Договір підряду, правова характеристика та особливості

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження договору підряду ... 5
1.1. Загальні положення про підряд ... 5
1.2. Правова характеристика договору підряду ... 7
1.3. Права та обов'язки сторін ... 13
Розділ 2. Характеристика особливостей спеціальних видів договорів підряду ... 20
2.1. Договір побутового підряду ... 20
2.2. Договір будівельного підряду ... 24
2.3. Підряд на проектні та пошукові роботи ... 31
2.4. Підряд на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ... 35
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Договір підряду, правова характеристика та особливості" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Договір підряду, правова характеристика та особливості"

Курсова робота "Договір підряду, правова характеристика та особливості" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Договір підряду, правова характеристика та особливості", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Договір підряду, правова характеристика та особливості" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Договір підряду, правова характеристика та особливості" і призначений виключно для пошукових систем.

КАРНИЙ ПРОЦЕС - заснована на законі діяльність управомоченних органів і осіб по розслідуванню злочинів дозволу карних справ. У.п. називають також карним судочинством, підкреслюючи, таким чином, особливе значення в ній суду як єдиного органу, що здійснює правосуддя по карних справах. У.п. знаходиться в самої тісному зв'язку з карним правом, забезпечує його реалізацію, є формою життя карного права. У.п. виник в древності одночасно з появою державних органів і посадових осіб, на яких покладався дозвіл суперечок і застосування репресії до злочинців. По мірі розвитку суспільства і держави, зміни суспільного. ВИБОРЧЕ ПРАВО - 1) в СРСР сукупність норм, регулюючих, відповідно до інтересів радянського народу, участь радянських громадян у виборах до представницьких органів СРСР. Істочникамі И. п. в СРСР є Конституція СРСР, конституції союзних і автономних республік і Положення про вибори. Советськоє И. п. надає радянським людям повну свободу голосувати за тих, кого вони хочуть обрати, кому вони довіряють забезпечення своїх інтересів. Конституцією СРСР встановлене загальне, рівне, пряме І. п. при таємному голосуванні. Всеобщеє И. п. означає, що всі громадяни СРСР, що досягли 18 років, незалежно від расової або національної. ПЕНСІЯ З НАГОДИ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА - щомісячна грошова виплата, яка призначається і виплачується членам сім'ї вмерлого годувальника. Право на П.. по с.п.к. мають непрацездатні члени сім'ї вмерлого, що перебував на його утриманні (див. Утриманці). Відповідно до законодавства непрацездатними членами сім'ї вважаються: а) брати, сестри і внуки - при умові, якщо вони не мають працездатних батьків і не досягли 18 років (або старше за цей вік, але якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років), а також діти вмерлого; б) батько, мати, чоловік, якщо вони досягли пенсійного віку (чоловіки - 60 років, жінки - 55 років) або є інвалідами; в). ПЕНСІЇ ПРИ НЕПОВНОМУ СТАЖІ, НЕПОВНА ПЕНСІЯ - громадянам, що не мають повного загального трудового стажу, необхідного для призначення трудової пенсії, може бути встановлена пенсія при неповному трудовому стажі. Для призначення такої пенсії по старості необхідно мати не менше за 5 років загального трудового стажу. Пенсія по старості при неповному стажі може бути призначена тільки по досягненні загальновстановленого пенсійного віку: чоловіками - 60 років, жінками - 55 років. Громадянам, що є інвалідами I і II груп внаслідок загального захворювання і що не має повного трудового стажу для призначення пенсії по інвалідності (див. Пенсії.
Кожна вагома структурна частина курсової "Договір підряду, правова характеристика та особливості" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

