Вчення Ш.Л. Монтеск'є про державу

(курсова робота з історії права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження вчення Ш.Л. Монтеск'є про державу ... 6
1.1. Епоха Просвітництва у Франції ... 6
1.2. Ш.Л. Монтеск'є як представник епохи ... 8
Розділ 2. Аналіз особливостей вчення Ш.Л. Монтеск'є про державу ... 12
2.1. Політична свобода - головна тема всієї політико-правової теорії Монтеск'є ... 12
2.2. Теорія поділу влади ... 20
Висновки ... 32
Список літератури ... 34

Для придбання курсової роботи "Вчення Ш.Л. Монтеск'є про державу" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Вчення Ш.Л. Монтеск'є про державу"

Курсова робота "Вчення Ш.Л. Монтеск'є про державу" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Вчення Ш.Л. Монтеск'є про державу", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Вчення Ш.Л. Монтеск'є про державу" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Вчення Ш.Л. Монтеск'є про державу" і призначений виключно для пошукових систем.

КАЗАХСТАН (Республіка Казахстан) - республіка, яка відповідно до Конституції, прийнятої на республіканському референдумі 30 серпня 1995 р., проголосила себе демократичною, світською, правовою і соціальною державою, вищими цінностями якого є людина, його життя, права і свободи. Основоположними принципами діяльності республіки (ст. 1) є суспільна згода і політична стабільність, економічний розвиток на благо всього народу, казахстанський патріотизм, розв'язання найбільш важливих питань державного життя демократичними методами, включаючи голосування на республіканському референдумі або в парламенті. У К. державною мовою є. КАНТ (KANT) Іммануїл - (1724- 1804) - німецький філософ і вчений, ідеолог буржуазного реформізму, один з творців концепції "правової держави". Народився в м. Кенигсберге в сім'ї дрібного бюргера. У 1745 р. закінчив Кенігсбергський університет, в 1755-1770 рр. працював там як доцент (в 1770-1796 рр. - професори філософії). Двічі обирався на пост ректора. Головні політико-юридичні твори До.: "Ідеї загальної історії з космополітичної точки зору", "До вічного миру", "Метафізичні початки вчення про право". Ученіє К. про державу і право необхідно розглядати в зв'язку з його філософськими і етичними поглядами. На думку. Контрольно-ревізійна служба при виборчій комісії - структурний підрозділ при виборчій комісії (комісії референдуму), що створюється для здійснення контролю за цільовим витрачанням грошових коштів, виділених виборчим комісіям, комісіям референдуму на підготовку і проведення виборів, референдуму, а також контролю за джерелами надходження, правильним обліком і використанням грошових коштів виборчих фондів, фондів для участі в референдумі, для перевірки фінансових звітів кандидатів (зареєстрованих кандидатів), виборчих об'єднань, виборчих блоків, ініціативних груп по проведенню референдуму. До роботи контрольно-ревізійних служб притягуються. ЛІСОВИЙ ФОНД - сукупність всіх лісів, за винятком розташованих на землях оборони і землях населених пунктів (поселень), а також земель Л.ф., не покритих лісовою рослинністю (лісові землі і нелісові землі). Межі Л.ф. у відповідності зі ст. 7 ЛК визначаються шляхом відмежовування земель Л.ф. від інакших земель. Включення земель в склад Л.ф. і їх вилучення з нього здійснюється в порядку, встановленому лісовим і земельним законодавством РФ. До дільниць Л.ф. відносяться дільниці лісу, а також дільниці лісових земель, не покритих лісовою рослинністю, і дільниці нелісових земель. До дільниць Л.ф. і прав користування ними.
Кожна вагома структурна частина курсової "Вчення Ш.Л. Монтеск'є про державу" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ТОРТУРИ - Конвенція ООН проти тортур і інших жорстоких, нелюдяних або принижуючих достоїнство видів звертання і покарання визначає тортури як "будь-яку дію, якою якій-небудь особі умисно заподіюється сильний біль або страждання, фізичне або етичне, щоб отримати від нього або від третього імені зведення або визнання, покарати його за дію, яка здійснила воно або третя особа або в здійсненні якого воно підозрюється, а також залякати або примусити його або третє обличчя, або по будь-якій причині, заснованій на дискримінації будь-якого характеру, коли такий біль або страждання заподіюються державною посадовою. ЗАВІДУЮЧИЙ КРЕСЛЯРСЬКО-КОПІЮВАЛЬНИМ БЮРО - Посадові обов'язки. Забезпечує своєчасне і якісне виконання по-креслярському - копіювальних робіт для всіх структурних підрозділів установи (організації). Організує роботу по вичерчиванию в туші або олівці із збереженням або зміною масштабів всіх видів креслень різної складності, схем, специфікацій, відомостей, графіків, діаграм, копіюванню на кальку і перекопированию зношених кальок, виконанню шрифтових робіт, окантуванню, брошюровке і переплітанню технічної документації. Складає графіки виконання по-креслярському - копіювальних робіт, встановлює черговість їх виконання і розподіляє роботу між. КЕРЗОНА ЛІНІЯ - умовне найменування лілії східної межі Польщі, виробленої Територіальною комісією Паріжської мирної конференції 1919 р. і прийнятої державами Антанти в спеціальній декларації від 8 грудня 1919 р. Ця лінія, підтверджена ще риз иа конференції союзних держав в Спа, з'явилася основою для ноти британського міністра закордонних справ Керзона від 12 липня 1920 р. про радянсько-польську межу, що переслідував мета заручитися гарантією з боку Радянського уряду відносно межі на випадок розгрому панской Польщі, що почав інтервенцію проти Радянської Росії. У ноті Керзона відносно лінії межі говорилося:.
У вступі курсової "Вчення Ш.Л. Монтеск'є про державу" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПАРАЛЕЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ - (лати. jurisdictio - судочинство, відправлення судових функцій) - можливість одночасного здійснення карного переслідування національними і міжнародними судовими інстанціями відносно фізичних осіб, що здійснили злочини проти міжнародного гуманітарного права або військові злочини. Уперше принципова можливість здійснення П.ю. була передбачена Угодою між урядами СРСР, США, Великобританії і Франції про судове переслідування і покарання головних військових злочинців, укладеній 8 серпня 1945 р. Домовившись про установу Міжнародного військового трибуналу для суду над військовими злочинцями.

