ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ) ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та значення договору майнового найму ... 5
1.1. Поняття договору майнового найму (оренди) ... 5
1.2. Елементи договору найму (оренди) ... 6
1.3. Зміст договору найму (оренди) ... 9
1.4. Обов'язки наймача ... 11
Розділ 2. Особливості найму (оренди) земельної ділянки згідно законодавства України ... 16
2.1. Поняття то юридичні ознаки оренди землі ... 16
2.2. Правове регулювання оренди земель сільськогосподарського то іншого призначення ... 18
Розділ 3. Договір найму (оренди) земельної ділянки ... 22
Висновки ... 30
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Договір найму (оренди) земельної ділянки" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Договір найму (оренди) земельної ділянки"

Курсова робота "Договір найму (оренди) земельної ділянки" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Договір найму (оренди) земельної ділянки", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Договір найму (оренди) земельної ділянки" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Договір найму (оренди) земельної ділянки" і призначений виключно для пошукових систем.

ДОГОВОРИ СРСР ЗІ КРАЇНАМИ НАРОДНОЇ ДЕМОКРАТІЇ - новий тип міжнародних угод, що оформляють і що закріплюють міжнародну співпрацю Радянського Союзу з країнами народної демократії і направлених на всіляке зміцнення світу і безпеки у всьому світі. Внаслідок подальшого загострення загальної кризи капіталізму, зростання національно-визвольного руху, розгрому найбільш реакційних, агресивних сил імперіалізму у другій світовій війні і вирішальної ролі Радянського Союзу в цьому розгромі від капіталістичної системи відпав ряд країн Східної і Південно-Східної Європи і Азії. Разом з Радянським Союзом ці країни утворили могутній табір миролюбних. ЗВИНУВАЧУВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС - під цим терміном теорія карного процесу об'єднує три різні по своїх процесуальних методах форми суду - процес рабовласницьких держав, в тому числі античних Греції і Рима, процес раннього феодалізму і сучасний процес англо-американського типу. Спільними рисами для всіх трьох форм процесу, службовців інтересам експлуататорів, є: відділення функції обвинувачення від функції суду, активність сторін, ведучих тяжбу, і, формально, пасивність суду, що перетворюється як би в арбітра між сторонами, що позиваються, але насправді активно відстоюючого інтереси пануючого класу. О. п. ІНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ - Посадові обов'язки. Виконує роботу по проектуванню і впровадженню автоматизованих систем управління виробництвом (АСУП) на основі застосування сукупності економико - математичних методів, сучасних коштів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку, елементів теорії економічної кібернетики. Вивчає систему і методи управління і регулювання діяльності підприємства, його виробничих і функціональних підрозділів, визначає можливості формалізації елементів діючої системи і доцільність перекладу відповідних процесів на автоматизований режим. Здійснює підготовку необхідних даних і бере участь в. АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ - примусова міра державного впливу (санкція) за здійснення адміністративного правопорушення; є мірою адміністративної відповідальності і застосовується з метою виховання правопорушника, в дусі дотримання законів, правил гуртожитку, поваги прав і законних інтересів громадян, суспільства і держави, а також профілактики правопорушень як цим, так і іншими особами. А.у. виконує функцію попередження злочинів. А.в. завжди виражає негативну оцінку державою довершеного особою адміністративного правопорушення (провини). До А.у. відносяться: попередження; штраф: відшкодувальне вилучення предмета, що.
Кожна вагома структурна частина курсової "Договір найму (оренди) земельної ділянки" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

