Державна служба зайнятості, її права та обов'язки

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження функціонування Державної служби зайнятості ... 5
1.1. Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України ... 5
1.2. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні ... 6
1.3. Організаційна структура державних органів управління трудовими ресурсами в Україні ... 10
Розділ 2. Державна служба зайнятості в системі управління трудовими ресурсами ... 17
2.1. Структура Державної служби зайнятості ... 17
2.2. Основні завдання державної служби зайнятості ... 18
2.3. Відповідальність структурних підрозділів державної служби зайнятості ... 21
2.4. Права державної служби зайнятості ... 22
2.5. Контроль за додержанням законодавства про зайнятість населення ... 25
Розділ 3. Державна служба зайнятості України: діяльність та протидія викликам ринку праці в контексті світової фінансової кризи ... 30
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Державна служба зайнятості, її права та обов'язки" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Державна служба зайнятості, її права та обов'язки"

Курсова робота "Державна служба зайнятості, її права та обов'язки" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Державна служба зайнятості, її права та обов'язки", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Державна служба зайнятості, її права та обов'язки" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Державна служба зайнятості, її права та обов'язки" і призначений виключно для пошукових систем.

СОЦІАЛІСТИЧНЕ ПРАВО - новий, вищий історичний тип права, корінним образом відмінний від всіх історичних типів експлуататорського права. С. п. являє собою сукупність встановлених або санкціонованих соціалістичною державою (див.) правил поведінки (норм), що виражають в формі законів і інакших нормативних актів волю трудящого народу на чолі з робочим класом, що охороняються соціалістичною державою і службовців меті побудови комунізму. Перемога Великої Жовтневої соціалістичної революції означала зародження нового базису і нової надбудови. С. п. як органічна частина нової надбудови покликана формувати, розвивати і охороняти. ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ ТРУДА - запланована конкретна діяльність організації, направлена на виконання цілей в області охорони труда, визначуваних вимогами законодавчих і інакших нормативних правових актів, а також політикою організації в області охорони труда; є складовою частиною системи управління охороною труда (Суот), забезпечує здійснення програм з охорони труда. У відповідності з гост Р 12.0.006-2002 "загальні вимоги до управління охороною труда в організації" і з міжнародними стандартами по Суот необхідно вводити і підтримувати порядок безперервного виявлення небезпечних чинників, оцінки ризику і вживання. ВЕРХОВНІ НАРОДНІ ЗБОРИ КОРЕЙСЬКОЇ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ - вищий орган державної влади Корейської Народно-Демократичної Республіки - держави народної демократії (див. Народно-демократична держава). В. н. з. обирається громадянами республіки терміном на 3 роки на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні по нормі 1 депутат від 50 000 чоловік населення. В. н. з. володіє всією повнотою державної влади; воно є єдиним законодавчим органом і здійснює всі верховні права в державі, за винятком тих, які по конституції передаються Презідіуму В. н. з. або Кабінету міністрів. У винятковому його ведінні знаходяться: затвердження. Об'єкти всесвітньої природної спадщини - природні території, що особливо охороняються, які володіють високим міжнародним статусом - статусом Всесвітньої природної спадщини - і занесені в спеціальний міжнародний перелік - Список Всесвітньої спадщини (World Heritage List), який ведеться на виконання Конвенції "Про охорону Всесвітньої культурної і природної спадщини", яка була прийнята сесією Генеральної конференції ЮНЕСКО 16 листопада 1972 р. За станом на 1 січня 2005 р. в Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО рахувалося 788 об'єктів, з яких 611 пройшли по номінації Всесвітньої культурної спадщини, 154 - Всесвітньої природної.
Кожна вагома структурна частина курсової "Державна служба зайнятості, її права та обов'язки" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВІЦЕ-КОНСУЛ - (лати vice - замість, замість) - молодший консульський ранг, попередній рангу консула, що привласнюється посадовим особам відомства закордонних справ, які очолюють самостійні консульські установи в зарубіжних державах - віце-консульства - або ж працюють в складі персоналу консульства, генерального консульства. Як розділ віце-консульства В. несе відповідальність за виконання в межах свого округу, окресленого в консульській екзекватурі, всіх функцій, на які він уповноважений відомством закордонних справ акредитуючої держави, що видало йому консульський патент. У загальній формі ці. АКРЕДИТИВ - доручення власника рахунку кредитній установі або гострудсберкассе зробити платіж з рахунку в іншому місті на вказаних власником рахунку умовах. Акредитивна форма розрахунків є однією з форм розрахунків між організаціями соціалістичного господарства. У цьому випадку споживач або замовник дає доручення обслуговуючій його філії банку перевести зі свого рахунку або за рахунок позики банку певну суму в філію, обслуговуючу постачальника, для оплати виписаних постачальником рахунків-фактур за відвантажену покупцю продукцію або надані послуги з дотриманням всіх вказаних в дорученні умов. У А. НЕЗАКОННІ АКТИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ - дії, загрозливі безпеці повітряних судів. Згідно з Конвенцією про боротьбу з незаконними актами, направленими проти безпеки цивільної авіації (1971 р.), такі дії кваліфікуються як злочини. До них відносяться незаконне і навмисне насилля в польоті відносно будь-якої особи; пошкодження або руйнування повітряного судна, що знаходиться в експлуатації; сприяння або приміщення на повітряне судно пристрою, що знаходиться в експлуатації або речовини, яка може пошкодити або зруйнувати повітряне судно; пошкодження або руйнування аеронавігаційного обладнання або втручання в його експлуатацію; повідомлення.
У вступі курсової "Державна служба зайнятості, її права та обов'язки" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПОПЕРЕДНЄ СЛІДСТВО - сукупність вироблюваних спеціально уповноваженими посадовими особами (слідчими) відповідно суворому до розпоряджень кримінально-процесуального законодавства (див.: Кримінально-процесуальне право) дій, направлених на виявлення і розкриття злочинів (відмінних, як правило, підвищеною складністю і небезпекою), викриття осіб, винних в їх здійсненні, підготовку матеріалів по суті справи, необхідних для дозволу в суді. Закон вимагає, щоб П. з. здійснювалося всебічно, повно і об'єктивно, щоб в ході його приймалися всі передбачені законом заходи для виявлення обставин, як викривальних, так і.

