Договір найму жилого приміщення

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття і характерні ознаки договору найму житлового приміщення ... 5
Розділ 2. Права наймача за договором найму житлового приміщення ... 11
Розділ 3. Обов'язки сторін за договором ... 16
Розділ 4. Підстави припинення договору ... 22
Розділ 5. Договір найму соціального житла ... 27
Висновки ... 33
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Договір найму жилого приміщення" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Договір найму жилого приміщення"

Курсова робота "Договір найму жилого приміщення" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Договір найму жилого приміщення", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Договір найму жилого приміщення" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Договір найму жилого приміщення" і призначений виключно для пошукових систем.

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ - (від лати. transplantare - пересаджувати) - пересадка органів і (або) тканин на іншу частину тіла того ж або іншого організму. Згідно з Законом РФ "Об трансплантацію органів і (або) тканини людини" від 22 грудня 1992 р. Т. органів і (або) тканин від донора або трупа може бути застосована тільки у випадку, якщо інші медичні кошти не можуть гарантувати збереження життя хворого (реципієнта) або відновлення його здоров'я. Вилучення органів і (або) тканин у донора допустиме тільки у випадку, якщо його здоров'ю - по висновку консиліуму лікарів-фахівців - не буде заподіяна значна шкода. Т. органів.
Державна територія - простір, в якому здійснюється суверенітет держави (тобто властиве йому верховенство, що виключає владу інакшої держави, в т.ч. над природними ресурсами, і яке зумовлює незалежність держави в міжнародних відносинах). Г.т. не є предметом речового права, не може бути предметом цивільно-правового відношення. Що Мали місце в минулому випадки продажу, поступки або передач частини м. т. - це не цивільно-правові операції, а результат виконання домовленостей держав як суб'єктів міжнародного права. У число компонентів м. т. входить поверхня районів суші, прісноводних (ріки, озера, ставки і т.п.) і.
Антропогенний об'єкт - (від греч. anthropos - чоловік і genes - що народжує, народжений) - об'єкт, створений людиною для забезпечення його соціальних потреб і що не володіє властивостями природних об'єктів (Федеральний закон від 10 січня 2002 р. N 7-ФЗ "Про охорону навколишнього середовища"). А.о. не володіють властивостями, типовими і стійкими для природних об'єктів: природний, еволюційний (не внаслідок людської діяльності) характер походження, знаходження в системі природних зв'язків з іншими природними об'єктами. У Федеральному законі "Про охорону навколишнього середовища" антропогенні об'єкти нарівні з.
ПУНИ Авксентій Цезаревич - [1(13).12.1898, Вятка, - 21.4.1985, Ленінград], психолог, основоположник отеч. психології спорту. Внук итал. композитора Ц. Пуні (1802 - 1870). Д-р пед. наук (1952), проф. (1953). Спортом захопився в роки навчання в гімназії; в 1914 організував про-у "Спорт" для учня молоді; в 1917 очолив "Про-у любителів спорту" в Вятке. У 1917- 23 служив в Червоній Армії. Після закінчення Ленінгр. ин-та физич. культури ім. П. Ф. Лесгафта (1932) працював там же. У 1946/47 уч. м. ввів лекційний курс "Психологія физич. виховання і спорту", що став згодом обов'язковим.
Кожна вагома структурна частина курсової "Договір найму жилого приміщення" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Символ - (від греч. симболон - знак) - "1. Предмет, дія, службовець умовними позначеннями якого-небудь образу, значення. 2. Те ж, що знак. 3. Визначене, соціально зафіксоване і змістовне значення речі, що передається від покоління до покоління, предмета, події (прапор, обручка, хрест і інш.) 4. Будь-який знак, зухвалий однакову соціальну реакцію, важливий засіб соціальної взаємодії; 5. У психоаналізі і глибинній психології К.Юнга - дії, слова, уявлення і мрій, в яких виявляється несвідоме. 6. Пізнавальний знак у членів певних обществених груп, таємного суспільства. 7. Образ, що володіє.
КАПНИСТ - Василь Васильович (1758, за інш. відомостями - 1756 або 1757, з. Обуховка Полтавської губ. - 1823, з. Кибинци Полтавської губ.), російський поет, драматург, перекладач. Віршем, що приніс Капністу популярність, стала "Сатира I" (1780), в якій, крім іншого, висміюються сучасні поету вигадники (В. Г. Рубан, А. С. Хвостов, А. О. Аблесимов). Указ Екатеріни II про закріпачення українських селян послужив причиною створення "Оди на рабство" (1783). Після іншого указу імператриці (про заборону називати себе в офіційних паперах рабом) Капніст створює "Оду на винищування в.
Головін Олександр Яковльович - Головін, Олександр Яковльович - відомий живописець-декоратор і портретист. Народився в 1863 р., в дворянській сім'ї. У 1878 р. поступив в Катковський ліцей, де пройшов лише 4 класи, потім перейшов в полтавську гімназію. У 1882 р. поступив в школу живопису, творення і зодчества, де спочатку навчався на архітектурному відділенні. За порадою Прянішникова перейшов в мальовничий клас. У 1889 р. написав картину на здобуття срібної медалі - "Зняття з хреста", але медалі не отримав. У 1889 - 96 роках працював у Томішко. Експонував на влаштованій Репіним виставці картини "Відьма" і "Щемить" (1894). У 1895 - 99.
У вступі курсової "Договір найму жилого приміщення" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Харузіна Віра Миколаївна - Харузіна (Віра Миколаївна) - жінка-етнограф, сестра нижченаведених, народилася в 1867 р., дістала освіту в жіночій класичній гімназії С.Н. Фішер. У 1892 р. слухала в Парижі курси по історії сім'ї, релігії, етнографії і по історії церкви. У 1887 р. здійснила поїздку в Олонецкую губернію і в Лапландію разом з Н.Н. Харузіним, якого пізніше супроводила в його поїздках в Сибір, Крим, Прибалтійські губернії, Новороссию. У 1889, 1892 і 1901 р. вивчала в Німеччині, Франції, Австрії етнографічні музеї і збори. Надрукувала: "На Півночі. Шляхові враження" (Москва, 1889); "Покажчик.

