Договір транспортного експедирування

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження договору транспортного експедирування ... 5
1.1. Поняття та правова природа договору перевезення вантажів ... 5
1.2. Правове регулювання перевезення вантажів ... 11
Розділ 2. Аналіз особливостей договору експедирування ... 20
2.1. Загальна характеристика договору транспортного експедирування ... 20
2.2. Істотні умови договору транспортного експедирування ... 21
2.3. Предмет договору транспортного експедирування ... 23
2.3. Форма договору транспортного експедирування. Плата за договором транспортного експедирування ... 25
2.4. Права та обов'язки сторін за договором транспортного експедирування ... 28
2.5. Припинення договору транспортного експедирування ... 31
Розділ 3. Межі відповідальності перевізника ... 33
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Договір транспортного експедирування" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Договір транспортного експедирування"

Курсова робота "Договір транспортного експедирування" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Договір транспортного експедирування", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Договір транспортного експедирування" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Договір транспортного експедирування" і призначений виключно для пошукових систем.

ДОКУМЕНТ АРХІВНОГО ФОНДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - згідно з Федеральним законом від 22.10.2004 № 125-ФЗ "Про архівну справу в Російській Федерації", - архівний документ, минулий експертизу цінності документів, поставлений на державний облік і належний постійному зберіганню. Відповідно до Правил організації зберігання, комплектування, обліку і використання документів Архівного фонду Російської Федерації і інших архівних документів в державних і муніципальних архівах, музеях і бібліотеках, організаціях Російської академії наук, затверджених наказом Міністерства культури і масових комунікацій Російської Федерації від 18.01.2007 № 19.
Переклад лісових земель в нелісові землі для використання їх в цілях, пов'язаних з господарюванням лісового і користуванням лісовим фондом - діяльність, здійснювана федеральним органом виконавчої влади в області лісового господарства або органом виконавчої влади суб'єкта РФ в межах компетенції, визначеної відповідно до названого Кодексу; в рішенні федерального органу виконавчої влади в області лісового господарства або органу виконавчої влади суб'єкта РФ про переклад лісових земель в нелісові землі для використання їх в цілях, пов'язаних з господарюванням лісового і користуванням лісовим фондом, вказуються місце знаходження дільниці лісового фонду, його площа, мета і термін, на який здійснюється переклад, перелік дозволених до.
ЗВИЧАЙ ПРАВОВИЙ - санкціоноване державою правило поведінки, що склався в суспільстві внаслідок його багаторазового і тривалого застосування: є одним з древнейших і одним з найважливіших для ранніх правових систем джерелом права. Характерні риси і особливості О.п. в основному співпадають з типовими ознаками неправових звичаїв при тій вельми істотній різниці, що перші, будучи санкціоновані державою, придбавають юридичну силу і забезпечуються державним примушенням. Уперше О.п. виникає на перехідному етапі від первіснообщинної організації суспільства до державної внаслідок санкціонування існуючих звичаїв.
Система коштів навчання (ССО), до складу якої входять кошти навчання, функціонуючі на базі засобу ИКТ (ССО на базі ИКТ) - сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих (в рамках методики їх використання) елементів і (або) компонентів системи, створюючих певну цілісність, єдність. Компонент ССО -  складова частина ССО, що наповнюється предметним змістом; елемент ССО - складова частина ССО, інваріантна відносно наповнення. Склад системи ССО: кошти навчання, призначені для підтримки процесу викладання учбового предмета (курсу), що включають програмно-методичне забезпечення; об'єктно-орієнтовані програмні системи, призначені для формування інформаційної культури; учбове, демонстраційне обладнання, що сполучається з.
Кожна вагома структурна частина курсової "Договір транспортного експедирування" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

