Державні інститути Стародавнього Риму

(курсова робота з історії права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та основні риси інститутів Стародавнього риму ... 6
1.1. Народні збори ... 6
1.2. Окремі народні збори ... 9
Розділ 2. Особливості виникнення магістратур як державного інституту Стародавнього Риму ... 14
2.1. Окремі (звичайні) магістратури ... 14
2.2. Екстраординарна (надзвичайна) магістратура ... 25
2.3. Сенат, як державний інститут ... 27
Висновки ... 29
Література ... 32

Для придбання курсової роботи "Державні інститути Стародавнього Риму" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Державні інститути Стародавнього Риму"

Курсова робота "Державні інститути Стародавнього Риму" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Державні інститути Стародавнього Риму", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Державні інститути Стародавнього Риму" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Державні інститути Стародавнього Риму" і призначений виключно для пошукових систем.

ПІЛЬГИ ДЛЯ ЖІНОК МАЮЧИХ ДІТЕЙ - за загальним правилом, жінки мають право на вибір місця роботи шляхом прямого звернення до роботодавців або за допомогою безкоштовного посередництва органу з питань зайнятості. Жінки - самотні і багатодітні матері, або виховуючі дітей дошкільного віку або дітей-інвалідів, нарівні з деякими іншими групами населення віднесені до категорії громадян, особливо потребуючих соціального захисту, для яких встановлені додаткові гарантії зайнятості при виникненні у них труднощів в пошуку роботи. Додаткові гарантії зайнятості включають розробку і реалізацію цільових програм сприяння зайнятості, створення. Принцип "що забруднює платить" - один з основних принципів, схвалених Радою ЕЕС при прийнятті Першої програми екологічних дій (1973-76 рр.). У числі пріоритетних цілей в Програмі проголошене запобігання, зниження і, по можливості, ліквідація забруднення і збитку навколишньому середовищу. Витрати по запобіганню і ліквідації екологічного збитку, як загальне правило, покладаються на того, що забруднює (п'ятий принцип). У першому розділі Програми - Дії по скороченню і запобіганню забрудненню і збитку - передбачається прийняття узгодженого методу оцінки вартості заходів по скороченню забруднення, який дозволяв би. Заставна - (див.: Іпотека). Згідно ст. 14 Федерального закону "Про іпотеку (заставі нерухомості)" заставна повинна містити: слово "заставна", включена в назву документа; ім'я заставника і вказівка місця його проживання або його найменування і вказівка місцезнаходження, якщо заставник юридична особа; ім'я первинного заставодержателя і вказівка місця його проживання або його найменування і вказівка місцезнаходження, якщо заставодержатель - юридична особа; назва кредитного договору або інакшого грошового зобов'язання, виконання якого забезпечується іпотекою, з вказівкою дати і місця укладення такого договору або. ШТРАФ - вигляд покарання, передбачений п. "а" ст. 44 і ст. 46 УК РФ і що являє собою грошове стягнення, що призначається в межах, передбачених УК РФ, в розмірі, відповідному певній кількості мінімальних розмірів оплати труда, встановлених законодавством РФ на момент призначення покарання, або в розмірі заробітної плати або інакшого доходу осудженого за певний період (ч. 1 ст. 46 УК РФ). Ш. встановлюється в розмірі від двадцяти п'яти до однієї тисячі мінімальних розмірів оплати труда або в розмірі заробітної плати або інакшого доходу осудженого за період від двох тижнів до одного року. Размер Ш.
Кожна вагома структурна частина курсової "Державні інститути Стародавнього Риму" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВИБОРЧЕ ПРАВО - 1) сукупність правових норм про порядок виборів депутатів представницьких органів і виборних посадових осіб держави і місцевого самоврядування. На базі І. п. організуються і проводяться виборчі кампанії, а виникаючі на основі І. п. суспільні відносини є виборчими правовідносинами. Істочникамі И. п. є нормативні правові акти з питань організації і проведення виборів. Основу И. п. складають норми конституції держави. Крім цього, приймаються спеціальні виборчі закони ( в - деяких країнах - виборчі кодекси), інакші акти по виборах. У Російській Федерації система спеціального виборчого законодавства. ТЕРИТОРІЯ ДЕРЖАВНА - (в міжнародному праві) - така, що знаходиться під суверенітетом держави частина земної кулі, включаючи сушу, воду і повітря. "Державна територія - це матеріальне вираження верховенства, незалежності і недоторканості населяючого її народу" (Вишинський А. Я., Питань теорії держави і права, 1949, стор. 89). К Т. м. відносяться звані "пловучей територією" законно несучі прапор своєї держави військові і торгові судна, що знаходяться у відкритому морі і, з деякими виключеннями, в іноземних водах. У взаємовідносинах держав експлуататорського типу перехід території від однієї. Корупція за рубежем: психологічні основи - На думку зарубіжних вчених (Рейсмен В.М., США), одним з основ коррупционних правопорушень є створення внутрішніх (групових) нормативів поведінки. Мова йде про те, що всередині бюрократичної системи існують свої правила (наприклад, "щепиш - поділися з керівництвом"), які офіційно не афішуються, але проте признаються. Поняття етичної поведінки в середовищі коррупционеров спотворене і значно відрізняється від переконань на цей феномен законопослушних державних службовців. Звідси і різниця в оцінці доцільності як окремих хабарів, так і хабарництва загалом. Іншою психологічною.
У вступі курсової "Державні інститути Стародавнього Риму" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ОПЦІОН - (лати. optio - вибір, право вибору) - отримане на відшкодувальній основі право набувальника вибирати по своєму розсуду між двома або більш встановленими в договорі діями. О. був відомий в Древній Греції, Римі і Фіникиї (наприклад, опис О. міститься в "Політиці" Арістотеля). Як предмет О. виступають різні об'єкти цивільних прав, що зумовлює множинність тлумачення даного терміну в залежності від обставин його застосування. Так, законодавство РФ про цінні папери встановлює зміст опционного свідчення (Постанова ФКЦБ РФ від 9 січня 1997 р. № 1 "Про опционном свідчення, його застосування і.

ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - згідно з Федеральним законом "Про товариство з обмеженою відповідальністю" від 08.02.1998 № 14-ФЗ, суспільство зобов'язано зберігати наступні документи: 1) засновницькі документи суспільства, а також внесені в засновницькі документи суспільства і зареєстровані у встановленому порядку зміни і доповнення; 2) протокол (протоколи) зборів засновників суспільства, вмісний рішення про створення суспільства і про затвердження грошової оцінки негрошових внесків в статутний капітал суспільства, а також інакші рішення, пов'язаний з створенням суспільства; 3) документ, підтверджуючий державну. СОЛІДАРНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ - зобов'язання з декількома боржниками, при якому кредитор має право вимагати виконання як від всіх боржників спільно, так і від кожного з них окремо, притому як повністю, так і в частині [солідарність на стороні боржників (ст. 115 ГК)]. Рідше зустрічається солідарність на стороні кредиторів; в цьому випадку кожний з кредиторів має право вимагати від боржника виконання повністю або в частині. Солідарність зобов'язання не передбачається. Вона передбачається договором. Солідарність також може бути встановлена законом. Це має місце, напр., при спричиненні декількома особами спільно шкоди третій особі.
Список літератури курсової "Державні інститути Стародавнього Риму" - більше 20 джерел. ЦИВІЛЬНІ І ПОЛІТИЧНІ ПРАВА - Всі права людини, закріплені у Загальній декларації прав людини, часто поділяють на дві групи: а) цивільні і політичні права і б) економічні, соціальні і культурні права. До цивільних і політичних прав відносяться такі права, як право на рівність перед законом, право на справедливий суд, свободу слова, пересування, зборів і об'єднань, право брати участь в управлінні власною країною. Ці права в обов'язковій для дотримання формі виражені в ряді міжнародних інструментів в сфері прав людини, включаючи Міжнародний пакт про цивільні і політичні права (МПГПП). З метою моніторинга дотримання державам. РАИХ ВИЛЬГЕЛЬМ - Вільгельм Райх народився 24 березня 1897 р. в Галіциї, яка в той час була частиною Австро-Угорської імперії. Його батько був дрібним фермером і, незважаючи на єврейське походження, переконаним нацистом. У сім'ї говорили тільки по-немецки, а маленькому Вільгельму заборонялося спілкуватися з дітьми єврейського і українського походження. Мати, який Вільгельм обожнював, покінчила з собою, коли йому було 17 років, ще через три роки помер батько. Той, що Залишився без сім'ї Вільгельм Райх під час Першої світової війни вступив в австрійські війська, брав участь в битвах в Італії і дослужився до.

