Господарсько-процесуальне право як галузь права

(курсова робота з господарського процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття господарського процесу та його ознаки.....5
Розділ 2. Характеристика основних елементів господарського процесуального права як самостійної галузі права.....11
2.1. Предмет, метод і функції господарського процесуального права.....11
2.2. Принципи господарського процесуального права.....19
2.3. Джерела господарського процесуального права.....22
2.4. Співвідношення господарського процесуального права як галузі права, науки і навчальної дисципліни.....30
Висновки.....33
Література.....35

Для придбання курсової роботи "Господарсько-процесуальне право як галузь права" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Господарсько-процесуальне право як галузь права"

Курсова робота "Господарсько-процесуальне право як галузь права" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Господарсько-процесуальне право як галузь права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Господарсько-процесуальне право як галузь права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Господарсько-процесуальне право як галузь права" і призначений виключно для пошукових систем.

РИМСЬКЕ ПРАВО - право Древнього Рима - найбільш розвинена система права древності, що послужила основою для сучасної континентальної системи права, до якої належить і РФ. Римські юристи розрізнювали публічне право (лати. jus publicum) і приватне право (лати. jus privatum). Перше відноситься "до положення римської держави", друге - "до вигоди окремих осіб" (по визначенню юриста Домініция Ульпіана, III в.). Публічне право не пережило Римської держави, але потрібно говорити про спадкоємність ряду базових принципів республіканського періоду: постійний парламент (яким був римський сенат), система "сдержек і. МИРНІ ДОГОВОРИ 1947 р. - мирні договори, підписані 10 лютого 1947 р. в Парижі Союзними і Сполученими державами, з одного боку, і колишніми союзниками фашистської Німеччини в Європі - з іншою. До Великої Жовтневої соціалістичної революції, в епоху експлуататорських суспільств, мирні-договори (див. Мирний договір), як правило, були вираженням волі експлуататорських класів держав-переможців, загарбницьких і несправедливих цілей їх воєн. З виникненням радянської соціалістичної держави з'явилися нові, справедливі, демократичні принципи мирного урегулювання післявоєнних відносин між державами, що воювали. Ці. КОМЕРЦІЙНИЙ КРЕДИТ - умова договору купівлі-продажу, договору постачання, договору підряду про сплату купованої ціни предмета договору на виплат або з відстрочкою в порівнянні згодом отримання товару. Згідно з ст. 823 ГК РФ може застосовуватися тільки в таких договорах, виконання яких пов'язане з передачею у власність іншій стороні грошових сум або інших речей, визначуваних родовими ознаками. К.к. може бути кредитом покупця, що надається у вигляді авансу або попередньої оплати, або кредитом постачальника, якщо він надається в формі відстрочки і розстрочки оплати товарів, робіт або послуг. До нього застосовуються. СПІВДРУЖНІСТЬ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ (СНД) - міждержавне об'єднання, створене на основі Угоди про утворення Співдружності Незалежних держав, підписаної в Мінську 8 грудня 1991 р. представниками трьох республік колишнього СРСР - Республіки Білорусь, РСФСР і України. Угода ратифікована 12 грудня 1991 р. постановою ВР РСФСР. Статут СНД прийнятий в Мінську 22 січня 1993 г, ратифікована ВР РСФСР 12 квітня 1993 г Відповідно до вказаної Угоди і Статуту СНД цілями Співдружності є: розвиток рівноправної і взаємовигідної співпраці народів і держав в області політики, економіки, культури, утворення, охорони здоров'я, охорони навколишнього середовища, науки.
Кожна вагома структурна частина курсової "Господарсько-процесуальне право як галузь права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МИРНИЙ ПРОХІД В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ВОДАХ - в міжнародному праві - плавання судів через територіальні води прибережних держав або з метою перетнути ці води, не заходячи у внутрішні води або не стаючи на рейді або у портової споруди за межами внутрішніх вод, або з метою пройти у внутрішні води або вийти з них у відкрите море, або стати на такому рейді або у такої споруди. Суду всіх держав, як прибережних, так і що не мають виходу до моря, користуються правом мирного проходу. Прохід повинен бути безперервним і швидким. Постановка на якір допустима, якщо це пов'язано із звичайним плаванням або необхідно внаслідок непереборної сили. Концепція розвитку системи іпотечного житлового кредитування в Росії - підготовлена в розвиток федеральної цільової програми "Свій будинок", затвердженої постановою Уряду РФ від 27 червня 1996 року N 753, визначає місце і роль іпотечного житлового кредитування в житловому фінансуванні, а також стратегію держави в становленні і розвитку даної сфери. Сучасна державна житлова політика повинна нарівні з колишньою орієнтацією на потреби соціально не захищених груп населення зробити новий акцент на розв'язанні житлових проблем основної частини працюючого населення, що має в своєму розпорядженні середні доходи, накопичення і що мають житло у власності внаслідок. Використання незаконної матеріальної підтримки кандидатом, зареєстрованим кандидатом, виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативною групою по проведенню референдуму - адміністративне правопорушення, відповідальність за здійснення якого передбачена ст. 40-19 КоАП РСФСР. Предметом незаконної матеріальної підтримки є матеріальні цінності (оргтехніка, папір, бензин, запасні частини до транспортних засобів і інш.), а не фінансові кошти. Незаконної признається матеріальна підтримка, яка виявляється з метою проведення виборчої кампанії, підготовки і проведення референдуму крім коштів виборчого фонду, фонду референдуму. Така підтримка може бути надана громадянами, юридичними особами, їх філіали, представництвами і інакшими підрозділами. Незаконної признається і.
У вступі курсової "Господарсько-процесуальне право як галузь права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ДАВНІСТЬ КАРНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ - встановлені законом терміни від дня здійснення злочину, витікання яких виключає карну відповідальність. Закон встановлює різні давнісні терміни в залежності від тягаря довершеного злочину: 10 років, якщо за злочин може бути призначене позбавлення свободи на термін понад 5 років; 5 років, якщо може бути призначене позбавлення свободи на термін до б років; 3 роки, якщо може бути призначене позбавлення свободи на термін до 1 року або інша, більш м'яка, ніж позбавлення свободи, міра покарання (ст. 14 УК). Відносно дій, преследуемих в адміністративному порядку (напр., по ст. ст. 83, 192 УК).

