ВІДМОВА У ВЧИНЕННІ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ

(курсова робота з нотаріату)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження підстав для відмови у вчинені нотаріальних дій ... 6
1.1. Нотаріальний процес і його стадії ... 6
1.2. Загальні правила вчинення нотаріальних дій ... 16
Розділ 2. Аналіз підстав для відмови у вчинені нотаріальних дій ... 20
2.1. Підстави які не передбачають можливості вчинити нотаріальні дії ... 20
2.2. Процесуальні підстави відмови у вчиненні нотаріальних дій ... 22
Розділ 3. Процесуальний порядок оформлення відмови ... 26
3.1 Письмова форма викладення підстав для відмови у вчиненні нотаріальних дій ... 26
3.2. Постанова про відмову у вчинені нотаріальних дій ... 26
3.3 Порядок оскарження постанови про відмову ... 28
Висновки ... 31
Список використаної літератури ... 33
Додаток ... 35

Для придбання курсової роботи "Відмова у вчиненні нотаріальних дій" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Відмова у вчиненні нотаріальних дій"

Курсова робота "Відмова у вчиненні нотаріальних дій" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Відмова у вчиненні нотаріальних дій", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Відмова у вчиненні нотаріальних дій" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Відмова у вчиненні нотаріальних дій" і призначений виключно для пошукових систем.

Справи про спростування батьківства (материнства) -  Справи про спростування батьківства (материнства) збуджуються у разі невідповідності запису про батьків (матері або батьку) дійсному походженню дитини від осіб, вказаних в актовому записі про його народження. У такому ж порядку оспорюється актовий запис, зроблений з порушенням встановлених законом правил про реєстрацію як батьки дитини чоловіків, що дали згоду на застосування методу штучного запліднення або на імплантацію ембріона (п. 4 ст. 51 СК РФ).  Правом на звертання до суду наділені практично ті ж особи, які перераховані в ст. 49 СК РФ, з тією лише різницею, що таке право надане як особам. НАРОДНА ПАЛАТА НІМЕЦЬКОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ - вищий орган державної влади Німецької Демократичної Республіки (ГДР). Як вказано в Конституції ГДР, депутати Н. п. є представниками всього народу. Н. п. обирається на 4 роки за допомогою загальних, рівних і прямих виборів при таємному голосуванні. Активним виборчим правом користуються всі громадяни, що досягли 18-літнього віку; пасивним - громадяни у віці від 21 року. Правом висунення кандидатів користуються демократичні партії і масові організації, переслідуючі мета демократичного перевлаштування державного і суспільного життя і що здійснюють свою діяльність на всій території держави. У. ХАКАСИЯ (Республіка Хакасия) - до 1991 р. автономна область, далі - республіка в складі РФ. Згідно з Конституцією X., прийнятою Верховним Советом X. 25 травня 1995 р., Найменування Республіка Хакасия і Хакасия рівнозначні. Державні мови - хакасский і російський. Столиця - м. Абакан. У визначенні статусу громадянина X., повноважень X. в сферах власного і спільного ведіння з РФ Констітуция X. в основному виходить з положень, закріплених в Конституції РФ, і розвиває їх застосовно до умов республіки. Вищим представницьким і єдиним законодавчим органом X. є Верховна Рада (ВР) X. Он складається з 75 депутатів, що обираються. ВИЩА ПОСАДОВА ОСОБА СУБ'ЄКТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - керівник вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта РФ, що обирається громадянами, що проживають на території даного суб'єкта. В.д.л.с. РФ (керівник вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта РФ) обирається на термін не більше за 5 років і не може обиратися на вказану посаду більш двох термінів підряд. Найменування посади В.д.л.с. РФ встановлюється конституцією (статутом) суб'єкта РФ з урахуванням історичних, національних і інакших традицій даного суб'єкта РФ. У республіках В.д.л.с. РФ представлено президентом (за винятком Хакасиї, яку очолює голова уряду республіки);.
Кожна вагома структурна частина курсової "Відмова у вчиненні нотаріальних дій" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Мажоритарна виборча система - виборча система, що передбачає розподіл мандатів серед кандидатів, що отримали найбільше число голосів виборців у відповідному виборчому округу. Див. Виборча система. Мажоритарна виборча система може бути різних видів в залежності від тієї, якої більшості вимагає закон для визнання вибраним кандидата, що набрав більшість голосів виборців - відносного, абсолютного або кваліфікованого. Мажоритарна система відносної більшості - виборча система, при якій вибраним вважається кандидат, що отримав просту більшість голосів виборців, тобто найбільше число голосів серед всіх кандидатів. При цій. Справи про відшкодування шкоди, заподіяної судовими приставами-виконавцями -  Предмет доведення:  1) незаконні дії судового пристава-виконавця при виконанні виконавчого документа (ст. ст. 1064, 1069 ГК РФ, ст. 90 Федерального закону "Про виконавче виробництво");  2) виникнення шкоди (ст. ст. 1064, 1069 ГК РФ, ст. 90 Федерального закону "Про виконавче виробництво");  3) причинний зв'язок між вказаними діями і виникненням шкоди (ст. ст. 1064, 1069 ГК РФ, ст. 90 Федерального закону "Про виконавче виробництво");  4) провина судового пристава-виконавця (ст. ст. 1064, 1069 ГК РФ, ст. 90 Федерального закону "Про виконавче виробництво"). ОРГАНІЗАТОР ЗЛОЧИНУ - це особа, що організувала здійснення злочину або що керувала його здійсненням, а рівне обличчя, що створило організовану групу або злочинне співтовариство або що керувало ними (ч. 3 ст. 33 УК РФ). О. п. є найбільш небезпечним учасником спільної злочинної діяльності. Організатор, як правило, діє в складі організованої групи або злочинного співтовариства. Однак це не виключає наявність організатора в менш небезпечних групах. Організатор несе відповідальність саме за організацію злочину і керівництво злочинною діяльністю і створення організованої групи або злочинного співтовариства або керівництво ними.
У вступі курсової "Відмова у вчиненні нотаріальних дій" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ОГОЛОШЕННЯ ВМЕРЛИМ - визнання судом вмерлим громадянина, про який немає ніяких відомостей протягом встановленого законом терміну. Згідно з ст. 45 ГК РФ громадянин може бути оголошений вмерлим, якщо в місці його проживання немає відомостей про місце його перебування протягом 5 років, а якщо він пропав без звістки при обставинах, що загрожували смертю або що дають підставу передбачати його загибель від певного нещасного випадку - протягом 6 місяців. Військовослужбовець або інакший громадянин, що зник без звістки в зв'язку з військовими діями, може бути оголошений вмерлим не раніше ніж через 2 роки від дня.

