Держава як суб'єкт фінансового права та фінансових правовідносин

(курсова робота з фінансового права)

Вступ.....3
Розділ 1. Загальнотеоретичні положення про державу як суб'єкт права і правовідносин.....5
1.1. Теорія держави.....5
1.2. Теорія держави як суб'єкта права.....8
1.3. Теорія держави як суб'єкта правовідносин.....13
Розділ 2. Держава як суб'єкт фінансового права.....16
2.1. Фінансове право як галузь права.....16
2.2. Держава як суб'єкт фінансового права.....22
Розділ 3. Держава як суб'єкт фінансових правовідносин.....26
3.1. Характеристика держави як суб'єкта фінансових правовідносин.....26
3.2. Держава як опосередкований суб'єкт фінансових правовідносин.....29
3.3. Окремі види фінансових правовідносин держави (податкові, бюджетні, контрольні).....33
Висновки.....40
Література.....42

Для придбання курсової роботи "Держава як суб'єкт фінансового права та фінансових правовідносин" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Держава як суб'єкт фінансового права та фінансових правовідносин"

Курсова робота "Держава як суб'єкт фінансового права та фінансових правовідносин" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Держава як суб'єкт фінансового права та фінансових правовідносин", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Держава як суб'єкт фінансового права та фінансових правовідносин" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Держава як суб'єкт фінансового права та фінансових правовідносин" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗАСТАВА - спосіб забезпечення зобов'язання. Характеризується наданням кредитору по забезпеченому 3. зобов'язанню (заставодержателю) переважного перед іншими кредиторами права (за виключеннями, встановленими законом) на задоволення своїх вимог з вартості закладеного майна у разі невиконання боржником цього зобов'язання (ст. 334 ГК РФ). Розвиток заставних відносин в сучасний період пов'язаний з Законом РФ від 29 травня 1992 р. № 2872-1 "Про заставу", яка надала можливість забезпечення 3. практично будь-яких дійсних вимог, в тому числі вимог, які можуть виникнути в майбутньому при умові, якщо. Забруднення, що викликається скиданням, захороненням - регламентовано міжнародним правом. У 1958 р. Женевська конвенція про відкрите море передбачила в ст. 25 загальний обов'язок держав вживати заходів для попередження забруднення моря від занурення радіоактивних відходів. Можна вважати, що всі правові питання захоронення, і не тільки радіоактивних відходів, були врегульовані на багатосторонній основі Конвенцією по запобіганню забрудненню моря скидами відходів і інших матеріалів 1972 р. Учасники Міжурядової конференції в Лондоні, на якій була прийнята вказана Конвенція, погодилися розуміти під використаним в ній терміном - скидання відходів - їх. Відмову в перекладі житлового приміщення в нежиле і нежилого приміщення в житлове - допускається у випадку (ст. 24 ЖК РФ): - неуявлення певних ч. 2 ст. 23 ЖК РФ документів; - представлення документів до неналежного органу; - недотримання передбаченої ст. 22 ЖК РФ умов перекладу приміщення; - невідповідності проекту перевлаштування або перепланировки житлового приміщення вимогам законодавства. Рішення про відмову в перекладі приміщення повинно містити основи відмови з обов'язковим посиланням на порушення, передбачені ч. 1 ст. 24 ЖК РФ. Рішення про відмову в перекладі приміщення видається або прямує заявнику не пізніше ніж через три робочих дні від дня прийняття такого рішення і. ПЕРЕКЛАД НА ІНШУ РОБОТУ - доручення роботи, не відповідної тією, яка була зумовлена трудовим договором (контрактом), тобто роботи по іншій спеціальності, кваліфікації або посадам. Перекладом на іншу роботу вважається також доручення роботи хоч би і в межах спеціальності, кваліфікації або посад, передбаченої трудовим договором (контрактом), але із зміною істотних умов труда, якщо ці зміни не пов'язані із змінами в організації виробництва і труда. Переклад на іншу роботу може бути тимчасовим або постійним. Поняття перекладу на іншу роботу включає: переклад на іншу роботу в тій же організації; переклад на роботу в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Держава як суб'єкт фінансового права та фінансових правовідносин" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПЛАТЕЖІ ЗА ПРАВО КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ - один з видів неподаткових платежів за користування природними ресурсами; передбачені Законом РФ від 21 лютого 1992 р. № 2395-1 "Про надра" і включають: збір за участь в конкурсі (аукціоні) і видачу ліцензій; платежі за користування надрами; відрахування на відтворювання мінерально-сировинної бази; акцизи. Сплата збору - одна з умов реєстрації заявки на участь в конкурсі (аукціоні). Сума збору визначається виходячи з прямих витрат, пов'язаних з організацією і проведенням конкурсу (аукціону), підведенням його підсумків, а також підготовкою, оформленням і реєстрацією ліцензії, що видається на. ПАСПОРТНА СИСТЕМА - порядок регулювання обліку і пересування населення, що передбачає: а) обов'язок громадян, мати паспорт (посвідчення особи встановленого зразка), б) обов'язкову прописку паспорта, в) відповідальність в адміністративному або карному порядку за порушення правил прописки. П. з. має важливе значення для правоохорони суспільного і державної безпеки. Прі П. з. паспорт є документом, що офіційно визнається як посвідчення особи. Паспорти встановлюються 3 видів: безстрокові, п'ятирічні і тимчасові. Безстрокові паспорти видаються особам, нагородженим орденами Союзу ССР, а також громадянам, що досягли. ТАРИФНА СИСТЕМА - система оплати труда по встановлених тарифах. До початку реформ ця система була ведучою, а в цей час застосовується на основі централізованих рішень для оплати труда працівників бюджетної сфери. На всіх інших підприємствах, в організаціях Т.с. може вводитися колективними договорами, угодами і іншими локальними актами. Враховуючи, що КЗоТ визнає недійсними умови трудових договорів, погіршуючі положення працівників в порівнянні із законодавством, рівень оплати труда, встановлений Т.с., повинен розглядатися недержавними підприємствами, установами, організаціями як обов'язковий мінімум.
У вступі курсової "Держава як суб'єкт фінансового права та фінансових правовідносин" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ТІЛЕСНІ ПОКАРАННЯ - заходи покарання, які широко застосовувалися в рабовласницькій і феодальній державах і складали долю рабів, кріпосних і інших нижчих верств населення. Разлічают Т. н. що калічать і хворобливі. Ізувечивающиє Т. н. перебували в позбавленні осудженого руки, ноги, у відрізанні носа, вуха, мови, у вириванні ніздрею, у виколюванні очей. До Т., що калічить н. відноситься і таврування - накладення незгладимих клейм на лобу, на щоках або на інших частинах тіла. Покарання хворобливі переслідували мета спричинення фізичного болю. Знаряддя покарання були самі різноманітні: батіг, батоги, шпицрутени.