Психоїсторія правової сфери - Напрям досліджень на стику психологічної і історичної наук, в рамках якого методологія, понятійний апарат, теорії і методи психологічної науки застосовуються для пояснення корінних трансформацій правової свідомості під впливом поглядів історичної окремих особа і конкретних соціальних груп. При психоисторическом аналізі виникає можливість розкрити "історичну мотивацію правових лідерів конкретної епохи", а також роль "групових фантазій", "символізму", фатальних драм" і інших феноменів психічної діяльності різної спільності людей ( "психоклассов") в розвитку правової сфери в конкретні історичні. Зовнішні функції Російської держави - це основні напрями його діяльності на міжнародній арені. До них відносяться наступні. Функція оборони країни грунтується на законах "Про оборону", "Про статус військовослужбовців", Військову доктрину і інші акти і здійснюється державою у наступних напрямах: зміцнення і модернізація збройних сил; розвиток оборонної промисловості; охорона державних меж; організація цивільної оборони; ведіння розвідки і контррозвідки; підготовка мобілізаційних резервів; військова співпраця з іншими державами і т.д. Функція забезпечення світу і підтримки світового порядку передбачає політичну співпрацю з всіма.
Список літератури курсової "Господарсько-процесуальне право як галузь права" - більше 20 джерел. ЄВРОПЕЙСЬКА ЕКОНОМІЧНА КОМІСІЯ ООН (ЕЕК) - регіональний міжнародний орган ООП. Встановлена в 1947 р. відповідно до резолюції ЕКО-СОС спочатку як тимчасовий орган ООН з 5-літнім терміном повноважень по економічному відновленню Європи з метою сприяння узгодженим діям по наданню допомоги розореним війною країнам. У 1951 р. придбала статус постійного органу ООН. Членами ЕЕК є 32 європейських держави, а т.ж. США і Канада. У роботі ЕЕК мають право брати участь як спостерігачі або консультанти представники будь-якої держави - члена ООН, міжурядових і неурядових організацій, що має статус при ООН. Керівним органом ЕЕК є пленарна сесія, яка проводиться. ГРИП - гостра інфекційна хвороба, що протікає з переважною поразкою слизової оболонки дихальних шляхів і явищами інтоксикації - ознобом, підвищенням температури тіла, разбитостью, головним болем, мишечними і суглобовими болями. Є самої поширеною епідемічною хворобою. Віруси грипу відносяться до ортомиксовирусам і поділяються на 3 серологических типи. Вірус типу А відрізняється значною антигенною мінливістю, що привело до появи нових штамів, зухвалих епідемії кожні 2 - 3 року і пандемії - 1 разів в 10 - 30 років. Віруси типу В і З характеризуються більшою стабільністю. Вірус типу В може обумовити.

