Договір зберігання: правова характеристика та особливості

(курсова робота з цивільного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття договору зберігання.....5
1.1. Суть договору зберігання.....5
1.2. Підстави виникнення зобов'язань зі зберігання.....8
1.3. Сторони, предмет, об'єкти, форма та строк договору схову.....12
Розділ 2. Права та обов'язки сторін за договором.....16
Розділ 3. Відповідальність сторін за договором.....25
Розділ 4. Види договору зберігання.....30
4.1. Договір зберігання в товарному складі.....30
4.2. Спеціальні види зберігання.....36
4.2.1. Зберігання речі у ломбарді (ст. 967-968).....36
4.2.2. Зберігання цінностей у банку.....38
4.2.3. Зберігання речей у камерах схову організацій, підприємств транспорту.....39
4.2.4. Інші спеціальні договори зберігання.....41
Висновки.....46
Список використаної літератури і джерел.....48

Для придбання курсової роботи "Договір зберігання: правова характеристика та особливості" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Договір зберігання: правова характеристика та особливості"

Курсова робота "Договір зберігання: правова характеристика та особливості" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Договір зберігання: правова характеристика та особливості", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Договір зберігання: правова характеристика та особливості" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Договір зберігання: правова характеристика та особливості" і призначений виключно для пошукових систем.

КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ - по радянському цивільному праву договір, внаслідок якого одна сторона (продавець) зобов'язується передати майно у власність іншої сторони (покупця), а покупець зобов'язується прийняти це майно і сплатити обумовлену ціну (ст. 180 ГК). Таким чином, правовим результатом договору К. п. є перехід права власності від продавця до покупця, втрата права власності на продане майно продавцем і придбання права власності на нього покупцем, який може використати куплене майно по своєму розсуду, перепродати його, закласти і т. д. Застосування К. в економіці СРСР визначається: 1) наявністю 2-х форм власності. УРЯД - вищий колегіальний орган виконавчої влади держави. П. є вищим органом виконавчої влади в державі незалежно від того, яка роль належить главі держави. У різних країнах П. може мати різну назву: власне "П." (РФ, Таджикистан, Казахстан, Молдова, Вірменія, Киргизстан, Естонія), "Рада Міністрів" (Франція, Італія, Польща), "Кабінет Міністрів" (Великобританія, Узбекистан, Латвія), "Державна рада" (КНР, Республіка Корея) і т.п. В президентських республіках класичного типу (США, Грузія) П. як відособленого колегіального органу з самостійним конституційним статусом не існує. П. офіційно іменується. ВІЗАНТІЙСЬКЕ ПРАВО - (греко-римське право) - правова система Візантійської імперії (VI-XV вв.), основу якої склала кодифікація Юстініана (див. Зведення Юстініана). Склалося шляхом перетворення і поступового пристосування до потреб східної імперії римського права. Для В.п. був характерний дуалізм церковного і світського права (норми їх містилися в особливих збірниках - "Номоканонах"), Історично В.п. було запозичено феодальним правом Вірменії, Грузії, деяких країн Європи і Азії. ВІКТІМОЛОГІЯ (лати. victima - жертва і греч. logos - вчення) - кримінологічне вчення про жертву злочину, про типові. ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЦТВО - в карному праві виготовлення з метою збуту, а також збут підробних квитків Банку Росії, металевої монети, державних цінних паперів або іноземної валюти. Відноситься до числа злочинів в сфері економічної діяльності, а також до групи тяжких злочинів (ст. 186 УК РФ). Відповідальність за Ф. наступає з шістнадцяти років. Звичайними мотивами для збудження карної справи об Ф. служать затримання сбитчика на місці злочину, повідомлення адміністрації банківських установ, торгових і інакших підприємств, окремих громадян про отримання ними підробних грошей або цінних паперів, а також безпосередній розсуд.
Кожна вагома структурна частина курсової "Договір зберігання: правова характеристика та особливості" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ОСНОВИ ДЛЯ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНУ МЕЖУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - наявність дійсних документів на право в'їзду осіб в РФ або виїзду їх з РФ, документів на транспортні засоби, вантажі, товари і тварин. Для в'їзду на територію РФ іноземного громадянина він зобов'язаний пред'явити документ, що засвідчує особистість, і діючу візу на право в'їзду. Документом, що засвідчує особистість іноземного громадянина, є національний або закордонний паспорт (а також дипломатичний або службовий паспорт і паспорт моряка). До моменту в'їзду в РФ такий документ повинен бути дійсним (з точки зору терміну, на який він виданий, відповідність правилам оформлення). Як існуючому звичайно. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ СРСР - Ради депутатів трудящих (див.), обираних громадянами СРСР на основі загального, рівного і прямого виборчого права (див.) при таємному голосуванні. Згідно ст. 3 Конституції СРСР, вся влада в СРСР належить трудящим міста і села в особі Рад депутатів трудящих. О. р. в. СРСР - представницькі органи народу, носії його суверенітету. Ці органи підзвітні народу. О. р. в. розділяються на вищих і місцевих. Вищими О. р. в. є Верховна Рада СРСР (див.), Верховні Ради союзних і автономних республік (див. Верховна Рада республіки) і обирані ними і підзвітні ним Президії Верховних Рад (див. Президія Верховної. ВИСЕЛЕННЯ - міра державно-правового впливу, при якій припиняється житлове правовідношення. У ряді випадків В. спричиняє за собою виникнення інших житлових правовідносин (наприклад, при В. з наданням іншого благоустроенного житлового приміщення). Розрізнюються: судове Для В. в адміністративному порядку в цей час збереглися дві основи: а)самоправне заняття громадянином житлового приміщення; б) мешкання громадян в будинках, що загрожують обвалом (ч. 2 ст. 90; п. 2 ст. 91; ст. 89 ЖК). В. по другій основі може здійснюватися як в адміністративному, так і в судовому порядку. Вирішальну роль тут грає те, чи.
У вступі курсової "Договір зберігання: правова характеристика та особливості" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПЕРЕВИЩЕННЯ МЕЖ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ - згідно ч. 3 ст. 37 УК умисні дії, явно не відповідні характеру і мірі суспільної небезпеки посягання. Це не означає рівності по інтенсивності посягання і оборонних дій. Тому спричинення смерті при посяганні, зв'язаному з насиллям, не небезпечним для життя людини, або коли загроза насиллям носить невизначений характер, далеко не завжди є П.п.н.о. Судова практика звичайно не визнає П.п.н.о. у разах спричинення смерті що посягає при замаху на згвалтування, спричинення тяжкої шкоди здоров'ю особи, що проникла в житлі. Про невизначеність характеру загрози правоохраняемим інтересам, що дає право що.