САМОДВИЖЕНИЕ - філософська категорія, що виражає зміну об'єкта під впливом властивих йому протиріч, чинників і умов. У древньогрецький філософії принцип самодвижения зустрічається у Анаксимандра, що застосував ідею роздвоєння єдиного на протилежності до пояснення походження світу. Об самодвижении говорив Геракліт, а Арістотель розділяв всі предмети на нерухомі, самодвижущиеся і рухомі чимсь інакшим. У філософії епохи Відродження і Нового часу ідея самодвижения залучала Д. Бруно, Толанда, Гассенді, Дідро, Гольбаха і інш. Але особливо важливу роль вона придбала в філософській системі Гегеля, що.
"ПІЗНАЙ САМОГО СЕБЕ - (греч. Gnothi seauton, лати. Nosce te ipsum) - напис на храмі Аполлона в Дель-фах як заклик бога Аполлона до кожного вхідного. За переказами, ця ідея була принесена в дар Аполлону "сьома мудрецями. Автором її в антич. джерелах частіше називається мудрець Хилон, рідше - Фалес або інш. мудреці. Іноді ця рекомендація представляється як відповідь Аполлона, проречена пифией, на питання Хилона: "Що саме краще для людей? Спочатку вислів "П.с.с. означав, мабуть, лише заклик до самоконтроля і усвідомлення межі своїх можливостей. Сократ переусвідомити дельфийский заклик в дусі відмови від.
Список літератури курсової "Договір найму жилого приміщення" - більше 20 джерел. покриття активами боргу (компанії) - Міра, в якій боргові зобов'язання, привілейовані акції або весь власний капітал покриваються чистими активами компанії. Покриття активами розраховується таким чином: з вартості активів за їх загальною балансовою або ліквідаційною оцінкою віднімаються нематеріальні активи, поточні зобов'язання і всі зобов'язання, прийняті на себе до даного випуску акцій; результат ділиться на суму в доларах, на яку був зроблений даний випуск (або позика). Цей показник може бути виражений і у вигляді процентного співвідношення або, використовуючи число одиниць як дільник, сума доларового покриття з розрахунку на.
БЮЛЕТЕНІ ПРО КОН'ЮНКТУРУ РИНКУ - MARKET LETTERS Практично кожна брокерська фірма видає щоденний бюлетень про стан ринку, к-рий вивішує в своєму приміщенні для зведення клієнтів і передає по телеграфу в свої відділення. Ці бюлетені містять короткий перелік найбільш важливих політичних, підприємницьких, фин. і технічних чинників, що впливають в даний момент на стан цін на ринку. У деяких випадках при цьому даються рекомендації відносно зобов'язань, що є, придбання або продажу певних груп або окремих цінних паперів. Хоч деякі з таких бюлетенів видаються на дуже невисокому рівні, відрізняються використанням беззмістовного.

