Договір довічного утримання

(курсова робота з цивільного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження договору довічного утримання.....5
Розділ 2. Аналіз особливостей договору довічного утримання.....15
2.1. Аналіз особливостей правового регулювання договору довічного утримання.....15
2.2. Порівняльний аналіз договору на довічне утримання та спадкового договору.....25
2.3. Договір довічного утримання та його відмінність від договору дарування нерухомого майна.....29
Висновки.....34
Література.....37

Для придбання курсової роботи "Договір довічного утримання" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Договір довічного утримання"

Курсова робота "Договір довічного утримання" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Договір довічного утримання", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Договір довічного утримання" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Договір довічного утримання" і призначений виключно для пошукових систем.

ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ (збитку) - 1) зміст охоронного зобов'язання по приведенню особи, потерпілого від порушення його суб'єктивного цивільного майнового права, в положення, те, що існувало до порушення, за рахунок і силами порушника права - причинителя шкоди (збитку); звичайно досягається шляхом грошових виплат в сумі оцінки шкоди (збитку) (див. Відшкодування збитків); 2) зміст деліктного зобов'язання - зобов'язання по приведенню особи, потерпілої від неправомірних дій по порушенню його абсолютних прав, в положення, те, що існувало до порушення, за рахунок і силами порушника; має правову форму: а) відшкодування збитків; б). УРЯД - вищий виконавчий і розпорядливий орган державної влади, що безпосередньо здійснює управління країною. П. (кабінет, рада міністрів і т. п.) являє собою орган, що складається з керівників центральних відомств державного управління (міністрів, статс-секретарів, голів департаментів) на чолі з головою (голова ради міністрів, прем'єр-міністр, канцлер); в президентських республіках главою уряду є президент (див.). П. СССР є Рада Міністрів СРСР (див.) - вищий виконавчий і розпорядливий орган державної влади СРСР; П. союзних і автономних республік - Ради. Міністрів республік (див.) - вищі. Професійна деформація особистості співробітника - Негативна зміна психологічних і соціально-психологічних особливостей особистості співробітника ПОО в процесі служби і здійснюваній правоохоронній діяльності. Проблеми профессиональнойдеформации досліджувалися А.Р. Ратіновим (1967), Г.Г. Шиханцовим (1976,1998), Л.С. Свецицким (1986), Н.Л. Гранат (1993), А.І. Папкиним (1996), К.Р. Такасаєвой (2001) і інш. Найбільш детально вони досліджені А.В. Будановим (1987, 1992, 1994), виделевшим три основні групи чинників, ведучих до професійної деформації: зумовлених специфікою ПД, особової властивості і соціально-психологічних. Вагомий внесок в. ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - комплекс заходів матеріально-фінансового, житлово-побутового, інакшого соціального характеру, передбаченої законодавством для суддів Конституційного Суду РФ. Комплекс таких заходів закріплений в Федеральному конституційному законі від 21 липня 1994 р. "Про Конституційний Суд Російської Федерації" (з изм. і доп.), а також в Указі Президента РФ від 1 лютого 2000 р. № 94 "Про забезпечення діяльності Конституційного Суду Російської Федерації і про надання державних соціальних гарантій суддям Конституційного Суду і членам їх сімей". Указом передбачені: а) виплата суддям Конституційного.
Кожна вагома структурна частина курсової "Договір довічного утримання" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

БЛОК ВИБОРЧИЙ - об'єднання двох і більш виборчих об'єднань з метою участі у виборах за допомогою висунення кандидатів в депутати або кандидатів на виборні державні або муніципальні посади і боротьби за їх обрання способами, встановленими законодавством. Згідно з Федеральним законом "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь в референдумі громадян Російської Федерації" від 5 вересня 1997 р., виборче об'єднання - політичне суспільне об'єднання (політична партія, політична організація, політичний рух), основними, закріпленими в статуті цілями якого є: участь в політичному житті суспільства за. Гендерние дослідження і юридична психологія - Термін "гендерні дослідження" з'явився в 80-х роках XX віку і пов'язаний з введенням базового поняття гендер (соціальна підлога), що застосовується для аналізу соціальних відносин, на відміну від поняття підлога, що визначає анатомо-біологічні особливості відмінностей чоловіків і жінок. У сучасних гендерних дослідженнях розглядається, які ролі, риси вдачі, норми, цінності наказує суспільство жінкам і чоловікам через механізми социализации, розподіли праці, культурні традиції. Межгрупповое взаємодія в гендерних системах аналізується на різних рівнях: з точки зору соціального статусу полови (. ПРАВОТВОРЧІСТЬ - одна з найважливіших сторін діяльності держави, форма його активності, що має на безпосередньою меті формування правових норм, їх зміну, доповнення або скасування. По своїй соціальній суті П. виступає як процес зведення державної волі в закон, її оформлення в різні юридичні акти, нарешті, як процес придання правилам поведінки, що містяться в них - державним велениям - загальнообов'язкового характеру. Воно охоплює собою безпосередню діяльність уповноважених на те державних органів по виробітку, прийняттю, зміні або доповненню нормативно-правових актів. У кожній державі П. володіє своїми.
У вступі курсової "Договір довічного утримання" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Плебеї - один з вільних станів в Древньому Римі. Проїсхожденіє П. залишається спірним. П. жили великими батьківськими сім'ями, займалися землеробством, ремеслом і торгівлею. Первоначально П. володіли тільки активним виборчим правом, могли отримати невеликий земельний наділ у володіння. Згодом зростали чисельність, економічну вагу П. Стремясь зміцнити свою владу, римські царі в боротьбі з всесиллям верхівки патрицианской знання прагнули спиратися на П., для чого розширювали їх можливості отримання земельних наділів, залучали на військову службу. Положеніє П. було істотно змінено реформами Сервія.