ДЕРЖАВНІ КАЗНАЧЕЙСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (ГКО) - (повна назва - державні короткострокові бескупонні облігації) - бездокументарні державні цінні папери, що випускаються на основі постанови Уряду РФ від 8 лютого 1993 р. № 107 "Про випуск державних короткострокових бескупонних облігацій". Емітентом ГКО був Мінфін. Рішення про випуск ГКО приймалося Мінфіном по узгодженню з ЦБ. Реалізація ГКО їх першим власникам відбувалася зі знижкою з номінальної вартості (дисконтом). Номінальна вартість ГКО - 1 млн. крб. Погашення ГКО виготовлялося в безготівковій формі шляхом перерахування їх власникам номінальної вартості ГКО на момент погашення. Забезпечення пожежної безпеки в лісах - система заходів, що включає: а) протипожежне облаштування лісів, в тому числі будівництво, реконструкцію і зміст доріг протипожежного призначення, посадочних майданчиків для літаків, вертольотів, що використовуються з метою проведення авіаційних робіт з охорони і захисту лісів, прокладка просек, протипожежних розривів; б) створення систем, коштів попередження і гасіння лісових пожеж (пожежники техніка і обладнання, пожежне спорядження і інші), зміст цих систем, коштів, а також формування запасів паливно-мастильних матеріалів на період високої пожежної небезпеки; в) моніторинг.
Список літератури курсової "Відмова у вчиненні нотаріальних дій" - більше 20 джерел. Свобода пересування і поселення - Одне з основних особистих прав людини. Являє собою можливість безперешкодно пересуватися, вибирати місце перебування і проживання в будь-якій частині території держави, а також покидати територію держави і повертатися на неї при дотриманні ряду вимог закону. У такому об'ємі свободою пересування і поселення користуються обличчя на території держави, громадянами якого вони є. Свобода пересування і поселення іноземних громадян і осіб без громадянства звичайно має значно більш обмежений характер, але в будь-якому випадку повинна включати в себе право покидати територію відповідної держави по своєму. МЕТА ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПІЇ - надання допомоги людині, що випробовує страждання і нездібному самостійно розібратися в причинах свого психічного розладу і тим більше усунути його.    З точки зору здорового глузду, будь-яка терапія, включаючи психоаналитическую, передбачає орієнтацію на те, щоб хвора людина стала здоровою. Результати лікування можуть бути різними, але кінцева терапевтична мета залишається незмінною. Можливо, тому в психоаналитической літературі основна увага акцентується на переусвідомити концептуальних і інструментальних аспектів психоаналізу, в той час як мету аналітичної терапії не береться.

