Відшкодування шкоди, завданої неправомірними діями правоохоронних органів

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження відшкодування шкоди, завданої неправомірними діями правоохоронних органів ... 5
1.1. Поняття і значення зобов'язань з відшкодування шкоди ... 5
1.2. Підстави деліктної відповідальності ... 7
Розділ 2. Аналіз особливостей відшкодування шкоди, завданої неправомірними діями правоохоронних органів ... 17
2.1. Поняття відшкодування шкоди, завданої неправомірними діями правоохоронних органів ... 17
2.2. Підстави та порядок відшкодування шкоди, завданої неправомірними діями правоохоронних органів ... 18
Розділ 3. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод і право на відшкодування шкоди у судовій практиці ... 25
3.1. Загальні положення Конвенції ... 25
3.2. Відповідність національної судової практики та законодавства конвенційним положенням та прецедентній практиці Європейського суду ... 28
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Відшкодування шкоди, завданої неправомірними діями правоохоронних органів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Відшкодування шкоди, завданої неправомірними діями правоохоронних органів"

Курсова робота "Відшкодування шкоди, завданої неправомірними діями правоохоронних органів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Відшкодування шкоди, завданої неправомірними діями правоохоронних органів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Відшкодування шкоди, завданої неправомірними діями правоохоронних органів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Відшкодування шкоди, завданої неправомірними діями правоохоронних органів" і призначений виключно для пошукових систем.

ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРІАТУ - державне керівництво суспільством з боку робочого класу, що встановлюється внаслідок революційного повалення влади буржуазії і зламу буржуазного гос. апарату з метою побудови соціалізму і комунізму і захисту соціального завоювання трудящого. Д. п. є перехідне від капіталізму до комунізму держава робітників і селян. Питання об Д. п. є головним в марксизмі-ленінізмі. Ідея Д. п. була уперше сформульована Марксом і Енгельсом в "Маніфесті Комуністичної партії". Пізніше, в "Критиці Готської програми" Маркс вказував, що: "Між капіталістичним і комуністичним суспільством. ЮРИДИЧНА ОСОБА - організація, що має відособлене (на праві власності, праві господарського ведіння або праві оперативного управління) майно, що відповідає ним по своїх боргах і здатна від свого імені брати участь в цивільному обороті і в судових спорах (п. 1 ст. 48 ГК РФ). Цивільне законодавство РФ закріплює обов'язкові ознаки Ю.л., сукупність яких дає можливість засновникам володіючої такими ознаками організації ставити питання про визнання її самостійним суб'єктом цивільних правовідносин. До їх числа відносяться: а) організаційна єдність; б) майнова відособленість; в) самостійна майнова відповідальність по своїх. ПОЖЕЖНИЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ - пристрій для сприйняття сигналу про пожежу і формування інформації про нього, придатної для подальшої передачі сповіщення. П. і. поділяють на автоматичні, що спрацьовують на чинники пожежі (теплота, дим, полум'я або тліючі вогнища, газоподібні продукти горіння) і ручних (приводяться в дію людиною). в залежності від наявності енергоисточника П. і. можуть бути а до т і в н и м і, одержуючими електроживлення по шлейфу від приймально-контрольного приладу або інакших джерел живлення, і п а із з і в н и м і, що не вимагають електроживлення. найбільше поширення отримали теплові і димові. ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - вищий судовий орган РФ за рішенням економічних суперечок і інакших справ, що розглядаються арбітражними судами. До повноважень В.А.С. РФ відноситься: розгляд в першій інстанції справ про визнання недійсними ненормативних актів Президента, Поради Федерації, Державної Думи і Уряду РФ, не відповідних закону і що порушують права і законні інтереси організацій і громадян; економічні спори між РФ і її суб'єктами, а також між суб'єктами РФ; розгляд справ в порядку нагляду по протестах на судові акти арбітражних судів, що вступили в силу в РФ; вивчення і узагальнення практики застосування арбітражними.
Кожна вагома структурна частина курсової "Відшкодування шкоди, завданої неправомірними діями правоохоронних органів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Позитивна практична робота "Уроки і рекомендації" - Психологічній науці відома психолого-педагогічна корисність перетворення знання, досвіду, які придбала людина, в конструктивний засіб, інструмент рішення практичних задач в подальшій життєдіяльності. У постекстремальной роботі цей механізм приводиться в дію при організації з співробітниками, - учасниками пережитої екстремальної події, - практичної спільної роботи "Уроки і рекомендації". Її призначення: активізувати і упорядити представлення пам'яті, що відображають позитивний або негативний досвід, але направити роздуми на видобування уроків з прожитого і пережитого. НІКЕЛЬ - (Ni) - сріблясто-білий метал. Використовується при виготовленні сплавів з інш. металами (залізом, хромом, міддю і інш.), відмінних високими антикорозійними, магнітними, електричними і термоелектричними властивостями. Сплави н. застосовують в конструкціях атомних реакторів, лужних акумуляторів. н. використовується як каталізатор багатьох хімічних процесів. Н. І його з'єднання відносяться до високотоксичним і небезпечним речовинам, викликають гострі і хронічні отруєння. Доведена канцерогенна і аллергенное дія. Отруєння н. і його з'єднаннями виникають при вдиханні аерозолів, надходженні через. Міжнародний трибунал по морському праву - судовий орган, створений як найважливіший складовий елемент системи урегулювання суперечок по морському праву, встановленою Конвенцією ООН по морському праву. Трибунал встановлений, у відповідності зі своїм Статутом, для урегулювання суперечок, що стосуються тлумачення або застосування Конвенції, в тому числі і в частині захисту морської середи. До його ведіння відносяться спори і заява, що передаються йому відповідно до Конвенції, і питання, спеціально вказані в будь-якій іншій угоді, яка передбачає компетенцію Трибуналу. Для передачі Трибуналу суперечок про тлумачення або застосування інших.
У вступі курсової "Відшкодування шкоди, завданої неправомірними діями правоохоронних органів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. РАДА ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПО МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННЮ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ - координаційний центр, що забезпечує розгляд найважливіших питань розвитку місцевого самоврядування і підготовку відповідних пропозицій Президенту РФ. Правове положення Ради і його склад затверджені Указом Президента РФ від 29 травня 1997 р. Рада складається з Голови, секретаря і членів Ради. Головою Ради є Президент РФ. Склад Ради затверджується Президентом РФ. У нього входять керівники органів державної влади суб'єктів РФ, представники Адміністрації Президента РФ, Уряду РФ, голови комітетів палат Федеральних Зборів по місцевому самоврядуванню, виборні посадові особи місцевого.

