Відповідач як обов'язковий учасник господарського процесу

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Права та обов'язки відповідача як учасника господарського процесу ... 6
1.1. Процесуальні права відповідача ... 6
1.2. Процесуальні обов'язки, які покладені на відповідача ... 10
Розділ 2. Застосування у господарському процесі запобіжних заходів ... 12
2.1. Запобіжні заходи ... 12
2.2. Відшкодування заподіяних збитків. Скасування запобіжних заходів ... 19
Розділ 3. Захист прав та інтересів відповідача у господарському процесі ... 23
Висновки ... 33
Список використаної літератури ... 36

Для придбання курсової роботи "Відповідач як обов'язковий учасник господарського процесу" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Відповідач як обов'язковий учасник господарського процесу"

Курсова робота "Відповідач як обов'язковий учасник господарського процесу" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Відповідач як обов'язковий учасник господарського процесу", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Відповідач як обов'язковий учасник господарського процесу" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Відповідач як обов'язковий учасник господарського процесу" і призначений виключно для пошукових систем.

КОДЕКС НАПОЛЕОНА (Французький цивільний кодекс - ФГК) - розроблений під безпосереднім керівництвом Наполеона 1 і прийнятий в 1804 р. До прийняття ФГК Франція була фактично позбавлена єдиного цивільного законодавства: в південних районах переважало римське право, на півночі - звичайне. Створення єдиного зведення цивільних законів було проголошене одній з щонайперших задач Великій французькій революції. Ініціатива в створенні ФГК належала особисто Наполеону. 13 липня 1800 р. була призначена комісія для розробки проекту кодексу. У її склад увійшли такі видні юристи Франції, як Тронше, Порталіс, Малльвіль, Биго-Преамне. У найкоротший термін (4 місяці). ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ - частина території адміністративно-територіальної одиниці (міста, району, сільради і інш.), на якій організується голосування на виборах. Для цієї мети в І. у. створюється дільнича виборча комісія. І. у. утворять розділи муніципальних освіт по узгодженню з відповідними територіальними і окружними виборчими комісіями. Обично И. у. існують в незмінних межах багато років, незмінним залишається також на І. у. і місце для голосування (приміщення), що полегшує орієнтацію виборців. Проте, на кожних чергових виборах приймається спеціальне рішення про освіту І. у. Як правило, це робиться не пізніше ніж за. СУД ПРИСЯЖНИХ - форма суду в буржуазних державах, суть якої складається в передачі розв'язання питання про винність підсудного окремої від урядових суддів колегії засідателів, що підбираються із заможних класів (див. Суд буржуазний). Присяжні засідателі, за трохи виключеннями, підбираються або особливими комісіями з буржуазних чиновників, або тими або інакшими посадовими особами, на основі майнового, вікового і інших цензов. Політична задача буржуазного суду як частини надбудови над капіталістичним базисом - охорона буржуазного ладу, заснованого на пануванні приватної власності, - забезпечується. Психологія особистості викладача юридичної освітньої установи - Успіх життя і діяльність освітньої установи залежить від безлічі матеріальних, житлових, фінансових, нормативно-правових і інакших чинників і умов. Однак всі вони - лише передумова, умова, можливість досягнення успіху. Їх перетворення в дійсність здійснюється працівниками постійного складу, що безпосередньо беруть участь в роботі зі студентами, курантами і слухачами. слухачами. Головна фігура серед них - викладач. Його професіоналізм комплексен: він повинен бути професіоналом в питаннях змісту учбової дисципліни, що викладається, професіоналом-педагогом, тобто фахівцем в області.
Кожна вагома структурна частина курсової "Відповідач як обов'язковий учасник господарського процесу" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Психологія обвинуваченого - Обвинувачений в здійсненні злочину - це учасник карного процесу на попередньому слідстві, якому пред'явлене обвинувачення. Психологія підозрюваного визначається: 1) процесуальним положенням обвинуваченого (відсутність відповідальності за надання помилкових свідчень і пр.); 2) характером довершеного злочину (тягар, соціальний резонанс і пр.); 3) особовими характеристиками (спрямованість особистості, мотивація, ціннісна сфера, установки і т.д.); 4) відношенням обвинуваченого до довершеного злочину; 5) в ситуації позбавлення свободи - дезадаптацией (аж до суицидальних. Неповнолітніх осуджених жіночої статі психологічні особливості - У цієї категорії осуджених (О.В. Неровня, 1967; Е.І. Драніщева, 1972; Л.І. Маленкова, 1972; Н.А. Деєва, 1977; В.М. Літвішков, 1979; Т.В. Калашникова, 1990; Н.А. Харіна, 2001) характерні: 1) домінування емоційних процесів над мислительними,; 2) неадекватне сприйняття себе, своїх вчинків як до засудження, так і в колонії; 3) подвійне відношення до суб'єктів соціальної середи; 4) відсутні життєві довгострокові плани і перспективи; 5) підвищений рівень агресивності і ворожості; 6) низький рівень довільного управління поведінкою і діяльністю, 7) відсутня однозначна ієрархія. Серед. ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ - конституційна можливість Федеральних Зборів здійснювати контроль за діяльністю Уряду РФ. Контрольна діяльність парламенту здійснюється в ході розробки і прийняття законів, коли депутати, комітети, комісії, палати аналізують ситуації, вивчають проблеми, дають оцінку роботі тих або інакших державних установ. У нинішній російській Конституції закріплені повноваження палат Федеральних Зборів, що стосуються трохи сфер контролю. Передусім, це контроль за діяльністю Уряду. Одним з найважливіших інструментів П.к. за виконавчою владою є заслухання звіту Уряду про виконання федерального бюджету на.
У вступі курсової "Відповідач як обов'язковий учасник господарського процесу" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СУД ЛИНЧА - звіряча кривава розправа без суду і слідства в США з неграми і білими прогресивними діячами. С. Л. - знаряддя політичного терору американської реакції - носить яскраво виражений расовий і класовий характер і направлений проти всякого прогресивного руху. Як метод позасудової розправи С. Л. виник в США на основі панування расової дискримінації і легалізованого режиму кривавих розправ над неграми-рабами. Після "звільнення" негрів від офіційного рабства С. Л. використовується американською реакцією як з метою подальшого утримання негрів в кабалі і фактичному рабстві, так і з метою.

КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ - принцип діяльності державних органів, при якому в процесі обговорення питань враховується думка що кожного бере участь в засіданні або зборах. Колегіальність необхідна для обговорення питань: вона усуває можливість прийняття однобоких рішень. "Одноосібні рішення завжди або майже завжди - однобокі рішення. У всякій колегії, у всякому колективі, є люди, з думкою яких треба вважатися... Кожний має можливість виправити чию-небудь одноосібну думку, пропозицію. Кожний має можливість внести свій досвід. Якби цього не було, якби рішення приймалися одноосібно, ми мали б в своїй роботі. Проведення передвиборної агітації, агітації при проведенні референдуму в період заборони її проведення або в місцях, де її проведення заборонене федеральним законом - адміністративне правопорушення, відповідальність за здійснення якого передбачена ст. 40-10 КоАП РСФСР. Передвиборна агітація починається від дня реєстрації кандидата (списку кандидатів) і припиняється в нуль годин за добу до дня голосування. Аналогічним образом агітація при проведенні референдуму починається від дня опублікування акту відповідного органу або посадової особи про призначення референдуму і припиняється в нуль годин за добу до дня голосування. У період з нуля годин за добу до дня голосування і в день голосування агітація заборонена законом. Проведення передвиборної агітації.
Список літератури курсової "Відповідач як обов'язковий учасник господарського процесу" - більше 20 джерел. СТОЛИЦЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - місце знаходження федеральних органів державної влади РФ, представництв суб'єктів РФ і іноземних держав в РФ. Столиця є адміністративно-політичним центром країни, де, як правило, дислокуються центральні (загальнонаціональні) парламентські, урядові і судові установи. У більшості країн вказівка на місцезнаходження столиці міститься в тексті конституції. Згідно з Конституцією РФ (ч. 2 ст. 70) С. РФ є м. Москва. Правове положення столиці визначається Законом Російської Федерації від 15 квітня 1993 р. "Про статус столиці Російської Федерації" (з изм. і доп.). Закон визначає будівлі і споруду, що знаходяться. АУТОГИПНОЗ - Гіпнотичний стан, що викликається суб'єктом з власної ініціативи. На думку Шертока (Chertok L., 1972), А. може використовуватися для зміцнення ефекту симптоматичного лікування, передусім здійснюваного з допомогою гетерогипноза (гіпнотизування лікарем). Обученіє А. може провестися двома способами: під гіпнозом (в присутності психотерапевта) і самостійно. Прикладом навчання А. під гіпнозом є методика, описана Вайтценхоффером (Weitzenhoffer A. M., 1957). Після введення пацієнта в глибокий гіпнотичний стан проводиться постгипнотическое навіювання наступного характеру: "Надалі.

