ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ

(курсова робота з цивільного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття банківського вкладу.....5
Розділ 2. Договір банківського вкладу згідно законодавства України.....12
Розділ 3. Основні правові характеристики договору банківського вкладу.....19
3.1. Сторони договору банківського вкладу.....19
3.2. Предмет договору банківського вкладу.....21
3.3. Порядок внесення та повернення вкладу.....21
3.4. Форма договору банківського вкладу.....22
3.5. Зміст договору банківського вкладу.....22
3.6. Ощадна книжка та ощадний сертифікат.....26
Висновки.....30
Література.....32

Для придбання курсової роботи "Договір банківського вкладу" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Договір банківського вкладу"

Курсова робота "Договір банківського вкладу" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Договір банківського вкладу", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Договір банківського вкладу" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Договір банківського вкладу" і призначений виключно для пошукових систем.

ШКОЛИ БУРЖУАЗНІ КАРНОГО ПРАВА - різні напрями в буржуазній "науці" карного права. Кожне з цих напрямів, з'являючись в певний період розвитку капіталізму, відображає політичні особливості даного періоду і служить інтересам буржуазії, що стоїть при владі. У межах кожного з таких напрямів є окремі різновиди, в яких відбиваються протиріччя інтересів окремих груп буржуазії, але всі вони сходяться в одному - в обслуговуванні буржуазного ладу, в прагненні за допомогою терористичних заходів захищати капіталістичний базис. Для правильного розуміння політичної приро" ди Ш. би. у. п. необхідно вийти з вказівці В. І. Плата за житлове приміщення - Плата за наймання сплачується наймачем наймодателю і включає в себе плату за користування житловим приміщенням, що відноситься до державного і муніципального житлових фондів. Плата за житлове приміщення і комунальні послуги для наймача житлового приміщення, займаного за договором соціального найма або договором найма житлового приміщення державного або муніципального житлового фонду, включає в себе: - плату за користування житловим приміщенням (плата за наймання); - плату за зміст і ремонт житлового приміщення, включаючу в себе плату за послуги і роботи по управлінню багатоквартирним будинком. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ (ЗАГАЛЬНІ ПОЧАТКИ) - принципові положення, якими зобов'язаний керуватися суд при виборі індивідуальної міри покарання конкретній особі за конкретний злочин. Загальні початки (інакше - загальні положення) про призначення покарання регламентовані в ст. 60 УК РФ, вони покликані допомогти судді призначити справедливе і доцільне покарання, відповідне цілям покарання. Загальні початки призначення покарання застосовуються у всіх випадках призначення покарання на відміну від спеціальних правил призначення покарання (наприклад, призначення покарання за нескінчений злочин, призначення покарання по сукупності злочинів, сукупності. Напрями роботи кадрових служб, пов'язані з психолого-педагогічними проблемами - Робота кадрових служб ПОО складається їх багатьох напрямів, основні їх яких тісно пов'язані з психолого-педагогічними проблемами. 1) Розробка стратегії роботи з кадрами - початковий напрям. Воно пов'язані з вибором і конкретним опрацюванням основних концептуальних ідей роботи. Правильність вибору багато в чому залежить від управлінської компетентності працівників і керівника кадрової служби, знанням ними психології і педагогіки управлінні, а так само з їх світоглядними поглядами. Слабості в цих питаннях приводять до появи бюрократично-адміністративних концепцій - формально.
Кожна вагома структурна частина курсової "Договір банківського вкладу" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ФОРМА ДЕРЖАВИ - організація державної влади, нерозривно пов'язана з класовою суттю держави. Пануючий в суспільстві клас організує свою політичну владу в тих або інакших формах, що залежить від співвідношення класових сил, історичної обстановки, міри загострення класової боротьби. Звідси різноманітність межею. Проте, оскільки всі держави в межах однієї і тієї ж суспільно-економічної формації мають однакову більш або менш розвинену економічну основу, вони є однотипними по своїй класовій суті, як би ні були різні їх форми. Для з'ясування форми кожної конкретної держави необхідно з'ясувати: 1). ЗАЛІЗНИЦЯ - основне державне унітарне підприємство залізничного транспорту, що забезпечує при централізованому управлінні і у взаємодії з іншими аналогічними підприємствами і інакшими видами транспорту потреби економіки і населення в перевезеннях в регіоні, що обслуговується (Закон РФ від 20 серпня 1995 р. № 153-ФЗ "Про федеральний залізничний транспорт"). Потрібно відрізняти від поняття "залізниці", вказуючого сукупність, систему таких підприємств. Функціонування Ж.д. регулюється згаданим Законом, ТУЖД. постановами Уряду РФ, наказами і інструкціями федерального органу виконавчої влади в області. ПРЕМІЯ - грошова виплата працівнику (як правило, в рамках преміальної системи оплати труда), стимулююча зацікавленість в результатах труда. Основою правового регулювання цієї системи оплати труда служать ст. 83 і 84 КЗоТ, які відносять встановлення конкретних показників і умов преміювання до області локального регулювання. Положення про преміювання приймаються адміністрацією підприємства по узгодженню з профкомом. Виключення складають лише окремі випадки централізованого розв'язання питань про преміювання працівників державних підприємств. Звичайні критерії преміювання у.
У вступі курсової "Договір банківського вкладу" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. КНЯЗЬ - глава держави в Древній Русі і пізніше в Російській державі періоду феодальної роздробленості. До виникнення Древньоруський держави К. були воєначальниками племінних союзів східних слов'ян. З розкладанням первісно-громадського ладу і становленням феодальних відносин К. стає верховним носієм державної влади. Він перестає представляти інтереси всього племені, всього народу і перетворюється в оборонця інтересів пануючого класу феодалів. У Древньоруський державі Функції його розширяються і ускладнюються. Розвиток феодальної експлуатації викликає необхідність створення опорних пунктів для.

