Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав ... 5
1.1. Поняття і значення зобов'язань з відшкодування шкоди ... 5
1.2. Підстави деліктної відповідальності ... 7
1.3. Сутність поняття "деліктоздатність" ... 16
1.4. Поняття та підстави позбавлення батьківських прав ... 21
Розділ 2. Аналіз особливостей відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав ... 26
2.1. Сімейна деліктоздатність як елемент сімейної правосуб'єктності ... 26
2.2. Відповідальність батьків за шкоду, завдану їхніми дітьми ... 29
2.3. Особливості відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав ... 34
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав"

Курсова робота "Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав" і призначений виключно для пошукових систем.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ (ООН) - міжнародна організація, створена після другої світової війни на основі добровільного об'єднання суверенних держав з метою підтримки світу, безпеки і розвитку мирної співпраці між державами. Необхідність створення дійової міжнародної організації з охорони світу і безпеки з участю великого Радянського Союзу - оплоту світу у всьому світі - стала очевидною всім народам вже після ганебного краху Ліги націй (див.). Ідея об'єднання миролюбних народів в боротьбі проти фашистської небезпеки була висунена І. В. Сталіним в мові 3 липня 1941 р. Ця ідея знайшла свій подальший розвиток і закріплення в. ДЕРЖАВА РАБОВЛАСНИЦЬКА - історично перший тип державної організації, виниклої на розвалині первіснообщинного устрою внаслідок розкладання суспільства на класи і виникнення перших протистоячих один одному соціальних сил у вигляді рабовласників і рабів. Найбільш древніми Г. р. були держави, що утворилися в кінці IV - початку III тис. до н. е. в Древньому Єгипті (Єгипетське царство), в долинах азіатських рік Тигра і Евфрата (Шумерийские, а також Ассирійськоє держави), держави Індії і Китаю (II тис. до н. е.) і Хеттськоє держава (кінець II тис. до н. е.). Більш пізні Г. р. - Древня Греція і Древній Рим, виникла в басейні. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ - (СИЗИЙ) - кошти, що використовуються працівником для запобігання або зменшенню впливу шкідливих і небезпечних виробничих чинників, а також для захисту від забруднення. Застосовуються в тих випадках, коли безпека робіт не може бути забезпечена конструкцією обладнання, організацією виробничих процесів, архітектурно-планувальними рішеннями і коштами колективного захисту. Маркіровка СИЗИЙ повинна відповідати ГоСт 12.4.115 і стандартам на маркіровку конкретних СИЗИЙ. в залежності від призначення СИЗИЙ поділяють на класи: костюми ізолюючі; кошти захисту органів дихання; одяг спеціальний захисний; кошти. ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - (фСС Рф) - кредитна установа при Уряді Рф; управляє коштами державного соціального страхування Рф (далі - фонд). Фонд являє собою спеціалізовану багаторівневу структуру, в яку входять регіональні відділення у всіх суб'єктах Рф. здійснюване фондом обов'язкове соціальне страхування розповсюджується на громадян, працюючих по найму. не підлягають обов'язковому соціальному страхуванню військовослужбовці і особи, що самостійно забезпечують себе роботою. З 2000 р. фонд є з т р а х про в щ і до об м по обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань. За.
Кожна вагома структурна частина курсової "Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

АБХАЗІЯ - автономна республіка в складі Грузинської ССР в роки радянської влади. У цей час питання про статус А. і перспективи її перебування в складі Грузії є предметом великих розбіжностей між А. і Грузією. Спроби з боку Грузії вирішити конфлікт військовим шляхом не принесли їй успіху. Республіка Абхазія (Апсни), згідно з своєю Конституцією від 26 листопада 1994 р., - суверенна, демократична, правова держава, що затвердилася на основі права народу на вільне самовизначення. Найменування Республіка Абхазія і Апсни рівнозначні (ст. 1). Державна мова А. гарантує всім етнічним групам, що проживають в А., їх. ФІРМОВЕ НАЙМЕНУВАННЯ - найменування, під яким комерційна організація виступає в цивільному обороті і яке дозволяє індивідуалізувати її серед інших учасників обороту. Дане визначення є науковим, оскільки законодавство РФ не дає визначення Ф.н., а лише вказує на його реквізити. ГК РФ встановлює ряд норм загального характеру, Ф.н, що стосуються. (п. 4 ст. 54). містить вимоги до Ф.н. окремих комерційних організацій (ст. 69. 82, 87, 95, 96 і інш.), а також вказує, що Ф.н. включається в поняття інтелектуальної власності (ст. 138) і входить до складу підприємства як єдиного майнового комплексу (ст. 132). Згідно з ст. СУДОВА ПАЛАТА ПО ІНФОРМАЦІЙНИХ СПОРАХ - державний орган при Президентові РФ, покликаний дозволяти спори і інакші справи, виникаючі в сфері діяльності засобів масової інформації, крім тих, які віднесені законом до юрисдикції судів РФ. С.п. по и.с. створена на основі встановленого в 1993 р. на період виборчої кампанії третейського інформаційного суду, що припинив повноваження в зв'язку із закінченням цієї кампанії. Правовий статус Палати визначався Положенням "Про Судову палату по інформаційних спорах при Президентові Російської Федерації", затвердженому Указом Президента РФ від 31 січня 1994 р. Відповідно до Положення головною задачею.
У вступі курсової "Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. КОНСТИТУЦІЙНІ ПОГОДЖУВАЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ - конституційно-правові кошти дозволу розбіжностей, виникаючих між учасниками конституційно-правових відносин. К.с.п. використовуються при необхідності дозволу конституційної суперечки. Сфери і основи їх застосування позначені в законодавстві. Так, потреба в погоджувальних процедурах виникає в законодавчому процесі, коли ухвалений Державною Думою федеральний закон не отримує схвалення Порадою Федерації або коли схвалений Порадою Федерації закон відхиляється (ветируется) Президентом. К.с.п. використовуються як інструмент дозволу розбіжностей в сфері федеративних відносин.