Справа "штат Юту проти США" - прецедент в праві США, створений рішенням Верховного суду в 1987 р. відносно прав на природні ресурси. У 1976 р. федеральний уряд США здало в оренду юридичній особі дно озера Юту, розташованого в межах меж штату Юту, з правом видобутку там природного газу і нафти. Штат Юту в особі уповноваженого державного органу учинив позов проти США в федеральний районний суд першої інстанції, домагаючись судового рішення про те, що саме штат Юту, а не Федерація, тобто не США, володіє всіма правами на дно озера і, відповідно, на ресурси газу і нафти, in situ, що знаходяться під дном озера. Як правове. СПОСТЕРІГАЧ ДИПЛОМАТИЧНИЙ - офіційний представник суб'єкта міжнародного права, уповноважений брати участь в роботі міжнародної конференції, міждержавної організації або її органу, якщо подібна можливість передбачена в їх правилах, процедурах, регламентах або засновницьких актах. Згідно з ст. 7 Венської конвенцією про представництво держав в їх відносинах з міжнародними організаціями універсального характеру 1975 р. в функції постійної місії спостерігача включені, зокрема: забезпечення представництва посилаючої держави (іншої міжнародної організації), охорона його інтересів по відношенню до цієї.
Список літератури курсової "Вчення Ш.Л. Монтеск'є про державу" - більше 20 джерел. ЗБРОЙНІ СИЛИ - регулярні (сухопутні, військово-морські, військово-повітряні і інш.) і нерегулярні (ополчення, партизани і повстале населення) військові формування держав. У це поняття не входять найманці. Відповідно до міжнародного права держави в порядку індивідуальної або колективної самооборони має право застосовувати своя ВР тільки у разі озброєного нападу на них. До міжнародною ВР відносяться об'єднання національних контингентів під міжнародним керівництвом і командуванням, що створюються і вживані з урахуванням положень Статуту ООН. Такими силами можуть бути Озброєні сили ООН, ВР регіональних. ПРОГРЕСИВНИЙ ПАРАЛІЧ - органічне захворювання сифилитического походження, що характеризується прогресуючим порушенням психічної діяльності аж до картини деменции, що супроводиться рядом соматичних і неврологічних розладів. Розв'язання питання про сифилитическом походження прогресивного параліча належить Ногуши (1913), що виявив спирохети в мозку хворих прогресивним паралічем. Патогенез захворювання недостатньо ясний. Частота випадків цього захворювання в цей час складає менше за 0,5 від числа хворих в психіатричних стаціонарах. Тривалість інкубаційного періоду від 5 до 15 років (в середньому 10 років). У течії.

