ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження господарських зобов'язань ... 5
1.1. Поняття та підстави виникнення господарських зобов'язань ... 5
1.2. Види господарських зобов'язань ... 6
1.3. Договір як господарське зобов'язання ... 10
Розділ 2. Виконання господарських зобов'язань ... 17
2.1. Загальні умови виконання господарських зобов'язань ... 17
2.2. Виконання господарського зобов'язання третьою особою ... 21
2.3. Передача (делегування) прав у господарських зобов'язаннях ... 22
2.4. Виконання господарських зобов'язань, у яких беруть участь кілька управнених або кілька зобов'язаних суб'єктів ... 24
2.5. Місце виконання господарського зобов'язання ... 25
2.6. Виконання грошових зобов'язань ... 26
Розділ 3. Забезпечення виконання господарських зобов'язань ... 28
3.1. Поняття забезпечення виконання господарських зобов'язань ... 28
3.2. Банківська гарантія забезпечення виконання господарських зобов'язань ... 29
3.3. Загальногосподарські (публічні) гарантії виконання зобов'язань ... 31
Висновки ... 32
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Господарські зобов'язання" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Господарські зобов'язання"

Курсова робота "Господарські зобов'язання" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Господарські зобов'язання", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Господарські зобов'язання" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Господарські зобов'язання" і призначений виключно для пошукових систем.

Конституційне право на житлі - В російському законодавстві поняття "житло" розкривається неповно, що викликає на практиці різні спори. Термін "житло" означає звичайно особлива споруда або приміщення, спеціально призначена для мешкання людей: житловий будинок, квартира, кімната разом з відповідною допоміжною площею (кухня, коридор, ванна кімната, прихожая і т.п.), а також різного роду іншими об'єктами житлового будинку (ліфт і ліфтове господарство, інакше інженерне обладнання)*(86). Право на житлі з'явилося в конституціях порівняно недавно. У нашій країні право громадян на житлі було уперше встановлене в Конституції СРСР 1977. Справи про визнання договору купівлі-продажу житлового приміщення (вдома) дійсній -  ГК РФ встановлює, що договір продажу нерухомості полягає в письмовій формі шляхом складання одного документа, підписаного сторонами. Недотримання форми договору продажу нерухомості спричиняє його недійсність (ст. 550 ГК РФ). При цьому договір продажу житлового будинку, квартири, частині житлового будинку або квартири підлягає державній реєстрації і вважається укладеним з моменту такої реєстрації (ст. 558 ГК РФ). Федеральний закон від 21 липня 1997 р. №122-ФЗ "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно і операцій з ним" [18] встановлює, що державна реєстрація прав проводиться. АПАРТЕЇД - (африкаанс (мова буров) apartheid - роздільне мешкання, розділення, відособлення) -міжнародний злочин, направлений проти людства, політика расової сегрегації, дискримінації і пригноблення, що проводилася урядом ПАРОМ відносно корінного африканського і іншого неєвропейського населення аж до початку 90-х рр. XX в. Перш ніж А. став офіційною політикою. Південна Африка мала довгу історію расової сегрегації і панування білої меншини. У 1910 р. членство в парламенті стало можливим тільки для білих, в 1913 р. закон обмежив земельну власність корінних африканцев 13% від загальної кількості. ХУЛІГАНСТВО - в карному праві умисні дії, що грубо порушують громадський порядок і що виражають явну неповагу до суспільства, насильства, що супроводяться застосуванням до громадян або загрозою його застосування, а одинаково знищенням або пошкодженням чужого майна (ст. 213 УК РФ). Кваліфікованими ознаками X., обтяжуючими відповідальність, є зв'язок X. з опором представнику влади або громадськості, що кладе край хуліганським діям, або довершене особою, раніше судимою за X., а також із застосуванням зброї або будь-яких предметів, спеціально пристосованої для нанесення тілесних пошкоджень, або довершене.
Кожна вагома структурна частина курсової "Господарські зобов'язання" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗВЕРТАННЯ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - виражене в формі запиту, клопотання або жалоб звертання певних законом органів і осіб в Конституційний Суд РФ. Це свого роду судовий позов, з яким заявник звертається до Конституційного Суду. У відповідності зі ст. 37 Федерального конституційного закону від 21 липня 1994 р. "Про Конституційний Суд Російської Федерації" (з изм. і доп.) в звертанні повинні бути вказані необхідні реквізити заявника, позиція заявника з поставленого ним питання і її правове обгрунтування, перелік прикладених документів і інш. Відповідно Регламенту Конституційного Суду звертання і прикладені до нього документи. Психологічна робота з пораненими співробітниками ОВД - Заходу, направлені на переробку пораненим співробітником органів внутрішніх справ травматичного переживання і інтегрування його в позитивний життєвий досвід. Необхідність психологічної роботи пов'язана з тим, що для успіху лікування необхідний сприятливий психічний стан. У поранених же часто спостерігаються симптоми посттравматических стресових розладів: нав'язливі спогади, знижений фон настрою, безсоння, нез'ясовна тривога, підвищене дратівливість, нервозність, депресія, сверхбдительность, розлад пам'яті і т.п. Методи психологічної роботи можуть бути наступними: спостереження, емпатийное. КНИЖКА ТРУДОВА - основний документ про трудову діяльність працівника. Трудова книжка ведеться на кожного працівника, працюючого в організації понад 5 днів. У трудову книжку вносяться відомості про працівника: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, освіта, спеціальність (посада); зведення про роботу, що виконується ним: прийом на роботу, переклад на іншу роботу, звільнення; зведення про заохочення і нагородження за успіхи в роботі в організації; зведення про відкриття, на які видані дипломи, про використані винаходи і раціоналізаторські пропозиції і про виплачені в зв'язку з цим винагороди.
У вступі курсової "Господарські зобов'язання" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. КОДИФІКАЦІЯ - (лати. codificatio) - 1) систематизація, упорядкування інформаційних, обліково-статистичних матеріалів, документів за допомогою їх кодування; 2) діяльність правотворчих органів держави по зведенню до єдності нормативно-правових актів шляхом глибокої всебічної переробки чинного законодавства, внесення в нього нових істотних змін і створення нового акту. К. завжди носить офіційний характер. У процесі К. відкидається частина застарілого нормативно-правового матеріалу, внутрішньо ув'язуються і рубрицируются частини нормативно-правових актів, формується структура кодифікованого акту зі своїм.

