Договір як підстава виникнення зобов'язань

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Зобов'язання у цивільному праві України ... 5
1.1. Поняття та види зобов'язань ... 5
1.2. Поняття та система зобов'язального права ... 12
1.3. Підстави виникнення зобов'язань ... 13
Розділ 2. Цивільно-правовий договір як підстава виникнення зобов'язань ... 17
2.1. Поняття, функції та значення договору ... 17
2.2. Види договорів ... 20
2.3. Зміст договору ... 24
2.4. Укладення, зміна і розірвання договору ... 27
Висновки ... 34
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Договір як підстава виникнення зобов'язань" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Договір як підстава виникнення зобов'язань"

Курсова робота "Договір як підстава виникнення зобов'язань" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Договір як підстава виникнення зобов'язань", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Договір як підстава виникнення зобов'язань" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Договір як підстава виникнення зобов'язань" і призначений виключно для пошукових систем.

ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ - здійснення дій, що становлять соді іржання зобов'язання. Будь-яке зобов'язання передбачає досягнення певного результату, наприклад, придбати, продати, виготувати і т.д. яку-небудь річ. Виконуючи покладений на нього обов'язок, боржник здійснює різноманітні активні дії, перелік яких в законі не є вичерпним. І.о., будучи правомірною цілеспрямованою вольовою дією, манливою припинення обов'язку боржника. являє собою операцію (в більшості своєму І.о. - це односторонні операції). Таким чином. І.о. - це правопрекращаюший юридичний факт (див. Факти юридичні); такі операції в літературі прийнято називати. РЕФЕРЕНДУМ РФ - відповідно до ФКЗ РФ від 7 липня 1995 р. № 2-ФКЗ "Про референдум Російській Федерації" всенародне голосування громадян РФ по законопроектах, чинних законам і іншим питанням державного значення. Відповідно до Конституції РФ (ч. 3 ст. 3) Р. РФ поряд з вільними виборами є вищим безпосереднім вираженням влади народу. Р. РФ проводиться на всій території РФ на основі загального рівного і прямого волевиявлення при таємному голосуванні. У Р. РФ бере участь кожний громадянин РФ, що досяг 18 років на день його проведення. Не має права брати участь в Р. РФ громадянин, визнаний судом недієздатним або що міститься в. ГОЛОСУВАННЯ - в конституційному праві: а) дія громадянина-виборця, якою він віддає свій голос відданому перевагу ним кандидату в депутати, або на виборну державну посаду, або посаду в системі місцевого самоврядування; б)дії колегіального державного органу(наприклад, парламенту) або органу місцевого самоврядування під час його засідання з метою прийняття свого рішення; в) дії членів організації або керівного органу суспільного об'єднання по прийняттю їх рішення. Г. громадянина-виборці полягає в декількох його діях: він отримує в приміщенні для Г. від члена дільничої виборчої комісії виборчий бюлетень;. АДВОКАТСЬКА КОЛЕГІЯ - добровільне об'єднання осіб, що займаються адвокатською діяльністю (Положення про адвокатуру РСФСР від 20 листопада 1980 р.). У РФ до початку судової реформи 90-х рр. діяли республіканські (в автономних республіках), крайові, обласні і міські А.к., а також межтерриториальная А.к., основним призначенням якої було надання юридичною допомоги громадянам і організаціям у справах, що розглядаються спецсудами. З початком реформ необхідність в спецсудах на "закритих" об'єктах відпала, відповідно реформувалася і межтерриториальная А.к. Істотна особливість А.к. полягала в їх автономії, разобщенности.
Кожна вагома структурна частина курсової "Договір як підстава виникнення зобов'язань" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗЛОЧИННИЙ НАСЛІДОК - ознака об'єктивної сторони складу злочину - являє собою передбачені карним законом зміни в об'єктивному світі, які наступають внаслідок здійснення особою суспільно небезпечної протиправної дії або бездіяльності. П. п. передбачені як обов'язкові ознаки складу злочину лише в матеріальних складах злочину. У злочинах з формальним складом злочину наслідку діяння також можуть мати місце, але вони не вказані прямо в карному законі і враховуються лише при індивідуалізації відповідальності. Наприклад, спричинення смерті як П. п. прямо передбачене в складі "Спричинення смерті по необережності". В'ЇЗД В РОСІЙСЬКУ ФЕДЕРАЦІЮ - згідно ч. 2 ст. 27 Конституції РФ, "громадянин Російської Федерації має право безперешкодно повертатися в Російську Федерацію". Ця норма відповідає правилу, що давно знайшло відображення в загальновизнаних нормах міжнародного права. Наприклад, згідно ч. 2 ст. 13 Загальних декларації прав людини 1948 р., кожний має право покидати будь-яку країну, включаючи свою власну, і повертатися в свою країну". Аналогічні положення відображені в Міжнародному пакті про цивільні і політичні права 1966 р. (ст. 12). Виходячи з Конституції, громадянин РФ не може бути обмежений в праві на в'їзд в РФ. ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ - в науці конституційного права поняття, вказуюче систему прийомів, методів, форм, способів здійснення політичної влади в суспільстві. Характер П.р. ніколи прямо не вказується в конституціях держав (не вважаючи вельми поширених вказівок на демократичний характер держави), однак майже завжди самим безпосереднім образом відбивається на їх змісті. Виділяють демократичний, авторитарний і тоталітарний П.р. 1. Демократичний П.р. характеризується дотриманням на практиці принципів розділення влади, законності, ідеологічного різноманіття, свободою діяльності опозиційних організацій. повагою прав і.
У вступі курсової "Договір як підстава виникнення зобов'язань" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Право - це система загальнообов'язкових, формально певних юридичних норм, що виражають суспільну, класову волю (конкретні інтереси суспільства, класів і т.п.), що встановлюються і що забезпечуються державою, і направлених на урегулювання суспільних відносин. Відмітні ознаки права: 1) вольовий характер - результат усвідомленої, вольової діяльності людей (більшості членів суспільства і держави загалом ); 2) нерозривний зв'язок з державою - з одного боку, саме від держави обійдуть норми права, і тільки держава в повній мірі може забезпечити дотримання і виконання розпоряджень права, а з іншого.