ПОМИЛУВАННЯ - скасування або пом'якшення карного покарання главою держави. Право П. - одне з основних конституційних повноважень глави держави майже у всіх країнах світу. Інстітут П. являє собою акт індивідуального милосердя до особи, осудженої судом за здійснення якого-небудь (звичайно тяжкого) злочину. Прімененіє П. може бути вмотивовано по-різному (щире розкаяння осудженого або просто міркування гуманності). У РФ право П. згідно п. "в" ст. 89 Конституції РФ належить Президенту РФ і здійснюється шляхом видання указу (у відповідності зі ст. 85 УК) відносно індивідуально-певної особи. Актом П. особа. ФЕДЕРАЛЬНА НОТАРІАЛЬНА ПАЛАТА (ФНП) - некомерційна організація, що являє собою професійне об'єднання нотаріальних, палат суб'єктів РФ, Засноване на їх обов'язковому членстві. ФНП була створена згідно з Основами законодавства РФ про нотаріат на засновницькій конференції представників регіональних нотаріальних палат 22 вересня 1993 р. в Москві. Місцем перебування керівних органів ФНП є Москва. Основна задача ФНП складається в організації виконання нотаріусами, що займаються приватною практикою, своїх публічних функцій. У рамках рішення цієї задачі ФНП наділена такими повноваженнями, як здійснення координації діяльності.
Список літератури курсової "Державна служба зайнятості, її права та обов'язки" - більше 20 джерел. УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО - по цивільному законодавству РФ комерційна організація, не наділена правом власності на закріплене за нею власником майно. Майно У.п. є неподільним і не може бути розподілене по внесках (часткам, паям), в тому числі між працівниками підприємства. У формі У.п. створюються тільки державні і муніципальні підприємства. Майно У.п. знаходиться відповідно в державній або муніципальній власності і належить такому підприємству на праві господарського ведіння або праві оперативного управління. Фірмове найменування У.п. повинно містити вказівка на власника його майна, наприклад "федеральне державне. КЛІЄНТ-ЦЕНТРОВАНА ПСИХОТЕРАПІЯ - Відноситься до числа концепцій екзистенциально-гуманистического напряму, розроблена Роджерсом (Rogers С. R., 1951). Використання автором поняття "клієнт" поряд з "пацієнт" підкреслює визнання потенціалу самостійності, активності хворого на всіх етапах психотерапії, починаючи з постановки задачі. Суть методу полягає в тому, що психотерапевт входить в такий контакт з пацієнтом, який сприймається їм не як лікування і вивчення його з метою діагностики, а як глибоко особистий контакт. Згідно Роджерсу, індивід взаємодіє з реальністю, керуючись природженою тенденцією організму до розвитку.