КВИТОК - 1) документ встановленої форми, звичайно - на пред'явника, рідко - іменний, емітований (випущений) спеціалізованою організацією і що засвідчує право власника Б. або вказаного в Б. осіб скористатися послугами, що становлять предмет професійної діяльності організації-емітента цього Би.; 2) документ, що встановлює факт приналежності поименованного в йому особи до певної громадської організації (членський Би., профспілковий Би., комсомольський Би., партійний Би.); 3) документ, що встановлює право поименованного в йому особи займатися протягом вказаного періоду часу певним видом діяльності на деякій. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ МАЙНА - облік майна, що відноситься до основного фонду, з виявленням його приналежності, описом його основних ознак і визначенням технічного стану, а також оцінка цього майна. До основного фонду відноситься майно, яке не знищується цілком в одному якому-небудь циклі виробництва (споруди, будівлі, обладнання і інвентар). Не відносяться до основного фонду предмети, службовці менше за один рік, незалежно від їх вартості, а також предмети вартістю нижче за ліміт, що встановлюється відповідними міністерствами і центральними установами, незалежно від їх терміну служби (за винятком.
Список літератури курсової "Господарські зобов'язання" - більше 20 джерел. Землі сільськогосподарського призначення - окрема категорія земель, які використовуються для потреб сільського господарства і призначені для цих цілей. Складаються з сільськогосподарських угідь і земель, зайнятих дорогами, лісозахисними насадженнями, будівлями, будовами і спорудами, що використовуються для сільськогосподарських цілей (ст. 77 ЗК РФ). Законодавством встановлені особливості обороту земель сільськогосподарського призначення. Перевести землі сільськогосподарського призначення в інакшу категорію земель можливо лише у виняткових випадках, наприклад, в зв'язку з створенням природних територій, що особливо охороняються або з їх. ГОНОРЕЯ - венеричне захворювання, що викликається гонококком. Здивовуються переважно слизові оболонки мочеполових органів. Можлива також поразка коньюнктиви, слизових оболонок глотки, прямої кишки. Гонокок - грамотрицательний парний кокк (диплококк). Поза людським організмом гонококки мало стійкі і гинуть по мірі висихання субстрат, в якому знаходяться, майже вмить гинуть в мильній воді, на них згубно діють слабі розчини антисептичних і антибактерійних коштів. У організмі людини гонококки відносно швидко придбавають стійкість до антибіотиків і сульфаниламидним препаратам. Гонорея передається, як правило.

