Особливості видів договорів оренди, суборенди державного та комунального майна

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Нормативно-правові аспекти, що розглядають поняття та значення договору оренди майна ... 5
1.1. Поняття договору оренди майна ... 5
1.2. Зміст та елементи договору оренди майна ... 7
1.3. Права та обов'язки орендаря ... 11
Розділ 2. Порядок передачі в оренду державного та комунального майна згідно законодавства України ... 16
2.1. Загальні положення передачі в оренду державного та комунального майна ... 16
2.2. Порядок укладення договору оренди ... 21
2.3. Передача об'єкта оренди та припинення договору оренди державного та комунального майна ... 27
2.4. Суборенда державного та комунального майна ... 30
2.5. Шляхи вирішення проблемних питань пов'язаних з захистом права орендаря на орендоване майно ... 31
Висновки ... 38
Список використаних джерел ... 40

Для придбання курсової роботи "Особливості видів договорів оренди, суборенди державного та комунального майна" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Особливості видів договорів оренди, суборенди державного та комунального майна"

Курсова робота "Особливості видів договорів оренди, суборенди державного та комунального майна" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Договори оренди, суборенди державного та комунального майна", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Договори оренди, суборенди державного та комунального майна" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Договори оренди, суборенди державного та комунального майна" і призначений виключно для пошукових систем.

РЕКВІЗИЦІЯ - вживане внаслідок державної необхідності примусове відшкодувальне відчуження або тимчасове вилучення державою майна, що знаходиться у володінні фізичних осіб, а також кооперативних і інших громадських організацій. У умовах планового соціалістичного господарства Р. виготовляється в рідких випадках і на основі спеціальних постанов центральних органів влади. У місцевостях, оголошених на військовому положенні, право проводити Р. належить військовій владі. У місцевостях, збагнених надзвичайними стихійними лихами, право про- переводити Р. належить місцевим органам влади з подальшим.
ОГЛЯД ТРУПА - 1) в російському карному процесі (ст. 180 УПК РСФСР) - слідча дія, що проводиться слідчим або особою, виробляючим дізнання, на місці виявлення трупа з метою виявлення ознак, що дозволяє встановити особистість потерпілого, місце, час, обставини і причини смерті, а т.ж. для виявлення ознак, вказуючих на можливого злочинця. О.т. виготовляється в присутності зрозумілих і з участю судово-медичного експерта (або інакшого лікаря). При О.т. встановлюються фактичні дані, доступні безпосередньому спостереженню: фіксуються положення і поза трупа, підлога, зразковий вік, особливості статури і т.п., стан.
ПСИХОТРОПНІ РЕЧОВИНИ - предмет злочинів проти безпеки здоров'я населення, передбачені ст. 228-230, 232, 233 УК РФ. Під психотропними речовинами розуміються природні або синтетичні речовини, що надають стимулюючий або депресивний вплив на центральну нервову систему людини і включені у відповідні списки міжнародних конвенцій (див. Венська конвенція про психотропні речовини 1971 р., Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обороту наркотичних коштів і психотропних речовин 1988 р.). Список психотропних речовин, відповідальність за незаконний оборот яких передбачена новій УК РФ, розроблений Постійним комітетом.
АПРИЛОВ Васил Евстатієв - (21.7.1789, Габрово, - 2.10.1847, Галац, Румунія), діяч болг. нац.-просвітницького руху, педагог, письменник. Дістав освіту в греч. уч-ще в Москві, ньому. гімназії в Брашове і Венськом ун-ті (1807 - 09). Займався торг, діяльністю в Одесі, був опікуном греч. уч-ща. У нач. 30-х рр. зблизився з болг. патріотами і невдовзі очолив про-у сприяння освіті болгар. На зібрані об-вом кошти в Габрове була відкрита (янв. 1835) перша в Болгарії нац. світська школа, що стала центром створення і поширення болг. підручників. А. сприяв також відкриттю болг. шкіл в інш. містах. Осн. тенденція творів свідомості.
Кожна вагома структурна частина курсової "Договори оренди, суборенди державного та комунального майна" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРОСТИТУЦІЯ ДИТЯЧА - (від лати. prostituo - ганьблю, ганьблю) - продаж свого тіла. П.д. - історично зумовлене явище, відоме ще в рабовласницьких державах. П.д. називаються сексуальні відносини, в які неповнолітні (як дівчинки, так і хлопчики) вступають з метою отримання матеріальної винагороди. До осн. причинам П.д. відносяться несприятливі економічні і соціальні умови розвитку суспільства; деморалізація суспільства, погано організовані системи захисту дитинства, статевої освіти і статевого виховання в країні; помилки виховання в освітніх установах і сім'ї і інш. Поширенню П.д. часто сприяють засоби.
Шогенов Бекмурза Муссович - (03.03.1875, за інш. даними в 1877-12.08.1928), титулярний радник (прирівняний до штабс-ротмистру), з кабардинських узденей. Народився в селищі Верхнее-Кожоково. Закінчив медичний факультет Київського університету. До 1911 - Кизлярський міський лікар, з 1911 - лікар приймального спокою Кабардинської суспільної лікарні в Нальчике, з 1912 - завідуючий Кабардинською лікарнею в Нальчике. Входив до складу "Суспільства поширення освіти серед кабардинців і горців Нальчикського округу". У Першу світову війну (з 30.08.1914) - старший полковий лікар Кабардинського кінного полку.
Бабичеви - Бабичеви - князья. По польських оповідях це гілка мономаховичей, загасла 1815 рік. Родоначальником її був князь Іван Семенович Друцкий, прозванням Баба (в XV віці), присланий, неначе б, з допоміжною дружиною до великого князя московському Василю Дмітрієвичу тестем його, великим князем литовським Вітовтом, і що залишився в Росії. Ми знаходимо князя Верб. Бабу в числі воєвод Василя Темного, під час боротьби його з Шемякой. Син цього воєводи князь Семен пас в бою під Перевідськом (1455), не залишивши потомства. Його брати - продовжувачі роду Бабичевих. Племінниця князя Сім'я Верб., до-на Горпина.
У вступі курсової "Договори оренди, суборенди державного та комунального майна" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ШЕЛОМО (СОЛОМОН) - Цар Ізраїля в 969-931 рр. до Р.Х. Син Давида. Ставши, згідно з волею батька, царем в обхід старшого брата Адонійаху, Шеломо передусім велів той, що убив його. Потім страчували також воєначальника Іоава як за його колишні злочини, так і за те, що він завжди підтримував Адонійаху. Укріпивши таким чином свою владу, Шеломо став мудро і твердо правити країною. Ізраїль при ньому процвітав і багатів, а сам він вважався одним з наймогутніших царів того часу. Головним діянням його життя стало зведення грандіозного храму Яхве, до будівництва якого він приступив в четвертий рік свого правління. Через сім.