ПРЕДСТАВНИЦТВО - 1) правовідношення, внаслідок якого одне обличчя може здійснювати юридичні дії від імені іншої особи. У відповідності зі ст. 182 ГК РФ операція, довершена однією особою (представником) від імені іншої особи (що представляється) внаслідок повноваження, заснованого на довіреності, вказівці закону або акті уповноваженого на те державного органу або органу місцевого самоврядування, безпосередньо створює, змінює і припиняє цивільні права і обов'язки що представляється. Повноваження може т.ж. виявлятися з обстановки, в якій діє представник (продавець в роздрібній торгівлі, касир і т.п.). Не. ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО - сукупність норм права, що визначають правове положення учасників цивільного обороту, основи виникнення і порядок здійснення права власності і інших речових прав, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності (інтелектуальної власності), регулюючих договірні і інакші зобов'язання, а т.ж. інші майнові і пов'язані з ними особисті немайнові відносини, засновані на рівності, автономії волі і майновій самостійності їх учасників. Г.з. регулює в т.ч. відносини між особами, що здійснюють підприємницьку діяльність, або з їх участю. Г.із. засновується на визнанні рівності учасників.
Список літератури курсової "Договір банківського вкладу" - більше 20 джерел. ПОМИЛКОВИЙ ДОНОС - повідомлення органу або посадовій особі, що має право збудити карне переслідування, явно помилкових відомостей про здійснення злочину, якого насправді не було, або про те, що місце, що мало злочин довершено особою, яка насправді його не здійснювала. Л. д. є злочином проти порядку управління (ст. 95 УК) і спричиняє за собою ті ж небезпечні наслідки, що і близький з ним злочин- помилкове свідчення (див.). Л. д. відрізняється від наклепу (див.) тим, що: 1) помилкові відомості при доносі торкаються тільки карно-караних діянь і 2) помилкові відомості повідомляються судово-слідчому органу або особі. Самогубство - (suicide) Бейчлер запропонував визначення, що підкреслює операциональні функції, к-рі приблизно обслуговує суицидальний акт: "С. наз. будь-яка поведінка, до-ой шукає і знаходить дозвіл к. екзистенциальной проблеми за допомогою спроби замаху на життя суб'єкта". Традіционно С. (суицид) відносять до одного з чотирьох видів - причин, що виділяються з сотень - смерті; трьома інш. яв-ця природна смерть, нещасний випадок і вбивство. Ці 4 види називають скорочено (по перших буквах) NASH-категоріями смерті. Шнейдман запропонував додаткову классиф., в до-ой всі смерті (якою б ні була їх.