Консультування - (counseling) Консультування як навчання Поніманіє К. як навчання - або керівництва, орієнтування, повчання, як його часто називають, - пов'язано з ист. вживанням терміну "До.". Словникові дефініції підкреслюють такі його ознаки, як надання рад і обмін информ. Більшість істориків формального керівництва розглядають його як феномен XX у., виниклий як одне з неск. реформаторських рухів, що відповідають умовам, к-рі породила Промислова революція XIX в. Крім загальнолюдської заклопотаності долями людей, позбавлених коштів для існуванню, потреба пром-сти в трудових ресурсах стимулювала виникнення.
Посилання в тексті роботи "Господарські зобов'язання" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Методи багатомірного аналізу - (multivariate analysis methods) Багатомірність властива психол. даним за природою, оскільки вони частіше за все складаються принаймні з неск. спостережень за поведінкою однієї людини або групи осіб. М. м. а. і були створені для спільної обробки таких даних, напр. для їх исслед. з метою виявлення властивих ним базисних характеристик або, у разі дедуктивного підходу, для перевірки або оцінки апріорних гіпотез відносно цих даних. У своїх кращих зразках багатомірний аналіз являє собою узагальнення одномірного аналізу, так що в тих випадках, коли дані складаються із значень тільки однієї. Психостімулятори в лікуванні дітей - (psychostimulant treatment for children) Медикаментозне лікування звичайно керується простою логікою. Виписується рецепт. Передбачається наявність згоди пацієнта, і через регулярні проміжки часу пацієнту надається можливість повідомити, що його стан став краще, гірше або ніяк не змінилося. Висловлювання пацієнта приймається за чисту монету, що, в свою чергу, визначає рішення клинициста продовжувати, змінювати або припиняти терапію. При медикаментозній терапії (краї застосовується щорічно приблизно до 75 тис. дітей) дітей, хворих ГРДВ, для к-рих лікування психостимуляторами (гл. обр. метилфенидатом). Соціальна психологія - (social psychology) С. п. служить мостом, що з'єднує інтереси психології, з це акцентом на індивідуумові, з соціологією, з її акцентом на соц. структурах. Як область, вона яв-ця такої ж старої, як і ті дві дисципліни, в к-рих вона бере початок, однак вона не володіла чітко вираженою індивідуальністю аж до початку XX сторіччя. Расцвет С. п. звичайно зв'язують з одночасною появою двох підручників під цією назвою, автором одного з яких був Росс, а іншого - Макдугалл. Робота Росса з'явилася відображенням його попереднього захоплення аналізом колективної поведінки, в ній не робилося акценту на поведінці.

Вплив ЗМІ на людину: рівні - Дослідники виділяють осн. аспекти впливу ЗМІ на людину: 1. Причетність людини до величезного інформаційного потоку, вмісного інформацію як межд., так і приватного характеру, викликає у людини ускладнення у використанні цієї інформації. Размитость норм, провокаційний характер медиадискурса, латентность причинно-слідчих зв'язків в інформаційному потоку утрудняють процес ідентифікації і социализации людини в совр. суспільстві. 2. Впровадження мультимедійних коштів комунікації у всі сфери життя суспільства (обществ.-политий., економ., приватне життя, в інформаційну взаємодію. Інбрідінг і людські чинники - (inbreeding and Human factors) І. називається схрещування між генетично родинними індивідами, тобто що мають однакові гени, отримані від загального предка. Степень И. залежить від кількості загальних предків і числа поколінь, на до-ой вони відстоять. Зокрема, міра І. виражається кількісно як середня імовірність того, що потомство отримає два однакових аллеля (альтернативні форми гена) від одного і того ж предка. Сама висока міра І. у людей виявляється при скрещиваниях "брага-сестра" і "родитель-дитина". Кровозмішення було табу у всіх об-вах протягом челов. історії, можливо, через високу. Культурно-визначуваний синдром (КІС) - будь-яке явище психопатології, що вважається характерним для певної культури. Усього в літературі повідомляється про більш ніж 30 видів КІС. Це, наприклад (див.), коро в Південно-Східній Азії, пиблоктог у ескімосів, кубомания в суспільствах з капіталістичним укладом економіки, лата в Малайзії і Індонезії, амок в Південно-Східній Азії, сусто в Центральній і Південній Америці. Специфіка розладу, як передбачається, стосується, в основному, змісту хворобливих явищ, тоді як феноменологія психічних розладів є загальною для різних культур. Галюцинації, марення або нав'язливість всюди однакові, їх. Соціальна рівність - (social equality) Протягом багатьох сторіч в поняття С. р. вкладалися різні змісту. Політичний погляд на С. р., гл. обр., фокусується на правилах управління (хто має право голосувати, хто має право управляти, на основі яких правил повинні управляти лідери), в той час як при економічному погляді описуються процеси, к-рі пов'язані з розподілом благ (хто має можливості для роботи, як розподіляються економічні ресурси). При психол. підході до рівності увага зосереджується на правилах, що визначають характер межличностних відносин і статусу (хто володіє цінністю як чол.). Ці різні погляди.