ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття сфери екології та природних ресурсів як об'єкту державного управління ... 5
1.1. Поняття сфери екології та природних ресурсів згідно законодавства України ... 5
1.2. Поняття і зміст державного управління природокористуванням і охороною навколишнього природного середовища ... 8
Розділ 2. Система органів управління у сфері екології та природних ресурсів та їх повноваження ... 18
2.1. Повноваження рад у галузі охорони навколишнього природного середовища ... 18
2.2. Повноваження органів управління в галузі охорони навколишнього природного середовища ... 20
2.3. Місцеве самоврядування і охорона природних ресурсів ... 26
Розділ 3. Способи забезпечення законності державного управління в сфері екології та природних ресурсів ... 30
3.1. Державний контроль і нагляд в області використання і охорони природних ресурсів ... 30
3.2. Адміністративна відповідальність за правопорушення в області використання і охорони природних ресурсів ... 33
3.3. Діяльність органів внутрішніх справ щодо забезпечення управління у сфері екології ... 34
Висновки ... 37
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Державне управління в сфері екології та природних ресурсів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Державне управління в сфері екології та природних ресурсів"

Курсова робота "Державне управління в сфері екології та природних ресурсів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Державне управління в сфері екології та природних ресурсів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Державне управління в сфері екології та природних ресурсів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Державне управління в сфері екології та природних ресурсів" і призначений виключно для пошукових систем.

АВСТРІЯ (Австрійська Республіка), австрійське право - держава, розташована в Центральній Європі. Основний законодавчий акт країни - Конституція 1920 р.; в 1929 р. вона зазнала значних змін і з цього часу називається "Федеральний конституційний закон 1920 р. в редакції 1929 р. Її дія була припинена в 1934 р. з встановленням в країні режиму фашистської диктатури. 1 травня 1945 р. Конституція знову набрала чинності. Конституція оголошує А. демократичною парламентською республікою. Кожна земля має свою конституцію, парламент (ландтаг), уряд. Федеральна конституція регулює розділення компетенції між федерацією і землями, причому явно на користь. СУДОВИЙ ПРИСТАВ - особлива державна посадова особа, на яку покладаються задачі по забезпеченню встановленого порядку діяльності Конституційного Суду РФ, Верховного Суду РФ, ВАС, судів загальної юрисдикції і арбітражних судів (далі - суди), а також по виконанню судових актів і актів інших органів, передбачених ФЗ РФ від 21 липня 1997 р. № 118-ФЗ "Про судову приставах". С.п. може бути громадянин РФ, що досяг 20-літнього віку, що має середню або середню професійну освіту (для старшого С.п. - вища юридична освіта), здатний за своїми діловими і особистими якостями, а також за станом здоров'я виконувати покладені на. РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТА (СПИСКУ КАНДИДАТІВ) - передбачена законом процедура, пов'язана з перевіркою виборчою комісією відповідності фактичного порядку висунення кандидата (списку кандидатів) тому, який передбачений у виборчому законодавстві. Кандидати (списки кандидатів) реєструються відповідною виборчою комісією з представлення відповідних виборчих об'єднань, що висунули кандидатів. Так, кандидатів на посаду Президента РФ, федеральні списки кандидатів реєструє Центральна виборча комісія; кандидатів, висунених в одномандатних виборчих округах, реєструє окружна виборча комісія. Відповідна виборча комісія протягом встановленого. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ - об'єднання ряду держав Західної Європи. Встановлений згідно з Паріжським угодами (підписані в 1954 р., ратифіковані в 1955 р.), які внесли зміни в Брюссельський договір про економічне, соціальне і культурне співробітництво і колективну самооборону між Бельгією, Великобританією, Люксембургом, Нідерландами і Францією (1948 г). Ці зміни відкрили можливість приєднання до Брюссельському пакту Німеччині і Італії. Цілями ЗЕС є: надання у відповідності в Статутом ООН військової і іншої взаємодопомоги як в підтримці міжнародного світу і безпеки, так і в протидії будь-якій агресивній політиці; сприяння.
Кожна вагома структурна частина курсової "Державне управління в сфері екології та природних ресурсів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Судово-психологічна експертиза психічного впливу - Підвид експертно-психологічних досліджень, направлений на виявлення слідів протизаконного вторгнення в сферу психічної діяльності особистості, результатом якого є негативні наслідки для її здоров'я, соціального статусу і/або фінансово-майнового положення. Окремими випадками ПВ, в термінах УК РФ, є домовленість, загроза, психологічне примушення, шантаж і обман.Оскільки СПЕ ПВ завжди відбувається після події, що оцінюється як кримінальне, виявлення можливого протизаконного ПВ. відбувається ретроспективно, на основі аналізу сукупності матеріалів, що становлять зміст карної справи. природні території, що Особливо охороняються - дільниці землі, водної поверхні і повітряного простору над ними, де розташовуються природні комплекси і об'єкти, які мають особливе природоохранное, наукове, культурне, естетичне, рекреационное і оздоровче значення, які вилучені рішеннями органів державної влади повністю або частково з господарського використання і для яких встановлений режим особливої охорони. О.п.т. відносяться до об'єктів загальнонаціонального надбання. О.п.т. підлягають особливій охороні, як і об'єкти, включені в Список всесвітньої культурної спадщини і Список всесвітньої природної спадщини: споконвічне середовище мешкання. ЗАСНОВНИЦЬКІ ЗБОРИ - особливий орган здійснення засновницької влади, що спеціально створюється для прийняття нової конституції. Саме У.с. приймалися багато які сучасні європейські конституції (Греції, Італії, Португалії, Франції періоду Четвертої Республіки і інш.). У.с. можуть носити різні назви: Великі Народні Збори (Болгарія), Конституційні Збори (Росія) і т.д. Парламентські і засновницькі функції несумісні. Це ілюструє Конституція Іспанії, відповідно до якої запропонований парламентом (Генеральними кортесами) проект істотної зміни Конституції країни приводить у випадку його схвалення до розпуску парламенту.
У вступі курсової "Державне управління в сфері екології та природних ресурсів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ГОЛОВА ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ - посадова особа, керівна роботою Державної Думи (ГД). Згідно з Регламентом ГД, Голова ГД, перший заступник і заступники Голови ГД обираються з числа депутатів ГД таємним голосуванням з використанням бюлетенів. Але Дума може ухвалити рішення про проведення відкритого голосування. Кандидатури на посаду Голови ГД вносяться фракціями, депутатськими групами і депутатами. Переможець повинен отримати більше за половину голосів від загального числа депутатів ГД (від 450). Першу ГД очолював вибраний по списку Аграрної партії І. П. Рибкин. Головою ГД другого скликання став депутат від КПРФ Г. Н.