ПРИДБАННЯ ГРОМАДЯНСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В ПОРЯДКУ РЕЄСТРАЦІЇ - спрощений порядок придбання особою російського громадянства, заснований на зв'язках з РФ самої особи, що клопочеться про придбання громадянства, або його родичів. Правому П.г. РФ в п.р. згідно з Законом РФ від 28 листопада 1991 р. "Про громадянство Російській Федерації" (ст. 18), володіють: а) особи, у яких дружин або родич по прямій висхідній лінії є громадянином РФ; б) особи, у яких на момент народження хоч би один з батьків був громадянином РФ, але які придбали інакше громадянство по народженню протягом 5 років по досягненні 18-літнього віку; в) діти колишніх громадян СРСР, що народилися. ПРАВИЛА ВЕДІННЯ МОРСЬКОЇ ВІЙНИ - регулюються Гаагської конвенцією про деякі обмеження в користуванні правому захвата в морській війні 1907 р. Конвенцією про постановку підводних, автоматично мін, що вибухають від зіткнення 1907 р. Гаагской конвенцією про права і обов'язки нейтральних держав у разі морської війни 1907 р. і інш. Особливо потрібно виділити Правила про дії підводних човнів по відношенню до торгових судів у військовий час 1936 р. (Додаток до Лондонського протоколу). Правила вимагають від підводних човнів дотримання міжнародного права нарівні з надводними кораблями. При зустрічі з торговими судами по команді військового.
Список літератури курсової "Держава як суб'єкт фінансового права та фінансових правовідносин" - більше 20 джерел. МІЖНАРОДНА ОХОРОНА МОРСЬКИХ ТВАРИН - сукупність принципів і норм міжнародного права, регулюючих промисел морських тварин. Основними об'єктами такого регулювання є кити, морські котики і тюлені. Росія, традиційно ведуча промисел морських тварин, є учасником всіх основних угод в цій області, до яких, зокрема, відносяться Міжнародна конвенція по регулюванню китобійного промислу 1946 р. і Тимчасова конвенція про збереження котиків північної частини Тихого океану 1957 р. Учасниками останньої є уряду РФ, США, Канади і Японії. З метою здійснення ефективних заходів по збереженню котикових ресурсів сторони Тимчасової конвенції. Социопсихологичеськиє детермінанти війни і миру - (sociopsychological determinants of war and peace) З незапам'ятних часів люди вдавалися до насилля як до останнього засобу дозволу своїх суперечок. Раптова поява ядерної зброї з його необмеженою руйнівною силою зробила це перевірене часом рішення непридатним. Виживання людства залежить від остаточної відмови від звертання до насилля як рятівного засобу в міжнародних спорах. Досягнення цією далекою, важкою і, можливо, навіть нездійсненній меті залежить від внесків всіх областей челов. знання, в т. ч. і психології, оскільки аналіз остаточних рішень, що приводять до розв'язання війни.