НАРКОТИКИ (наркотичні кошти) - група речовин різного походження (природні, синтетичні), зловживання якими приводить до розвитку наркоманії. Уніфікованого визначення поняття "Н., "наркотичний засіб" зарубіжна і вітчизняна практики не знають. Міжнародні конвенції (Єдина Конвенція про наркотичні кошти 1961 р., Конвенція про психотропні речовини 1971 р.) формулюють сукупність ознак, що дозволяють класифікувати природну або синтетичну речовину, рослину, лікарський засіб або препарат як наркотичне. Ці ознаки використовуються вітчизняною наукою і практикою. Їх три: медичний, соціальний і юридичний. З точки зору медицини, речовина. КОЛГОСПНА ДЕМОКРАТІЯ - основа організації управління в колгоспах, один з найважливіших принципів колгоспного будівництва. К. Д. служить найважливішим засобом залучення селянської маси в управління соціалістичним господарством колгоспів. Демократія в колгоспах полягає в тому, що самі колгоспники вирішують основні, найважливіші питання управління своїм суспільним господарством на загальних зборах, що є вищим органом управління в колгоспі. Самі колгоспники обирають виконавчий орган управління - правління колгоспу - і особа, що очолює колгосп, - голови. Вибраний колгоспниками орган управління підзвітний загальним. ДЕРЖАВНА ЗРАДА - особливо тяжкий злочин, що здійснюється в формі шпигунства, що наносить збиток зовнішньої безпеки РФ (ст. 275 УК). Під зовнішньою безпекою мається на увазі суверенітет, цілісність і недоторканість території РФ, її оборона і безпека держави. Під шпигунством розуміється передача, а одинаково збирання, викрадення або зберігання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю, а також передача або збирання по завданню іноземної розвідки інакших відомостей для використання їх в збиток зовнішньої безпеки РФ. Інакше надання допомоги.
У вступі курсової "Договір найму (оренди) земельної ділянки" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВАРВАРСЬКІ ПРАВДИ - або варварські закони (лати. - leges barbarorum) - пам'ятники права німецьких племен. Це записи звичаїв, окремих законодавчих актів, а також найважливіших судових рішень, складені в 5-9 вв. в державах Західної Європи, що утворилися на території колишньої Римської імперії. В. п. були передусім судебниками. Первинна редакція В. п. пізніше мінялася і поповнювалася актами, що видавалися королівською владою. Раніше ніж у інших народів В. п. з'явилися у вестготов, салических і рипуарских франків, бургундов, алеманов і баваров, пізнє - у фризов, англо-саксів, хамавов. Древнейшей В. п. є.

ЕКОЛОГІЧНІ ФОНДИ - позабюджетні державні фонди, джерелами надходження коштів яких є кошти підприємств, установ, організацій, громадян, а т.ж. іноземних юридичних осіб і громадян у вигляді: плати за нормативні і наднормативні (лімітні і понадлімітні) викиди, скиди забруднюючих речовин в навколишню природну середу, розміщення відходів і інші види забруднення; сум, отриманих по позовах про відшкодування шкоди і штрафів за екологічні правопорушення; коштів від реалізації конфіскованих знарядь полювання і рибальства, незаконно здобутої за їх допомогою продукції; отриманих у вигляді дивідендів, відсотків по внесках. Цивільний кодекс Франції - розроблений в 1800 р. комісією, що складалася з видних юристів Франції (Тронше, Порталіс, Мальвіль і інш.), за участю Наполеона, який і провів його через законодавчі органи. Остаточно ГКФ був затверджений 21 березня 1804 р. З 1807 р. називався Кодексом Наполеона, з 1816 р. - Цивільним кодексом, з 1852 р. - знову Кодексом Наполеона, пізніше називався також Цивільним кодексом французів, Французьким цивільним кодексом і т.д. ГКФ заснований на принципах, закріплених в Декларації прав людини і громадянина 1789 р. Його джерелами з'явилися римське право, королівське і революційне законодавство.
Список літератури курсової "Договір найму (оренди) земельної ділянки" - більше 20 джерел. Справи про відновлення на роботі осіб, звільнених з власної ініціативи (ст. 80 ТК РФ) -  Предмет доведення. При пред'явленні в суд позову про відновлення на роботі, коли працівник був звільнений по ст. 80 ТК РФ (звільнення з власного бажання) [210], суд, в залежності від конкретних обставин справи, з'ясовує: при яких обставинах була написана заява про звільнення з власного бажання, чи мав намір працівник насправді припинити трудові відносини з власної ініціативи, причини звільнення, чи не було звільнення вимушеним (довершеним під тиском адміністрації підприємства-роботодавця), чи не мало місце порушення трудових прав працівника, чи не було звільнення зумовлено створенням. ІДЕНТИФІКАЦІЯ - (від лати. identificare - ототожнювати, встановлювати збіг) - процес ототожнення однієї людини (суб'єкта) з іншим (об'єктом). Ідентифікація здійснюється на основі емоційної прихильності до іншої особи. Вона супроводиться прагненням людини бути схожим на іншого, якого він любить, обожнює, обожнює. Специфічні властивості і якості іншої людини, його вираз обличчя, манера вести розмову, хода, стиль поведінки, образ життя - все це копіюється, відтворюється тим, хто прагне бути схожим на свого кумира.    У класичному психоаналізі під ідентифікацією, ототожненням розуміється саме ранній вияв.