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА - суспільно-політична наука і учбова дисципліна, що вивчає загальні закономірності виникнення, становлення і розвитку держави і права як таких, а також специфічні закономірності виникнення, становлення і розвитку держави і права різних типів, функціонуючого в рамках окремо взятих суспільно-економічних формацій і цивілізацій. Коло конкретних питань, якими займається Т.г. і п., в межах свого предмета, ніколи не залишалося незмінним. Так, якщо раніше в рамках вітчизняного курсу Т.г. і п. особлива увага приділялася "державі диктатури пролетаріату", "загальнонародній державі і праву", "державі. ПРИКОРДОННІ КОНФЛІКТИ - зіткнення, що відбуваються на державній межі якої-небудь держави і недоторканість межі даної держави, що виражається в порушенні. Урегулірованіє П. до. відбувається дипломатичним шляхом. Нередко П. до. переростають в серйозні дипломатичні і навіть військові зіткнення держав. От П. до. потрібно відрізняти прикордонні інциденти, що полягають в дрібних зіткненнях і пререканиях прикордонної варти і влади, яка регулюється місцевою прикордонною владою. Інциденти іноді також переростають в серйозні конфлікти. Капіталістичні держави неодноразово провокували і прозоцируют П. до. і інциденти проти СРСР і країн.
Список літератури курсової "Державне управління в сфері екології та природних ресурсів" - більше 20 джерел. Доступ до інформації - можливість отримання інформації і її використання. Реалізація основних прав і свобод громадян в інформаційній сфері поміщається важливу серед національних інтересів Росії. Право на пошук, отримання і передачу інформації (право на доступ до інформації або право знати) є визначальним інститутом інформаційного права. Юридичний підмурівок цього інституту складають інформаційно-правові норми Конституції РФ. Основа права на доступ до інформації міститься в ст. 29 ч. 4 Конституції РФ: "Кожний має право вільно шукати, отримувати, передавати, проводити і розповсюджувати інформацію будь-яким законним. ЕДИПОВ КОМПЛЕКС - Властиве представникам обоего підлоги характерне поєднання інстинктивних влечений, ціліше, об'єктних відносин, страхів і ідентифікацій, що універсально виявляється на піке фалічної фази (від 2/5 до 6 років) і зберігаюче своє организующее значення протягом всього життя. У фалічний період дитина прагне до сексуального єднання (що по-різному представляється в залежності від його когнитивних здібностей) з родителем протилежної підлоги і бажає смерті або зникнень родителя свого поло. У зв'язку з властивою дитині амбивалентностью і потребою в захисті нарівні з цими позитивними едиповими прагненнями.