ІНТЕЛЕКТ - (англ. intelligence; від лати. intellectus - розуміння, пізнання) - 1) загальна здібність до пізнання і розв'язання проблем, визначальна успішність будь-якої діяльності і лежача в основі інш. здатність; 2) система всіх пізнавальних (когнитивних) здібностей індивіда: відчуття, сприйняття, пам'яті, представлення, мислення, уяви; 3) здібність до розв'язання проблем без проб і помилок "в думці" (див. Інсайт). Понятіє И. як загальна розумова здатність застосовується як узагальнення поведенческих характеристик, пов'язаних з успішною адаптацією до нових життєвих задач. Р.
Посилання в тексті роботи "Відмова у вчиненні нотаріальних дій" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Тренінг спілкування - (англ. train - навчати, виховувати) особлива форма організації розвиваючої середи і групової освітньої діяльності, а також соціально-психол. технологія формування компетентності в сфері О. і професійному О. зокрема. Тр. про. є одним з видів соціально-психол. тренінгу. Він направлений на рішення трьох категорій психол. задач: 1) Світоглядні: а) корекція і формування ціннісних орієнтацій, життєвих значень і соціальних установок учасників, доцільних для підвищення ефективності Про.; б) корекція суб'єктивних відносин учасників до себе і навколишніх людей; в) формування персональних поведенческих. Структурна теорія навчання - (structural learning theory) С. т. н. являє собою природне розширення більш ранніх исслед., що забезпечує об'єднуючу теорет. основу для розгляду взаємодій між окремими учнями (learners) і їх оточенням (напр., навчанням і навчанням). Согласно С. т. н. те, чому окремий чол. навчається і чому він може навчитися в будь-якій конкретній ситуації, прямо залежить від того, що цей чол. вже знає. Передбачається, що челов. пізнавальна здатність (cognition) може бути охарактеризована з т. зр. специфічних індивідуальних знань (представлених у вигляді набору правил) і універсальних. Нація - (лати. natio - плем'я, народ) - соціально-економ., культурно-политий. і духовна спільність людей. Формується історично, характеризується єдністю території, економіки, мови, культури і психол. особливостей. Однак, в окремих випадках Н. не володіють територією мешкання, як напр., цигане. і культурну спільність людей. У юрид. практиці поняття Н. співвідноситься з поняттями "держава", "суспільство" і "сукупність всіх громадян". У межд. праві Н. частіше за все розглядається як сукупність громадян. Існує 2 осн. підходу до розуміння Н. Одно пов'язано з ідеями К. Дойча, Е.

Методика дослідження еготизма. Т. І. Пашукова - Призначена для діагностики еготизма людини в процесі його О. з інш. людьми. Еготизмом називається прагнення людини говорити. Це одна з форм егоцентризму, краї виконує функції самопрезентации. Матеріалом для аналізу служить запис бесіди респондента з інш. людьми. Процедура дослідження передбачає О. партнерів, мова одного з к-рих вивчається. З згоди співрозмовників проводиться запис бесіди на магнітофон, а при незгоді дослідник використовує прийоми фіксації результатів в зазделегідь підготовленому протоколі. Магнітофонний запис, одинаково як і інш. варіанти фіксації змісту і інтонаційний. КОНЦЕПЦІЯ "ЧЕЛОВЕКОЗНАНИЯ" - (Б.Г.Ананьев) Концепція побудована на теор. і експеримент, дослідженнях індивід, розвитку чол. в системі синтетичного человекознания. По Ананьеву человеч. еволюція - це єдиний процес у всій множинності його станів і властивостей, детермінований истор. умовами життя чол. в суспільстві. Індивідуальність - це продукт злиття соціального і биол. в індивід. розвитку чол. Індивідуальність направляє розвиток індивіда, личн. і суб'єкта в загальній структурі чол., стабілізує її, взаимосвязивает властивості і явл. важливим чинником високої життєздатності і довголіття. Лічн. - складова. Фемінізм - термін освічений від латинського слова femina - жінка. Уперше він використаний Еліс Росси в 1895 р. У цей час існує багато визначень фемінізму. Нерідко фемінізм розуміється як теорія рівності полови, лежача в основі руху жінок за звільнення. Частіше за все його трактують ширше - як різного роду дії в захист прав жінок, засновані на уявленнях про правову рівність полови (в цьому випадку термін може вживатися як синонім жіночого руху). Фемінізм виник з визнання того, що є щось несправедливе в суспільній оцінці жінки. Він намагається проаналізувати основи і рівні придушення жінок і. ВАГІТНІСТЬ ШЕЕЧНАЯ - рідка форма ектопической вагітності, при якій прикріплення і розвиток плодного яйця відбуваються в каналі шийки матки. Розрізнюють істинну шеечную вагітність, коли плацента розташовується в каналі шийки матки, і шеечно-перешеечную вагітність, що характеризується прикріпленням плаценти в каналі шийки матки і в області перешийка. Причинами аномального прикріплення плодного яйця є ендометрит, зміни ендометрия, зумовлені частими штучними абортами, повторними діагностичними вискабливаниями слизової оболонки матки. Проникненню плодного яйця в канал шийки матки можуть сприяти пухлині, рубцові.