Договір морського перевезення вантажу

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальна правова характеристика договору морського перевезення вантажу та умови його використання ... 6
1.1. Поняття договору перевезення вантажів ... 6
1.2. Види договорів морського перевезення вантажу ... 8
1.3. Організація морських перевезень вантажів ... 13
Розділ 2. Характеристика прав та обов'язків сторін за основними видами договору морського перевезення вантажу ... 18
2.1. Правовий статус учасників процесу морського перевезення вантажу ... 18
2.2. Загальні права і обов'язки сторін договору морського перевезення вантажу ... 23
2.3. Права та обов'язки сторін за договором морського перевезення вантажу за коносаментом ... 30
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Договір морського перевезення вантажу" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Договір морського перевезення вантажу"

Курсова робота "Договір морського перевезення вантажу" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Договір морського перевезення вантажу", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Договір морського перевезення вантажу" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Договір морського перевезення вантажу" і призначений виключно для пошукових систем.

АКРЕДИТИВ - (від лати. accredo - довіряю) -1) грошове зобов'язання банку зробити на прохання і вказівку клієнта платіж на користь його контрагента (при готівкових розрахунках) або акцептувати тратту, виставлену контрагентом (при розрахунках в кредит), в межах певної суми і терміну і проти передбачених документів (звичайно коносамента, страхового поліса, рахунку-фактури). Суть акредитивної форми розрахунків полягає в тому, що платник доручає своєму банку зробити платіж в місці знаходження постачальника. При цьому платник представляє в банк заяву на відкриття А. По розсуду покупця А. може бути відкритий поштою.
Відношення, регульовані законодавством про охорону навколишнього середовища - відносини в сфері взаємодії суспільства і природи, виникаючі при здійсненні господарської і інакшої діяльності, пов'язаної з впливом на природне середовище як найважливішу складову навколишнього середовища, що є основою життя на Землі, в межах території РФ, а також на континентальному шельфі і у винятковій економічній зоні РФ; відносини, виникаючі в області охорони навколишнього середовища як основи життя і діяльність народів, що проживають на території РФ, з метою забезпечення їх прав на сприятливе навколишнє середовище; відносини, виникаючі в області охорони і раціонального використання природних.
Страйк - тимчасова добровільна відмова працівників від виконання трудових обов'язків (повністю або частково) з метою дозволу колективної трудової суперечки (в редакції фз "про порядок дозволу колективних трудових суперечок"). Право на з. Гарантується ст. 37 конституції рф (п. 4) і ст. 409 тк рф. Якщо примирливі процедури не привели до дозволу колективної трудової суперечки або роботодавець (його представники) або представники роботодавців ухиляються від участі в примирливих процедурах, не виконують угоду, досягнуту в ході дозволу колективної трудової суперечки, або не виконують рішення трудового.
ВИХОВАННЯ - (як пед. явище): 1) цілеспрямована професійна діяльність педагога, сприяюча максимальному розвитку особистості дитини, входженню його в контекст сучасної культури, становленню як суб'єкта власного життя, формуванню його мотивів і цінностей; 2) цілісний, свідоме організований пед. процес формування і утворення особистості в учбово-виховальних установах спеціально підготовленими фахівцями; 3) цілеспрямована, керована і відкрита система виховальної взаємодії дітей і дорослих, в якій вихованець є паритетним учасником і є можливість вносити в неї (систему) зміни, сприяючі оптимальному.
Кожна вагома структурна частина курсової "Договір морського перевезення вантажу" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