СУДНОПЛАВСТВО МІЖНАРОДНЕ ТОРГОВЕ - діяльність, пов'язана із застосуванням самохідних і несамохідних торгових судів, інших плавучих коштів і споруд (наприклад, бурильних платформ) у відкритому морі, в тому числі в межах виняткової економічної зони, територіальному морі і (або) внутрішніх морських водах іноземних держав, а також на природних або штучних водних комунікаціях, що мають міжнародне значення (ріки, озера, канали, водосховища). Мета С.м.т. - участь судів в перевезеннях вантажів, пасажирів, багажу, пошти; виробництво риболовецького і інакших видів морського промислу, видобуток корисних викопних, ведіння морських наукових. Методика юридико-психологічного дослідження - Методика - специфічна техніка використання принципів і методів психології (смМетоди юридико-психологічного дослідження) в конкретному дослідженні. Методи мають загальне значення, а методика в різних дослідженнях своя, особлива і розробляється застосовно до специфіки теми, об'єкта, предмета, мети, задач і гіпотези дослідження. Визначення методики дослідження передбачає: 1) розробку методичного задуму дослідження і його етапів, 2) обгрунтований вибір об'єктів, місця, часу дослідження, 3) обгрунтований вибір методів, що відповідають специфіці дослідження, що проводиться, 4) розробку адаптованих.
Список літератури курсової "Договір зберігання: правова характеристика та особливості" - більше 20 джерел. БЕЗВІЗОВИЙ В'ЇЗД - в'їзд в державу без необхідності отримання візи. Безвізовий порядок в'їзду (або в'їзду і виїзду, якщо це короткострокова поїздка, що вимагає звичайно в'їзної-виїзної візи) встановлюється, як правило, на основі угоди між державами. Він може розповсюджуватися лише на певні категорії осіб (наприклад, що приїжджають по службових справах) або на всіх громадян партнера по угоді. Безвізовий порядок не відміняє в принципі дозвільної системи в'їзду і виїзду, існуючої у всіх державах, і не виключає необхідності пред'явлення виїзних документів (закордонного паспорта і т. п.) на межі Держави на основі угоди. Стилі лідерства - (leadership styles) Незважаючи на те що перший класичний експеримент по С. л. був проведений Левіним, Ліппіттом і Уайтом ще в 1939 р., велика частина исслед. лідерства в період 1940-х м. була пов'язана з виявленням індивідуальних рис, к-рі дозволяли б диференціювати лідерів від не лідерів або ефективних від неефективних лідерів. У 1950-х і 1960-х рр. цей підхід з позицій особових рис змінився спробами виділити форми поведінки ефективного лідера, що спостерігаються. У рамках загальної проблематики исслед. лідерства спроби ідентифікації таких форм поведінки звичайно обговорювалися під заголовком.