ТЕЙЛОРИЗМ - запропонована Тейлором Ф.У. система організації виробництва, основні принципи якої зводилися до наступного. * Вивчення трудових процесів потрібно провести на основі їх розчленування на операції, прийоми і рухи. * Кожному робітнику повинне бути встановлене конкретне напружене завдання або урок. * Робітників необхідно навчати раціональним методам і прийомам виконання робіт. * Для вивчення трудових процесів відбираються робітники, найбільш відповідні по своїх психофізіологічних і антропометричних показниках для виконання конкретного завдання, так звані "робітники-чемпіони". * Труд робітників ретельно.
Посилання в тексті роботи "Договір найму жилого приміщення" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ІМПУЛЬСИВНІ СТАНУ - включають імпульсивні дії і імпульсивні потяга. Імпульсивні дії - рухові акти, виникаючі і що здійснюються раптово, без зовнішніх мотивів і осмислення, як би автоматично. Хворий раптово підбігає до минаючої мимо людини і ударяє його; вскакує і біжить; починає співати і швидко замовкає; розриває одяг і інш. Частіше імпульсивні дії спостерігаються у хворих в стані вираженого психозу, наприклад при шизофренії, а також у хворих епілепсією в стані помраченного свідомості. Імпульсивні потяга є значно більш складним розладом. Вони виникають звичайно на фоні зниженого настрою. Спочатку хворий бореться з.
ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ДЛЯ ДІТЕЙ З ВІДХИЛЕННЯМИ В РОЗВИТКУ - в цей час існує вісім основних видів спеціальних шкіл і шкіл-інтернатів для дітей з порушеннями в раз витии: спеціальна (коррекционное) освітня установа I вигляду (школа-інтернат для глухих дітей); спеціальна (коррекционное) освітня установа II вигляду (школа-інтернат для слабо чуючих і позднооглохших дітей); спеціальна (коррекционное) освітня установа III вигляду (школа-інтернат для незрячих дітей); спеціальна (коррекционное) освітня установа IV вигляду (школа-інтернат для слабовидящих дітей); спеціальна (коррекционное) освітня установа V вигляду (школа-інтернат для дітей з важкими порушеннями.
ШЕЙЕРМАНА СИНДРОМ - (синдром Шойермана - Мау; описаний датським рентгенологом H. W. Scheuermann, 1877-1960, пізніше - німецьким хірургом-ортопедом K. Mau, 1890-1958; синоніми - кифоз підлітків, "спіна учня") - зміни хребта диспластической природи, що розвиваються в підлітковому періоді. Старе тлумачення хвороби як асептического некрозу кольцевидних апофизов тіл хребців, засноване головним чином на експериментах К. Мау, залишене. Виражається у викривленнях осі хребта (частіше за все в різній мірі виражене посилення грудного кифоза, рідше - випрямляння кривизни хребта, іноді - сколиоз), клинцюватої.

ВЕЛИКА МАТИ - (Great Mother; Grosse Mutter) - загальна назва образу, взятого з колективного культурного досвіду. Теорія архетипов Юнга містить гіпотезу про те, що вплив, що надається матір'ю на своїх дітей, не обов'язково виходить від самої матері як реальної особистості зі своїми особливостями характеру. Існують і такі якості, втілені в конкретній матері, які насправді витікають з архетипической структури, статуирующей будь-яку матір, якості, які з неминучістю проецируются на неї дитиною. У образі Великій Матері виявляються передусім архетипическая повнота і позитивно-негативна полярність ("хороша -.
Селье синдром адаптації - (лати. аdaptere - приспособлять) - вивчена Г.Селье і його співробітниками (1936) неспецифічна біологічна реакція захисту, що викликається різноманітними впливами на організм, включаючи психологічні. Загальний адаптационний синдром в закінченому циклі свого розвитку протікає в три стадії: 1. стадія тривоги ("аларма"), представлена двома фазами, - а) шоком і б) противошоком; 2. стадія резистентности, в якій підвищується активність гормональних структур і відбувається мобілізація захисних ресурсів організму; 3. стадія виснаження, в якій наступає виснаження резервних можливостей організму.
СТАТИСТИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА - наука про кількісну сторону соціальних і економічних явищ в суспільстві в нерозривному зв'язку з їх якісною стороною, тобто про якісно певні кількості і закономірності, що виявляються в них. Роль С.С. в соціальних дослідженнях важко переоцінити, оскільки традиційно добитися в суспільних науках необхідної точності і конкретності аналізу можна було головним чином при використанні статистичних методів і обгрунтування найважливішого соціально-економічного і політичного виведення і масовими фактичними даними. Оскільки об'єктом вивчення С.С. є суспільство у всьому різноманітті його форм і.
ВИБІРКИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ - властивість вибірки, що полягає в її здатності адекватно представляти стан справ в генеральній сукупності. У кількісних дослідженнях розрізнюють статистичне і нестатистичне обгрунтування репрезентативности. Статистичне обгрунтування репрезентативности застосовується до випадкових (ймовірностний, статистичним) вибірок - простим, стратифицированним, кластеризованним, багатоступінчастим. Воно забезпечується оцінюванням випадкової помилки вибірки для найбільш важливих, з точки зору цілей дослідження, змінних. Нестатистичне обгрунтування репрезентативности застосовується до цільових (квотним.