МІСТО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ - один з видів суб'єктів РФ. Придання деяким містам статусу самостійних суб'єктів федерації в нашій країні має історичне коріння. У колишньої РСФСР існували міста республіканського підкорення - Москва, Ленінград і Севастополь, особливий статус яких пояснювався їх винятковим адміністративно-політичним, економічним або військово-стратегічним значенням. Цими ж міркуваннями пояснюється закріплення Конституцією РФ статусу Г.ф.із. за Москвою і Санкт-Петербургом. Г.ф.з. равноправен з іншими суб'єктами Федерації. Так само як області і краї, Г.ф.з. не має своєї конституції. Його статус визначається. НЕПАЛ (Королівство Непал) - держава в Центральній Азії. Столиця - м. Катманду. Адміністративне ділення: 14 зон, які діляться на райони. Діюча Конституція проголошена королем 9 листопада 1990 р. Форма правління - конституційна монархія. 31 січня 1972 р. на престол вступив Король Бірендра Бір Бікрам Шах Дів з династії Шах. Королю належить законодавча і виконавча влада, але користуватися своїми повноваженнями король має право тільки на основі рекомендацій і із згоди Ради Міністрів. Двопалатний парламент складається з Національної поради і Палати представників. Національна рада формується з 60 членів, з яких 10 призначаються.
Список літератури курсової "Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав" - більше 20 джерел. ЙОРДАНІЯ (Иорданское Хашимітськоє Королівство) - держава на Ближньому Сході, в західній частині Азії. Незалежність проголошена 25 травня 1946 р. Частина території окупована Ізраїлем в червні 1967 р. Столиця - м. Амман. Адміністративне ділення - 1.0 провінцій (мухафазов), не вважаючи губернаторство Західного берега р. Иордан, зайнятих Ізраїлем, на території яких 15 листопада 1988 р. проголошено незалежна палестинское держава. 31 липня 1988 р. І. відмовилася від свого суверенітету над цією територією на користь палестинского держави. Діюча Конституція прийнята 8 січня 1952 р., згодом в неї внесені зміни. Форма правління - монархія. Престол. ІМПЕРАТИВНЕ НАВІЮВАННЯ НАЯВУ НА ФОНІ СИЛЬНОГО ЕМОЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ ПРИ ЗАЇКАННІ ПО ШКЛОВСКОМУ - Одномоментні способи суггестивного впливу широко використовувалися лікарями під час Великої Вітчизняної війни, наприклад при ліквідації сурдомутизма і інших істеричних розладів. Застосовуючи такого роду методи, надто важливо добитися хоч би короткочасного успіху, який переконує хворого в збереженні мовних, рухових і інших функцій і нерідко сприяє лікуванню. У 1960-х рр. загальну увагу залучили публікації в пресі, присвячених "одномоментному методу зняття заїкання", запропонованому К. М. Дубровським (див. Директивний груповий вплив наяву Дубровського). Сеанс навіювання.

