні коду товару за УКТЗЕД" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Яріла - Ярила - божество весняної родючості, весняного сонця. У його імені є і яскравість, і лють. Ім'я Яріли, як і інші слова з коренем "яр", пов'язане з уявленнями про весняну родючість (яровий, ярий, ярина, ярица, бичок-яровик, яскрава). Слово "ярий" має значення "сердитий, гарячий, вогненний, повний сил, молодий, пристрасний". Його представляли молодим і прекрасним. Одягнутий в білий одяг, він їде на білому коні. На голові його вінок з весняних кольорів; в руці - пригорща ржаних колосся. І куди він ступить своїми босими ногами - там негайно виросте густе жито. Ярило.

ІНТЕРВАЛ АБСТРАКЦІЇ - поняття, вказуюче межі раціональної обгрунтованості тієї або інакшої абстракції, умови її "предметної істинності" і меж застосовності, що встановлюються на основі інформації, отриманій емпіричними або логічними коштами. Необхідність введення в методологію поняття інтервалу абстракції пов'язана з ідеєю обгрунтування наукової абстракції - як самого процесу абстрагування, так і його результату. Абстрагуючи в процесі пізнання, дослідник діє аж ніяк не довільно, а за певними правилами і згідно з поставленою пізнавальною задачею. Оскільки мета будь-яких актів пізнання в науці пов'язана.
КАМЮ Альбер (1913 - 60) - фр. письменник і філософ, представник атеїстичного екзистенціалізму, лауреат Нобелівської премії (1957). Воззренія К. формувалися під впливом Кьеркегора, Ніцше, Гуссерля, Достоєвського, а також ньому. философов-екзистенциалистов. Центральна тема філософії Розглядаючи совр. індивіда, включеного в бюрократизированную структуру буржуазного об-ва, аналізуючи протиріччя духовного життя інтелігента, позбавленого всяких ілюзій, болісно шукаючого значення власного існування, К. приходить до висновку, що існування людини абсурдно, і робить категорію "абсурду початковим принципом своєї філософії.
Список літератури курсової "Вирішення спірних питань при визначенні коду товару за УКТЗЕД" - більше 20 джерел. ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ПО НАГЛЯДУ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ - державна установа, задачами якого є регулювання ринку цінних паперів, контроль за створенням і діяльністю акціонерних товариств. Функції агентства: 1) нагляд за виконанням законів про акціонерні товариства і обіг цінних паперів; 2) розробка правил обліку і складання балансів цих суспільств; 3) реєстрація акціонерних товариств і ведіння реєстру акціонерних товариств; 4) розробка правил первинної емісії і проведення операцій з цінними паперами; 5) публікація списку паперів акціонерних товариств, рекомендованих для повторної торгівлі; 6) видача акціонерним товариствам дозволів на випуск цінних.
NATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES DEALERS AUTOMATED QUOTATION SYSTEM (NASDAQ) (Система автоматичної котировання Національної асоціації біржових ділерів (НАСДАК)) - Комп'ютерна система в США для позабіржової торгівлі цінними паперами, яка почала діяти з 8 лютого 1971 р., коли вона стала першою торговою системою без ринкового, торгового приміщення, що засновується на екранних даних. Зараз вона є другим по розмірах ринком цінних паперів США; вартість обертаючих акцій в 1991 р. становила 694 000 млн. дол. У 1992 р. Система мала 425 активно діючих "делателей ринки", а середній показник "делателей ринку" на один цінний папір становив 10,5. Вона мала 179 939 терміналів в США і приблизно 25 453 термінали в Канаді, Швейцарії, Великобританії.