ТЕРМІНАЛЬНА ПСИХОТЕРАПІЯ - Психотерапія пацієнтів, вмираючих від невиліковної хвороби або внаслідок старості. Як такі захворювання сьогодні виступають передусім рак і СНІД, які сприймаються багатьма людьми як процеси, неминуче ведучі через в'янення і біль до смерті. Емоційні навантаження, які випробовують вмираючі хворі, визначаються насамперед їх особовими особливостями, а також думками про біль і можливу повільну і болісну смерть. Основна мішень Т. п. - страх пацієнта перед стрімким і невідворотним завершенням життя. Особливо виражений страх може зумовлюватися неминучістю ризикованого оперативного втручання, що нерідко.
Посилання в тексті роботи "Державні інститути Стародавнього Риму" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АУТОТОПАГНОЗИЯ - При аутотопагнозии виникає ігнорування половини тіла, але, головним чином, непізнавання окремих його частин (наприклад, хворі не можуть розрізнити і правильно показати частини собствен ного тіла - частини особи, пальці рук), порушення оцінки положення окремих частин тіла в просторі. Розрізнюють наступні форми аутотопагнозии: аутотопагнозию половини тіла (аутотопагнозия гемикорпа), пальцеву агнозию, аутотопагнозию пози і порушення орієнтування в правому-лівому. а) Аутотопагнозия половини тіла -аутотопагнозия гемикорпа (гемисоматоагнозия). На відміну від анозогнозии, при якій типове. ПЛАТОНОВ - Костянтин Костянтинович (1906-1984) - російський психолог, лікар, фахівець в області психології труда, військової і медичної психології, соціальної психології і психології особистості. Син К.І. Платонова- відомого лікаря-невропатолога, що вніс великий внесок в розробку методів навіювання і гіпнозу, учня і сподвижника В.М. Бехтерева. Д-р медичних (1954) і д-р психологічних наук, професор (1954). Заслужений діяч науки РСФСР. Закінчив Харківський медичний ин-т і екстерном - біологічний факт Харківського ин-та народної освіти (1929). Професійну діяльність початків в Харківському ин-ті поширення. Опросник "Багатомірна оцінка дитячої тривожність" - (МОДТ). Е. Е. Роміцина. Методика являє собою многошкальний опросник, що дозволяє оцінювати характеристики тривожність у дітей і підлітків, значущі для медико-психолого-пед. практики. Осн. свідченням до застосування опросника МОДТ є індивідуальний аналіз структури виявів тривожність у дітей і підлітків шкільного віку в зв'язку з проблемами, виникаючими у них вдома, при шкільному навчанні, у взаємовідносинах з навколишніми (однолітками, вчителями і батьками). Текст опросника містить 100 питань, на к-рі діти відповідають "так" чи "ні". Психодиагностическая структура.

Здоровьесберегающая педагогічна технологія - систематичний метод планування, застосування і оцінок всього процесу навчання і засвоєнь знань шляхом обліку людських і технічних ресурсів і взаємодії між ними для досягнення більш ефективної форми утворення з підвищенням резервів здоров'я учасників пед. взаємодії. Пед. технології можна вважати здоровьесберегающими, якщо в процесі їх застосування не спостерігається зниження показників, характеристик, функц. резервів здоров'я (соматичного, физич., етичного, соціального, психич., психол.). Під соматичним (тілесним) здоров'ям мається на увазі відсутність хвороб, норм. поточний стан органів і. Прінцхорн (PRINZHORN) Ханс - (8.6.1886, Гермер, Вестфалія - 16.6.1933, Мюнхен) - німецький психіатр і психоаналітик. Біографія. Народився в сім'ї торговця, якою були чужі інтелектуальні і художні запити. Філософську, мистецтвознавчу і медичну освіту отримав в університетах Тюбінгена (1904), Лейпцига (1904-1906), Мюнхена (1906-1908; доктор філософії, 1908), Фрейбурга (1913-1914; медичний екзамен, 1917), Гейдельберга (доктор медицини, 1919). Займатися медициною, а не певческим мистецтвом, як він передбачав після отримання філософської і мистецтвознавчої освіти, його примусила психічна хвороба першої дружини. Ще під. КРЕАТИВНОСТЬ - (від лати. creatio - творення) - здібність до розумових перетворень і творчості; дуже близько по значенню до поняття "творче мислення". К. включає в себе минулі, супутні і подальші характеристики процесу, внаслідок якого чоловік або група людей створює що-небудь, що не існувало раніше. Поніманіє К. характеризується надзвичайно широким діапазоном точок зору: це і творення нового в ситуації, коли проблема викликає домінанту, що відображає минулий досвід; це і вихід за межі знань, що вже є; це і взаємодія, ведуча до розвитку. У психології виділені два основних напрями вивчення К. У-перших. Телефонні розмови - Не треба дуже довго додзвонюватися, якщо ви передбачаєте, що людина будинку, але не підіймає трубку. Телефонний дзвінок - це частіше за все ризик відвернути людину від якогось заняття; тому незайво вибачитися за неспокій і не можна з цієї причини затягувати розмову більш ніж на дві-три хвилини. Говоріть недовго, не більш п'яти хвилин. Затяжні обговорення питань - справа звичайної зустрічі і бесіди. Кому, що Ні подзвонив, ні тому, подзвонили, не треба затягувати телефонну розмову різними подробицями, довгими розповідями і поясненнями. Це один з моментів мовної некультурності. Не дзвоніть по.