ДІЯ - довільна навмисна опосередкована активність, направлена на досягнення мети, що усвідомлюється. Головна структурна одиниця діяльності. Визначається як процес, направлений на досягнення мети. Дія виконується на основі певних способів, що співвідносяться з конкретною ситуацією, - з умовами; ці способи - такі, що неусвідомлюються або що мало усвідомлюються - називаються операціями і представляють більш низький рівень в структурі діяльності. Отже, дія - сукупність операцій, підлеглих меті. Ініціація дій - лише останній етап трехстадийной послідовності. Її перший етап - активація мозку, що.
Посилання в тексті роботи "Держава як суб'єкт фінансового права та фінансових правовідносин" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Національний коледж професійної психології - (National College Of Professional Psychology) У 1980-х рр. люди, що вдавалися до послуг психологів, почали вимагати більше информ. про тих, хто надає ці послуги, їх діяльності і самих послугах в сфері психич. здоров'я. Споживачі і покупці послуг в сфері психич. здоров'я стало звертати увагу на визначеність процесу лікування тих або інакших психич. розладів. Страхові компанії, урядові агентства і орг-ции регульованої психіатричної охорони здоров'я стали приділяти особливу увагу оцінці уміння справлятися з такими розладами, як вживання алкоголю і інш. наркотичних речовин, депресія, тривога, а тж. ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФИЯ - (від греч. enkephalos - головний мозок) - розділ нейрофизиологии, що вивчає закономірності діяльності мозку на основі реєстрації і аналізу сумарної биоелектрической активності, що відводиться з поверхні голови або в умовах експерименту на тварин і нейрохірургічних операцій з глибоких структур мозку. Для реєстрації биоелектрической активності мозку у вигляді електроенцефалограмми (ЕЕГ) використовуються могутні багатоканальні підсилювачі і реєструюча апаратура (частіше за все чорнила-пишуча). Одночасно реєструються биотоки з області проекції різних коркових зон. Звичайно використовуються. "F21" Шизотіпічеськоє розлад - Цей розлад характеризується дивакуватою поведінкою, аномаліями мислення і емоцій, які нагадують ті, що спостерігаються при шизофренії, хоч ні на одній стадії розвитку характерні для шизофренії порушення не спостерігаються. Якої-небудь переважаючої або типової для шизофренії симптоматики немає. Можуть спостерігатися наступні ознаки: а) неадекватний або стриманий афект, хворі виглядають емоційно холодними і відчуженими; би) поведінка або зовнішній вигляд - дивакуваті, ексцентричні або дивні; в) поганий контакт з іншими, з тенденцією до соціальної отгороженности; г) дивні переконання або.

Самость - [Дана дефініція була написана Юнгом для німецького видання Зборів творів і відсутня в російському виданні 1929 року. - прим. ред. Цікаво відмітити, що визначення, дане самости, як "цілісного спектра психічних явищ у людини" майже ідентично визначенню психічного як "тотальності, цілісності всіх психічних процесів, як свідомих, так і несвідомих" (див. душа). Тут може матися на увазі, що кожний індивід за допомогою психічного або завдяки йому в своїй потенції представляє самость. Питання лише в тому, щоб "реалізувати" цю властиву йому в потенції самость. Але це вже питання самого життя. - ред. англ. Роль психічних порушень в діагностиці пухлин мозку - В тих випадках, коли на перший план виступають психічні порушення, зумовлені підвищенням внутрішньочерепного тиску, діагностика не викликає ускладнень. У випадках, коли інші психічні порушення виступають на перший план або мову йде про немолодого хворого з атеросклеротичними або невротичними розладами, можуть виникати значні діагностичні ускладнення. Порушення психіки при пухлинах мозку рідко набувають характеру якоїнебудь певної нозологической форми, тому всі випадки невизначеного нетипового розладу повинні зазнавати ретельного аналізу на основі неврологічних симптомів, що є і результатів. Методи дослідження особистості - сукупність способів і прийомів вивчення психологічних виявів особистості людини. За формою і умовами проведення розрізнює: експериментальні і неекспериментальні (наприклад, аналіз біографій і т.п.), лабораторні і клінічні, прямі і непрямі, дослідницькі і обслідницькі (психодиагностические) М. і. л. Діфференциация М. і. л. за змістом визначається принципами інтерпретації предмета психології особистості. У залежності від домінуючого аспекту розгляду виділяються М. і. л.: 1) як індивідуальності; 2) як суб'єкта соціальної діяльності і системи межличностних відносин; 3) як ідеальної. ЕМПІРИЧНА ПСИХОТЕРАПІЯ ВИТАКЕРА - Розроблена американськими психотерапевтами Вітакером і Малоном (Whitaker С. A., Malone Т. Р., 1953-1963). Основні положення концепції - це уявлення про початкову ворожість індивіда до реальної дійсності, збільшенні можливостей вибору при освоєнні цієї дійсності як ведучого процесу, що примиряє індивіда з реальністю і його індивідуальний розвиток, що є основою і суттю його психічного здоров'я. Причина ж психічних розладів і хвороби - якраз в обмеженні вказаних можливостей. У протилежність когнитивним вченням про психотерапію ефективний людський вибір розглядається тут як явище, переважно.