ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА АНТИКОНКУРЕНТНІ ДІЇ (МОНОПОЛІСТИЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ)

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Економічна конкуренція та її регулювання ... 5
1.1. Поняття, роль та основні принципи економічної конкуренції ... 5
1.2. Правові засади державного регулювання економічної конкуренції ... 6
Розділ 2. Недобросовісна конкуренція та її прояви ... 14
2.1. Прояви порушення законодавства щодо економічної конкуренції. Правовий статус природних монополій ... 14
2.2. Прояви недобросовісної конкуренції. Поняття і захист комерційної таємниці ... 21
Розділ 3. Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства ... 26
Висновки ... 30
Література ... 32

Для придбання курсової роботи "Відповідальність за антиконкурентні дії (монополістичні правопорушення)" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Відповідальність за антиконкурентні дії (монополістичні правопорушення)"

Курсова робота "Відповідальність за антиконкурентні дії (монополістичні правопорушення)" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Відповідальність за антиконкурентні дії (монополістичні правопорушення)", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Відповідальність за антиконкурентні дії (монополістичні правопорушення)" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Відповідальність за антиконкурентні дії (монополістичні правопорушення)" і призначений виключно для пошукових систем.

УЛЬТРАЗВУК - пружні хвилі з частотою коливань від 20 кГц до 1 ГГц, не чутні людським вухом. ультразвукові хвилі за своєю природою не відрізняються від пружних хвиль чутного діапазону. Поширення у. підкоряється основним законам, загальним для акустичних хвиль будь-якого діапазону частот. разом з тим висока частота ультразвукових коливань і мала довжина хвиль зумовлюють ряд специфічних властивостей, властивих тільки у. можливо: візуальне спостереження ультразвукових хвиль оптичними методами; отримання направленого випромінювання (завдяки малій довжині ультразвукові хвилі добре фокусуються); отримання високих. ДОГОВІР ФІНАНСОВОЇ ОРЕНДИ (лізингу) - (англ. to lease - брати в оренду) - цивільно-правовий договір, по якому орендодавець (лизингодатель) зобов'язується придбати у власність вказане орендарем (лизингополучателем) майно у певного ним продавця і надати орендарю це майно за плату у тимчасове володіння і користування для підприємницьких цілей. Д.ф.а. є різновидом договору оренди, і до нього застосовуються загальні положення про договір оренди. Особливість фінансової оренди складається в тому, що предметом її є майно, спеціально придбане орендодавцем з метою передачі його в оренду. Значення такого договору для орендаря складається в. МОНОПОЛІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ СРСР - виняткове право держави на ведіння зовнішньоторгівельних операцій, існуюче в СРСР і що є однією з найважливіших особливостей соціалістичного ладу. М. в. т. СРСР є одна з непорушних основ платформи Радянського уряду. З допомогою М. в. т. Радянський уряд захищає Радянський Союз від економічного проникнення капіталістичних держав, забезпечує його економічну самостійність, сприяє подальшому підйому народного господарства, соціалістичному будівництву в умовах капіталістичного оточення і виконанню народногосподарського плану, а також забезпечує найбільш раціональне використання валюти. М. в. т. АВАНС - (фр. avance) - 1) грошова сума або інша майнова цінність, що видається або що перераховується організаціям або особам в рахунок майбутніх витрат і платежів за матеріальні цінності, виконання робіт, надання послуг і інш. А., як і задаток, служить доказом укладення договору, але на відміну від задатку не є способом забезпечення реального виконання зобов'язань, оскільки при невиконанні зобов'язання А. підлягає поверненню. Таким чином, всякий попередній платіж вважається А., якщо в письмовій угоді сторін договору прямо не вказано, що цей платіж є задатком. У зовнішній торгівлі під авансовим платежем.
Кожна вагома структурна частина курсової "Відповідальність за антиконкурентні дії (монополістичні правопорушення)" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Приватний житловий фонд - включає в себе (ч. 2 ст. 19 ЖК РФ): - фонд, що знаходиться у власності громадян: індивідуальні житлові будинки; приватизовані, побудовані і придбані квартири і будинки; квартири в будинках житлових і житлово-будівельних кооперативів з повністю виплаченим пайовим внеском; в будинках товариств індивідуальних власників квартир; квартири і будинки, придбані у власність громадянами на інакших основах, передбачених законодавством; - фонд, що знаходиться у власності юридичних осіб (створені як приватні власники), побудований або придбаний за рахунок їх коштів, в тому числі за рахунок коштів житлових. ПОВНІ ЗБОРИ ЗАКОНІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ - (П. С. З.) - хронологічні збори російських законів і інших правових актів, починаючи з Соборного укладення 1649 р. (див.) і до маніфесту про вступ на престол Миколи I, опублікованого 12 грудня 1825 р. Однієї з причин створення П. С. 3. з'явилася необхідність привести в систему величезний правовий матеріал, що нагромадився майже за два сторіччя. У 1804 р. Олександр I заснував кодифікаційну комісію, в задачу якої увійшло і складання нового укладення. Однак робота комісії протягом ряду років виявилася безплідною. Кодифікація при Миколі I почалася з складання П. С. 3., зробленого для підготовки. ФОРМА ПРОВИНИ СКЛАДНА (ДВІЙЧАСТА) - термін, що використовується теорією карного права для позначення психічного відношення особи до скоєного в наступних випадках. Якщо винний, діючи умисно, заподіює тяжкі наслідки, які згідно із законом спричиняють більш суворе покарання і які не охоплювалися наміром винного, то карна відповідальність за такі наслідки наступає лише при наявності необережного до них відношення особи. (Див. "Намір", "Необережність"). Карний закон не вживає терміну Ф. в. з. (д.), однак містить в ст. 27 УК РФ правило оцінки злочинів, довершених з такою формою провини. Ф. в. з. (д.) можлива лише в матеріальних складах.
У вступі курсової "Відповідальність за антиконкурентні дії (монополістичні правопорушення)" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Самотність пенітенціарне - Один з психогенних чинників, що впливають на емоційний стан людини, що знаходиться в умовах соціальної ізоляції. ОП викликано порушенням безпосередніх зв'язків з іншими людьми, що знаходяться на свободі, що нерідко викликає психологічний шок, що супроводиться тривожність, депресією і різними вегетативними реакціями. По мірі збільшення часу перебування в умовах соціальної ізоляції актуализируется потреба в спілкуванні. У відповідь на неможливість задоволення цієї потреби, в зв'язку з умовами режиму укладені вдаються до таємного спілкування у вигляді переписки або персоніфікують предмети і різних.

