ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади державної служби ... 5
1.1. Сутність та особливості державної служби ... 5
1.2. Цілі та функції державної служби ... 12
1.3. Види державної служби ... 16
Розділ 2. Правове забезпечення державної служби ... 19
Розділ 3. Поняття та правовий статус державних службовців ... 27
3.1. Державні службовці як суб'єкти адміністративного права ... 27
3.2. Вимоги, що пред'являються до державних службовців. Умови поступлення на державну службу. Проходження державної служби ... 30
3.3. Обов'язки і права державних службовців ... 34
4.4. Юридична відповідальність державних службовців ... 36
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Державна служба" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Державна служба"

Курсова робота "Державна служба" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Державна служба", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Державна служба" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Державна служба" і призначений виключно для пошукових систем.

Етапи іпотечного кредитування - (див.: Іпотека). Договір про заставу нерухомого майна (договір про іпотеку) - це договір в якому одна сторона - заставодержатель, що є кредитором за зобов'язанням, забезпеченим іпотекою, має право отримати задоволення своїх грошових вимог до боржника за цим зобов'язанням з вартості закладеного нерухомого майна іншої сторони - заставника. У цьому випадку заставодержатель має перевагу перед іншими кредиторами заставника, за вилученнями, визначеними ст. 1 Федерального закону "Про іпотеку (заставі нерухомості)". Оформлення, висновок і обслуговування кредитної операції - тривалий процес, що вимагає. ВІЙСЬКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ - такий, що вводиться відповідно до чинного законодавства у разі агресії проти РФ або безпосередньої загрози такої агресії на всій території РФ або в її окремих місцевостях особливий правовий режим діяльності органів державної влади, інакших державних органів, органів місцевого самоврядування і організацій, що передбачає обмеження прав і свобод громадян і їх об'єднань. Метою введення В.п. є створення умов для відображення або запобігання агресії проти РФ. Згідно з Федеральним конституційним законом від 30 січня 2002 р. "Про військове положення" (ст. 2) актами агресії проти РФ (як єдиними основами. АНТИКОНСТИТУЦИОННОСТЬ - суперечність закону, інакшого нормативного правового акту або міжнародного або внутрішньодержавного договору конституції (основному закону держави). Як тотожні використовуються терміни "противоконституционность", "неконституционность", "невідповідність конституції". Згідно з Конституцією РФ (ст. 125), предметом оцінки Конституційного Суду РФ в частині відповідності Конституції РФ можуть бути: федеральні закони, нормативні акти Президента РФ, Поради Федерації, Державної Думи, Уряду РФ; конституції, статути, а також закони і інакші нормативні акти суб'єктів РФ, видані з питань, що відносяться. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ І СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛЬНОСТІ - інститут Особливої частини російського карного законодавства, передбачений гл. 25 УК РФ. Даний інститут відноситься до субинституту "Злочину проти суспільної безпеки і громадського порядку". Злочини, що Розглядаються - це передбачені карним законом суспільно небезпечні діяння, зв'язані з порушенням правил, що забезпечують здоров'я населення і суспільну моральність, і що заподіюють ним істотну шкоду або створюючі загрозу його спричинення. Особливість даних злочинів в тому, що їх здійснення зв'язане з спричиненням шкоди здоров'ю не окремої людини, а здоров'ю багатьох людей (здоров'ю населення.
Кожна вагома структурна частина курсової "Державна служба" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

