Договір перевезення вантажів. Фрахтування

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та загальна характеристика договору перевезення вантажу ... 5
1.1. Поняття перевезення вантажу. Перевезення вантажів як вид господарської діяльності ... 5
1.2. Загальна характеристика договору перевезення вантажу ... 15
1.3. Документальне оформлення перевезення вантажу ... 17
Розділ 2. Порівняльна характеристика регламентування договору перевезення вантажу відповідно до Цивільного та Господарського кодексу України ... 22
2.1. Визначення та зміст договору перевезення вантажу ... 22
2.2. Форма договору. Права та обов'язки сторін ... 25
2.3. Відповідальність за договором перевезення вантажу ... 27
Розділ 3. Фрахтування як особливий вид договору перевезення вантажу ... 30
3.1. Основні умови договору фрахтування ... 30
3.2. Оплата фрахту ... 35
3.3. Відповідальність за договором фрахтування ... 37
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Договір перевезення вантажів. Фрахтування" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Договір перевезення вантажів. Фрахтування"

Курсова робота "Договір перевезення вантажів. Фрахтування" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Договір перевезення вантажів. Фрахтування", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Договір перевезення вантажів. Фрахтування" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Договір перевезення вантажів. Фрахтування" і призначений виключно для пошукових систем.

ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ - договір, внаслідок якого одна сторона (банк) зобов'язується приймати і зараховувати ті, що надходять на рахунок, відкритий іншій стороні - клієнту (власнику рахунку), грошові кошти, виконувати розпорядження клієнта про переліків і видачі відповідних сум з рахунку і проведенні інших операцій по рахунку (п. 1 ст. 845 ГК РФ). Перераховані послуги, які банк зобов'язується надавати клієнту, і складають (по значенню названої статті) предмет Д.б.с. Від договору банківського внеску до запитання Д.б.с. відрізняє мету, ради якої він укладається. Цільове призначення Д.б.с. - забезпечення клієнту. Джерела житлового права - можна поділити на дві великі групи: Закони Російської Федерації і прийняті відповідно до них нормативні правові акти; закони і інші нормативні акти, прийняті суб'єктами Російської Федерації. Охарактеризуємо основні джерела житлового права. 1) Конституція Російської Федерації є правовою основою житлового законодавства: норми, що містяться в Основному законі країни, визначають зміст інших нормативних актів, регулюючих житлові правовідносини. Конституція відносить житлове законодавство до спільного ведіння Російській Федерації і її суб'єктів (п. "к" ч. 1 ст. 72) на відміну від цивільного. ЗАМАХ НА ЗЛОЧИН - стадія здійснення умисного злочину. Згідно ч. 3 ст. 30 УК РФ П. на п. признаються умисні дії (бездіяльність) особи, безпосередньо направлені на здійснення злочину, якщо при цьому злочин не був доведений до кінця по обставинах, що не залежать від цієї особи. Замах потрібно відрізняти як від приготування до злочину, так і від кінченого злочину. Від приготування замах відрізняється тим, що дії (бездіяльність) винної не обмежуються створенням умов злочину, а вже безпосередньо направлені на здійснення злочину. Від кінченого злочину замах відрізняється незавершеністю діяння або. РЕЄСТРАЦІЯ НЕЗАКОННИХ ОПЕРАЦІЙ З ЗЕМЛЕЮ - злочин в сфері економічної діяльності, передбачене ст. 170 УК РФ і що являє собою реєстрацію явно незаконних операцій із землею, спотворення облікових даних Державного земельного кадастру, а рівне умисне заниження розмірів платежів за землю, якщо ці діяння довершені з корисливої або інакшої особистої зацікавленості посадовою особою з використанням свого службового положення. З об'єктивної сторони злочин являє собою альтернативно названі в законі дії: 1) реєстрація явно незаконних операцій із землею, 2) спотворення облікових даних Державного земельного кадастру, 3) заниження розмірів.
Кожна вагома структурна частина курсової "Договір перевезення вантажів. Фрахтування" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Справи про визнання недійсним договору, що суперечить вимогам закону -  Внаслідок ст. 168 ГК РФ недійсна операція, не відповідна вимогам закону або інакших правових актів.  У предмет доведення в справах про визнання недійсним договору, що суперечить вимогам закону, входять наступні факти:  1) укладення оспорюваного договору (ст. 168 ГК РФ);  2) невідповідність змісту оспорюваного договору вимогам закону або інакшого правового акту (ст. 168 ГК РФ);  3) отримання сторонами оспорюваного договору того або інакшого матеріального блага (ст. 167 ГК РФ) [26];  4) вартість отриманого сторонами оспорюваного договору матеріального блага на момент винесення рішення. Повторне голосування - голосування, що проводиться по кандидатурах, що набрали найбільшу кількість голосів виборців в першому турі голосування, але менше, ніж необхідно згідно із законом для обрання. Організація і проведення повторного голосування при проведенні виборів, в тому числі розташування у виборчому бюлетені даних про кандидатів, по яких проводиться повторне голосування, здійснюються відповідно до федеральних законів і законів суб'єктів Російської Федерації. У випадку, якщо один з кандидатів, по якому відповідно до підсумків раніше проведеного голосування повинно провестися повторне голосування, зняв свою. Справи про відновлення на роботі особи, що виконувала виховальні функції, звільненої в зв'язку із здійсненням аморальної провини, несумісної з продовженням даної роботи -  У справах про відновлення на роботі осіб, що виконують виховальні функції, звільнених в зв'язку із здійсненням аморальної провини, несумісної з продовженням даної роботи, у відповідності з п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, в предмет доведення включаються наступні обставини:  1) заняття звільненим працівником виховальною діяльністю (наприклад, виховальною діяльністю займаються вчителя, викладачі вищих учбових закладів, майстри виробничого навчання, вихователі дитячих дошкільних освітніх установ, вихователі дитячих будинків і інш.), виконання працівником виховальної функції;  2) здійснення.
У вступі курсової "Договір перевезення вантажів. Фрахтування" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Звільнення від посади президента (імпічмент) - це форма конституційно-правової відповідальності президента або іншої вищої посадової особи, яка складається в звільненні його від посади спеціально уповноваженими органами, частіше за все парламентом, по основах, передбачених конституцією. У Росії ця процедура передбачається ст. 93 Конституції РФ і є вельми складною і формалізованою, що включає в себе декілька обов'язкових умов. По-перше, Президент РФ може бути відчужений від посади тільки на основі обвинувачення в державній зраді або здійсненні тяжкого злочину. У цьому випадку нижня палата - Державна Дума - висуває обвинувачення проти.