Вікові відмінності - (age differences) Поведінка чол. з віком зазнає так же разючих змін, як і його тіла. І навчання, і видозмінені структури вносять свій внесок в ці психол. відмінності. Відмінності, що мають місце протягом всього життя, вивчаються переважно методами поперечних і подовжніх зрізів. В. р. інтелекту вивчені найбільш широко. Розумовий вік (МА), що вимірюється традиційними тестами інтелекту, збільшується разом з хронологічним віком (CA) і, внаслідок принципу конструювання вікових шкал цих тестів, зв'язок між MA і СА носить лінійний характер. Середня дитина демонструє збільшення MA на 1 рік з кожним.
Посилання в тексті роботи "Відповідач як обов'язковий учасник господарського процесу" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Єдність мислення і мови, спілкування і пізнань - При вивченні процесів О. багато які його складові і компоненти, як правило, виступають рядоположно з мн. інш. психич. процесами. Однак в широкому теорет. контексті можливо раціонально вписати процеси О. в цілісну функц. систему психіки як одну з її необхідних підсистем поряд з інш. осн. підсистемами. У роботах Н. І. Чупрікової розвивається ідея, що цілісна функц. система психіки може бути теоретично вибудована, якщо взяти за основу що склався в отеч. психології розуміння психіки як відображення дійсності і регуляции на цій основі поведінки і діяльності і відповісти на питання: що повинне бути. Направлене інтерв'ю "Формула професії" - В. В. Пчелінова. Інтерв'ю ведеться по схемі, що включає питання про 53 характеристики трудової активності. Через О. інтерв'юера з респондентом з'являється можливість допомогти йому знайти список відповідних професій і можливих місць роботи. У цьому випадку О. має психодиагностическую функцію. Схема розроблена для психол. консультування з питань професійного самовизначення (профконсультирования), заснованого на системі профессиоведческих поглядів психолога (профконсультанта) як суб'єктивній моделі цілісного світу спеціальностей і професій (множини родинних спеціальностей, де. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ НАВЧАННЯ - (англ. experimental education) - один з сучасних методів дослідження психолого-дидактичних проблем. Розрізнюють 2 види Е. про. - індивідуальний повчальний експеримент, що вже міцно війшов в науку, і колективний Е. о., яке широко стало використовуватися в психології і педагогіці лише в 1960-х рр. Повчальний експеримент дозволяє не тільки констатувати вже що склався особливості психічних процесів у людини, але і цілеспрямовано формувати їх, досягаючи певного рівня і якості. Завдяки цьому можна експериментально вивчати генезис сприйняття, уваги, пам'яті, мислення і інш. психічних процесів. Теорія.

ДИССЕМИНИРОВАННОГО ВНУТРИСОСУДИСТОГО ЗГОРТАННЯ СИНДРОМ - (ДВС-синдром) зумовлений інтенсивним надходженням в кровоток речовин, зухвалих внутрисосудистое згортання крові. Розвивається при всіх видах шоку, обширних травмах (синдром тривалого здушення і інш.), масивних некрозах в органах (інфаркт, гангрена, гостра дистрофія і інш.), гемолизе, сепсисі, надмірне масивних трансфузиях крові (більше за 4 л), особливо тривалих термінів зберігання (більше за 7 - 10 днів), при термінальних станах, ряді форм акушерської патології (важкому токсикозі вагітному, емболии судин матері навколоплідний водами, ранній отслойке плаценти, розриві матки. ДІЯЛЬНІСТЬ - (англ. activity; ньому. Tatig-keit) - активна взаємодія з навколишньою дійсністю, в ході якого жива істота виступає як суб'єкт, що цілеспрямовано впливає на об'єкт і задовольняючий т. про. свої потреби. Внаслідок надзвичайної складності і безперервної мінливості зовнішніх умов вже на відносно ранніх стадіях фи-логенеза створюється життєва необхідність у виникненні психічних форм управління практичною взаємодією живої істоти з навколишнім середовищем. Особливе значення має розвиток орієнтувально-дослідницької У процесі еволюції тварин їх практична взаємодія з навколишньою дійсністю, а разом з. ДІЯЛЬНІСТЬ - взаємодія людини і навколишнього світу, в якому людина свідомо і цілеспрямовано змінює мир. Всякая Д. виходить з певних мотивів і направлена на досягнення певної мети. Відношення "мотив -мета" - це свого роду вектор, задаючий її спрямованість і інтенсивність. У загальному значенні мотив - це те, що спонукає людину до Д., а мета- те, чого він прагне досягнути. Основою мотиву є потреба людини, тобто об'єктивна необхідність його в речовині, енергії інформації. Сформований вектор "мотив - мета" реалізовується в Д.; здійснена Мета виступає як регулятор Д., тобто ідеальний, або в. Біла лихоманка - (алкогольний делирий) розвивається звичайно на фоні абстинентного синдрому при різкому припиненні пияцтва або (рідше) в період стриманості від алкоголю у разах приєднання соматичних захворювань, травм (особливо переломів). Початковими ознаками білої лихоманки є погіршення нічного сну, окремі вегетативні симптоми (потливость і тремтіння рук), а також загальна метушливість хворого. Протягом короткого часу можна відмітити різну оттенки настрою, в той час як звичайно при похмельном синдромі настрій одноманітно, характеризується пригніченістю і тривогою. Стан гіршає до вечора (з настанням темряви), в той.