НАЧАЛЬНИК ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ - Посадові обов'язки. Організує технічну підготовку виробництва або інших видів основної діяльності підприємства, забезпечує поліпшення якості продукції, робіт (послуг) і підвищення її конкурентоздатності, скорочення матеріальних і трудових витрат на виготовлення продукції, провадження робіт (послуг). Координує роботу технічних служб підприємства по випробуванню нових технічних засобів, створенню і освоєнню нових видів продукції, комплексної автоматизації і механізації виробництва, планування впровадження науково - технічних досягнень, нової техніки і прогресивної технології. Здійснює. РАДА ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ З ПИТАНЬ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОСУДДЯ - консультативний орган, покликаний сприяти виробітку узгодженої позиції федеральних органів державної влади з основних питань судової реформи, служити вдосконаленню взаємодії Президента РФ з федеральними органами виконавчої влади і органами суддівського співтовариства при здійсненні судової реформи, забезпечувати оперативне інформування глави держави про стан, проблеми і перспективи розвитку судової системи в РФ. Рада діє відповідно до Положення, затвердженого Указом Президента РФ від 14 жовтня 1997 р. Його основними задачами є: підготовка науково обгрунтованих прогнозів розвитку судової системи в РФ;. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ПРИ ВЕРДИКТІ ПРИСЯЖНИХ ЗАСІДАТЕЛІВ ПРО ПОБЛАЖЛИВІСТЬ - спеціальне правило призначення покарання, передбачене ст. 65 УК РФ, згідно з яким термін або розмір покарання особі, визнаній присяжними засідателями винним в здійсненні злочину, але заслуговуючий поблажливість, не може перевищувати двох третин максимального терміну або розміру найбільш суворого вигляду покарання, передбаченого за довершений злочин; якщо відповідною статтею Особливої частини УК РФ передбачені смертна страта або довічне позбавлення свободи, ці види покарань не застосовуються. Покарання особі, визнаній присяжними засідателями винним в здійсненні злочину, але заслуговуючий особливої.
У вступі курсової "Державна служба" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПОЛІЦІЯ - (німий; Polizei від греч. politeia - управління державою, адміністрація) - система особливих органів з охорони громадського порядку і боротьби із злочинністю. П. проводить розслідування деяких видів правопорушень. Возникновеніє П. в Європі відноситься на другу половину XVII- початку XVIII в. До цього поліцейські функції звичайно не відділялися від військових і адміністративних. П. в сучасних країнах ділиться на централізовану і децентралізовану. Перша являє собою ієрархічну організацію, підлеглу єдиному керівництву, і існує звичайно в унітарних країнах (наприклад, у Франції.

Правова держава - організація і здійснення політичної влади в суспільстві на основі панування права. Основні ознаки правової держави: а) повага основних прав людини; б) взаємна відповідальність держави і громадянина; в) рівноправність; г) регулювання поведінки людей на основі принципу "дозволене все, крім того, що законом заборонено"; д) зв'язаність діяльності державних органів і посадових осіб законом - "дозволене тільки те, що визначено законом"; е) верховенство закону в системі нормативно-правових актів; ж) розділення влади; з) незалежність і авторитетность судової влади; и) високий рівень політичної і правової. АТАШЕ - 1) нижчий дипломатичний ранг співробітників посольств, місій і відомств закордонних справ (див. Ранги дипломатичні). 2) А. військові, військово-морські, військово-повітряні - посадові особи, що представляють відповідний рід військ своєї країни перед збройними силами країни перебування і що інформують свій уряд про стан останніх. До функцій військових А. також відносяться: здійснення постійного зв'язку між військовими, відомствами обох країн, дача рад з військових питань дипломатичним представникам. А. можуть черпати інформацію тільки з офіційних джерел. А. входять до складу дипломатичного.
Список літератури курсової "Державна служба" - більше 20 джерел. ЗАКРИТА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА ОСВІТА - маюча органи місцевого самоврядування територіальна освіта, в межах якого розташовані промислові підприємства з розробки, виготовлення, зберігання і утилізації зброї масової поразки, по переробці радіоактивних і інших матеріалів; військові і інакші об'єкти, для яких встановлюється особливий режим безпечного функціонування і охорони державної таємниці, що включає спеціальні умови мешкання громадян. У Російській Федерації ухвалений Закон об 3. а. про. (прийнятий 14 липня 1992 р., діє із змінами і доповненнями від 16 жовтня 1996 р., 17 липня 1998 р., 17 березня 1999 р.). Рішення про створення. УЗНАДЗЕ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ - Дмитро Миколайович Узнадзе народився в 1888 р. в селі Сакара Кутаїсської губернії в селянській сім'ї. У 1896 він поступив в Кутаїсськую гімназію, де виявив себе як здібний і старанний учень. Але незважаючи на це, він був виключений з останнього класу за активну участь в революційному русі. Для продовження навчання Узнадзе поїхав в Швейцарію, а потім в Німеччину, де поступив на філософський факультет Лейпцигського університету. У той час там працював один з основоположників експериментальної психології Вільгельм Вундт, який не тільки читав лекції по філософії і психології, але і працював у.

