Давність у цивільних правовідносинах

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження давності у цивільних правовідносинах ... 5
1.1. Сутність та порядок обчислення цивільно-правових строків ... 5
1.2. Класифікація цивільно-правових строків ... 12
1.3. Позовна давність у цивільних правовідносинах ... 18
Розділ 2. Аналіз особливостей позовної давності у цивільному праві ... 20
2.1. Особливості та види строків позовної давності у цивільних правовідносинах ... 20
2.2. Зупинення, поновлення і подовження строків позовної давності у цивільних правовідносинах ... 23
2.3. Наслідки спливу позовної давності ... 28
Розділ 3. Характеристика давності у цивільному праві зарубіжних країн ... 31
Висновки ... 34
Список використаних джерел ... 36

Для придбання курсової роботи "Давність у цивільних правовідносинах" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Давність у цивільних правовідносинах"

Курсова робота "Давність у цивільних правовідносинах" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Давність у цивільних правовідносинах", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Давність у цивільних правовідносинах" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Давність у цивільних правовідносинах" і призначений виключно для пошукових систем.

УКРАЇНА - відповідно до Конституції, прийнятої Верховної Радой У. 28 липня 1996 р., У. є суверенна і незалежна, демократична, соціальне, правова держава. Згідно з Конституцією, У. є унітарною державою, республікою. Державна мова Гарантуються вільний розвиток і захист російського і інших мов національних меншин У. Століца - м. Київ. Держава сприяє консолідації і розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвитку етнічної, культурної, язикової і релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин У. Земля, її надра, повітря, водні і інакші природні. ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ - в карному праві відноситься до групи злочинів проти суспільної безпеки і громадського порядку (ст. 219 УК РФ). Більш тяжким злочин кваліфікується, якщо причиною пожежі був підпал, тобто умисне знищення або пошкодження вогнем майна, що призвело людські жертви або інакші тяжкі наслідки. Підлягає розслідуванню, якщо пожежа заподіяла шкоду здоров'ю людей, великий збиток, загибель людей або інакші тяжкі наслідки (ст. 167 УК РФ). Розслідування починається з огляду місця пожежі: вивчення обстановки пожежі, виявлення вогнища пожежі, тобто місця його виникнення, вилучення слідів і інакших речових. ШАХРАЙСТВО - розкрадання чужого майна або придбання права на чуже майно шляхом обману або зловживання довір'ям (ст. 159 УК). одна з ненасильних форм розкрадання, тому йому властиві всі ознаки цього поняття. Предмет М. - не тільки майно, але і право на чуже майно як юридична категорія. Це право може бути закріплене в різних документах, наприклад в заповіті, страховому полісі, довіреності на отримання тих або інакших цінностей, в різних видах цінних паперів. З об'єктивної сторони специфіка М. полягає в способі його здійснення. На відміну від багатьох інших злочинів, якою властивий фізичний (операційний) спосіб. ДИПЛОМАТИЧНА ПЕРЕПИСКА - категорія дипломатичних письмових актів; одна з основних і форм діяльності держави, що найчастіше використовуються або інакшого суб'єкта міжнародного права. Д.п. виражається у встановленні дипломатичних контактів за допомогою напряму офіційного письмового документа відповідному іноземному адресату. До числа документів такого роду відносять: послання глав держави, урядів, прем'єр-міністрів; письмові обміни між відомствами закордонних справ; переписку останніх з акредитованими при них іноземними дипломатичними або консульськими представництвами і їх розділами, а також вказаних представництв і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Давність у цивільних правовідносинах" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Мотивація правомірної поведінки - Пояснення джерел людської активності, рушійних сил поведінки завжди зв'язується з розглядом потреб і мотивації. У юридичній психології проблема джерел правової активності ставить особливо гостро питання про мотивацію правомірної поведінки, про те, чому взагалі люди поводяться законопослушно і не порушують юридичних норм. У абсолютній більшості випадків індивідуальні системи цінностей і норм знаходяться в повній згоді з суспільними цінностями і нормами і основні цілі діяльності (суспільне визнання, матеріальне благополуччя і пр.) у різних людей співпадають. Відповідно, більшість. АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА - форма державної (обласної, політичної, національно-територіальної) автономії. Відповідно до Конституції СРСР 1977 р. і Конституції РСФСР 1978 р. в РСФСР нараховувалося 16 А. р. А. р. мали більш високий статус, ніж автономні області і автономні округи. Наприклад, від них обиралося по 11 депутатів в Раду Національностей Верховної Поради СРСР, в той час як від автономних областей - по 5, а від автономних округів - по 1 депутату. Голова уряду А. р. по посаді був членом уряду РСФСР. У той же час А. р. мали більш низький ранг, ніж союзні республіки. Офіційно вони не вважалися суб'єктами Союзу ССР. АБОРТ - (лати. abortus - викидень) - штучне переривання вагітності шляхом убивання живого плоду в матці в термін до 28 тижнів від моменту зачаття (тобто до моменту, коли можливе народження життєздатного плоду). Виготовляється в лікувальній установі по медичних або соціальних свідченнях. А., що є слідством нелікарського втручання, по можливих наслідках вельми небезпечні: вони визначаються як внебольничні, або кримінальні, А. Декілька десятиріч назад в законодавствах різних країн почався процес, що відображає більш ліберальний підхід до дозволу виробництва А. Почті у всіх державах Європи дозволяється.
У вступі курсової "Давність у цивільних правовідносинах" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ - по цивільному законодавству РФ (див. гл. 47 ГК РФ) - договір, по якому одна сторона (охоронець) зобов'язується зберігати річ, передану їй іншою стороною (поклажодавцем), і повернути цю річ в збереженні. У Д.х., в якому охоронцем є комерційна організація або некомерційна організація, що здійснює зберігання як одна з цілей своя професійна діяльність (професійний охоронець), може бути передбачена обов'язок охоронця прийняти на зберігання річ від поклажодавця в передбачений договором термін. Охоронець, що взяв на себе за договором зберігання обов'язок прийняти річ на зберігання, не має право вимагати.

ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ - міра медичного характеру, передбачена ст. 24 УК і вживана до осіб, що здійснив злочин в стані неосудності і визнаним внаслідок цього неосудними. П. л. призначається виключно вироком або визначенням суду в тих випадках, коли -психічно хворий, що здійснив злочин і визнаний неосудним, є небезпечним. для суспільства і повинен міститися в умовах, що виключають здійснення ним нових злочинів, чому він і повинен бути вміщений в загальну психіатричну лікувальну установу або в спеціальну психіатричну установу. Порядок призначення і проведення П. л. регулюється спеціальною інструкцією Міністерства. Позитивне зобов'язання - це спосіб правового регулювання, що виражається в покладанні на облич юридичних обов'язків активного змісту, що характеризується свого роду новим обтяженням: особам наказується здійснити те, чого вони, бути може (якби не було такого обтяження), і не здійснили або ж здійснили, але шляхом, відмінним від того, що конкретизується в зобов'язуючій нормі. У обязиваниях укладається визнана державою необхідність певної поведінки. Їх реалізація відбувається в формі виконання і підтримується чітко прописаним забезпечувальним механізмом. Ведучу роль в ньому грає встановлення юридичної.
Список літератури курсової "Давність у цивільних правовідносинах" - більше 20 джерел. УРЯД РФ - вищий орган виконавчої влади в РФ. Складається з Голови П. РФ, заступників Голови П. РФ і федеральних міністрів. Голова П. РФ призначається Президентом РФ із згоди Державної Думи, інші члени П. РФ призначаються Президентом РФ по представленню Голови П. РФ. Якщо Державна Дума тричі відхилить кандидатуру, що представляється Президентом. Президент має право розпустити Державну Думу і призначити нові вибори. Голова Уряду пропонує Президенту РФ кандидатури на посади своїх заступників і федеральних міністрів. Порядок діяльності П. РФ визначається Федеральним конституційним законом. П. РФ. Подружнє консультування в групах - (marriage counseling in groups) Психол. консультування чоловіка і дружини в групі в присутності інш. пар дозволяє кожному індивідууму навчитися сопереживать своєму чоловіку, отримати уявлення про те, що насправді відчуває інш. чол., що його непокоїть, турбує, які його потреби і очікування. Обидва чоловіки навчаються розпізнавати, коли відправник або одержувач повідомлення відчуває порушення конгруентности, а тж усвідомлювати, що кожному з них потрібно зробити для поліпшення комунікації. Вони вчаться відшукувати ознаки конфліктів, що розвиваються або боротьби за владу, необхідності.