ІМ'Я ГРОМАДЯНИНА - засіб індивідуалізації особистості в суспільному житті і цивільному обороті. Право на ім'я є невід'ємним особистим правом людини відповідно до Міжнародного пакту про цивільні і політичні права 1966 р. Громадянин придбаває і здійснює права і обов'язки під своїм ім'ям, що включає прізвище і власне ім'я, а також по батькові, якщо інакше не витікає із закону або національного звичаю. У випадках і в порядку, передбачених законом, громадянин може використати псевдонім (вимишлене ім'я). По досягненні 16-літнього віку громадянин має право змінити своє ім'я, по батькові і прізвище в порядку, встановленому. СУДОВИЙ ПРИСТАВ - посадова особа служби судових приставов, вхідної в систему органів Міністерства юстиції РФ, а також відповідних служб Конституційного Суду РФ, Верховного Суду РФ і Вищого Арбітражного Суду РФ. Основні задачі С. п. - забезпечення встановленого порядку діяльності у вищих судах, всіх судах загальної юрисдикції і арбітражних судах, а також виконання судових актів і актів інших органів (наприклад, арбітражних судів, третейських судів), передбачених Федеральним законом "Про виконавче виробництво". С. п. по функціях, що виконуються поділяються на дві групи. Одні з них покликані забезпечувати.
Список літератури курсової "Відповідальність за антиконкурентні дії (монополістичні правопорушення)" - більше 20 джерел. АНДОРРА (Долини Андорри - Князівство Андорра) - держава в Східних Піренеях, між територіями Франції на Півночі і Іспанії на Півдні. До 1993 р. офіційно знаходилося під спільним протекторатом Франції і Іспанії. Столиця - м. Андоррала-Вьеха. У адміністративному відношенні А. розділена на 7 общин (приходів). На прошедшем 14 березня 1993 р. референдумі 74% що голосували схвалили Конституцію, що формально відмінила те, що тривало сім віків спільне управління країною главою французької держави і іспанським єпископом Урхельським. Згідно з новою Конституцією (набрала чинності 4 травня 1993 р.), А. проголошена парламентським князівством, в. АУДІОВІЗУАЛЬНІ КОШТИ В ПСИХОТЕРАПІЇ - Аудіовізуальні технічні системи забезпечують запис або відтворення одночасно звукових і зорових образів. З їх допомогою візуальні повідомлення в контексті музичного або мовного супроводу пред'являються на екрані (проекційному або електронному). Як аудіовізуальні технічні засоби розглядають сучасну киноустановки, тілі- і відеосистеми. Відеотехніка, в порівнянні з іншими аудіовізуальними коштами, володіє рядом переваг: 1) відносною простотою в експлуатації і високою мірою надійності; 2) можливістю багато разів використати одну і ту ж плівку (початкову матрицю) для відеозапису; 3) можливістю.

