Державний захист прав суб'єктів господарювання та споживачів

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження державного захисту прав суб'єктів господарювання та споживачів ... 5
1.1. Сутність державного захисту прав суб'єктів господарювання та споживачів ... 5
1.2. Форми захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання та споживачів ... 7
1.3. Способи захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання та споживачів ... 10
Розділ 2. Аналіз особливостей захисту прав суб'єктів господарювання ... 15
2.1. Судовий захист прав суб'єктів господарювання ... 15
2.2. Поняття за основні засади діяльності третейського суду ... 20
2.3. Міжнародний арбітраж та регулювання його діяльності ... 24
Розділ 3. Аналіз особливостей захисту прав споживачів ... 27
3.1. Загальні засади захисту прав споживача ... 27
3.2. Способи і порядок відновлення порушення прав споживача ... 33
Висновки ... 42
Література ... 44

Для придбання курсової роботи "Державний захист прав суб'єктів господарювання та споживачів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Державний захист прав суб'єктів господарювання та споживачів"

Курсова робота "Державний захист прав суб'єктів господарювання та споживачів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Державний захист прав суб'єктів господарювання та споживачів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Державний захист прав суб'єктів господарювання та споживачів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Державний захист прав суб'єктів господарювання та споживачів" і призначений виключно для пошукових систем.

ФІНАНСОВЕ ПРАВО - в СРСР галузь радянського соціалістичного права, регулююча суспільні відносини, виникаючі в сфері фінансової діяльності Радянської соціалістичної держави, тобто в зв'язку з плановою акумуляцією (мобілізацією) і розподілом державою грошових коштів, відповідно до його задач і функцій, з метою побудови комуністичного суспільства. Фінансова діяльність Радянської держави прямує Комуністичною партією відповідно до вимог закону планомірного (пропор-. ционалиюго) розвитку народного господарства, що спирається на основний економічний закон соціалізму - максимальне задоволення постійно зростаючих. ПАПЕРИ НА ПРЕД'ЯВНИКА (цінні папери на пред'явника) - вигляд цінних паперів, що характеризується тим, що вони легітимують своїх держателів шляхом простого пред'явлення. Будь-яке обличчя, що пред'явило Б. на п., може зажадати від боржника відповідного виконання. Інстітут Б. на п. в його сучасному вигляді склався в XVII в., коли з'явилися цінні папери, кредитор яких поименован або як пред'явник, або не названий взагалі. Первимі Б. на п. майже у всіх країнах стали банківські квитки або банкноти (в Росії - асигнації). Пізніше, з монополізацією банкнотної емісії одним або декількома банками, звичайно державними, форму Б. на п. стали. ВИВІЛЬНЕННЯ МАСОВЕ - основними критеріями масового вивільнення є показники чисельності працівників, що звільняються в зв'язку з ліквідацією організацій або скороченням чисельності або штату працівників за певний календарний період. До них відносяться: 1. Ліквідація організації будь-якої організаційно-правової форми з чисельністю працюючих 15 і більше за чоловік. 2. Скорочення чисельності або штату працівників організації в складі: 50 і більше за чоловік - протягом 30 календарних днів; 200 і більше за чоловік - протягом 60 календарних днів; 500 і більше за чоловік - протягом 90 календарних днів. 3. Звільнення. Спілкування військовослужбовців прикордонної служби з іноземними громадянами - Спілкування з іноземними громадянами є складовою частиною функціональних обов'язків військовослужбовців Прикордонної служби і являє собою, регламентований посадовими інструкціями процес обміну інформацією і сприйняття суб'єктів спілкування з метою визначення законності їх дій, а також здійснення керуючого впливу на їх вчинки і поведінку. Спілкування відбувається в умовах безпосереднього контакту з іноземними громадянами. Так, знаходячись в кабіні паспортного контролю, контролер безпосередньо сприймає іноземних громадян, здійснюючи як візуальний, аудиальний, так і тактильний контакт (при.
Кожна вагома структурна частина курсової "Державний захист прав суб'єктів господарювання та споживачів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Соціально-правова ідентифікація - (від лати. identificare - ототожнювати). Важливий психологічний механізм правовий социализации, що виявляється в прийнятті індивідом соціально-правової ролі при входженні до групи, в усвідомленні ним груповій приналежності, формуванні правових установок, засвоєння певних правових норм і цінностей, зразків правової поведінки. Соціально правова ідентифікація - це процес уявного об'єднання себе з якою-небудь групою людей, на основі сталих емоційних зв'язків і переваг, і засвоєння соціально-правових представлень, що розділяються членами групи і зразків певної правової поведінки. Така інтерпретація. Застосування заходів індивідуального попередження злочинів - (психологічне значення їх основ) До числа таких основ відносяться наступні юридично встановлені факти: 1) здійснення особою адміністративних правопорушень при обставинах, обтяжуючих відповідальність; 2) звільнення особи від карної відповідальності по нереабилитирующим основах, передбачених карним і кримінально-процесуальним законодавством; 3)-невиполнение особою, осудженою умовно, з відстрочкою відбування покарання, звільненим умовно-достроково від подальшого відбування покарання обов'язків, покладених на нього судом; 4) -противоправное поведінка осіб, звільнених з місць. Відношення осуджених до покарання - Правильне сприйняття покарання з боку осудженого можливо тільки при виникненні "установки розкаяння", яка грає роль фільтра на шляху засвоєння всіх виховальних впливів (В.Н. Колбановський, 1961; А.Д. Глоточкин, В.Ф. Пірожков, 1975). Тому для ефективної психокоррекции надзвичайно важливо перебудувати установки осуджених по відношенню до покарання і злочину. Відношення до покарання є для осуджених головним і значущим особовим переживанням. Це своєрідне особове кредо, що характеризує рівень його правової і етичної свідомості і опосредствующее відношення до цілей і коштів виправлення.
У вступі курсової "Державний захист прав суб'єктів господарювання та споживачів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Професіонально значущі властивості мислення слідчого - Операциональние структури ("механізми"), характеристики мислення слідчого, які визначаються психологічними особливостями його труда, формуються на основі мислительних дій в процесі оперування спеціальним (професійним) матеріалом і дозволяють підвищити успішність освоєння і ефективність здійснення слідчої діяльності. До основних професіонально значущих властивостей його мислення відносяться наступні. 1) Логічність - виявляється в умінні встановлювати причинно-слідчі зв'язки і відносини між предметами і явищами, дозволяє за окремими фактами і зовнішньою стороною юридично значущих подій знаходити.

ПОЛІТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ - один з видів міжнародно-правової відповідальності. Виражається в формі сатисфакцій: запевнення потерпілої сторони в недопущенні повторення правопорушення, принесення вибачень, вираження жалю, покарання конкретних винуватців правопорушення, інакших формах морального задоволення потерпілої сторони. Існує т.ж. і така форма П.о., як насильні дії у відповідь, здійснювана потерпілим суб'єктом (наприклад, затримання риболовецького судна за незаконний лов риби, накладення арешту на майно або його конфіскація і т.п.). Репресалії повинні бути пропорційними тим діям, якими вони викликані. Від репресалій. Психовіктімология - Вчення про психологію жертви (потерпілого, потерпілого ) в небезпечних ситуаціях життєдіяльності, що вивчає психологічні причини і механізми віктимних дій (див. Віктімності психологія) і розробляюче психологічні рекомендації по забезпеченню безпеки людей. П. є складовою частиною психології безпеки як розділу юридичної психології. У залежності від предмета вивчення вона поділяється на кримінальну, травмальную і професійну Центральною задачею П. є вивчення жертви (потерпілого, потерпілого) і виявлення психологічно значущих віктимних якостей ( див. Віктимні якості громадян; Віктимні якості.
Список літератури курсової "Державний захист прав суб'єктів господарювання та споживачів" - більше 20 джерел. СЕКВЕСТР - (лати seqvestro - ставлю поза, відділяю) -1) накладення арешту на майно або тимчасова передача спірного майна, на яке претендують дві сторони, третій стороні до рішення суперечки про того, грудці воно повинно належати. У відповідності зі ст. 926 ПС РФ за договором об С. двоє або декілька осіб, між якими виникла суперечка про право на річ, передають цю річ третій особі, що приймає на себе обов'язок по дозволі суперечки повернути річ тій особі, якій вона буде присуджена за рішенням суду або по угоді всіх осіб, що позиваються (договірний З.). Річ, що є предметом суперечки між двома або декількома. ВИМІРЮВАННЯ В ПСИХОЛОГІЇ - (англ. measurements in psychology) - процедури отримання числових характеристик для величин властивостей явищ, що вивчаються в психології і об'єктів, напр., моторних і мовних реакцій, відчуттів, здібностей, мотивів, установок і вчинків особистості, її статусу в групі. У післямові до книги амер. психолога Джеймса Кеттела (Cattell J. Mental Test and Measurements, 1890) фундатор биометрии Ф. Гальтон (1822-1911) упевнено передрік: "Психологія не може стати міцною і точною, як фізичні науки, якщо не буде засновуватися на експерименті і вимірюванні". Сам Гальтон з пристрасною.