СОЦІАЛЬНО-КОГНИТИВНАЯ ТЕОРІЯ - (А.Бандура) С. т. - теорія личн. другої половини XX в., що розробляється в трудах Бандури. Незважаючи на те, що її нерідко відносять до бихевиористским теорій личн., вона пропонує принципово інше, відмінне від бихевиоризма уявлення об личн. Вона особливо підкреслює спільну взаємодію і взаємовплив середи, поведінки і личност. чинників, в яких особливе місце відводиться когнитивн. процесам, що забезпечують ментальний самоконтроль і самоеффективность личн. Середа або оточення в С. т. впливають на личн. в тій же мірі, в який личн. впливає на середу і формує середу, а середа формує личн. Ця безперервна.
Посилання в тексті роботи "Давність у цивільних правовідносинах" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АДНЕКСИТ - (син.: сальпингоофорит) - запалення додатків матки (маткових труб і яєчників). Аднексит викликається стрептококом, стафилококком, хламидиями, гонококком, кишковою паличкою, микобактерией туберкульозу. Збуджувачі інфекції проникають в додатки матки з піхви, шийки і тіл матки; значно рідше вони розповсюджуються по кровоносних і лімфатичних судинах (наприклад, при туберкульозі). Інфікування найчастіше відбувається під час штучного аборту, діагностичного вискрібання і інших внутриматочних маніпуляцій. У запальний процес звичайно спочатку залучаються маткові труби (сальпингит), потім. ЛЕНГЛЕ - (Lengle) Альфрід Антон (р. 1951) - австрійський лікар, психолог, психотерапевт, фахівець в області клінічної психології, психосоматики, ло-готерапии і екзистенциальному аналізу. Після закінчення гімназії Стелла Мат-твань в Фельдкирхе, вивчав медицину і психологію в Інсбруке, Віні, в католицьких ун-тах Рима і Тулузи. У 1978 р. захистив дис. по медицині в Венськом ун-ті, в 1981 р. отримав міру д-ра філософії, захистивши дис. по психології. З 1978 р. працює лікарем в різних медичних клініках і соціально-психіатричних установах Вени. У 1983- 1990 рр. - тісно співробітничає з Віктором Франклом, фундатором. ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНА - галузь психології, що вивчає психологічні особливості і закономірності поведінки і діяльність людей, зумовлені їх включенням в групи соціальні і існуванням в них, а також психологічні характеристики самих цих груп. Розглядає закономірності взаємодії особистості і социума, формування і розвитку груп. Одна з ведучих гілок психології. Основні проблеми психології соціальної такі: 1) закономірності спілкування і взаємодії людей; 2) діяльність великих (нації, класи) і малих груп соціальних; 3) соціалізація особистості; 4) розвиток установок соціальних. Початком існування психології.

Спілкування конвенціональне - поняття, що відображає перспективну форму коммуникативной реалізації соціальних стратегій, заснованих на довір'ї, солідарності і свободі вибору у взаємодії громадян в процесах виявлення, захисту і відстоювання їх інтересів. Воно реалізовує ціннісний потенціал цивільних відносин, структурними елементами к-рих є: турбота і відповідальність у відношенні до інших і собі, тотожність суб'єкта відносин і суб'єкта поведінки, стратегії згоди і консолідації. Концептуалістіка О. до. представлена в роботах Ю. Хабермаса (коммуникативное дія), М. Вітгенштейна (язикова гра), Дж. Тернера (микродинамика. Експериментальні дослідження пам'яті - (memory experiments) У одній з ранніх робіт У. Бернхем описав експерим. методи вимірювання пам'яті відносно вербального або візуального матеріалу, к-рі включали метод відтворення, введений Германом Еббінгаузом, і метод пізнавання, що використовується раніше Ернстом Вебером в своїх психофизических експериментах в послідовному порівнянні довжини ліній і тягарів. У більше за совр. исслед. збереження і пригадування також вимірювалося час, що затрачується на порівняння елемента, фігури або пропозицій при послідовному відновленні матеріалу в пам'яті, а тж використовувалися такі заходи, як. КУКОСЯН Ованес Гайкович - (р. 1922) - російський психолог, докт. психол. наук (1982), проф. Свій шлях в науку почав, будучи директором сільської середньої школи, в 1960 р. один з перших в країні перевів школу на продовжений день. Був тричі нагороджений Почесною грамотою Академії пед. наук. Працюючи зав. районним відділом Народної освіти, закінчив аспірантуру Кубанського гос. ун-та і захистив канд. дис. "Формування дитячого колективу в школі з продовженим днем" при ин-ті історії і теорії АПН СРСР. З переходом на роботу в Кубанський ун-т працював деканом ф-та, організував каф. психології, до-ой керував в 1977-1991. Іграшка як засіб спілкування - В дошкільному віці досить поширено О. з іграшкою (І.), краї виступає не тільки предмет гри, але і як опора для внутр. діалогу, як "партнер" по життю. У переважній більшості випадків такими партнерами стають образні Близькість такого друга полегшує малюку переживання небезпеки або самотності, дає відчуття своєї нужности і самостійності. Особливу роль такі любимі м'які І. грають для малюків у важкі моменти їх життя, коли дитина відчуває себе самотнім і потребує допомоги і захисту. Напр., перед сном, або коли малюк боліє, або коли виявляється в незнайомій ситуації або в період.