Джерела господарського права

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження джерел господарського права ... 5
1.1. Сутність джерел права ... 5
1.2. Історія розвитку системи джерел господарського права ... 9
Розділ 2. Аналіз окремих видів джерел господарського права ... 15
2.1. Нормативно-правовий акт ... 15
2.2. Нормативний договір ... 20
2.3. Правовий звичай ... 23
2.4. Судовий прецедент ... 26
Розділ 3. Практичні засади застосування джерел господарського права ... 29
3.1. Практика застосування звичаю у зовнішньоекономічній діяльності ... 29
3.2. Вплив судової практики на систему джерел господарського права ... 33
Висновки ... 36
Список використаних джерел ... 38

Для придбання курсової роботи "Джерела господарського права" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Джерела господарського права"

Курсова робота "Джерела господарського права" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Джерела господарського права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Джерела господарського права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Джерела господарського права" і призначений виключно для пошукових систем.

КАСАЦІЯ - (від фр. casser - ламати, відміняти) - форма оскарження і опротестування у вищестоящий суд і перевірки цим судом законності і обгрунтованості рішень, вироків, визначень і постанов суду, що не набрали законної чинності. У касаційному порядку можуть бути оскаржені рішення і вироки суду першої інстанції, не належні апеляції, наприклад, судна присяжних, а також рішення і вироки апеляційної інстанції. На відміну від апеляції До., в тому вигляді, як вона склалася в більшості країн Заходу і в дореволюційній Росії по судових статутах 1864 р., не передбачала перевірки правильності встановлення судом. РОБОТИ ПОНАДНОРМОВІ - роботи зверх встановленої тривалості робочого часу. Понаднормовим є час роботи, що перевищує норму робочого дня (при 6-денному робочому тижні) або тривалість зміни по графіку (розпорядку). Якщо застосовується підсумовуваний облік робочого часу, понаднормовими повинні признаватися години зверх нормального числа робочих годин за обліковий період. Робота зверх встановленої тривалості робочого часу є понаднормовою, якщо вона виконана по розпорядженню або з ведена адміністрації. Робота признається понаднормової і тоді, коли працівник виконав її по усному розпорядженню адміністрації, а також коли ця. ГОСПОДАРСЬКИЙ РОЗРАХУНОК - метод управління соціалістичними підприємствами і метод організації радянського соціалістичного обороту. Він витікає з товарно-грошової форми звертання, дії у відомих межах закону вартості. X. р. засновується на точному обліку витрат виробництва, встановленні планової прибутковості підприємства, на раціональній організації радянської торгівлі, її рентабельності і на економному використанні грошових коштів. У основі X. р. лежить пропорційність виробничих витрат і результатів виробництва. Витрати діючого на X. р. підприємства знаходяться в залежності від його доходів. X. р. виявляє. МИТНИЙ СКЛАД - митний режим, при якому увезені товари зберігаються під митним контролем без стягування митних зборів і податків і без застосування до товарів заходів економічної політики в період зберігання, а товари, призначені для вивозу відповідно до режиму експорту, зберігаються під митним контролем з наданням пільг, передбачених ТК. Перші спеціальні складські приміщення для розміщення іноземних товарів були встановлені у Франції Королівським едиктом 1664 р. ТК передбачає можливість установи Т.с. як митними органами, так і російськими особами (комерційними організаціями, а також особами, що займаються.
Кожна вагома структурна частина курсової "Джерела господарського права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Іпотечне страхування - вигляд страхування, що забезпечує захист кредитора від збитків, виникаючих в зв'язку з невиконанням позичальником зобов'язань по кредиту (невиплатою кредиту), коли виручка від реалізації закладеного в забезпечення кредиту майна недостатньо для задоволення вимог кредитора, а впровадження системи страхування іпотечних кредитових ризиків дозволяє банку-кредитору і страховій компанії розділити ці ризики, пов'язані з неможливістю кредитора повністю компенсувати свої збитки і витрати за рахунок реалізації предмета застави. Безумовно, створення системи страхування іпотечних ризиків повинно. АМНІСТІЯ - по радянському праву акт верховної влади, що відноситься до осіб, що здійснили ті або інакші злочини, і що укладається: 1) в незбудженні або припиненні збудженого карного переслідування, 2) в повному звільненні від покарання, 3) в частковому звільненні від покарання, 4) в заміні призначеного судом покарання іншим, більш м'яким покаранням або 5) у визнанні осіб, що від'їхали покарання або звільнених від покарання, несудимими. У історії Радянської держави А. видавалися в зв'язку з річницями Радянської влади, досягненнями в області соціалістичного будівництва, перемогами над агресорами. Так, 17 серпня. БІРЖОВИЙ МАКЛЕР - Посадові обов'язки. Робить посередницькі послуги при висновку комерційних, кредитних, валютних, страхових і інших операцій, здійснюваних на біржах. Забезпечує скорочення терміну реалізації операції, отримання максимального доходу, прискорення обороту капіталу, активізацію виробничої, інвестиційної і інноваційної діяльності. Вивчає комерційну інформацію, якісні характеристики сировини, обладнання, продукції і послуг, що є предметом операції, а також фінансове положення і ділову репутацію її учасників. Аналізує кон'юнктуру внутрішнього і зовнішнього ринку, інформацію про товари, що.
У вступі курсової "Джерела господарського права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ІНВЕСТИЦІЇ ПРЯМІ - дії по установі юридичної особи або будівництву споруд і підприємств, в тому числі в області пошуку і добичи корисних копалин, а також дії, направлені на придбання підприємств, акцій господарських товариств, перетворення господарських товариств, якщо здійснення цих і інакших дій має на меті встановлення контролю над російським господарським товариством. Визначення І.п. міститься в міжнародних документах, розроблених міжнародними організаціями, чия діяльність направлена на розвиток міжнародних економічних відносин. Організація по економічному співробітництву і розвитку (ОЕСР), в роботі якої.