ТОПИКА - поняття, використане З. Фрейдом для опису місцеположення систем і елементів психічного апарату, а також процесів, що протікає в людській психіці.    Уявлення об топике містилося в роботі Й. Брейера і З. Фрейда "Дослідження істерії" (1895), в тій її частині, де фундатор психоаналізу роздумував про своєрідність розташування різних шарів патогенного психічного матеріалу, про "потрійне нашарування" психічних переживань. На його думку, в психіці є ядро спогадів про патогенні переживання. Навколо цього ядра в потрійному розташуванні знаходиться значна кількість іншого.
Посилання в тексті роботи "Державна служба зайнятості, її права та обов'язки" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АМЕНОРЕЯ - відсутність менструацій протягом 6 мес і більш. Розрізнюють фізіологічну і патологічну аменорею. Фізіологічна аменорея спостерігається в дитячому віці, під час вагітності, лактації, в період постменопаузи. Виділяють помилкову і істинну патологічну аменорею. При помилкової аменорее в організмі відбуваються типові для менструального циклу зміни, але відсутні менструальні кров'янистий виділення. Помилкова патологічна аменорея зумовлена порушенням стоку менструальної крові і спостерігається при вадах розвитку статевих органів (наприклад, при відсутності піхви або його частині, суцільній. ТЕРАПІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПО БАНДУРІ - У основі даного підходу лежать принципи модифікації поведінки, розроблені Бандурою (Bandura А., 1969) і Кендаллом (Kendall P. С., 1981). Бандура розробляв проблеми соціального навчання, модифікації поведінки, агресії і самоеффективности. Найбільш відомі його роботи - "Соціальне навчання і розвиток особистості" (видана спільно з Уолтером (Walter R.)), "Принципи модифікації поведінки", "Агресія: аналіз з позицій соціального навчання" і "Теорія соціального навчання" (опублікована в 1977 р.). Основне положення концепції соціального навчання Бандури полягає в. МЕТА - спрямованість мислення і поведінки людини на досягнення об'єкта його влечений, бажань, фантазій.    У класичному психоаналізі мета співвідносилася передусім з сексуальним потягом людини і розглядалася в плані однієї з його складових, нарівні з джерелом, силою і об'єктом. У роботі "Три нариси по теорії сексуальності" (1905) З. Фрейд ввів поняття "сексуальної мети", розуміючи під нею дію, на яку штовхає статевий потяг людини. Особливу увагу він приділив розкриттю специфіки сексуальної мети інвертованих, що характеризуються відхиленнями відносно нормальної сексуальної мети, і.

ДИНАМІЧНИЙ - термін, що використовується в психоаналитической літературі для підкреслення специфіки аналітичного підходу до дослідження і розуміння динаміки розвитку психічних процесів, виникнення внутрипсихических конфліктів і невротичних захворювань.    Динамічний підхід до дослідження людської психіки сприймається багатьма дослідниками як відмітна особливість психоаналізу, як динамічної психології, від тієї статичної психології, в якій основна увага приділяється класифікації різних властивостей, якостей і станів як деяких стійких, фіксованих і незмінних складових психічну організацію. АНЦИФЕРОВА - Людмила Іванівна (р. 1924) - російський психолог і філософ, фахівець в області методології і історії психології, психології розвитку, психології особистості, історичної психології. Ученица С.Л. Рубінштейна. Д-р психологічних наук (1974), професор (1991), засл. діяч науки РФ (1984), поч. чл. РАО (1996). Закінчила філософський факт МГУ (1948). З 1972 р. працює в ИП АН СРСР (нині ИП РАН). З 1974 по 1982 р. лабораторією філософських проблем психології. З 1982 по 1991 - зав. лабораторією психології особистості. З 1991 р. - гл. н.с. ИП РАН. З 1980 по 1989 рр. була заступником головного редактора. ЗМІНЕНІ СТАНУ Я - Стани, виникаючі внаслідок захисного регресивного спотворення певних функцій Я і зниження його интегративних можливостей. Окремі порушення функцій Я потрібно завжди чекати при наявності серйозного конфлікту і активізації захистів; вони можуть спостерігатися практично при всіх психопатологических станах, невротичних, прикордонних і психотических. У літературі, однак, термін змінені стану Я прийнято співвідносити з станами, при яких епізодично з достатньою стійкістю спотворюється - загалом або частково - самовосприятие, сприйняття об'єкта, сприйняття навколишнього, що приводить до. Деградація суб'єкта - [лати. de - відділення gradus - рівень] - виродження, втрата життєздатності, занепад, "зворотний розвиток", зниження приспособляемости до змін в умовах існування. Д. людини (групи людей) свідчить про пониження його активності, фізичної сили, здоров'я, здібностей, інтелекту, волі, жизнеустойчивости. Кінцевим підсумком Д. є вимирання вироджуваного індивіда (деградуючої групи). Д. має біологічний, психологічний, соціально-психологічний і духовно-етичний аспекти. Біологічний аспект включає в себе втрату життєздатності на біологічному рівні (старіння, захворювання і інш.). Психологічний -.