Державне та конституційне право: поняття та співвідношення

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження поняття конституційного права ... 5
1.1. Поняття конституційного права ... 5
1.2. Конституційно-правові відносини та їх загальна характеристика ... 8
Розділ 2. Характеристика особливостей конституційного права ... 14
2.1. Предмет та метод конституційного права ... 14
2.2. Система конституційного права ... 26
Розділ 3. Співвідношення понять "державне" та "конституційне право" ... 30
Висновки ... 34
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Державне та конституційне право: поняття та співвідношення" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Державне та конституційне право: поняття та співвідношення"

Курсова робота "Державне та конституційне право: поняття та співвідношення" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Державне та конституційне право: поняття та співвідношення", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Державне та конституційне право: поняття та співвідношення" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Державне та конституційне право: поняття та співвідношення" і призначений виключно для пошукових систем.

ДЕРЖАВНЕ ПРАВО - в СРСР сукупність юридичних норм, що закріплюють відповідно до інтересів трудящих суспільний і державний пристрій СРСР, систему, принципи організації і діяльності радянських гос. органів і основи правового положення громадян в Радянській державі. Нормами радянського Г. п., отже, регулюються суспільні відносини,, виникаючі в процесі здійснення державної влади, належної трудящим міста і села в особі Рад депутатів трудящих. Советськоє Г. п. є одним з найважливіших знарядь оформлення і зміцнення соціалістичного базису. У нормах радянського Г. п. знаходять своє відображення об'єктивні економічні закони -. КОНСТИТУЦІЯ - основний закон держави, що виражає волю пануючого класу, закріплює його диктатуру, встановлює принципи суспільного і державного пристрою, принципи організації і діяльності державних органів, основні права і обов'язки громадян. "Сущность конституції, - писав В. І. Ленін, - в тому, що основні закони держави взагалі і закони, що стосуються виборчого права до представницьких установ, їх--компетенції і ін., виражають дійсне співвідношення сил в класовій борьбе" (Соч., т. 15, стор. 308). До. - це особливого роду юридичний закон, який не можна змішувати з об'єктивними. ТОКИЙСКИЙ ПРОЦЕС - міжнародний судовий процес, що відбувався з 3 травня 1946 р. по 12 листопади 1948 р. в Токіо у справі про злочини колишніх японських прем'єр-міністрів Тодзіо, Хира-нума, Хирота і Койсо, міністрів закордонних справ Мацуока, Сягемяцу, військових міністрів Араки, Іта-гаки і інших вищих чинів імперіалістичної Японії в кількості 28 чоловік, під керівництво-яких Японія з 1928 р. по 1945 р. планувала, під готовляла і вела агресивні війни проти СРСР, Китаю і інших держав. Підсудні звинувачувалися в злочинах проти миру, проти людяності,, з масових вбивствах і військових злочинах. До. ОСНОВНІ ПРАВА І СВОБОДИ - поняття, що широко використовується в конституційному лексиконі і що означає ті права і свободи людини і громадянина, які закріплені в конституції держави. Ці права і свободи є найважливішими, основоположними для статусу особистості в даних державі і суспільстві, вони зумовлюють зміст інакших прав і свобод громадян. Поняття "основні права і свободи" використовується в Конституції РФ. Так, якщо в ст. 2 сказано, що людина, його права і свободи ( без слова "основні", тобто - все) є вищою цінністю, то в ст. 17 говориться, що "основні права і свободи людини невідчужувані і належать кожному від.
Кожна вагома структурна частина курсової "Державне та конституційне право: поняття та співвідношення" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