ЛОГОПЕДІЯ - галузь спеціальної педагогіки, в задачу якої входить вивчення нестач мови, розробка принципів і методів їх попередження і подолання. Порушення мови можуть зачіпати різні компоненти мовної діяльності. Одні з них стосуються тільки вимови і виражаються в порушеннях виразності без яких-небудь супутніх явищ; інші виявляються не тільки в дефектах вимови, але і в порушеннях читання і листа. Існують порушення, що охоплюють як фонетичну, так і лексико-граматичну систему. Часто нестачі мови торкаються її темпу і плавності. Порушення мови нерідко перешкоджають успішному розвитку пізнавальної діяльності.
Посилання в тексті роботи "Вирішення спірних питань при визначенні коду товару за УКТЗЕД" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. РЕФЛЕКСОЛОГИЯ - естественнонаучное напрям в психології, розвинений в 1900-1930 рр., переважно у вітчизняній психології, і пов'язане з діяльністю В. М. Бехтерева. Слідуючи за І. М. Сеченовим, рефлексология виходила з того, що немає жодного процесу думки, який не виражався б об'єктивними виявами. У зв'язку з цим вивчалися всі рефлекси, що протікають з участю мозку головного. Рефлексология прагнула використати для наукових висновків виключно об'єктивні методи аналізу зв'язку рефлексів з подразненнями, розглядаючи діяльність психічну в зв'язку з процесами нервовими, залучаючи для її пояснення матеріали.
ЛЕЙШМАНИОЗИ - (на ім'я британського військового лікаря W. Leishman, 1865-1926, який в 1900 в Індії описав збуджувач висцерального лейшманиоза) - група широко поширених в країнах субтропічного і тропічного пояса хронічних протозойних хвороб, викликаних лейшманиями. Повторно збуджувач хвороби був описаний ірландським хірургом Донованом (Ch. Donovan, 1863-1951) в 1903, він же дав докладний опис хвороби (звідси одна з її назв - хвороба Лейшмана - Донована). Розрізнюють висцеральний лейшманиоз, який характеризується тривалою лихоманкою, гепатоспленомегалией, анемією, темною пігментацією шкіри, кахексией, і шкіряними.
Конформность (конформізм) - (від англ. conform "погоджувати, погоджувати, пристосовувати, підкорятися"; до лати. conformatio "правильна постановка (в тому числі душі)", conformo "додавати належну форму, утворювати, виховувати душу, характер") - тенденція особистості легко піддаватися впливу громадської думки, загальним правилам поведінки, соціальним тенденціям, пануючому політичному порядку, етичним нормам, моді, легко пристосовуватися до цього; зміна людиною своєї поведінки таким чином, щоб це відповідало поведінці і вимогам інших людей. Конформізм виявляє Варвара в драмі А.

Синдром переднього драбинного м'яза - Син.: Синдром Наффцигера. Скаленус-синдром. Слідство здушення нижнього первинного пучка плечового сплетення, освіченого передніми гілками C8 - D1 спинальних нервів, і подключичной артерії між переднім і середнім драбинними м'язами. Провокувати його виникнення може аномалія розвитку (додаткове шийне ребро або фиброзний тяж, що проходить від поперечного паростка VII шийного хребця до I ребра), а також рефлекторне напруження переднього драбинного м'яза при шийному остеохондрозе і при інших процесах, зухвалих підвищення тонусу переднього драбинного м'яза і звуження верхньої апертури грудної клітки.
ДІАГНОСТИКА СОЦІАЛЬНА - вивчення соц. мотивів і причин поведінки особистості, групи; пошук соц. детермінант процесів і явищ суспільств. життя. Основною метою Д.с. є виявлення соц. змісту чинників, діючих в економич., психологич., демографич., правової і інш. сферах суспільств. життя. Так, Д.с. поведінки особистості означає пошук детермінант поведінки через призму соц. відносин, що дозволяє встановити загальні, неіндивідуальні характеристики, що відносяться до соц.-класової структури об-ва. У свій час Е.Дюркгейм здійснив Д.с. такого феномена, як самогубство. Як пояснюючі чинники він затверджував суто соц. причини.
ХВОСТІВ Веніамін Михайлович - (1868- 1920) - російський соціолог, правознавець. X. вважав, що в основі суспільств. життя лежать онтологич. дуалізм (плюралізм) сил або закономірностей (стихійно-природних, свободно-целеполагающих, психич.), що позначаються на всіх соц. явищах. Тому і оцінка цього дуалізму, а також вивчення багатоманітних форм боротьби в об-ве (між стихійним і організованим, підсвідомим і свідомим, особистим і груповим) - найважливіші задачі соціології. Суттю суспільств. життю є, по X., "духовна взаємодія між людьми", причому він розрізнює громадськість - взаємодія взагалі і про-у - взаємодія як обмін духовними.
ІСТОРИЧНИЙ МАТЕРІАЛІЗМ - (historical materialism) - загальний термін для концепції Маркса і Енгельса про історичне. соціальній і економічній зміні і методі її аналізу. Базисна ідея, лежача в основі матеріалізму Маркса і закладена в передмові до "Критики політичної економії" (1859), складається в наступному: "У ході суспільного виробництва люди вступають у визначені, необхідні, від їх волі відносини, що не залежать - виробничі відносини, які відповідають певному рівню розвитку матеріальних продуктивних сил". На відміну від більш жорсткого економічного редукционизма діалектичного матеріалізму, запропонованого пізніше.