УНІТАРНА ДЕРЖАВА - (від франц. "unitaire" - єдиний) - єдина, злита держава, складові частини якого не володіють політичною автономією, тобто ознаками державного суверенітету. Головна особливість У.г. в тому, що воно складається з адміністративно-територіальних одиниць, що не володіють державно-правовими ознаками (єдина конституція і правова система, єдина, або одноуровневая, система влади, єдині збройні сили, фінансова система, єдине громадянство і інш.). У У.г. статус адміністративно-територіальних одиниць, їх межі визначаються і змінюються актами центральної влади (при цьому може. ВІНДІКАЦІЙНИЙ ПОЗОВ - звернена до суду вимога власника або інакшого законного (титульного) власника речі, що фактично не володіє нею, до незаконного (фактичному) власника про витребування (відбиранні) у нього цій речі і передачі її власнику (законному власнику). Зміст В.і. складає примусове витребування власником або інакшим законним власником свого майна з чужого незаконного володіння, званим виндикацией (від лати. vim dicere - оголошую про застосування сили, тобто витребую річ примусово). Об'єктом В.і. може бути тільки індивідуально-певна річ, що збереглася в натурі. Неможливо пред'явити В.і. Інтенсивність труда - кількість труда, що затрачується працівником за певний проміжок робочого часу для отримання корисного результату. Визначається витратами фізичної, нервової і розумової енергії в одиницю часу і залежить від темпу роботи. Н об р м а л ь н а я і. Задовольняє його природну потребу в "порції" труда, забезпечуючи гармонійний і всебічний розвиток здібностей; Створює (при існуючих системах охорони здоров'я і охорони труда, при раціональній організації живлення і правильного використання вільного часу) умови для повного відновлення сил на початок нового трудового дня; Забезпечує.
У вступі курсової "Договір підряду, правова характеристика та особливості" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Теорія социопатической особистості зарубіжні - Одна з психологічних теорій пояснення причин злочинності. Термін "социопат" вже використовувався в роботах психіатрів початку XX в. для позначення асоціальної особистості, у якої причини злочинної поведінки розглядалися лише як результат несприятливих впливів навколишнього середовища. Однак основні психологічні характеристики социопата були описані Хервеєм Клеклеєм тільки на початку 1940-х рр. У рамках теорії социопатической особистості затверджується, що у людей-социопатов немає психічних аномалій, а є унікальна структура особистості, яка і привертає до асоціальної поведінки.

ПЕРЕЛІК - систематизований перелік документів або інакших найменувань, складений з метою поширення на них певних норм або вимог. Вимоги до підготовки і оформлення переліку встановлені параграфом 2.2.3 Типової інструкції по діловодству в федеральних органах виконавчої влади, затвердженої наказом Міністерства культури і масових комунікацій Російської Федерації від 08.11.2005 № 536 застосовно до додатків нормативних правових актів органів державної влади. При наявності в тексті переліку формулювання "Затвердити" на самому переліку в правому верхньому кутку розташовується слово. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ - контроль над виконанням плану державних доходів і витрат і за виконанням фінансових планів підприємствами і організаціями, за своєчасним виконанням ними своїх фінансових зобов'язань по бюджету (платежі по податках, по відрахуваннях від прибутку і інш.). Ф. до. - перевірка дотримання законів і інших нормативних актів, направлених на точне дотримання всіма суб'єктами фінансових правовідносин (соціалістичними підприємствами, організаціями і установами і окремими громадянам") державної фінансової дисципліни (див.), тобто на виконання ними своїх фінансових зобов'язань перед.
Список літератури курсової "Договір підряду, правова характеристика та особливості" - більше 20 джерел. "ЗНИКНЕННЯ" - МА вважає, що "зникнення" має місце в тому випадку, коли є ваговиті основи вважати, що людина заримована органами влади, але при цьому самі власті відмовляються це визнати. Таким чином, вони приховують зведення про місцезнаходження людини і його долі; при цьому жертва ставиться До поза законом і не може скористатися його захистом. Це До слово пишеться в лапки спеціально, щоб показати, що МА відмовляється приймати відмовки, що людина "просто пропала". Термін "зникнення" використовується тільки в тих ситуаціях, коли випадок задовольняє описаним. ЮМ ДАВИД - Великий англійський психолог і філософ Давид Юм народився в 1711 р. в столиці Шотландії, місті Едінбурге. Його батько був небагатим дворянином, займався юридичною практикою. І батько і мати Юма хотіли, щоб він пішов по батьківських стопах і також став юристом, але Давид рано усвідомив, що його абсолютно не цікавить даного роду діяльність. Вже будучи підлітком, він поставив в популярність своїх батьків, прямо заявивши їм, що відчуває величезну огиду до будь-якого заняття, крім літератури, філософії і психологій. Але для цього було потрібен дістати освіту, яка коштувала великих грошей, яких у батька.

ЗАПОРОЖЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ - Відомий радянський психолог, учень Л.С. Виготського А.В. Запорожец народився 30 серпня 1905 р. У 1930 р. він закінчив педагогічний факультет 2-го Московського державного Університету. Свою наукову діяльність А.В. Запорожец початків як лаборант у А. Р. Лурії. З 1931 р. він займав спочатку посаду старшого асистента, потім - завідуючого лабораторією сектора психології Психоневрологічної академії. Потім він став доцентом і завідуючим кафедрою психології Харківського педагогічного інституту ім. М. Горького. У 1930-е рр. в рамках досліджень, що проводяться в Харківській психологічній школі, Запорожець.
Посилання в тексті роботи "Договір підряду, правова характеристика та особливості" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПИЕЛОНЕФРИТ - інфекційне запальне захворювання, при якому в патологічний процес залучаються ниркоподібна лоханка, чашечки і паренхима бруньки. Насамперед здивовується межуточная тканина бруньки. Для позначення запального процесу, що локалізується головним чином в ниркоподібній лоханке, іноді використовують термін "пиелит", що не зовсім точно, оскільки запалення, як правило, захоплює не тільки лоханку, але і навколишню тканину бруньки. Пиелонефрит може бути викликаний будь-якими мікроорганізмами. Найбільш частими збуджувачами є кишкова паличка, стафилококки, ентерококки. Збуджувач проникає в бруньку. АБСЦЕС - (син.: гнійник, нарив) - відмежоване скупчення гною в різних тканинах і органах. Абсцеси можуть локалізуватися в шкірі, подкожной клітковині, легких, печінці, бруньках, головному мозку і інш. Абсцес потрібно відрізняти від емпиеми (скупчення гною в порожнинах тіла і порожнистих органах) і флегмони (розлитого гнійного запалення тканин). Особливістю абсцесу як відмежованого гнійного процесу є наявність пиогенной мембрани (внутрішньої стінки гнійної порожнини, вистланной грануляционной тканиною), яка відмежовує гнойно-некротический процес і продуцирует екссудат. Збуджувачем гнійного процесу. БАЖАННЯ - Німий.: Wunsch (іноді Begierde або Lust). - Франц.: d?sir. - Англ.: wish. - Ісп.: deseo. - Італ.: desiderio. - Португ.: desejo. про В фрейдовской динаміці - один з полюсів захисного конфлікту: несвідоме бажання прагне здійснитися, спираючись, по законах первинного процесу, на знаки, пов'язані з першим досвідом задоволення. На прикладі сновидінь психоаналіз показав, як бажання відображається в компромісній формі симптомів. про У всякій загальній теорії людини є основоположні поняття, які неможливо визначити; до них, безсумнівно, відноситься і поняття бажання в концепції Фрейд. Обмежимося тут.

Персоналізация - 1. засвоєння, привласнення, интериоризация, интернализация або, інакшими словами, процеси або механізми перетворення зовнішніх, соціальних спонук, вимог, обмежень і суспільного досвіду в елементи структури власної особистості (в потреби, прагнення, навики, знання і інш.). Процееси персонализации функціонує имплицитно, автоматично і, гіпотетично, на основі природженої здатності, що забезпечує саморазвитие особистості (термін саморазвитие в цьому випадку підкреслює, що одних тільки сприятливих зовнішніх умов для формування особистості абсолютно недостатньо, для їх засвоєння необхідна природжена. каннабис - [cannabis] - Родове поняття, що використовується для позначення декількох психоактивних препаратів рослини марихуани (конопель посівних), Cannabis sativa. Вони включають лист марихуани (на вуличному жаргоні: травичка, горщик, дурман, смітна трава або жакет), банг, ганжу або гашиш (що отримується з смоли квітучих головок рослин) і гашишное масло. - В 1961 р. Єдина конвенція по наркотичних коштах визначила каннабис как'цветущие або плодоносящие верхівки каннабисного рослини (виключаючи сім'я і листя, якщо при цьому немає головок), з яких не екстрагована смола", в той час як каннабисная смола -. КОЕФІЦІЄНТ - (від лати. - сприяючий) - постійна (відома) величина, що є множником при іншій змінній (невідомої) величині. У інженерній психології використовують наступні види К. 1. К. звукоотражения - відношення відображеної матеріалом енергії до падаючої; 2. К. звукопоглощения - відношення поглиненої матеріалом енергії до падаючої; 3. К. природної освітленості - міра природної освітленості в деякій точці заданої поверхні, виражена відношенням освітленості в цій точці до одночасної зовнішньої освітленості на горизонтальній площині від усього незатуленого небозводу з передбачуваним або відомим розподілом. Ролі статеві - нормативні очікування, вимоги, що пред'являються суспільством, культурою до чоловіків і жінок в різних видах діяльності (сімейні відносини, трудові функції, розподіл авторитету і влади в публічній і домашній сфері і т.д.). Р. п. відтворюються і передаються з покоління в покоління за допомогою диференційованої по підлозі системи социализации (статева соціалізація) і закріпляються за допомогою статевого символізму і культурних стереотипів маскулинности і фемининности. Прийняття і засвоєння індивідом певної системи Р. п. формує його статеву ідентичність, з якою співвідноситься його самосвідомість і.