ЕПІДЕМІЧНИЙ ПАРОТИТ - (син.: заушница, свинка) - гостра інфекційна хвороба, що характеризується поразкою залізистих органів (околоушних і подчелюстних слинних залоз, статевих залоз, частіше за яєчка, підшлункової залоза і інш.). а також центральної нервової системи. Збуджувач - вірус, патогенний для людини і мавп. Джерелом збуджувачів інфекції є хворою епідемічним паротитом, починаючи з останніх днів інкубаційного періоду до 9-го дня хвороби. З організму хворого збуджувач інфекції виділяється зі слиною; передача його відбувається переважно повітряно-краплинним шляхом, але не виключена можливість зараження через.
Посилання в тексті роботи "Договір банківського вкладу" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Інтолерантность етнічна - (від лати. intolerantia - непереносимість, нетерпимість) - 1) властивість етнич. спільності або окремого його представника, що характеризується неприйняттям або запереченням культури, традицій, цінностей, поведенческих і коммуникативних моделей, образу життя інш. етносов; 2) неадекватне негативне групове сприйняття інакший етнич. групи і її культури; 3) між етнич. відносини, засновані на ворожості, неприйнятті культури, образу життя, цінностей один одного; 4) ідеї заперечення прав інакших етносов на власні цінності, культуру, коммуникативні і поведенческие моделі, образ життя. І. СКОРБОТА - психічний стан, зумовлений глибокими переживаннями втрати і що супроводиться значним зниженням інтересу до зовнішнього світу, погруженностью в себе і поглощенностью болісними спогадами.    З. Фрейд звернувся до осмислення подібного психічного стану людини в зв'язку з розглядом схожості і відмінностей між скорботою і меланхолією. Цьому була присвячена його робота "Trauer und Melancholie" (1917). Використаний ним термін "Trauer" може бути перекладений на російську мову як "смуток" і "скорботу". Змістовна відмінність між цими поняттями не завжди враховується. Конформность - [лати. conformis - подібний, схожий] - податливість людини реальному або уявному тиску групи, що виявляється в зміні його поведінки і установок у відповідності з спочатку позицією більшості, що не розділялася ним. Розрізнюють зовнішню (публічну) і внутрішню (особисту) К. Первая являє собою демонстративне підкорення думці групи, що нав'язується з метою заслужити схвалення або уникнути осуду, а можливо, і більш жорстких санкцій з боку вхідних до групи осіб; друга - дійсне перетворення індивідуальних установок внаслідок внутрішнього прийняття позиції навколишніх, що оцінюються як більш.

Розладу гендерной ідентичності - (англ. hender - підлога) - порушення статевої ідентифікації, зокрема, транссексуализм (у дорослих пацієнтів), які характеризують: 1. виражена і стійка кросс-гендерная ідентифікація (бажання належати або переконання в своїй біологічній приналежності до протилежної підлоги; 2. гендерная дисфория (стійкий дискомфорт в зв'язки з власною біологічною підлогою або відчуття невідповідності гендерной ролі, властивої своїй підлозі, тієї, яка здається більш переважної); 4. поведінка, інтереси, манери і т.д., які свойственнни обличчям іншої підлоги, в тому числі і орієнтація сексуального потяга; 5. в. ЗНАКИ ПРИНАЛЕЖНОСТІ - невербальні і вербальні знаки, що свідчать про те, що їх носії належать до какой-л. суспільній групі, культурі і т. п. Освічених людей відрізняє правильна мова, літературна мова. Особливо наочно це виявляється у виборі лексичних коштів (слова, словосполучення) і постановки ударений. При цьому професійну приналежність може показувати зміщення наголосу, допустиме як ЗП в професійному сленге: напр., "компас", "Мурманськ" у моряків, "здобич" у шахтарів, "шасі" у автомобилестроителей, "алкоголь" у лікарів-наркологів, "осуджений" у. Слухове сприйняття - (auditory perception) Процесс С. в. включає виробіток поведенческих реакцій на прості і складні акустичні стимули: чисті тони, музику, мова і шум. Чистий тон - це звук, при до-ром зміна звукового тиску визначається простою синусоидальной функцією часу; він м. би. описаний через параметри частоти, амплітуди, фази. Фіз. зміни на континуумі частоти від низкой до високої викликають соотв. психол. зміни висоти звуку, а зміни физ. амплітуди пов'язані безпосередньо з психол. гучністю. Разом з тим на сприйняття висоти звуку додатково впливає інтенсивність і тривалість, а на гучність, що сприймається -. ВЕГЕНЕРА ГРАНУЛЕМАТОЗ - (детально описаний німецьким патологом F. Wegener, 1907-1990; уперше описаний як особливий різновид узелкового периартериита німецьким патологом H. Klinger; синоніми - неінфекційний некротический гранулематоз, некротический гранулематоз верхніх дихальних шляхів; риногенний гранулематоз) - системний некротизирующий васкулит з переважною поразкою верхніх дихальних шляхів, легких і бруньок. Характерне поєднання запальної поразки артерій дрібного, середнього калібру і судин микроциркуляторного русла з освітою некротизирующих гранулем. У патогенезе має значення виработка антитіл до.