ДЕЗЕРТИРСТВО - (лати desertio - залишення без допомоги, втеча) - самовільне залишення військовослужбовцем частини або місця служби або нез'явлення на службу з метою ухиляння від її проходження (ст. 338 УК). карається позбавленням свободи на термін до 7 років. Д. посягає на встановлений порядок проходження військової служби. Існують дві форми Д.: безпосереднє залишення вояцької частини або місця служби, коли військовослужбовець не мав права покидати їх ні при яких умовах, або неповернення (нез'явлення) в частину після відсутності в ній по шанобливих причинах (знаходження в госпіталі), з дозволу начальства. АГЕНТ КОНСИГНАЦІЙНИЙ (чинник) - агент, що приймає на себе обов'язки по збуту товарів принципала на ринку іншої держави. На відміну від звичайної агентської угоди діяльність А. до. здійснюється на основі договору консигнації, до якого застосовуються правові норми про договір комісії з деякими особливостями. Договором консигнації називають договір комісії у зовнішньоторгівельних відносинах, коли принципал (консигнант) і агент (консигнатор) знаходяться в різних країнах. Відповідно до договору консигнації одна сторона (консигнатор, А. до.) зобов'язується за дорученням іншої сторони (консигнанта, принципала).
Список літератури курсової "Джерела господарського права" - більше 20 джерел. ДОМИЦИЛЬ - (англ., фр. domicile - місце проживання) - 1) місце постійного проживання особи, "осідлість": "закон місцепроживання" особи, той правопорядок, що означає, який визначає його статус, особисті права і обов'язки, об'єм дієздатності - всі важливі питання, що стосуються цивільного стану і правового статусу особи. Д. свойствен системам англо-американського права в противагу континентальному європейському праву, що використовує в переважній більшості випадків принцип громадянства особи. Англійська концепція розрізнює "Д. за походженням" і придбаний Довести, що обличчя змінило свій "Д. за походженням". ОЖИРІННЯ - патологічний стан, що характеризується збільшенням маси тіла за рахунок надлишкового відкладення жиру в організмі. У залежності від надлишку маси тіла по відношенню до так званої ідеальної маси виділяють 4 міри ожиріння: при I мірі він становить 10 - 29 %; при II мірі - 30 - 49 %; при III мірі - 50 - 99 %; при IV мірі - 100 % і більш. Для визначення ідеальної маси тіла можна використати індекс Брока: маса тіла в кілограмах повинна бути рівна зростанню людини в сантиметрах мінус 100 з можливими коливаннями ±10 % (в залежності від конституції, міри розвитку мускулатури, віку.