ПРОВОКАЦІЙНА ПСИХОТЕРАПІЯ - Широка система лікування з використанням багатьох техніки, що дає психотерапевту свободу вибору. Цей факт несе в собі і небезпеки і переваги. Незважаючи на назву "П. п.", не кожний застосований психотерапевтом метод лікування і його реакція може бути названий "провокаційним". П. п. використовує ряд техніки іншої теоретичної орієнтації: конфронтацію, питання без відповідей, повідомлення інформації і т. д. Терапевтичні системи звичайно називають по більшості методів і реакцій лікування, вживаних психотертпевтом, або по його теоретичній орієнтації, звідси і з'явилося назва П. п.
Посилання в тексті роботи "Господарсько-процесуальне право як галузь права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ІЛЮЗІЇ СПРИЙНЯТТЯ - (англ. illusion; від лати. illudere - обманювати) - спотворені сприйняття реальних предметів. Найбільше їх число спостерігається в області зору. Особливо численні зорові ілюзії ("обман зору"), виникаючі при відображенні деяких просторових властивостей предметів (довжин відрізків, величин предметів і кутів, відстаней між предметами, форми) і руху. Можна виділити слід. їх види. 1. Ілюзії, пов'язані з будовою ока. Прикладом служать ілюзії, що є результатом ефекту иррадиации збудження в сітчатці і що виражаються в тому, що світлі предмети здаються нам великими в порівнянні з рівними. Я - поняття, що виражає внутрішню єдність, цілісність, що утворюється з самих різноманітних її прагнень, переживань, виявів і неповторність особистості. Размитость, аморфність "Я" означає нестачу індивідуально-неповторного в людині. Надмірне захоплення своїм "Я" приводить до егоїзму і егоцентризму. У "Я" повинна бути єдність індивідуально-неповторного, соціально значущого і загальнолюдського. "Я" - поняття, що використовується в багатьох психологічних теоріях для позначення відношення і віднесення особистості до самої собі різних представлень і. СЕКСУАЛЬНІСТЬ - діяльність, що доставляє задоволення від взаємодії статевих органів, подразнення ерогенних зон, вияви сексуального інстинкту, потяга, бажання.    У психоаналізі поняття сексуальності має більш широке тлумачення, в порівнянні з традиційним розглядом взаємодії між статевими органами дорослих людей. Воно охоплює не тільки форми сексуальності, пов'язані з продовженням людського роду або так званих перверсии, що розглядаються в плані відхилення від нормальної сексуальності, але і інфантильну сексуальність, що грає певну роль в розвитку дітей, становленні особистості, формуванні характеру людини.

КЕТТЕЛЛ - (Cattell) Джеймс Мак-Кин (1860-1944) - відомий американський психолог, що впровадив в психологію кількісні методи і вигляд цієї науки, що змінило тим самим. Освіту отримав в Лафайеттськом коледжі (бакалавр, 1880) і Лейпцигськом ун-ті (д-р філософії, 1886). Професійна діяльність К.началась в Пенсильванськом ун-ті, де він став професором і першим в світі завідуючим кафедрою психології (1887-1891). У 1985 р. ДО. -Президент АРА; з 1894 по 1903 р. - ред. Psychological Review і ряду інш. журналів. К. був фундатором і президентом Психологічної корпорації (1917), президентом 9-го Міжнародного конгресу. Нарциссизм - (від міфа про Нарцис, юнака, що закохався в себе) - надмірне самолюбование, самозакоханість і внаслідок цього бажання захоплення з боку інших. Типова реакція - презирство. І ось їй здається, що все навколо німіє Від обожнювання, і торс розкішний свій Вона в цілуванні тугих шовків пестить, Мерехтячи мерзлякуватою і чуйною наготою. (Ш. Бодлер, Рамка) Озирнувшись по сторонах, немов боячись, як би мене не побачили, я припала до дзеркала. Мені хотілося поцілувати себе, свої очі, щоки, підборіддя. Серце моє чомусь забилося, вологі губи тремтіли (Р.Н. Гюнтекин, Пташка співоча). Вона [Аріадна]. Відбудовне навчання - використовується в нейропсихол. практиці відновлення порушень вищих психич. функцій (ВПФ) у хворих з локальною поразкою мозку. Науч. методологічний і теорет. базис отеч. нейропсихологии, що створив умови для розвитку практики відновлення ВПФ, практики В. про.: а) системно-деятельностний підхід до аналізу дефекту і до технології і техніки відбудовного навчання; б) уровневий підхід до аналізу і подолання дефекту; в) социальнобиологическая інтеграція в розвитку, розпаді і відновленні ВПФ; г) примат психологічного в дефекті, в його аналізі і шляху його подолання. Положення отеч. школи нейропсихологии. ПРОФЕССИОГРАФИЯ - технологія вивчення вимог, що пред'являються професією до особових якостей, психологічних здібностей, психолого-фізичних можливостей людини. Застосовується для розробки інформаційних, діагностичних, коррекционних і формуючих методичних посібників і практичних рекомендацій по забезпеченню взаимосоответствия людини і професії. Забезпечує постановку практичної задачі і організацію її рішення з метою оптимізації і підвищення ефективності професійного труда. Профессиография містить комплекс методів вивчення професійної діяльності, в тому числі: 1) методи збору емпіричних даних - вивчення документації.