Класифікація психічних розладів при черепномозкових травмах - Внаслідок вираженого клінічного поліморфізму, систематика психопатологических виявів травматичного генеза скрутна. Класифікація, запропонована Н. Е. Бачеріковим (1989). 1. Непсихотические психічні порушення травматичного генеза: постконтузионний синдром (астенічний, астеноневротический, астеноипохондрический, астенодепрессивний, астеноабулический; травматична церебрастения); травматична енцефалопатия з непсихотическими порушеннями - синдромом афективної нестійкості і психопатоподобним синдромом; органічний психосиндром без психотических порушень. 2. Психотические психічні порушення.
Посилання в тексті роботи "Договір найму (оренди) земельної ділянки" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Альтернативні докторські програми - (alternative doctoral programs) У США більшість людей, прагнучих отримати докторську міру в психології або в суміжних з нею науках (напр., міра д-ра філософії, психології, педагогіки, соц. роботи), записуються на соотв. програми в гос. або приватних ун-тах, де психологія - одна з неск. спеціалізацій. Проте нек-рі студенти віддають перевагу традиційним програмам отримання докторською міри альтернативні. Спенс закликав творців різних програм виявити "взаємну терпимість", а не створювати "єдину, ідеальну модель, к-рую все навчань. заклади повинні прийняти на озброєння". Нек-рі програми є. Спілкування: соціально-філософське розуміння - О. являє собою ту, що розгортається у часі і просторі взаємозв'язок соціальних суб'єктів - великих (нація, клас і пр.) і малих (сім'я, трудовий колектив і інш.) соціальних груп, а також окремих особи один з одним, це такі субьект-субьектні взаємозв'язки, в к-рих суспільств. відносини виражаються і придбавають форму безпосереднього буття. О. досліджується в загальній і соціальній психології, соціології, історії, лінгвістиці, семиотике, педагогіці, медицині, мистецтвознавстві і інш. дисциплінах, кожна з к-рих має свій аспект розгляду. Соціальна філософія дає найбільш загальні характеристики О. як. ФУНКЦІЯ - (Function; Funktion) - форма психічної активності або вияв лібідо, що принципово залишається незмінною в змінних умовах. Юнговская типологічна модель грунтується на чотирьох психологічних функціях: мисленні, почутті, відчутті і інтуїції. "Мене ледве чи не з докором питали, чому я говорю рівне про чотири функції, не більше і не менше. Те, що їх рівне чотири, вийшло передусім чисто емпірично. Але те, що завдяки їм досягнута певна міра цілісності, можна продемонструвати наступним міркуванням. Відчуття встановлює, що відбувається фактично. Мислення дозволяє нам розпізнати його значення.

Види спілкування - Виділяють наступні види спілкування: 1. "Контакт масок" - формальне спілкування, коли відсутнє прагнення зрозуміти і враховувати особливості особистості співрозмовника, використовуються звичні маски (ввічливості, суворості, байдужості, скромності, співчутливості і т.п.) - набір виразів обличчя, жестів, стандартних фраз, що дозволяють приховати істинні емоції, відношення до співрозмовника. У місті контакт масок навіть необхідний в деяких ситуаціях, щоб люди "не зачіпали" один одного без потреби, щоб "відгородитися" від співрозмовника. 2. Примітивне спілкування, коли оцінюють іншу людину як. Віктімологія - (victimology) В. визначається як вивчення "жертв злочину і усього, що пов'язано з такою жертвою" (Драпкин і Віано), як "вивчення взаємозв'язків між злочинцем і жертвою" (С. Шефер) і як "наука про жертви" (І. Л. Куташ і інш.). Бенджамин Мендельсон був першим, хто запропонував виділити В. як науку. Однак інтерес до В. почав розвиватися лише в 1940-х рр. Фон Хентіг вважав, що між жертвами і злочинцями часто існує "огидний симбіоз", при до-ром жертва стимулює злочинця до здійснення кримінальної дії відносно цієї самої жертви. Він називав такі жертви "активуючими пострадавшими" і описав 4 види. УГРУПОВАННЯ - (англ. groupment, (р ment) - операционально-алгебраїчна структура логіки, одне з основних понять операциональной концепції інтелекту Ж. Піаже; похідно від поняття групи (в алгебрі). Понятіє Г. введене в психологію Піаже (1937). У концепції Піаже це структура логіки, яка, будучи зв'язуючою ланкою між логічними і психологічними структурами, дозволяє використати дані сучасної логіки як засіб пояснення в психології. З формальної т. зр., 1) комбинативность: АВ - З; 2) оборотність: З - В = А; 3) асоціативність: (АВ) З = А (ВР); 4) загальна операція ідентичності: А - А = 0; 5) тавтологія. ОПЕРАЦІЯ - 1. Структурна одиниця діяльності, що співвідноситься із задачею і з предметними умовами її реалізації; спосіб виконання дії, визначуваний умовами готівкової - зовнішньої або уявної - ситуації. Поняття операції як одиниці діяльності введене А. Н. Леонтьевим в теорії діяльності і використовується при вивченні відносно закінчених, як правило, автоматизованих перцептивних, моторних, мнемических і інтелектуальних актів, вхідних до складу деякої дії. По суті, рівень операцій заповнений навиками і діями автоматичними, і характеристики останніх є в той же час характеристики операцій. Операції -.