ЮРЬЕВ ДЕНЬ - встановлений в Російській державі 15-16 вв. термін, в який дозволявся перехід селян від одного землевласника до іншого. Термін цей був приурочений до повного закінчення всіх польових робіт (26 листопада по старому стилю). Установленіє Ю. д. обмежило свободу селянського переходу, що існувала раніше - "виходу". Термін був вибраний так, щоб утруднити перехід селян: селянинові було набагато важче перейти до нового господаря на початку зими, коли при цьому втрачався озимий посів і треба було мати запаси продовольства, достатні до нового збору урожаю. Селяни переходили звичайно від. Смертна страта - виняткова міра покарання, передбачена ст. 59 УК, яка встановлюється за здійснення особливо тяжких злочинів, що посягають на особистість. У діючому УК смертна страта включена в санкції п'яти статей: вбивство при обтяжуючих обставинах (ч.2 ст. 105 УК), посягання на життя державного або суспільного діяча (ст. 277 УК), посягання на життя особи, що здійснює правосуддя або попереднє розслідування (ст. 295 УК), посягання на життя співробітника правоохоронного органу (ст. 317 УК), геноцид (ст. 357 УК). Смертна страта не призначається жінкам, особам, що здійснили злочини у віці до вісімнадцяти років, і.
Список літератури курсової "Договір як підстава виникнення зобов'язань" - більше 20 джерел. СЯНГАН (Гонконг) - з 1 липня 1997 р. Спеціальний адміністративний район Сянган. До 1 липня 1997 р. - колишня колонія Великобританії, що складається з острова Сянган, захопленого англійцями в 1842 р., дільниці на півострові Цзюлун, відторгнутої у Китаю в 1860 р., а також орендованої у Китаю в 1898 р. на 99 років частини півострова, що залишилася Цзюлун з 235 прилеглими островами. Адміністративний центр - Сянган (Гонконг). Керувався англійським губернатором, що очолював Виконавчу раду. Дорадчим органом при губернаторові була Законодавча рада, що складалася з 60 членів. Внаслідок досягнутих британ-ско-китайських. Спілкування в умовах крупномасштабний критичних інцидентів - Термін "крупномасштабний критичний інцидент" (ККИ) узагальнює психотравмирующий характер що надаються на людей ситуаціями бід і катастроф. ККИ є причиною порушення нормативного коридора життєвого шляху людини і його навколишніх. Ці порушення можуть мати психофизиол. і психосоциальні форми і виявляються на особовому, груповому і суспільств. рівні. Найбільш поширені з них - боязнь, паніка, тривожність, депресія, небажання жити на потерпілих територіях. ККИ розвивається поетапно, проходячи предкритический, критичний і посткритический етапи. Появі терміну ККИ передував термін "критичний.