Відношення сиблингов - (sibling relationships) Група сиблингов складається з братів і сестер однієї нуклеарной сім'ї. Положення, до-ой індивідуум займає в послідовності сиблингов, звичайне наз. порядком народження або статусом сиблинга, завжди грало важливу роль в розв'язанні питання про розподіл сімейної власності. Суперництво сиблингов Суперництво серед братів і сестер виявляється у менш ніж половини всіх первістків. Судячи за повідомленнями, сильніше усього суперничають між собою сиблинги однієї підлоги, близькі за віком (з різницею від 1,5 до 3 років); до того ж суперництво виявляється преим. серед дітей.
Посилання в тексті роботи "Відповідальність за антиконкурентні дії (монополістичні правопорушення)" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЖЕНЕВСЬКА ШКОЛА ГЕНЕТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ - напрям в дослідженні психічного розвитку дитини, створене Ж. Піаже. Предмет генетичної психології - вивчення походження і розвитку інтелекту у дитини; формування фундаментальних понять, таких як об'єкт, простір, час, причинність і інш.; особливості дитячої логіки; схожість і відмінність психіки дитини і психіки дорослої людини. Однак головна задача цієї науки - вивчення механізмів пізнавальної діяльності дитини, які приховані за зовнішньою картиною його поведінки. У Ж. ш. м. п. вивчають, як відбувається перехід від одних форм мислительной діяльності до інш., від простої структури розумової. ЕСТЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИСТОСТІ - (М.М.Бахтін) Досліджуючи ключову для своєї творчості ідею "Я" і Іншого, Бахтін вводить в єдиний контекст диалогизм розуміння, личн. і нескінченність значення. У основі такого зближення лежить уявлення про дві форми познават. активність: монологічної - пізнання речей і будь-яких об'єктів знання (в т. ч. і чол.) як речей і діалогічний - пізнання інш. суб'єкта. Монологизм, по Бахтіну, заперечує наявність поза собою інш. рівноправної свідомості, інш. рівноправного "Я" ("Ти"). При монологич. підході "Іншої" залишається тільки об'єктом свідомості, а не інш. Людські чинники - (human factors) Цими двома словами стали означати багатогалузеву прикл. науку і область практики, націлені на аналіз і облік Ч. ф. в совр. техніці, або взаємозв'язків між технологічними процесами і продукцією (системами, середою, машинами), з одного боку, і користувачами (операторами, ЛПР (особами, що приймають рішення), обслуговуючим персоналом), з інш. Хоч профілюючою дисципліною тут яв-ця психологія, дана область тж включає инж. науку (передусім НОТ, електроніку і машинобудування), обчислювальну техніку/програмування, физ. антропологію, физиол. і медицину, технічну естетику, а тж.

Вирішення конфлікту - (conflict resolution) Конфлікт вказує на переваги несумісних дій в певній ситуації. Він може існувати на рівні індивідуума, коли чол. коливається між різними варіантами вибору, напр., чи поступити йому на юридич. факультет або піти працювати. Він тж виникає між окремими людьми, коли дві або неск. сторін соц. відносини віддають перевагу несумісним діям. Конфлікт може виникнути між групами, як у разі суперечки між найманими працівниками і адміністрацією з питання оплати труда, а тж між орг-циями і між державами. Несумісні переваги одного чол. складають внутриличностний конфлікт, тоді як. ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ - (.. от. лати. intellektus - розуміння, розуміння, збагнення) - 1) штучно створена система, що виконує функції, які раніше могли здійснювати тільки людина або група людей; 2) напрям наукових досліджень на стику кібернетики, психології, філософії і інших наук, що мають на меті створення систем І. і. Перші спроби створення систем І. і. переконливо показали, що знання, накопичені людиною про складні психологічні процеси, далеко не полни і не точні. Істотною межею робіт по І. і. є прагнення не тільки (і не стільки) до відтворення можливостей природного інтелекту, скільки знаходження-шляхів його. СТРУКТУРНА СІМЕЙНА ПСИХОТЕРАПІЯ МИНУХИНА - Структурна модель Мінухина (Minuchin S.) заснована на тому, що гомеостаз сімейної структури автоматично підтримується за рахунок стереотипів взаємодії, що багато разів повторюються. Взаємовідносини в сім'ї підкоряються законам циркулярної каузальности. Тому психотерапевтична корекція зовнішнього малюнка відносин між членами сім'ї і закріплення нового, не ведучого до хворобливих розладів стереотипа є умовами, достатніми для нормалізації поведінки і стану окремого члена сім'ї, роблячи зайвим індивідуальну корекцію його психічних механізмів. Симптоми вважаються лише ознаками дисфункциональности. Дикція - найважливіша характеристика культури розмовної, а також вокальної мови. Термін має 2 значення: 1) акустичний - міра розбірливості, виразності звукової мови, 2) фізіологічний - міра чіткості вимови, тобто робота артикуляторних органів (артикуляція). У зв'язки з цим в психоакустических роботах за оцінкою якості радиотелефонной зв'язку як еквівалент терміну Д. використовується термін артикуляція (Н. Б. Покровський). У разі акторської і вокальної мови Д. вказує також і на художні достоїнства або недоліки звукопроизношения (фонетичні кошти експрессивности мови, орфоепию і інш.). Ізмереніє Д.