ВСЕСВІТНЯ ТОРГОВА ОРГАНІЗАЦІЯ (ВТО) - міжнародна міжурядова організація, створена в 1994 р. відповідно до заключного акту Уругвайського раунду. Покликана замінити Генеральну угоду по тарифах і торгівлі (ГАТТ). Мети ВТО: забезпечення повної зайнятості; зростання виробництва і торгового обміну товарами і послугами; оптимальне використання джерел сировини з метою забезпечення довгострокового розвитку, захисту і збереження навколишнього середовища. ВТО виконує наступні 5 основних функцій: а) здійснює адміністративні функції відносно багатосторонніх торгових угод, що становлять Угоду об ВТО, і організує їх виконання; б) є. ПАЛЕСТИНА (Держава Палестіна) - державна освіта в Азії, на Ближньому Сході. Проголошено 15 листопада 1988 р. на сесії Національної поради Палестіни в м. Алжірі. Згідно з резолюцією 181 Генеральної Асамблеї ООН, 29 листопада 1947 р. припинився мандат Великобританії на П. і утворилися єврейська і арабська держави. Однак невдовзі після одностороннього утворення Держави Ізраїль почалася арабо-ізраїльська війна, яка привела до захвата основної частини території арабської держави Ізраїлем і переходу сектора Газу під контроль Єгипту і Західного берега ріки Іордан - Йорданії (згодом також окупованого Ізраїлем). Внаслідок.
Список літератури курсової "Договір довічного утримання" - більше 20 джерел. ПРАВА ГРОМАДЯНИНА ПРИ РОЗГЛЯДІ ЗВЕРТАННЯ ДЕРЖАВНИМ ОРГАНОМ, ОРГАНОМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ АБО ПОСАДОВОЮ ОСОБОЮ - згідно з Федеральним законом "Про порядок розгляду звертань громадян Російської Федерації" від 02.05.2006 № 59-ФЗ, полягають в праві: 1) представляти додаткові документи і матеріали або звертатися з проханням про їх витребування; 2) знайомитися з документами і матеріалами, що стосуються розгляду звертання, якщо це не зачіпає права, свободи і законні інтереси інших осіб і якщо у вказаних документах і матеріалах не містяться відомості, що становлять державну або інакшу таємницю, що охороняється федеральним законом; 3) отримувати письмову відповідь по суті поставлених в звертанні питань, за. Спадкові хвороби - (genetic disorders) У результаті генеалогічних исслед. був виявлений ряд розладів, що передаються по спадщині. При генетичних захворюваннях деякі протеїни або ферменти відсутні або патологічно змінені. Опис найбільш відомих Н.б. приведені нижче в алфавітному порядку. Амиотрофический бічний склероз (АБС). У 10% випадків викликається аутосомним домінантним геном, хоч у деяких дітей виявляється аутосомная рецессивная передача. Якщо у родителя з АБС в роду немає випадків цього захворювання, воно швидше усього не передасться дитині. АБС вдвоє частіше зустрічається у чоловіків, чим у жінок. Він.