АВТОНОМНИЙ ОКРУГ - різновид державної (обласної, адміністративної, національно-територіальної) автономії. Спочатку ці автономні одиниці називалися національними округами відповідно до постанови Президії ВЦИК від 10 грудня 1930 р. "Про організацію національних об'єднань в районах розселення малої народності Півночі". По конституції СРСР 1977 р. національні округи були перейменовані в А.о. По Конституції 1993 р. в РФ є 10 А.о. - суб'єктів РФ: Агинский Бурятський; Коми-Пермяцкий; Корякський; Ненецький; Таймирський (Долгано-Ненецький); Усть-Ординский Бурятський; Ханти-Мансийский; Чукотський;. ПАРЛАМЕНТСЬКЕ РОЗСЛІДУВАННЯ - вища форма (засіб) парламентського контролю, головним чином за виконавчою владою, що являє собою реалізацію права парламенту створювати спеціальні комісії для розслідування злочинів, що мають особливу суспільну значущість. П.р. можна розглядати як специфічний різновид конституційних юридичних виробництв. Однак П.р. принципово відмінне від розслідування по карній справі, здійснюваного спеціалізованими правоохоронними структурами, у властивих йому формах і з використанням специфічних коштів (затримання, обшук, пізнання і т.п.). Проводячи П.р., парламент не приймає рішень, що мають. ОЗБРОЄНИЙ НЕЙТРАЛІТЕТ - угода нейтральних (див. Нейтралітет) держав, направлена на захист їх прав під час війни від порушень з боку воюючих. У історії відомі 2 випадки проголошення В. н. У обох випадках В. н. був проголошений з ініціативи Росії і протипоставити Англії, яка в своїх морських війнах надто утрудняла торгову навігацію нейтральних країн. Декларація прав нейтральної торгівлі, проголошена Екатеріной II 28 лютого 1780 р., встановлювала, що нейтральні кораблі вільно можуть вести торгівлю з воюючими державами і що нейтральний прапор захищає ворожу власність від захвата, за винятком предметів військової.
У вступі курсової "Державне та конституційне право: поняття та співвідношення" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ОБМЕЖЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПЕРЕБУВАННЯМ В УРЯДІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - зумовлені посадовим положенням обмеження, передбачені федеральним законом відносно членів Уряду РФ. Такі обтяження являють собою абсолютну і безумовну заборону члену Уряду РФ займати певні посади, займатися певною діяльністю, а також здійснювати певні дії. Згідно з Федеральним конституційним законом від 17 грудня 1997 р. "Про Уряд Російської Федерації" (ст. 11) члени Уряду РФ не можуть: а) бути членами Поради Федерації, депутатами Державної Думи, депутатами законодавчих (представницьких) органів державної влади суб'єктів РФ і депутатами виборних органів місцевого самоврядування, а одинаково.

ТАВРУВАННЯ - вигляд ганебного покарання з древнейших часів до XIX в.; засіб розпізнавання осуджених злочинців, що перебував в накладенні на них особливих клейм. К. передусім було одним з способів встановлення судимості і грало тугіше роль, яка належала деяким видам каліцтв, що заподіювалися осудженому катом по вироку суду (наприклад, відрізання вуха, рвание ніздрею в російському праві). У російському праві вже в Двінської грамоті 1397 р. наказується "всякаго татя пятнати". Але найбільше число указів відноситься до XVII і XVIII вв. Такі укази: 1637 р. ( "напятнати на щоках розпаливши, а в плямі написати. Державна федеральна статистика про виробничий травматизм і професійні захворювання - збір і формування статистичних даних про кількість, типи і причини нещасних випадків на виробництві (далі - нс). У рф державна статистична звітність про виробничий травматизм, професійних захворюваннях і про їх матеріальні наслідки формується на основі державного статистичного спостереження, здійснюваного росстатом росії і органами державної статистики в суб'єктах рф. Постановою росстата росії від 5 липня 2005 р. № 40 "про затвердження статистичного інструментарію для організації статистичного спостереження за чисельністю і складом населення, травматизмом на виробництві і діяльністю в.
Список літератури курсової "Державне та конституційне право: поняття та співвідношення" - більше 20 джерел. КОМПЕНСАЦІЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ - в цивільному праві РФ - один з способів захисту нематеріальних благ. У відповідності зі ст. 151 ГК РФ, якщо громадянинові заподіяна моральна шкода (фізичні або етичні страждання) діями, що порушують його особисті немайнові права або що посягають на належні громадянинові інші нематеріальні блага, а т.ж. в інших випадках, передбачених законом, суд може покласти на порушника обов'язок грошової компенсації вказаної шкоди. Моральна шкода, заподіяна діями (бездіяльністю), що порушують майнові права громадянина, підлягає компенсації у випадках, передбачених законом (ст. 1099 ГК РФ). При визначенні. СТРАХ - Страх (тривога) також, як і агресія, є одним з найважливіших психічних феноменів людини, дослідження якого часто народжують цілі напрями в психології. У сучасній психіатрії і психології прийнято розрізнювати страх як "емоцію, виникаючу в ситуаціях загрози біологічному або соціальному існуванню індивіда і направлену на джерело дійсної або уявної небезпеки"; і тривогу як "емоційний стан, виникаючий в ситуаціях невизначеної небезпеки" і маюче внутрипсихическое походження. У концепції динамічної психіатрії страх (тривога), як і агресія, являє собою центральну.