Правова культура - це певний рівень якісного стану правової системи, а також правосвідомості і правової поведінки окремої особа, соціальної групи або суспільства загалом. Розрізнюють правову культуру суспільства, особистості і соціальної групи. Правова культура суспільства - це рівень правосвідомості і правової активності суспільства, міра прогресивності юридичних норм і юридичної діяльності. Структура правової культури суспільства складається з наступних елементів: 1) рівень правосвідомості і правової активності суспільства; 2) міра прогресивності юридичних норм (рівень розвитку права, культура юридичних текстів і т.п.);. НАРКОТИЧНІ КОШТИ (НАРКОТИКИ) - (від гр. narkotikos - такий, що закляк ) - речовини рослинного або синтетичного походження, препарати, рослини, які надають специфічний (стимулююче, збудливе, пригноблююче, галлюциногенное) вплив на центральну нервову систему і включені Постійним комітетом по контролю наркотиків при Мінздоров'я РФ в Список наркотичних коштів. Список містить три переліки. Перелік № 1 являє собою зведений список наркотиків, віднесених до таких Єдиною конвенцією про наркотичні кошти 1961 р. Серед них - гашиш (анаша), героїн, каннабис (марихуана), кодеїн, кокаїн, концентрат з маковой соломи, кустарно приготований.
Список літератури курсової "Договір перевезення вантажів. Фрахтування" - більше 20 джерел. ДОВГОСТРОКОВІ ІНВЕСТИЦІЇ - витрати на створення, збільшення розмірів, а т.ж. придбання внеоборотних активів тривалого (понад одного року) користування, не призначених для продажу, за винятком довгострокових фінансових вкладень в державні цінні папери і статутні капітали інших організацій. Д.і. пов'язані: із здійсненням капітального будівництва і формі нового будівництва, а т.ж. реконструкції, розширення і технічного переозброєння діючих підприємств і об'єктів невиробничої сфери; з придбанням будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів і інших окремих об'єктів (або їх частин) основних коштів; з придбанням. РОЗЛАДИ ПАМ'ЯТІ І УВАГИ - Пам'ять - це психічний процес, що виконує функцію накопичення, збереження і відтворення досвіду (уявлень), почуттєвого і раціонального пізнання людиною навколишнього середовища і самого себе, що забезпечує диференційоване його пристосування. Основними функціями пам'яті є запам'ятовування (запечатление), збереження (об'єм пам'яті), відтворення і задрімати. По характеру переважаючої активності пам'ять ділять на образну (зорову, слухову, смакову, обонятельную і дотикову), рухову (моторну), емоційну і логічносмислову (словеснологічну); по характеру цілей діяльності - на мимовільну і довільну; по.