ТУНЕЛЬНІ НЕВРОПАТІЇ - виникають внаслідок сдавления нерва в костно-фиброзно-мишечних каналах. Синдром запястного каналу характеризується сдавлением серединного нерва на рівні зап'ястя. Хворі звичайно пред'являють жалоби на оніміння або болі, які часто з'являються в нічний час і примушують їх прокинутися, але іноді виникають в спокої або фізичному навантаженні. При струшуванні руки болі і оніміння меншають. Оніміння і парестезии локалізуються в області иннервации серединного нерва (I-IV пальці), але часто хворі затверджують, що німіє вся кисть. Частіше боліють жінки, що особливо займаються інтенсивним ручним.
Посилання в тексті роботи "Договір як підстава виникнення зобов'язань" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Етичні проблеми в психології - (ethical problems in psychology) Два найбільш важливих початкових документа відносно етичних проблем, виникаючих перед психологами, - це "Етичні принципи психологів" (Ethical principles of psychologists) і "Етичні принципи проведення досліджень з людьми" (Ethical principles in the conduct of research with human participants) Американської психол. ассоц. (АРА), В доповнення до цього, "Критерії для акредитації докторських програм і интернатур в професійній психології" (Criteria for accreditation of doctoral programs and internships in professional psychology) вимагають для повноцінної. Межлічностноє пізнання: способи - Навики, уміння і способи межличностного пізнання (М. п.) протягом тривалого часу вивчалися як когнитивні структурні освіти. Так, в 1940-е рр. Дж. Брунер запропонував концепцію сприйняття, центральне місце в до-ой займає поняття категоризации. Категорії, по Брунеру, це правила, по крим предмет відноситься до опр. класу. Перцептивная діяльність опосредуется гіпотезою, краї формує опр. очікування від сприйняття, і внаслідок її перевірки приймається рішення про категоризации отриманої інформації. Когнитивистский підхід до соціального пізнання представлений теоріями когнитивного. Спілкування аутистичних дітей і підлітків - Якщо аутизм, аутизация - терміни, вказуючі хворобливий розвиток, то аутистичность (А.) - властивість особистості, що виявляється в нормі і що не відноситься до сфери психопатології. В. Е. Каган пропонує розглядати А. в кач. бар'єра, що захищає від О. на глибокому особовому рівні. Відмічені такі властивості непатологічного аутистического мислення, як переважне орієнтування на внутр. критерії, зниження і втрату здібності до інтуїтивного розуміння навколишніх, до адекватного емоційного реагування, до програння різноманітних ролей. Головним стержнем межі особистості, що розглядається.

ІНТЕЛІГЕНТНІСТЬ - сукупність особових якостей індивіда, що відповідають соціальним очікуванням, що пред'являються суспільством переважно до осіб, зайнятих розумовим трудом і художньою творчістю, в більш широкому аспекті - до людей, що вважаються носіями культури. Спочатку інтелігентність - похідна від поняття інтелігенції, що означає умовну групу, об'єднуючу представників вільних професій - вчених, художників, письменників і пр. До числа основних ознак інтелігентності відноситься комплекс найважливіших інтелектуальних і етичних якостей: 1) загострене почуття соціальної справедливості; 2) приобщенность до. НЕВРОЗ УСПІХУ - психічний розлад, виникаючий не внаслідок відмови в задоволенні несвідомих бажань людини, а тоді, коли в його житті виконується яке-небудь давнє, глибоке обгрунтоване бажання.    Поняття неврозу успіху виникло в психоаналитической літературі під впливом ідей З. Фрейда про "крах в момент успіху". Ці ідеї були висловлені ним в роботі "Деякі типи характерів з психоаналитической практики" (1916), в якій був розкритий ним дивний факт того, що люди можуть захворювати іноді якраз в той момент, коли вони домагаються безперечного успіху і коли їх власні бажання отримують. СИНДРОМ "РОЗЩЕПЛЕНОГО МОЗКУ" ПРИ ПОРАЗЦІ МОЗОЛИСТОГО ТІЛА - Координована робота півкуль мозку забезпечується спаечними волокнами, серед яких ведуча роль у дорослих людей належить мозолистому тілу (МТ). При його перерезке кожна півкуля починає працювати як ізольований орган, інтеграція діяльності півкуль істотно порушується. У цей час описані два основних варіанти синдромів, зумовлених порушенням межполушарного взаємодії, істотною ознакою яких є їх односторонній характер. Перший синдром означається як синдром аномии. Він виявляється в порушеннях називання стимулів, що поступають в праву півкулю мозку (при обмацуванні предметів лівою рукою або отриманні. ГРИШИНА НАТАЛИЯ ВОЛОДИМИРІВНА - доктор психологічних наук, професор. Один з ведучих конфликтологов Росії. Теоретичними і прикладними проблемами психології конфлікту займається біля 30 років. Кандидатська і докторська дисертації присвячені проблемам конфликтологии. У 1995 м. в Санкт-Петербургском держуніверситеті захистила докторську дисертацію по темі: Психологія межличностного конфлікту" Спеціальність: 19.00.05 - соціальна психологія. Міжособовий конфлікт розглядає як вигляд соціальної ситуації. Визначення ситуації як конфліктної є пусковим механізмом виникнення конфлікту. Тим самим учасники соціальної.