ЛЕРУА ЕДУАРД - (1870-1954) - французький філософ і математик, представник католицького модернізму, послідовник Бергсона, друг і однодумець П. Тейяра де Шардена, творець еволюційної концепції, де сполучалися католицькі догмати з фактами, накопиченими палеонтологією і антропологією, з новітніми відкриттями в біології. Еволюцію рассматривалкак творче становлення, в джерелах якого лежить духовна сила - діюча думка. З появою  людини, наділеної свідомістю і розумом, еволюція природи і життя набуває якісно нового  характеру, бо человекстановится умовою і знаряддям їх подальшого поступального розвитку, що приводить до.
ДУМКА - в логіці виражене в формі пропозиції висловлювання, за допомогою якого зв'язуються два поняття (суб'єкт і предикат; див. Пропозиція). У думці думка викристалізуватися. Думка співвідносить поняття з предметом і разом з тим з його предикатами за допомогою зв'язки "є", яка завжди направлена на абсолютну значущість стану речей, що затверджується. Бо для істинної думки характерно, що не можна допустити нічого що суперечить цій думці і що одночасно володіє значущістю. Якщо існують умови даного стану речей, то завдяки думці ці умови сополагаются так же категорично, як і сам стан речей. Внутрішньою.
Список літератури курсової "Договори оренди, суборенди державного та комунального майна" - більше 20 джерел. UNLISTED SECURITIES MARKET (USM) (ринок цінних паперів, що некотируються ) - Ринок, організований в 1980 р. Лондонською фондовою біржею (London Stock Exchange) для торгівлі акціями невеликих компаній, що не відповідають вимогам включення в котирувальний лист головного ринку (main market) (хоч більшість компаній, торгуючих своїми цінними паперами на ринку цінних паперів, що некотируються, зрештою збирається вийти на головний ринок). Вступ на ринок цінних паперів, що некотируються обходиться дешевше, а вимоги, що пред'являються до компаній і їх цінних паперів, менш суворі (див.: unlisted securities (цінні папери, що некотируються на основній біржі ) ). У цей час на ринку.
ПРИНАЛЕЖНОСТІ - FIXTURES Будь-яке рухоме майно, до-ой т. про. приєднано або включено в структуру нерухомого майна, що втрачає свої властивості рухомого майна. Такого роду приєднання може мати характер чого склався порядку речей або бути пов'язаним з конструктивними особливостями. Прикладами такого роду дзеркала, вбудовані в стіни будівлі і що стали постійним елементом внутрішнього оздоблення; двигуни або електромотори, встановлені т. о., що вони стають невід'ємною частиною підприємства і т. д. Звичайно використовується наступна методика для визначення того, чи є рухоме майно пристосуванням, включеним в.