МОВА - Історично що склався форма спілкування людей за допомогою мови. Между Р. і мовою складні діалектичні взаємовідносини: Р. здійснюється за правилами мови і, в той же час, під впливом ряду чинників (вимоги суспільної практики, розвиток науки і т.д.) вона змінює і вдосконалює мову. Р. є основним механізмом мислення. Вне Р. неможливе формування свідомості. Разлічают Р. усну і письмову. Основні функції Р. як засіб вираження і утворення, розвитку думок; сигнификативная або номинативная (позначення предметів, явищ, дій, живих істот і т.д.). У Р. усної розрізнюють також Р. монологічну і діалогічну. Р.
Посилання в тексті роботи "Державне управління в сфері екології та природних ресурсів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АЛЕКСАНДЕР ФРАНЦ - (Alexander F. G., 1891-1964). Німецький психоаналітик, психіатр, дослідник психосоматичних захворювань. У 1930 р. переїхав в США, де в 1939 р. організував Чікагський психоаналитический інститут. Автор концепції специфічного емоційного конфлікту, коррективного емоційного досвіду. Розробив ідеї короткострокового психоаналізу, зокрема шляхом перерви в курсі лікування. Під психосоматичним підходом А. розумів одночасне використання фізіологічного і психологічного методів і уявлень. Він виходив з необхідності при психосоматичних дослідженнях як детального опису психологічних закономірностей, так. КОРОСТА - паразитарное захворювання шкіри, що викликається кліщем з групи коростяних зудней. У останні роки на території Росії зустрічається часто. Збуджувач - Sarcoptes scabiei; цикл його розвитку (від яйця до дорослого особня) становить 10 - 14 днів. Тривалість життя самиці кліща біля 2 міс. Тільки вона бере участь в розвитку патологічного процесу при корості. Самець, запліднивши самицю на поверхні шкіри людини, невдовзі гине. Запліднена самиця заривається в роговий шар епидермиса, де, повільно просуваючись паралельно поверхні шкіри, прокладає коростяні ходи, в яких відкладає яйця. Надалі з них. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДГОТОВКА РІШЕННЯ - сукупність дій по прийому і обробці інформації про зовнішню середу, стан системи управління, хід керуючого процесу, а також допоміжної і службової інформації. У ході здійснення цих дій і операцій оператор аналізує обстановку, що представляється на коштах відображення інформації, зіставляє умови видачі і будує концептуальну модель ситуації. На цьому закінчується перша стадія І. п. р. Інформація на цій стадії переводиться оператором на мову образів, схем, оперативних одиниць інформації і т. д., яким він добре володіє. Подальша обробка інформації здійснюється вже на цій мові. На другій.

Діалогичность: формування - Діалогичность (Д.) як властивість особистості, сприяюче діалогічному О., розвивається починаючи з моменту народження дитини; кожний віковий період вносить свій істотний внесок в послідовний розвиток даної властивості. При цьому ведучим чинником в розвитку Д. є відносини дитини з дорослою людиною. Вікова динаміка осн. характеристик образом. Здібність до довірчості в О. починає формуватися в дитинстві, що зумовлено ведучою діяльністю цього віку - емоційно-особовим О. з дорослими. Доброзичливе відношення до навколишніх, можливість без опаски і внутр. бар'єра спілкуватися з новими. Гендерноє нерівність - характеристика соціального пристрою, згідно якою різні соціальні групи (в цьому випадку - чоловіки і жінки) володіють стійкими відмінностями і витікаючими з них нерівними можливостями в суспільстві. Гендерное нерівність була усвідомлена дослідниками в соціальних і гуманітарних науках завдяки виникненню поняття гендер в 1980 році як основи феминистской концепції (Joan Scott). Концептуалізація гендера пролила світло на процес соціального конструювання мужності і жіночності як опозиційних категорій з неоднаковою соціальною цінністю. Оскільки активне придушення схожості і конструювання. КОЛЕКТИВ - група об'єднаних загальними цілями і задачами людей, що досягла в процесі діяльності спільної високого рівня розвитку (-> розвиток груповий: рівень). У колективі формується особливий тип відносин межличностних, для яких характерні: 1) висока згуртованість (-> згуртованість групова); 2) самовизначення колективне - в противагу конформности або нонконформности, що виявляються в групах низького рівня розвитку; 3) ідентифікація колективна; 4) соціально цінний характер мотивації виборів межличностних; 5) висока референтность членів колективу по відношенню один до одного; 6) об'єктивність в. ГОЛОВОКРУЖІННЯ - відчуття уявного переміщення тіла в просторі або навколишніх предметів навколо тіла. Часто є симптомом поразки вестибулярний апарату, стовбура мозку, мозочка, кори головного мозку. Може супроводитися нистагмом, блювотою, порушенням ходи, побледнением шкіряних покривал. Супутнє головокружінню підвищення артеріального тиску часто вказує на судинні розлади. Головокружіння як вияв хвороби може бути зумовлене захворюванням внутрішнього вуха, коли запальним або опухолевим процесом здивовується вестибулярний апарат. Такі хворі звичайно довго страждають від запалення внутрішнього вуха (отита).