ДЕЖА ВЮ - (франц. deja vu) - "вже бачене", відчуття того, що місце, що є в теперішньому часі зустрічалося в минулому і вже переживалося людиною.    До проблеми "вже баченого" З. Фрейд звертався на ранніх етапах виникнення і розвитку психоаналізу. Так, в статті "Про покриваючі спогади" (1899) він підіймав питання про спогади дитинства, що зберігаються в пам'яті, про переживання, які ці спогади викликають в більш пізній час, про помилкові спогади, тих, що мають місце в житті людини. У цій статті не обговорювалося питання у феномені "вже баченого" у власному значенні цього.
Посилання в тексті роботи "Договір перевезення вантажів. Фрахтування" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПАРКИНСОНИЗМ - синдром, пов'язаний з поразкою базальних ганглиев і їх зв'язків і акинезией, що виявляється, ригидностью, тремором спокою, нестійкістю при зміні пози (постуральной нестійкістю). У 80 % випадків причиною паркинсонизма є хвороба Паркинсона. Хвороба Паркинсона (дрожательний параліч, первинний, або идиопатический паркинсонизм) - дегенеративне захворювання ЦНС невідомої етіології, виборче вражаюче дофаминергические нейрони чорної субстанції. Симптоматика починається поступово, часто з тремтіння або незручності в одній з кінцівок, рідше з ускладнення ходи або загальної скутості. У дебюті хворі часто. РАНК - (Rank) Отто (справжнє прізвище Розенфельд) (1884-1939)- австро-американський психолог, психоаналітик і психотерапевт. Вплинув на розвиток глибинної психології (особливо неофрейдизма) і психотерапію К. Роджерса і Е. Еріксона. Один з перших послідовників, учнів і колег 3. Фрейд. Починав з навчання в торговій школі, був робітником. Ночами займався самообразованием і дослідницькою роботою. Захопився психоаналитическими ідеями 3. Фрейд. Познайомився з ним в 1905 р. і отримав запрошення брати участь в щотижневих зустрічах Венського гуртка. При підтримці 3. Фрейд поступив в Віденський ун-т. ШВИРКОВ - Вячеслав Борисович (1939-1994) - російський психофизиолог, автор системно-еволюційної теорії нервової системи. Д-р медичних наук (1978), професор (1991), один з найближчих учнів П.К. Анохина. У 1964 р. закінчив 1-й Московський медичний інститут ім. І.М. Сеченова. З 1972 по 1994 р. очолював лабораторію нейрофизиологических основ психіки, створену з ініціативи і за участю П.К. Анохина. Ш. була сформульована теорія функціональних систем (ФУС), згідно якою між стимулом і дією мають місце не послідовні процеси сенсорного кодування (сенсорні структури) і формування відповіді (ефферентні.

Частотність слова - (word frequency) У психології Ч. з. грає важливу роль не тільки в пед. додатках, але тж при контролі і аналізі властивостей стимулу і реакції в експериментах по сприйняттю, навчанню, пам'яті і мові і при характеристиці вербальних репертуарів різних популяцій індивідуумів - як нормальних, так і що відхиляються від норми і що знаходяться на різних рівнях хронологічного і психол. віку. Частотність слова-типу (word type) звичайно визначається шляхом підрахунку числа випадків відтворення даної лексеми (tokens) на великій вибірці таких випадків, витягуваний або з розмовної мови, або з. Способи активізації мислення - Для активізації мислення можна застосовувати спеціальні форми організації мислительного процесу, наприклад "мозковий штурм", або брейнсторминг, - метод запропонований А. Осборном (США), призначений для продуцирования ідей або рішень при роботі в групі. Основні правила поведінки "мозкового штурму": 1. Група складається з 7-10 чоловік, бажано різної професійної спрямованості (для зменшення стереотипизации підходів), в групі є лише декілька чоловік, досвідченого в проблемі, що розглядається. 2. "Заборона критики" - чужу ідею не можна переривати, критикувати, можна лише похвалити. Нозогнозія - (греч. nosos - хвороба, gnosis - знання, пізнання) - усвідомлення пацієнтом факту свого захворювання. Для соматичних пацієнтів, не страждаючих одночасно і психічним розладом, такої проблеми, зрозуміло, при наявності очевидних симптомів захворювання, звичайно не існує (як немає її і у дітей, оскільки їх самоосознавание і знання самого себе в достатній мірі ще не розвинені), але вона часто виникає відносно психіатричних, особливо психотических пацієнтів. Існують різні клінічні варіанти нозогнозии. З формальної точки зору вони можуть бути представлені так. 1. Ясне усвідомлення факту власної хвороби. СТАУТ - (Stout) Георг Фредерік (1860- 1944) _ англійський філософ, психолог, учень Дж. Уорда і послідовник Ф. Брентано. Після закінчення приватної школи (1879) вчився в Коледжі Св. Иоана в Кембрідже (бакалавр мистецтв, 1882; магістр, 1885). Спеціалізувався по античній філософії, метафізиці, моральним наукам. Професійну діяльність початків як науковий співробітник і викладача психології Коледжа Св. Іоана (з 1884). У 1891 р. змінив К. Робертсона як редактор Mind (до 1920). У 1894-896 рр. читав курс моральних наук в Кембрідже, в 1896-1898 м. - курс порівняльної психології в Абердінськом ун-ті. З.