CROSS-ELASTICITY OF DEMAND. Перехресна еластичність попиту - Міра реагування величини попиту на один товар на зміну ціни на інший товар. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту - це відношення процентної зміни величини попиту на товар А до процентної зміни ціни товару В. Еслі споживачі розглядають обидва товари як взаємозамінні товари (див. Substitute products), тоді збільшення ціни на товар В (наприклад чай) неминуче викличе зростання попиту на товар А (наприклад кава). У цьому випадку перехресна еластичність попиту є величиною позитивною. Якщо споживачі розглядають обидва товари як взаимодополняемі (див. Complementary products), тоді зростання.
Посилання в тексті роботи "Договори оренди, суборенди державного та комунального майна" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СМЕРТЬ - безповоротне припинення життєдіяльності організму, неминучий природний кінець існування живої істоти, необхідний і істотний момент життя. Для людини, на відміну від інш. живих істот, наділеного свідомістю і тому обізнаного свою смертність, C. виступає не тільки як природний феномен, але і як явище соціально і етично значуще, включене в складний контекст суспільних відносин. Феномен С. не позбавляє глузду життя, він підкреслює цінність, значення і суть людського життя, освітленого світлом розуму. Смертність людини, усвідомлення кінцівки, неповторності як свого існування, так і.
Міжнародна класифікація хвороб (МКБ) - система класифікації хвороб, патологічних реакцій і станів, що розробляється під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВІЗ). Остання, 10-я класифікація, була видана в 1982 р. і фактично (в частині клінічної психіатрії) була нав'язана вітчизняній психіатрії В тому, що стосується психіатрії, МКБ-10 характеризується тенденцією до поступової відмови від нозологического напряму, від психопатології, прагненням до нічим концептуально не обгрунтованої фрагментації психіатричної патології і тим самим втратою системності клінічної свідомості, дискредитацією самого терміну "психічна.
ДАРЬЕ ВІДЦЕНТОВИЙ КОЛЬЦЕВИДНАЯ ЕРИТЕМА - (описана J. Darier) - відносне рідке захворювання інфекційно-алергічної або токсико-алергічної природи, осередковий лимфоцитарним инфильтратом, що гостро розвивається, що характеризується в сосочковом шарі дерми навколо розширених кровоносних судин і додатків шкіри, міжклітинним і внутрішньоклітинним набряком епидермиса. На шкірі тулуба, проксимальних відділів кінцівок з'являються нешелушащиеся жовтаво-рожеві набряклі круглі плями, що перетворюються в щільні кольцевидні елементи, що швидко збільшуються в розмірі до 4-5 см і створюючі дуги і гірлянди; нескінченно з'являються нові елементи.

Амнезія сновидінь - випадання пам'яті на сновидіння, зміст яких представляються індивіду істотно важливим і, повидимому, психотравмирующем в тому або інакшому відношенні. Спогад про забуте сновидіння потім нерідко є раптово і дещо пізніше, через декілька годин, днів або місяців, як спонтанно, так і в зв'язку з якимсь випадковим враженням. У інакших випадках, навпаки, пам'ять на яскраве і сновидіння, що означає раптом і до здивування самого індивіда, який старається його пригадати, зникає через деякий час після його пробудження. Трапляється і так, що деякі пацієнти прагнуть відновити в своїй пам'яті забутий сон.
ОСЯЯННЯ - (здогадка, инсайт) - раптове, вмить виникаюче і нове розуміння, що невиводиться з минулого досвіду, збагнення істотних відносин, задач, проблем і структури ситуації загалом, за допомогою якого досягається осмислене розв'язання проблеми. Раптовий розсуд суті ситуації проблемної. Поняття осяяння введене гештальт-психологією. У роботі німецького психолога В. Келера про інтелект человекообразних мавп (1925 р.) воно було протипоставити бихевиористскому уявленню про поступове і "сліпе" навчання методом проб і помилок. У дослідах Келера з человекообразними мавпами (коли їм пропонувалися.
Палеосибірськиє мови - (Paleosiberian languages), група з чотирьох дуже маленьких язикових підгруп, не пов'язаних генетичною спорідненістю, але що об'єднуються на основі ряду схожих рис, к-рі виникли в рез-ті широких контактів і взаємного впливу. У свій час П.я. були поширені на значить, частини Сибіру і Вост. Азії, але були витіснені на периферію інш. яз. (зокрема, алтайськими і російськими); звідси їх назв. П., що означає інш.. Якби, значить, з них є підгрупа з п'яти мов, звана луораветланской, або чукотско-камчатской; на цих мовах говорять на С.-В. Сибіру (Чукотський і Камчатський п-ова). Вся підгрупа загалом нараховує.
ВІДТВОРЮВАННЯ НАСЕЛЕННЯ - постійне поновлення чисельності і структури населення як шляхом природної зміни поколінь, що йдуть новими, так і переходу одних структурних частин в інші. Не всі групи населення рівнозначні по їх внеску в В.Н. в зв'язку з різним характером їх мобільності. По можливості обміну між собою групи населення діляться на три типи: 1) групи, в яких перехід населення з однієї в іншу обов'язковий, неминучий (за віком); 2) групи, в яких перехід населення з однієї в іншу неможливий (по підлозі) /операції по зміні підлоги трактуються фахівцями як результирующиеся певним соціальним ефектом, але не.