Мак-Дугалл (MCDOUGALL) Уїльям - (22.6.1871, Чаддертон, Ланкашир - 28.11.1938, Дарем, Північна Кароліна) - англо-американський психолог, фундатор гормической психології. Біографія. Після закінчення в 1890 р. Коледжа Оуена в Манчестере, вчився в Коледжі Св.Іоанна в Кембрідже, який закінчив в 1894 р.(бакалавр, 1898), після чого декілька років, з 1894 р. по 1898 р., вивчав медицину в госпіталі Св. Фоми в Лондоні. У 1898 р. супроводив групу фахівців Кембріджської антропологічної експедиції в Австралію і на острови Торресова протоки, де здійснював психологічну діагностику місцевих жителів. По поверненню проходив наукове.
Посилання в тексті роботи "Державна служба" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ - (англ educational psychology) - галузь психології, що вивчає закономірності процесу засвоєння індивідом соціального досвіду в умовах учбово-виховальної діяльності, взаємозв'язку навчання і розвитку особистості. П. п. виникла у 2-й підлогу. XIX в. Основоположником рос. П. п. є К. Д. Ушинський. Велику роль в її становленні зіграли роботи П. Ф. Каптерева, А. П. Нечаєва, А. Ф. Лазурського і інш. Донедавна П. п. вивчала м. про. психологічні закономірності навчання і виховання дітей. У цей час вона виходить за межі дитячого і юнацького віку і починає вивчати психологічні проблеми навчання і виховання на. Методи психологічного впливу - Прийом впливу - сукупність коштів і алгоритм їх використання. Методи впливу - сукупність прийомів, реалізуючий вплив на: 1) потреби, інтереси, схильності, тобто джерела мотивації активності, поведінки людини; 2) на установки, групові норми, самооценки людей, тобто на ті чинники, які регулюють активність; 3) на стану, в якого чоловік знаходиться (тривога, збудженість або депрессивность і т.п.) і які змінюють його поведінку. 1) Методи впливу на джерела активності направлені на формування нових потреб або зміну спонукальної сили мотивів поведінки, що є. Щоб сформувати нові потреби у людини. Групова динаміка - Більшість дослідників розрізнюють IV стадії розвитку групового процесу, причому перші три з них вважаються догруповими (підготовчими). Один з авторів (Schutz, 1958) виділяє наступні фази і стадії. I. Орієнтіровка і залежність. На фазі орієнтування члени групи придивляються один до одного, бажаючи зрозуміти, що хоче від них ведучий, про що взагалі йде мова, як це може їм допомогти, хто і яким чином реагує на ситуацію. У цьому періоді високі тривожність, невпевненість, що виявляється видимими ознаками вегетативної реакції і руховими паттернами. Висока міра залежності від керівника групи і.

МІСТИЧНА СПІВУЧАСТЬ - (Participation mystique) - термін, запозичений з антропології (Леви-Брюль), означає початковий психологічний зв'язок з об'єктами або між людьми внаслідок сильної несвідомої соотнесенности; тотожність між суб'єктом і об'єктом. "[Це] особливих роди зв'язаність з об'єктом. Вона складається в тому, що суб'єкт не в змозі ясно відрізнити себе від об'єкта, що можна назвати частковою тотожністю. Ця тотожність заснована на апріорній єдності суб'єкта і об'єкта. Містична співучасть є, звісно, явище, яке найкраще можна спостерігати у первісних людей; однак воно зустрічається дуже часто і у людей культурних. ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛАЦЕНТИ - патологічний стан, що характеризується неправильним прикріпленням плаценти до стінки матки, при якому частина її розташована в області внутрішнього маткового зіва. Спостерігається частіше у повторно вагітних. Предлежание плаценти може бути повним (весь внутрішній матковий зів покритий плацентою) і неповним, або частковим (плацента закриває частину внутрішнього маткового зіва). Повну предлежание плаценти іноді називають центральним; ця патологія зустрічається рідко, для неї характерний збіг центрів плаценти і внутрішнього маткового зіва. Неповне предлежание плаценти може бути бічним (частина. АРАХНОИДИТ - обмежене запалення павутинної оболонки головного і спинного мозку. Може бути ускладненням багатьох інфекційних хвороб, розвиватися при запальних процесах в околоносових пазухах, середньому вусі, при черепно-мозкових травмах. Клінічна картина залежить від поширення і локалізації патологічного процесу, характеру і міри вираженість порушень циркуляції цереброспинальной рідини, що приводить до формування внутрішньочерепної гипертензии. У залежності від локалізації розрізнюють церебральний, спинальний і цереброспинальний арахноидит. Церебральний арахноидит виявляється общемозговими. Реабілітувати - (лати. rehabilitatio - відновлення) -1. відновлювати "хорошу форму" або стан досить високого для повноцінної адаптації функціонування; 2. відновлювати попередній стан або статус; 3. в психіатрії - відновлювати права, працездатність, трудові навики і соціальну активність психіатричного пацієнта на максимально можливому для нього рівні за допомогою системи заходів медичного, психологічного, трудового, виховального і інакшого характеру. Основні принципи реабілітації психіатричних пацієнтів сформульовані М.М.Кабановим (1971). Це:1. єдність, системність біологічних і психосоциальних заходів впливу. При.