МЕТАПРОГРАММА - специфічний спосіб оцінки і переробки поступаючої інформації свідомістю і підсвідомістю людей, що примушує їх звертати увагу на ті або інакші особливості явищ, речей і ситуацій, здійснювати ті або інакші вчинки. МП. - це стереотипи, шаблони психічної діяльності, безпосередньо пов'язані зі стереотипами поведінки. Можна виділити декілька таких МП. 1. МП. позитивної мотивації (рух, прагнення до чему-л.) і МП негативної мотивації (рух від чего-л.). Напр., клієнт хоче купити автомобіль. Якщо його МП. - позитивна мотивація, то аргументами реклами і продажу будуть швидкість автомобіля, дизайн.
Посилання в тексті роботи "Вчення Ш.Л. Монтеск'є про державу" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЕКОБИОНИКА - (англ. ecobionics; від греч. oikos - будинок біонік) - нова концепція техніки, яка розглядає феномен техніки як частину біосфери, що розвивається. У Е. технологічний розвиток людства трактується як необхідна умова переходу глобальних биосоциальних і социотехнических структур в ноосферні структури. Такий перехід передбачає розробку технічних систем з можливістю початкового їх вбудування в биосферні процеси. Дослідження в цьому напрямі засновані на вивченні фундаментальних процесів, властивих живим системам. Передусім - це процеси самоорганизации і виникнення структурної. ЕПИКОНДИЛИТ - дистрофический процес в місцях прикріплення м'язів до надмищелкам плечової кістки, що супроводиться реактивним запаленням сусідніх тканин. Розрізнюють зовнішній епикондилит плеча (так званий тенісний лікоть), який зустрічається частіше, і внутрішній епикондилит плеча. Зовнішній епикондилит виникає переважно у осіб, виробляючих, стереотипні рухи (розгинання і супинацию передпліччя), що часто повторюються, наприклад масажистів, малярів, теслярів, гравців в теніс, і буває звичайно правосторонним. Іноді він є слідством прямої травми ліктя. Чоловіки страждають частіше за жінок. У клінічній. ФЛЕГМОНА - розлите гнійне запалення м'яких тканин, що характеризується дифузним просоченням їх гнійним екссудатом з тенденцією до швидкого поширення по клетчаточним просторах і залученням в гнійний процес м'язів, сухожиль, клітковини. Ця особливість відрізняє флегмону від абсцесу, при якому запальний процес відмежований від навколишніх тканин пиогенной мембраною. Флепмона може розвинутися в будь-якій частині тіла, а при бурхливій течії захоплювати ряд анатомічних областей. Гнійну флегмону викликають стафилококки, стрептококи, синегнойная паличка і інш. При проникненні в тканині кишкової палички.

ИДИОТИЯ АМАВРОТИЧЕСКАЯ - Сімейні, генетично зумовлені хворобі (аутосомно-рецессивний тип успадкування), пов'язані з порушенням обміну ганглиозидов. Для всіх форм характерні: падіння зору аж до повної сліпоти, амавроза, паралічі кінцівок, прогресуюче недоумство, маразм в початковій стадії. Гистопатологическая картина при всіх формах І.а. схожа - генерализованний розпад ганглиозних кліток, збільшення розміру нейронів, їх набухання, баллонообразное здуття нервових кліток і їх паростків. Дегенерація глии. Зморщення ядер кліток. І.А. ВРОЖДЕННАЯ, ФОРМА НОРМАНА-ВУДА [Norman R.N., Wood N., 1941] - виявляється. АНТРОПОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ - (Ч.Ломброзо) А. т. - теорія криміналістики, судової психології і психології особистості, виникла в Італії в 70-х рр. XIX в. У ній особлива увага приділяється проблемі взаємозв'язку психічного хвороб личн. і властивостей злочинної личн. А. т. розвинена в трудах Ломброзо. Суть підходу А. т. зводиться до наступного: злочин, що здійснюється злочинної личн., таке ж єств. явище, як народження, хвороба, смерть. Тому причини злочинності лежать в самої психофизиол. природі особистості, В А. т. розроблена перша класифікація злочинних особистостей: 1) природжені злочинці; 2) душевнохворі злочинці; 3) злочинці по. АЛЕКСИЯ - (від греч. а - отрицат. частинка lexis - слово) - порушення читання, виникаючі при поразці різних відділів кори лівої півкулі (у правшей), або нездатність оволодіння процесом читання. У залежності від області поразки кори великих півкуль розрізнюють декілька форм А. Див. також Діслексия. При поразці кори потиличних часткою мозку виникає оптична А., яка може виявлятися або у вигляді непізнавання окремих букв (литеральная оптична А.), або у вигляді непізнавання цілих слів (вербальная оптична А.) внаслідок порушення зорового сприйняття. Можлива одностороння оптична А., коли хворий ігнорує. Сповідь (исповедальний рівень спілкування) - Общеніє (И. у. про.), до-ой характеризується особливої откритос тью, щирістю, що передбачає повне довір'я. І. у. про. явище найбільш характерне для етапу юнацького віку, періоду, пов'язаного з найбільш активним формуванням рефлексивного плану особистості. Психол. значення І. у. про. полягає в тому, що повне самораскритие, характерне для такої форми О., дозволяє суб'єкту стати в позицію об'єкта по відношенню до самого собі, що в кінцевому результаті сприяє кращому самопониманию. Тому потреба в исповедальном О. виникає у випадках, коли індивід виявляється не в змозі самостійно.