ТУЛЯРЕМІЯ - гостра інфекційна хвороба з природної очаговостью, що характеризується лихоманкою, інтоксикацією і поразкою лімфатичних вузлів. У Росії захворюваність переважно спорадическая. Збуджувач - нерухомий грамотрицательний мікроб, не створюючий спор, патогенний для ссавців багатьох видів; може місяцями зберігатися в навколишньому середовищі, особливо при низькій температурі. Нестійкий до звичайних дезинфікуючих коштів, дії прямих сонячних променів і кипячению. Джерело збуджувача інфекції - хворі тваринні. Природна очаговость підтримується в основному дрібними ссавцями (водяної і звичайної полевками.
Посилання в тексті роботи "Договір зберігання: правова характеристика та особливості" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. УМОВНИЙ РЕФЛЕКС - (англ. conditional reflex) - тимчасовий зв'язок, що виробляється шляхом поєднання умовного і безумовного подразників. У. р. здійснюється вищими відділами мозку і заснований на тимчасових зв'язках, що утворюються між певними нервовими структурами в індивідуальному досвіді тварини і людини. Безумовні рефлекси в принципі однакові у всіх представників одного вигляду, а У. р. індивідуальні і нескінченно різноманітні. Термін "У. р> був введений І. П. Павловим (те ж саме В. М. Бехтерев і інш. рефлексологи називали "сочетательним рефлексом". - Ред.). На основі експериментальних. АГРЕСИВНІСТЬ - в психоаналізі: відношення людини до інших людей і до самого собі, що характеризується насиллям, руйнуванням, приниженням, спричиненням страждання.    На початкових етапах своєї дослідницької і терапевтичної діяльності З. Фрейд зіткнувся з виявом амбивалентности (подвійність) влечений і бажань людини. Робота з пацієнтами і здійснений ним в 90-х роках ХIХ сторіччя самоаналіз підвели його до твердження, що вже в ранньому дитинстві людина може переживати одночасно любовні і ворожі почуття до своїх батьків, братів, сестер. Цей подвійний вияв почуттів у людини спостерігається не тільки в. КОЛИКА - раптовий приступ різких схваткообразних болів, виникаючих при захворюваннях органів брюшной порожнини і забрюшинного простору, зумовлений тривалим судорожним спазмом м'язів цих органів. Розрізнюють кишкову, печінкову, панкреатическую (підшлункову) і ниркоподібну колику. Частіше спостерігається кишкова колика. Вона виникає при вживанні рясної трудноперевариваемой їжі, наявності запальних процесів, рубців і спайок в брюшной порожнині. Інтенсивні бродильні або гнилісні процеси в кишечнику сприяють газоутворення і розтягненню стінок кишки, що також може викликати кишкову колику.

Когнітівний стиль в спілкуванні - (індивідуальний стиль, стиль життя, стиль діяльності, стиль Про.) - система коштів, до крим свідомо або стихійно вдається людина для оптимальної побудови О. і діяльності з обліком внеш. умов і індивідуальних передумов її здійснення. Проблема когнитивного стилю (К. з.) розглядається в психології з нач. ХХ в. К. з. визначається як індивідуально своєрідні способи уявлення і переробки інформації про актуальну ситуацію (способи її сприйняття, аналізу, категоризации, оцінювання). К. з. характеризує: 1) особливості побудови індивідуальних репрезентацій що відбувається (побудова ментального образу. Ефективність керівництва - Ймовірностний модель ефективності керівництва (Ф. Фідлер) опосредствована мірою контролю керівника над ситуацією, в якій він діє. Ситуація залежить від параметрів: 1) міра сприятливості відносин керівника з підлеглими; 2) величина влади керівника (його можливість в контролі за діями підлеглих і використанні різних коштів стимулювання їх активності); 3) структура групової задачі (чіткість поставленої задачі, шляхи і способи її рішення, наявність множинності рішень, можливість перевірки їх правильності). Сукупна кількісна оцінка (по спеціально розроблених шкалах) всіх перерахованих вище. МИСЛЕННЯ НАОЧНО-ОБРАЗНЕ - вшр, мислення, який здійснюється на основі перетворень образів сприйняття в образи-уявлення, подальшої зміни, перетворення і узагальнення предметного змісту уявлень, що формують відображення реальності в образно-концептуальній формі. Психолого-генетичні дослідження показали, що перехід від наочно-дійового до М. н. утвориться при прагненні визначити істотні зв'язки і відносини об'єктів і представити їх в цілісному організованому вигляді. Для цього потрібно також уміння формувати представлення у вигляді операторних еталонів, своєрідних коштів оперування образом і здатність представляти. БРАУН - (Brown) Томас (1778-1820) -англійський філософ і психолог. Діставши медичну освіту, відійде від лікарської практики і присвячує себе заняттям філософією і психологією, ставши одним з найбільших представників асоціативного напряму. Заслугой Б. є постановка питання про власне психологічні закономірності придбання індивідом досвіду, що незводяться до фізичних або фізіологічних причинних пояснень. Він вважав, що в трактуванні асоціацій не треба обмежуватися (як це робили попередні філософи) принципом суміжності, згідно з яким одна ідея викликає іншу внаслідок того, що в попередньому досвіді суб'єкта ці.