ЕНЦЕФАЛІТ - запальне захворювання головного мозку інфекційної, інфекційно-алергічної або алергічної природи. Нарівні з поразкою головного мозку можлива поразка спинного мозку (енцефаломиелит) і мозкових оболонок (менингоенцефалит). Збуджувачами можуть бути віруси, бактерії, риккетсии, гриби, найпростіші, гельминти. Первинний енцефаліт - самостійні захворювання, які звичайно викликають нейротропні віруси, в основному арбовируси, що передаються людині при укусі зараженими кровососучими членистоногими. Ці захворювання відносяться до природно-осередкових хвороб, пов'язані з певними ландшафтно-кліматичними.
Посилання в тексті роботи "Договір довічного утримання" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ДІАТЕЗ - група станів, що характеризуються нахилом до певних захворювань. Мають сімейний характер. Успадковується ризик хвороби, яка виникає тільки при впливі на схильний організм несприятливих чинників навколишнього середовища. Відомі багато які хронічні хвороби внутрішніх органів, обміну речовин і нервової системи, виникаючі внаслідок взаємодії спадкових чинників і чинників навколишнього середовища. До них відносяться захворювання алергічної природи - бронхіальна астма, екзема, нейродермит; аутоиммунні захворювання - ревматизм, дифузний гломерулонефрит, системна червона волчанка; хвороби обміну. НЕОФРЕЙДИЗМ - (англ. neo-Freudianism) -напрям в психології, представники якого так чи інакше спираються на психоаналіз 3. Фрейд (див. Психоаналіз, Фрейдизм). Н. виник в 1920-30-е рр. На його становлення вплинули ідеї К. Юнга і особливо Л. Адлера (1-е покоління неофрейдистов), що підкреслював роль впливу соціальних умов на цільову установку, формування почуття спільності, виникнення невротичних розладів. Н. визнає важливе значення відкриттів антропологів і етнопсихологов про відмінності в психології людей, належні до різних культур. Зберігаючи положення про визначальну роль несвідомих процесів і тих шляхів. НЕЙРОН-ДЕТЕКТОР - (англ. neuron-detector) - спеціалізована нервова клітка, здатна реагувати на ту або інакшу ознаку сенсорного сигналу (див. Нервова система). Н. виділяють або виявляють в складному подразнику його окрему ознаку або значення цієї ознаки. Розділення складного сенсорного сигналу на окремі ознаки для їх роздільного аналізу - необхідний етап операції пізнання образів в сенсорних системах. Н. були відкриті в 1958-59 рр. Ж. Леттвіном, X. Матурано, У. Мак-Каллоком і У. Пітсом в сітчатці жаби і пізньому Д. Хьюбелем і Т. Візелем в зоровій корі кішки (за що обидва отримали Нобелівську премію в 1981.

ПРИБРАМ - (Pribram) Карл (р. 1919)-американський лікар і психолог австрійського походження, фахівець в області психофізіології, експериментальної і порівняльної психології, філософії і теорій психології, нейропсихологии і психоаналізу. Один з ведучих нейропсихологов США. Професор Йельського і Стенфордського (1962) ун-тов. Д. чл. Нью-Йоркской академії наук. Президент Міжнародного ней-ропсихологического суспільства (1967- 1969). Голова Комітету міжнародних відносин в області психології (1973). Президент суспільства Професура за мир (з 1982). Чл. редкол. і консультант багатьох американських журналів. ВИПАДАННЯ МАТКИ - зміщення матки і піхви за межі статевої щілини. Випадання матки, як правило, супроводиться опущенням або випаданням стінок піхви. Розрізнюють неповне і повне випадання матки і піхви. При неповному випадає тільки шийка матки і частково стінки піхви, при повному - з статевої щілини вийде піхву, всередині якої знаходиться матка. Від випадання матки потрібно відрізняти опущення матки, коли зовнішній зів шийки матки знаходиться нижче за спинальной площини малого таза, що проходить через сідничі ости, але матка при цьому не виходить з статевої щілини. Спостерігається при слабості м'язів тазового дна. ПРИНЦИП ДІАЛЕКТИЧНОЇ ЄДНОСТІ ТЕОРІЇ, ЕКСПЕРИМЕНТУ І ПРАКТИКИ - науковий принцип, який розкриває логіку процесу пізнання, підкреслюючи визначальну роль практики. Відомий вітчизняний психолог К. К. Платонов вказував, що ".. експеримент,. влаштовуючись теорією, її перевіряє і уточнює і, разом з нею перевіряючись практикою як вищим критерієм істини, служить їй, поліпшуючи її". Порушення оптимального співвідношення і логіки взаємовпливу теорії, експерименту і практики в процесі конфликтологического дослідження приводить до зменшення результативність роботи конфликтолога. Дослідження конфлікту будь-якого рівня з т. зр. співвідношення його теоретичного і. БЕТТЕЛЬГЕЙМ - (Bettelheim) Бруно (1903-1990)- американський психолог, австрієць по народженню. Фахівець в області лікування і навчання дітей з порушеннями емоційної сфери, головним чином страждаючі аутизмом. Отримав міру д-ра Венського ун-та (1938) і в тому ж році, після окупації Австрії нацистами, був відправлений в концтабір Дахау, а потім в Бухенвальд. Після звільнення (1939) емігрував в США, де отримав посаду наукового співробітника в Суспільстві розвитку освіти при Чикагськом ун-ті. У 1942-1944 Б. працював ст. викладачем (associate prof.) в Рокфорд Коледж (шт. Іллінойс). У 1944 р. опублікував статтю Поведінку.