Моделі - (models) Значні дослідницькі зусилля у всіх областях психології пов'язані з використанням М. Прімерамі можуть служити моделі штучного равлика для вивчення слуху, багатошарові мережеві моделі функціонування головного мозку, комп'ютерні моделі мислення і тваринні моделі в психопатології. М. відносяться до числа осн. і найбільш ефективних інструментів науки. Дослідник в області аеронавтики будує мініатюрну аероплан для проведення випробувань в аеродинамічній трубі; хімік уявляє собі електрони, рухомі по планетарних орбітах навколо атомного ядра. Ці 2 типи моделей - одна фізична, інша концептуальна -.
Посилання в тексті роботи "Державне та конституційне право: поняття та співвідношення" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БЕК ААРОН - (Beck А. Т., рід. в 1921 р.). Фундатор когнитивной психотерапії, однієї з найбільш впливових і емпірично валидизированних форм психотерапії на сьогоднішній день. Б. вніс великий внесок в сучасну психіатрію і психологію, оскільки запропонована ним психотерапія виявилася ефективною в лікуванні депресії і тривоги. Насправді його модель була застосована в лікуванні багатьох порушень, включаючи особові розлади, алкогольну і іншу залежність, подружні і сімейні дисгармонії, суициди, панічні атаки, шизофренію і біполярні афективні розлади. Б. народився в Провіденсе, штат Родайленд, США, але його. ЛІКУВАННЯ КАЛЬЦІЄВИМ УДАРОМ ПО СВЯДОЩУ - Лікування кальцієвим ударом було запропоноване А. М. Свядощем в 1943 р. для одномоментного купирования істеричних симптомів у військово-польових умовах як фармако-суггестивной процедура. При цьому методі лікування розчин хлорида кальцію вводять внутрішньовенно порівняно швидко (в секунду біля 1 мл 10%-го розчину). У залежності від віку і стану хворого вводять однократно 15-20 мл 10%-го розчини при масі хворого понад 50 кг і відсутності соматичних протипоказань. Кількість хлорида кальцію, що однократно вводиться не повинна перевищувати 0,05 мл на 1 кг масу тіла хворого. Вливання потрібно. ТЕРАПЕВТИЧНИЙ (РОБІТНИК) АЛЬЯНС - взаємовідносини між пацієнтом і аналітиком, що дають можливість здійснювати плідну роботу в процесі аналітичної терапії.    Одні психоаналітик віддають перевагу терміну "терапевтичний альянс", інші - "робочий альянс". Зокрема, перший термін використовувався в роботі Е. Цетцель "Сучасні концепції перенесення" (1956), другої - в книзі Р. Грінсона "Техніка і практика психоаналізу" (1967). У сучасній психоаналитической літературі фігурують обидва терміни як рівноправні, характеризуючі необхідність встановлення для аналітичної терапії відносин співпраці між.

Коммуникатівная компетентність. Стратегії, тактики, види спілкування - Комунікація - процес двостороннього обміну інформацією, ведучою до взаємного розуміння. Комунікація - в перекладі з латині означає "загальне, що розділяється з всіма". Якщо не досягається взаєморозуміння, то комунікація не відбулася. Щоб пересвідчитися в успіху комунікації, необхідно мати зворотний зв'язок про те, як люди вас зрозуміли, як вони сприймають вас, як відносяться до проблеми. Коммуникативная компетентність - здатність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми. Для ефективної комунікації характерно: досягнення взаєморозуміння партнерів, краще розуміння ситуації і. Етология - У буквальному значенні - біологічне дослідження поведінки. Етологи прикладають значні зусилля, вивчаючи тварин в їх дикому (природному) стану. Внаслідок тривалого спостереження за різними видами етологи можуть скласти докладний опис, або етограмму схем поведінки того або інакшого вигляду тварин. Наприклад, спостереження за поведінкою самців колюшки під час спаровування виявляє стереотипні дії і рухи, характерні для всіх самців даного вигляду. Вони збирають водорості і склеюють їх, утворюючи гніздо. Якщо наближається інший; самець, вони приймають особливу позу "головою вниз", яка є. ШЕВАРЕВ - Петро Олексійович (1892-1972) - російський психолог, фахівець в області когнитивной психології, автор теорії узагальнених асоціацій в розумовій діяльності. Д-р психологічних наук (1960), професор, чл.-кор. АПН СРСР. Закінчив в 1915 р. історико-філологічний факультет МГУ і аспірантуру при кафедрі психології (1915- 1919). З 1919 по 1920 викладав психологію в Тамбовськом ун-ті. У 1921 - 1923 рр. - асистент відділення прикладної психології Психологічного ин-та при Московському ун-ті. З 1923 по 1925 р. - педагог-психолог Приймально-спостережливого пункту для безпритульних дітей. ЕТИКА НАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН - сукупність норм і правил всередині - і міжнаціональних відносин, сприяючих нормальному функціонуванню різних зв'язків між представниками етнічної спільності і груп. У процесі спільної діяльності люди вступають між собою в етично-психологічні відносини не тільки як члени якої-небудь політичної, професійної, демографічних або культурної спільності, організацій і суспільних рухів, але і як громадяни держав, представники певних народів (етносов, національностей). У результаті складається система їх етичних обов'язків, вимог до життя, діяльності і поведінки, утворюючи особливу етику, яку звичайно.