ПРАВА НАРОДІВ - система міжнародно-правових норм, регулюючих права і обов'язку народів (і держав) як суб'єктів міжнародного права, іноді звана " Міжнародне право прав народів". Напало формування цієї нової системи норм відноситься до 60-70-м рр. і пов'язане з крахом колоніальної системи і зростанням етнічної самосвідомості людей. Нормативним підмурівком П.н. стало загальне визнання принципу рівноправності і самовизначення народів і придання йому імперативного характеру внаслідок закріплення в Статуті ООН. Значення П.н. було підтверджене в Пактах про права людини 1966 р., в яких це право встановлене в основу всієї. Громадська терапія в місцях позбавлення свободи - Громадська терапія введена Макуелом Джонсоном під час другої світової війни в лікувальних установах США. Потім цей метод був застосований в системі виконання карних покарань. Основні особливості його такі: а) влада розподілена між багатьма людьми, право прийняття рішення децентралізоване, панує атмосфера рівності і партнерства; б) все службовці і укладені активно беруть участь у виховальному впливі, в) персонал допомагає укладеним приймати рішення відносно свого теперішнього часу і майбутнього; г) самоврядування введене не тільки для відробляння демократичних принципів у взаємовідносинах, але і.
Список літератури курсової "Відшкодування шкоди, завданої неправомірними діями правоохоронних органів" - більше 20 джерел. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким виглядом покарання - безумовний вигляд звільнення від покарання, вживаний судом відносно особи, від'їжджаючої покарання у вигляді позбавлення свободи за злочин з урахуванням його поведінки і після фактичного від'їзду ним частини терміну покарання. Фактичний термін який повинен від'їхати осуджений до позбавлення свободи визначається категорією довершеного ним злочину: за злочин невеликого і середнього тягаря - не менше за одну третину терміну покарання, за тяжкі злочини - не менше за половину терміну покарання, за особливо тяжкі злочини - не менш двох третин терміну покарання. Суд, замінюючи невідбуту частину. Общемозговие симптоми і їх динаміка при судинній патології головного мозку - Виникнення общемозгових симптомів пов'язано з гострим періодом розвитку судинних розладів, найбільш виражену картину яких можна бачити при субарахноидальних крововиливах (САК). Вичленение общемозгових симптомів з складного симптомокомплекса можливе: 1) при порівнянні даних нейропсихологического дослідження хворих з САК з мешотчатих аневризм з групами хворих, що мають аналогічні аневризми, але що знаходяться у віддаленому від САК, так званому "холодному" періоді; 2) в умовах дослідження змін нейропсихологической симптоматики в динаміці виходу хворих з гострої стадії САК. Одним з перших виявів САК.