"Російська ідея" - філософське розуміння, що обобщенно виражає духовні цінності російського народу, сприяючі його виживанню і згуртуванню в трагічні моменти національної історії і відродженню по їх завершенню. "Російська ідея" гуртує величезну популяцію російських людей і робить їх народом. Оформившись в поняття (труди філософа і історика В.С. Соловьева, середина другої половини XIX віку), "російська ідея" зафіксувала об'єктивно існуюче явище, іманентно властиве російським людям, ведуче їх по життю з моменту формування російської державності, прийняття християнства і необхідне йому для.
Галланд, Адольф - (Galland), німецький льотчик-винищувач, один з організаторів Люфтваффе. Народився в 1911 в Вестерхольте, округ Реклінгхаузен. Вчився в Гинденбурге (нині Забже, Польща). У 1932, будучи пілотом-інструктором планеризму, поступив в комерційну авіакомпанію "Люфтганза". У 1935 серйозно постраждав в авиакатастрофе, але невдовзі повернувся до льотної роботи, вже в Люфтваффе. Здійснив біля 300 бойових вильотів в складі легіону "Кондор" під час Громадянської війни в Іспанії. У перші місяці 2-й світової війни займався підготовкою льотного складу, пізніше був льотчиком 26-й винищувальної.
СПАСО-СУМОРИН ТОТЕМСКИЙ чоловічий монастир - Вологодська еп., біля Тотьми. Заснований прп. Феодосиєм Тотемським. Мощі прп. Феодосія знаходилася зимою в Воськресенськом соборі під аркою між собором і північним приделом в ім'я самого догідника, а весною щорічно з урочистим хресним ходом переносилися в холодний Преображенський собор і тут залишалися протягом літа на місці лівого клироса в срібній ракові під масивної сенью; вони покриті покривалом і тільки залишена відкритою для цілування рука преподобного. Перед ракою, в киоте за склом, - чудотворна ікона Божієй Матері, Тотемською, що іменується, або Суморінською, принесена.
У вступі курсової "Договір морського перевезення вантажу" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Василь Ярославич (князь Серпуховско-Боровский) - Василь Ярославич - князь Серпуховско-Боровский. Об'єднав в своїх руках майже всю долю діда свого Володимира Андрійовича Хороброго. Василь Ярославич, згідно з договором з великим князем Московським (біля 1433 р.), служив йому вірно навіть у важкі години його життя. Коли в бою під Евфімьевим монастирем великий князь Василь Васильович взятий був в полон, поранений Василь встиг бігти з невеликим числом ратников. Від Шемяки він пішов в Литву, де отримав від короля польського Брянськ, Стародуб і інші місця. З Литви він разом з іншими вигнанцями прийшов на допомогу до великого князя, брав участь в боротьбі.

ИНТЕРСУБЬЕКТИВНИЙ - (від лати. inter - між) - міжособовий, загальний, загальнодоступний, в протилежність особистому, індивідуальному, унікальному. У логико-методологічній літературі поняття интерсубьективности набуло широкого поширення в зв'язку з програмою емпіричного обгрунтування науки, висуненою представниками логічного позитивізму в 20-х роках XX в. Емпіричне обгрунтування науки, на думку логічних позитивістів, повинно перебувати в логічному зведенні всіх наукових понять і тверджень до таких понять і пропозицій, які безпосередньо виражають почуттєві переживання суб'єкта, напр. "червоний", "теплий", "Я відчуваю.
НЕОПЛАТОНИЗМ - релігійно-філософський синтез античної філософії, в центрі якого - наступна ієрархічна схема буття: 1) Єдине - вищий первоисток всякого буття, що перебуває превише всякій думці, якому неможливо дати ніяке визначення; 2) Розум - вищий божественний світлоносний Розум, об'єднуючий безліч божественних розумів або Ідей, що перебувають у вічності над потоком часу і поза всякими змінами; лише в екстатичному спогляданні можна увійти в мир цих розумів і разом з ними - в споглядання Єдиного; 3) Душа або Світова Душа - вище народжуюче лоно всіх індивідуальних людських і демонських душ, душ тварин і різних.
Список літератури курсової "Договір морського перевезення вантажу" - більше 20 джерел. Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки - додатки до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки і пояснювальна записка, які повинні розкривати відомості, що відносяться до облікової політики організації, і забезпечувати користувачів додатковими даними, які недоцільно включати в бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки, але які необхідні користувачам бухгалтерської звітності для реальної оцінки фінансового положення організації, фінансових результатів її діяльності і змін в її фінансовому положенні. У поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки повинне бути вказано, що.
КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА - оцінка техніко-економічних можливостей виробництва для забезпечення узгодженості інтересів виробника і споживача. Рівень конкурентоздатності виробництва оцінюється по групових показниках: по технологічності: де УКСiтех - інтегральний показник рівня конкурентоздатності технології виробництва i-го виробу; УДqiтех - рівень q-й складової, приватний показник виготовлення одиниці i-й номенклатури продукції, визначуваний як відношення мінімально можливого результату до фактичних витрат. Наприклад, при мінімальній величині розрахункової трудомісткості виробу 1200 ч і фактичній 1500 ч УДqiтех =.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОБМЕЖЕНА - LIMITED LIABILITY Відповідальність акціонерів звичайної корпорації розповсюджується не далі виплати номінала випущених і раніше не погашених акцій. Цей обмежений характер відповідальності є однією з головних переваг корпоративної організації підприємницької діяльності. Однак навіть для корпорацій з О.о. законодавства штатів передбачають обов'язок власників не повністю оплачених акцій відповідати в межах неоплаченої суми перед кредиторами корпорації за її борги, виниклі протягом того часу, коли акціонер володів цими акціями. Закони деяких штатів, в т. ч. Нью-Йорка, передбачають, що акціонери.
Посилання в тексті роботи "Договір морського перевезення вантажу" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Сексуальна революція - (sexus фр. re volution - переворот) - 1. термін психоаналітик О.Райха (з книги "Сексуальна революція", 1936) означає "процес і результат корінних змін в сексуальному житті суспільства, сексуальних цінностей, що характеризуються істотними перетвореннями, орієнтацій, норм, санкцій і сексуальних відносин, що звільняють пригнічену, репресовану сексуальність, що розкріпачують особистість" (Овчаренко, Гріцанов, 2001). О. Райху, нарівні з іншими революційними відкриттями, належить доведена до абсурду і що стала навряд чи не маревною ідея, згідно з якою фізичне і психічне здоров'я.
НАШТ - (Nacht) Саша (1901-1977) -французький психоаналітик і лікар румунського походження. Один з фундаторів і лідерів французького психоаналитического руху. Більше за 20 років вів психоаналітика семінар. До Другої світової війни був секретарем Паріжського психоаналитического суспільства, а після війни відроджував це суспільство і з 1949 р. був його президентом. Відновлював Паризький ин-т психоаналізу і був його директором (1953-1962). З 1957 по 1969 р. був віце-президентом Міжнародної психоаналитической асоціації. На початку кар'єри працював лікарем під керівництвом Ш. Одьера.
САМОРЕГУЛЮВАННЯ - (від лати. regulаre - приводити в порядок, налагоджувати) - доцільне функціонування живих систем різних рівнів організації і складності. Психичеська С. є одним з рівнів регуляции активності цих систем, що виражає специфіку реалізуючий її психічних коштів відображення і моделювання дійсності, в т. ч. рефлексії суб'єкта. Психичеська С. здійснюється в єдності її енергетичних, динамічних і змістовно-смислових аспектів. При всій різноманітності виявів С. має наступну структуру: прийнята суб'єктом мета його довільної активності, модель значущих умов діяльності, програма виконавських дій, критерії.