Шкалірованіє - (scaling) Протягом другої половини XIX в. ряд дослідників вивчали зв'язок між інтенсивністю подразника і величиною відчуття, що викликається ним. Згідно Г. Т. Фехнеру, напр., сила відчуття пропорційна логарифму інтенсивності подразника. Л. Л. Терстоун показав, що один клас психофизических методів, таких як метод середньої помилки, вимагає, щоб експериментатор мав можливість проводити і контролювати физ. вимірювання інтенсивності стимулу, тоді як інш. клас методів, напр. метод парних порівнянь, можна безперешкодно застосовувати там, де в принципі нездійсненне точне вимірювання і.
Посилання в тексті роботи "Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Аксиология внутриетнического спілкування - Аксиология розуміється (в етиці і соціальній психології) як опр. система особово і суспільно значущих представлень, установок, стереотипів поведінки і регулювання взаємовідносин. Ціннісні орієнтири, правила і норми мовного О. в значній мірі зумовлюють тематику, вибір язикових коштів і домінуючу тональність межличностного дискурса, що сформувався в "силовому полі культури" (В. С. Біблер) того або інакшого етноса. Російська мовна культура виробила самобутню коммуникативную стратегію, направлену на досягнення в межличностном О. повноту взаєморозуміння, взаємодії і взаємовідносин. Латералізация головного мозку - (brain laterally) Латерализация вказує на функціональну асиметрію двох півкуль головного мозку. Тобто, хоч дві половини головного мозку і працюють в узгодженій єдності, в здійсненні мн. функцій одна з півкуль бере більшу участь, ніж інш. Інтерес до функціональної чол. помітно зріс починаючи з 1860-х рр., коли французький лікар Поль Брока опублікував рез-ти своїх спостережень, що свідчили, що у неск. вмерлих хворих, що страждали порушеннями мови, після розкриття були виявлені поразки в лівій лобній частці. Поступово стало очевидним, що кожна півкуля здійснює функції, в яких воно грає більш значущу. Комунікація переконлива - О. (усне або письмове, в т. ч. через Інтернет), результатом к-рого є зміна представлень адресата відповідно до інформації, переданої автором, прийнято називати переконливою комунікацією. Нерідко переконливою називають комунікацію, вмісну раціональні доводи на користь зміни думки на відміну від навіювання, заснованого на ірраціональному впливі на адресата. Однак елементи навіювання (апеляція до емоційної сфери, завдання опр. погляду шляхом використання відповідних знаків) присутні в будь-якій комунікації, направленій на вплив на адресата, навіть в такій раціональній, як наукова або.

АНДРЕЕВА Галина Михайлівна - (р. 1924) - російський психолог, соціолог і філософ, спец. в обл. соціології, соціальної психології, соціальної перцепции, когнитивной соціальної психології. Докт. филос. наук (1966), проф. (1968). Засл. діяч науки РФ (1984), засл. проф. МГУ (1996). Действ. чл. РАО (1993). Чл. Європейської асоціації соціальної психології (1975). Учасник В. О. В., нагороджена мн. орденами і медалями. У 1950 р. закінчила филос. ф-т МГУ. У 1953 р. захистила канд. дис. по філософії. З цього періоду і по наст. вр. викладає в МГУ. У 1966 р. захистила докт. дис.: "Методологічні проблеми емпіричного. Сенестопатії - (греч. koinos - загальний, aistesis - відчуття, почуття; pathos - страждання, хвороба) - термін E.Dupre, P. Camus (1907), означає уявні хворобливі відчуття різної модальності, локалізації і мір складності. Характерними ознаками розладу вважаються: 1. відсутність певної органічної, включаючи місцеву патологію, основи розвитку. Сенестопатиями не є хворобливі відчуття, викликані соматичним і неврологічним розладом, а також патологічні відчуття, пов'язані з диссоциативним розладом особистості (в основному, це істеричні алгии); 2. поліморфізм, надзвичайна феноменологічна різноманітність. Число варіантів. Близнюки - два або більше за дитину, що народилися від однієї багатоплідної вагітності. Найчастіше народжуються двійні. Рідше - трійняти, четверика і т.д. Так наз. ідентичні Неїдентічние Б. (полизиготні) розвиваються з двох, трьох і т.д. одночасно запліднених зигот. Ідентічние Б. володіють однаковим генотипом. Вони виявляють як зовнішні, так і внутрішня (психічне) схожість. Ідентічние Б. завжди однієї підлоги. Неїдентічние Б. є носіями різної спадковості, так як генотипично вони можуть нести в собі різні поєднання успадкованих властивостей. У цих Б. можуть виявлятися значні зовнішні і психологічні. Ботулізм - (від лати. botulus - ковбаса). Гостра токсикоінфекція, що виявляється звичайно при отруєнні їжею (частіше консервами - овочевими, грибними, рибними, м'ясними), вмісною токсини, що виділяються суворо анаеробними спорообразующими грамположительними бактеріями Clostridium botulinum (звичайно типи А, Би і Е). Ботулинические токсини відносяться до самим сильнодіючим, руйнуються при кипячении протягом 10 мін. або при температурі 80 град - не менше за 30 мін. Вони виділяються спорами, які володіють вираженою термостійкістю (витримують температуру 100 град протягом декількох годин, а вплив гарячою.