Розвиток інтелекту дорослих - (adult Intellectual development) Чому одні люди зберігають свою поведенческую компетентність до глибокої старості, тоді як іншим властиве раннє згасання? Це питання довгий час був головним предметом исслед. в психології розвитку дорослих і в психології старіння. До інш. питань, що вивчаються відносяться: 1. Чи Дійсно має місце одноманітну зміну інтелекту протягом взрослости або існують різні паттерни вікового розвитку пізнавальної здатності? 2. У якому віці відбувається надійно обнаружимое зниження пізнавальної здатності і яка величина цього зниження? 3. Який характер поколенних відмінностей і якої.
Посилання в тексті роботи "Державний захист прав суб'єктів господарювання та споживачів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Жести - руху рук або грон рук. "Так само, як мова говорить вуху, так і жест говорить оку". Термін "жест" іноді застосовується для позначення всіх рухів тіла, в т. ч. міміки, пантомимики; з метою спеціалізації власне рухів рук вживається поняття "жестикуляція". Існує безліч класифікацій Ж. Среді них ті, в к-рих Ж. розглядаються як показники особових особливостей людини і його Про.: 1) коммуникативні (привітання і прощання, загрози, залучення уваги, що кличуть, що запрошують, заборонні; образливі Ж. і телодвижения; дратуючі, що зустрічаються в О. дітей; Ж. ствердні. ПСИХОГЕНИИ - психічні розлади, причиною яких з'явилися психотравмирующие переживання. Якщо легкі реактивні стану можуть пройти і після психотерапевтичної бесіди, то важкі - психогенний шок, реактивні психози - звичайно вимагають невідкладної психіатричної допомоги і госпіталізації. Афективно-шокові реакції - найбільш гострі форми реактивних психозів, що супроводяться різкими вазомоторними зсувами. Вони часто виникають в зв'язку з раптовими і надмірними по силі потрясіннями (події бойової обстановки, стихійні лиха, катастрофи). По особливостях переважаючих психомоторних розладів виділяють дві. Метод вивчення фрустрации рисуночний - (PictureFrustration Study, P-F). С. Розенцвейг. Адаптація Н. В. Тарабріной. Методика С. Розенцвейга сконструйована на основі розробленої автором "евристичної теорії фрустрации". У процесі адаптації методики некрі малюнки ( 15 і № 17) були замінені, а самі картинки перемальовані. Смисловий зміст картинок збережений. Методика складається з 24 малюнків, на к-рих зображені обличчя, що знаходяться у фрустрационной ситуації. На малюнку зліва одна дійова особа говорить слова, фрустрирующие інш. персонаж малюнка, відповідь к-рого не приводиться. Від респондента потрібно, щоб він написав в пустому.

ЦИСТИТ - запалення сечового пузиря. Привертаючими чинниками для розвитку циститу є травма його слизової оболонки, застій крові в посагах таза, гормональні порушення, авітаміноз, переохолодження і інш. Велике значення має порушення уродинамики, в тому числі утруднене або неповне випорожнення сечового пузиря, що приводить до порушення тонусу детрузора, застою або розкладання сечі. Класична тріада симптомів гострого циститу: дизурия, термінальна гематурия, пиурия. При геморагічному циститі ведучим симптомом є макрогематурия. Для хронічного циститу характерні: постійна або періодична дизурия, поллакиурия. Діагностіка оцінки задоволення і привабливості труда в організації. В. М. Снетков - Призначена для оцінки задоволення і привабливості труда в організації. Задоволення трудом є одним з показників соціально-психол. клімату (СПК) в колективі. Категорія "задоволення" використовується в рамках соціальної, промислової, організаційної психології, психології управління і педагогіки і дозволяє вивчати відносини людини до змісту, умов діяльності або до людей в колективі. Вона направлена на оцінку теперішнього часу або минулу людину і застосовна тільки до тих випадків, коли людина має практичний досвід взаємодії з об'єктом. Для оцінки відношення людини до майбутніх подій. Жане (JANET) Пьер - (29.05.1859, Париж - 24.02.1947, Париж) - французький психолог і психіатр. Біографія. Дістав філософську освіту в Вищому педагогічному інституті в Парижі, викладав сім років в ліцеї в Ле Гавре. Потім звернувся до проблем медицини, зокрема до проблеми гіпнозу і суггестии, що було зумовлено впливом Ж.М.Шарко. З 1889 р. - керівник психологічної лабораторії клініки Сальпетрієр. У цьому ж році отримує міру доктора філософії, в 1892 р. - міра доктора медицини. З 1896 по 1934 р. - професор кафедри психології Коллеж де Франс, потім Сорбонни. У 1904 р. разом з Г.Дюма заснував журнал "Journal de psychologie normal. Недоумство старече - що розглядається як самостійна нозологической форма прогресуюче психічне захворювання з початком у віці після 65 і більше за років, неухильно ведуче до розвитку недоумства і психічного маразму. Стареча деменция пов'язана в своєму розвитку з дифузною атрофією головного мозку, насамперед його коркових структур. При гістологічному дослідженні виявляються численні "сенильні бляшки". Етіологія захворювання не встановлена, передбачається його спадкова його природа. Яких-небудь характерних преморбидних особливостей в особистості, характері і пізнавальній діяльності у пацієнтів звичайно не.