ВАН ВИКА - ГРАМБАХА СИНДРОМ - (Ван Віка - Хеннеса - Росса синдром; описаний лікарями J. Van Wyk, M. M. Grumbach, F. Ross, M. L. Nusynowitz) - поєднання первинного гипотиреоза і гиперпролактинемии. Передбачається, що збільшення викиду аденогипофизом пролактина відбувається внаслідок гиперпродукции гипоталамусом тиротропинрилизинг гормону (синдром "перекреста"). При розвитку гипотиреоза в препубертатном періоді (синдром Ван Віка) відмічають передчасне статеве дозрівання, галакторею, менометроррагии; послеродовий синдром Хеннеа - Росса характеризується порушеннями менструального циклу аж до аменореи.
СЕМТЕРА СИНДРОМ - (синдром Відаля, уперше описаний французьким терапевтом F. Widal, з соавт., пізніше - американським лікарем німецького походження M. Samter, 1908-1999, що сформулював концепцію аспириновой гиперчувствительности і цю симптомокомплекс "аспириновая, що назвав тріада") - поєднання непереносимості аспірину і інших нестероидних противовоспалительних коштів полипозного ринита і бронхіальної астми (звичайно - важкої течії). Характерні ознаки непереносимості: покраснение особи, ринит, кон'юнктивіт, шкіряний висип, набряк Квінке, подьем температури, диарея, біль в животі, нудота і блювота.
Символічний интеракционизм - У 1970-е рр. Символічний интеракционизм вважався основною альтернативою функционализму і теорії соціальних систем, що складали в той час пануючу парадигму в американській соціології. Крім того, даний підхід мав важливе значення в соціології як критика позитивізму. Його джерела пов'язані з поняттям самости в тому вигляді, в якому воно розроблялося Дж.Г.Мідом, який затверджував, що вирішальне значення по для самости як соціального феномена має рефлексивность. Соціальне життя залежить від нашої здатності представляти себе в інших соціальних ролях, а це прийняття ролі інших залежить, в свою чергу.
КОМУНА - (commune) - 1. Група сімейств або індивідуумів, що проживають і, можливо, працюючих спільно, що мають спільне деяке або все майно, а також сімейні і суспільні обов'язки. Іноді, але не завжди, установа комун зумовлювалася такими політичними ідеологіями, як соціалізм, комунізм або утопизм. Вони були модними в Каліфорнії і інших місцях в 1960-х рр., в період експериментів з "альтернативами способами життя (див. Контркультура і альтернативна культура). Як "виняткові" способи життя комуни треба відрізняти від громадських форм мешкання, характерних для багатьох індустріальних суспільств. Оскільки вони.