Синдром порушення пам'яті і свідомості при поразці медиальних відділів лобних часткою мозку - Медіальние відділи лобних часткою включені А. Р. Лурієй в перший блок мозку - блок активації і тонусу. Одночасно з цим вони входять в складну систему передніх відділів мозку, тому симптоми, які при цьому спостерігаються, придбавають специфічне забарвлення в зв'язку з тими порушеннями, які характерні для поразки префронтальних відділів. При поразці медиальних відділів спостерігаються два основних комплекси симптомів - порушення свідомості і пам'яті. Порушення свідомості характеризуються дезориентировкой хворого в місці, у часі, своєму захворюванні, дезориентировкой у власній особистості.
Посилання в тексті роботи "Джерела господарського права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЕМОЦІЯ - стану, пов'язана з оцінкою значущість для індивіда діючих на нього чинників і що виражаються передусім в формі безпосередніх переживань задоволення або незадоволення його актуальних потреб. Психічне відображення в формі безпосереднього упередженого переживання значення життєвого явищ і ситуацій, зумовленого відношенням їх об'єктивних властивостей до потреб суб'єкта. Неодмінні компоненти життєдіяльності, могутній засіб активізації сенсорно-перцептивной діяльності особистості. У теорії діяльність визначається як відображення відношення результату діяльності до її мотиву, є. Пізнання межличностное: теоретичні моделі - Теорет. аналіз многочисл. досліджень межличностного пізнання (М. п.) дозволяє виділити 3 методологічних схеми (моделі): пасивно-споглядальну, деятельностную і субьектно-субьектную. 1) У контексті пасивно-споглядальної моделі М. п. розглядається слід. образом: об'єкт пізнання (людина) з'являється перед суб'єктом, що пізнає в формі нек-рих почуттєвих ознак і поведенческих актів, в к-рих укладена його внутр. психол. суть; суб'єкт пізнання розшифровується ("читає") цю внеш. сторону інш. людини, проникаючи тим самим в його внутр. психол. зміст. Ця схема інтерпретує. ГЛАУКОМА - захворювання очей, основною ознакою якого є підвищення внутриглазного тиску. Виділяють первинну і повторну глаукому. Первинна глаукома пов'язана з порушенням процесів регуляции внутриглазного тиску і стоку внутриглазной рідини. Повторна глаукома розвивається як ускладнення ряду захворювань очей (иридоциклит, внутриглазная пухлина і інш.). Розрізнюють дві клінічні форми первинної глаукоми: закритоугольную і откритоугольную. У випадку закритоугольной форми глаукоми відмічаються періодично виникаючий біль в області ока, затуманення зору, бачення райдужних кіл навколо джерела світла; при.

КОНФОРМНОСТЬ - податливість людини реальному або уявному тиску групи; виявляється в зміні його поведінки і установок відповідно спочатку позицією більшості, що не розділялася ним. Розрізнюються конформность зовнішня (публічна) і внутрішня (особиста). При всіх відмінностях обидві форми конформности близькі в тому, що служать специфічним способом вирішення усвідомленого конфлікту між особистою і домінуючою в групі думкою на користь останнього: залежність людини від групи вимушує шукати злагоди з нею - справжнього або уявного, підстроювати свою поведінку під уявні чужими або незвичними еталони. Особливий. БИОН Уїлфред - представник Британської школи психоаналізу, значний внесок, що вніс в розвиток психоаналитической теорії і практики.    Народився в 1897 році в Індії (м. Маттре) в сім'ї британського службовця. У восьмирічному віці був відправлений батьками в Англію. У роки Першої світової війни брав участь у військових діях, командував танковим взводом, був нагороджений орденом "За видатні заслуги". У 1930-х роках вивчав медицину, зацікавився психоаналізом, вчився у таких психоаналітик, як Дж. Рикман і М. Кляйн. Під час Другої світової війни був директором реабілітаційного центра військового психіатричного. БЛОШИНИЙ ТИФ ЕНДЕМІЧНИЙ - (син: пацючий висипний тиф, пацючий риккетсиоз, ендемічний висипний тиф) - інфекційна хвороба, що характеризується доброякісною циклічною течією, лихоманкою і появою на шкірі розеолезно-папулезной висипу. Поширений переважно в портових містах, розташованих в зонах субтропічного і тропічного клімату. Збуджувач - риккетсии (Rickettsia typhi) - дрібні палочковидной або кокковой форми мікроорганізми. Основним джерелом збуджувачів інфекції є щури, польові і будинкові миші, переносчиками збуджувачів - пацючі блохи і пацюча воша, платтяний воші, деякі гамазові кліщі. Риккетсии виділяються в. Хед (HEAD) Генрі сер - (4.8.1861, Лондон - 8.10.1940) - англійський невролог і нейропсихолог, один найбільших початки 20 віки. Біографія. Середню освіту отримав в добродійній школі (Charterhouse), після цього вчився в університеті Галле, в Трініті-коледжі в Кембрідже (1880-1884, магістр мистецтв, 1884; доктор філософії, 1892), в Німецькому університеті Праги і в Страсбурге (доктор філософії). Докторську дисертацію по праву захистив в Едінбурге. Учень англійського невролога середини 19 віку Х.Джексона. З 1901 р. працював як викладач в Королівському коледжі лікарів, з 1921 р. - в Королівському Суспільстві.