Медична модель психотерапії - (medical model of psychotherapy) Традиційна біомедична модель соматичного і психіатричного захворювання постулювала, що причину хвороби можна, зрештою, звести до дії одного або більш внутрішніх патогенних чинників, зухвалих появу відособлених симптомокомплексов. Для того щоб усунути симптоми і відновити здоров'я, биомедицински орієнтований практик повинен точно діагностувати готівковий комплекс проблем і запропонувати лікування, до-ой зупиняє дію патогенних чинників або викликає їх зворотний розвиток. Напр., пацієнт може повідомити, що дані проблеми з'явилися уперше і тривають протягом неск. тижнів:.
Посилання в тексті роботи "Відшкодування шкоди, завданої неправомірними діями правоохоронних органів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Псевдодеменция - (pseudodementia) У DSM-III-R Американської психіатричної ассоц. деменция описується як органічний психич. синдром, що характеризується глобальним порушенням пам'яті, що негативно відбивається на здатності працювати і справлятися із задачами повсякденного життя. Зниження пам'яті при деменции може виявлятися порушеннями мислення, тенденцією до уникнення нових задач і проблемами з контролем спонук. Друзі і члени сім'ї помічають тж зміни особистості. Згідно DSM-III-R, в основі деменции, як правило, лежить органічний етиологический чинник. Для діагностики деменции повинне бути очевидне порушення як. БИОЕНЕРГЕТИКА - У психотерапії терміном Б. означається група різноманітних психотерапевтичних підходів, шкіл самоудосконалення і целительства, що передбачають наявність особливої енергетичної субстанції - біологічної енергії. У биоенергетических концепціях психотерапії психологічна проблематика пояснюється різними порушеннями енергетичного обміну організму - концентрацією, недоліком або перерозподілом, переміщенням енергії і т. п. Частина биоенергетических підходів відноситься до альтернативної психотерапії. Всі биоенергетические концепції можна представити у вигляді двох основних напрямів. Перший. Гилфорд (GUILFORD) Джой Підлога - (7.3.1897, Аврора, шт. Небраска - 1987, Лос-Анджелес, Каліфорнія) - американський психолог. Біографія. Освіту отримав в університеті штату Небраска (1918-1924, бакалавр гуманітарних наук, 1922; магістр, 1924), в Корнельськом університеті (1924-1926, доктор філософії, 1927), пізніше - знов в Небраське (доктор права, 1952) і в університеті Південній Каліфорнії (доктор соціології, 1962). З 1920 р. по 1924 р. працював як асистент викладача в університеті Небраськи, з 1924 р. по 1926 р. - в Корнельськом університеті, з 1926 р. по 1927 р. він - викладач психології в університеті Іллінойса, з 1927 р. по.

Інтуїція - (від лати. intueri - споглядати) є в моєму розумінні одна з основних психологічних функцій (див.). Інтуїція є та психологічна функція, яка передає суб'єкту сприйняття несвідомим шляхом. Предметом такого сприйняття може бути все - і зовнішні, і внутрішні об'єкти або їх поєднання. Особливість інтуїції складається в тому, що вона не є ні почуттєве відчуття, ні почуття, ні інтелектуальний висновок, хоч вона може виявлятися і в цих формах. При інтуїції який-небудь зміст представляється нам як готове ціле, без того, щоб ми спочатку були спроможний указати або розкрити, яким чином цей зміст. ЛАЙМА ХВОРОБА - (син.: лайм-боррелиоз, кліщовий боррелиоз) - інфекційне трансмиссивное природноочаговое захворювання, що протікає з поразкою шкіри, нервової системи, опорно-рухового апарату і серця. Збуджувач - Borrelia Burgdorferi - грамотрицательная жвава спирохета. Природні вогнища захворювання співпадають з такими для кліщового енцефаліту, і захворювання реєструється на значній території Російській Федерації. За деякими даними, захворюваність лайм-боррелиозом в 2 - 4 рази вище, ніж кліщовим енцефалітом. Резервуар збуджувачів інфекції - гризуни, кров'ю яких харчуються иксодові кліщі. Джерелом збуджувача. РОЗУМОВИЙ - 1. У найбільш загальному значенні - що стосується розуму. На жаль, незважаючи на дискусії відносно характеру самого розуму, так і не стало повністю ясно, до чого відноситься ця форма прикметника! Наприклад, з ранніх днів психології 2. 2. У структурализме (1) цей термін відносився до змісту доступної интроспекции свідомості. 3. У психології акту це характеристика актів або процесів розуму. 4. У функционализме (1, 2) це стосується функціональних, адаптивних аспектів свідомості. Тепер, якщо не дотримуватися суворих обмежень, що є в рамках кожної з цих теорій, важко оцінити відмінності між. ЕТНОЦЕНТРИЗМ - (від грецького ethnos - плем'я, група, народ і латинський centrum - центр, осереддя) - схильність людини сприймати і оцінювати явища навколишньою дійсності з позиції "своєї" етнічної спільності, що розглядається як еталон. Сущность Е. як суспільно-психологічного явища зводиться до наявності сукупності масових ірраціональних позитивних уявлень про свою етнічну спільність як про неяке "ядро", навколо якого групуються етнічна спільність. Разом з тим характерна для Е. фіксація рис свого етноса не обов'язково має на увазі формування негативного або навіть ворожого відношення до представників іншої.