"Бабиний літо" - простонародное назва короткого часу в кінці літа - початку осені (приблизно в період з 15 серпня по 7 вересня), коли після тимчасового похолодання знову повертається тепло. По полях і лісах починають літати білі паутинки; дні ясні, чисті, ласкаві; вилізають із землі гриби; знову починають квітнути рослини, відомі в ботаніці як квітучі один раз в рік; повітря прозоре, дишеться легко і спокійно. Тимчасове повернення тепла пояснюється стійким антициклоном, що тягнеться від Азорських островів до південної половини Європейської території Росії. Антициклон несе з собою великі потоки теплого повітря. У.
ПОРЯТУНОК ЖИТТЯ (Піккуах нефеш) - Хазал* вважали С.Ж. справою великої важливості і найважливішою мицвой* і постановили, що для С.Ж. можна порушити навіть святість Суботи. Розказується об Гилеле*, що він заробляв кожний день дві монети. Одну він віддавав сторожу Будинку Вчення*, а на другу содер; жал себе і свою сім'ю. Одного разу не вдалося йому запрацювати, і сторож Будинки Вчення не вставив його; Гилель вліз на дах і влягся у вікна, щоб почути мудрість Тора* з вуст Шмайі і Автальона. І сказано: той день був передднем Суботи, а місяць - місяць Тевет*, і пішов сніг, і обкутав його. Коли наступив ранок Суботи, сказав Шмайя.
Марія I Тюдор - Марія I Тюдор (Магу I) (1516 - 58), королева Англії і Ірландії (1552 - 58), єдності, дитина "Генріха VIII і Екатеріни Арагонської. У період шлюборозлучного процесу батьків була розлучена з матір'ю (1531) і більше з нею не зустрічалася. М. оголосили незаконнонародженої, заборонили знаходитися при королев, дворі і позбавили права на престолонаслідування (відновлено в 1544 р.). У період правління зведеного брата Едуарда VI М. була фанатичною католичкой, потім, відтіснивши леді Джейн Трей, зайняла трон. Користувалася підтримкою в об-ве незважаючи на те, що була першою королевою-правителькою з.
У вступі курсової "Договір транспортного експедирування" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ТКАЧЕНКО Євген Вікторович - (21.03.1935). Міністр загального і професійного утворення Російської Федерації в уряді В. С. Черномирдіна з 23.12.1992 м. по 1996 р. Народився в м. Свердловське (Екатерінбург). Освіту отримав на хімічному факультеті Уральського політехнічного інституту в Свердловське (1983). Доктор хімічних і кандидат технічних наук, професор. Після закінчення навчання працював викладачем в цьому інституті і в Уральському державному університеті. Читав курси неорганічної хімії і охорони природи. З 1987 р. завідуючий кафедрою Свердловського інженерно-педагогічного інституту. З 1990 р. ректор цього інституту. При ньому.

"ФІЛОСОФСЬКИЙ ЛЕКСИКОН" - перше російське філософське видання енциклопедичного характеру, написане С. С. Гогощким і що вийшло в 4 томах у Києві в 1857 і в 1873. До цього єдиними довідковими виданнями в Росії були "Історія філософських систем, по іноземних джерелах складена..." Гогоцкий залишився вірний теистическому світорозумінню, висловлюючи критичне відношення до філософії емпіризму, матеріалізму, спиритуализма. При всій симпатії до систем нової німецької філософії, до гегелевской особливо, Гогоцкий критично і всебічно розглянув внесок кожного з німецьких мислителів в розвиток філософського уявлення про.
ХАРАКТЕРОЛОГИЯ - наука про характери. Термін створений Вундтом. Характерология вивчає утворення характерів і їх класифікацію. Класифікація складається за допомогою тестів, тобто випробувань; найбільшою популярністю користується тест Роршаха: чорнильні плями розплющуються між двома листами паперу і питається, що нагадують ці плями. Використовуючи "гратки" надзвичайно складних тестів, Вьерзма і Гейманс склали саму славнозвісну класифікацію. Вона заснована на: 1) емоційність; 2) активність; 3)первинності і вторичности (первинний той, хто живе даним моментом, повторний той, в кому.
Список літератури курсової "Договір транспортного експедирування" - більше 20 джерел. Періодична інвентаризація (PERIODIC INVENTORY)  - Метод визначення залишків запасів, що полягає в порівнянні реально підрахованих на кінець кожного періоду залишків з даними по залишках згідно з обліковими регістрами; надходження запасів протягом періоду враховуються на рахунку закупівель, а не на рахунку обліку запасів, як це прийняте в системі безперервної інвентаризації. Балансова вартість запасів в облікових регістрах залишається незмінною доти, поки не буде зроблена наступна інвентаризація. Вартість реалізації за період розраховується таким чином: (а) до чистої суми закупівель або до собівартості зробленої продукції.
Перестрахування - 1. Перестрахуванням є страхування одним страхувальником (перестрахувальником) на певних договором умовах ризику виконання всіх або частині своїх зобов'язань перед страхувальником у іншого страхувальника (перестрахувальника). Страхувальник, що уклав з перестрахувальником договір про перестрахування, залишається відповідальним перед страхувальником в повному об'ємі відповідно до договору страхування. ст. 13 закони РФ від 27.11.1992 № 4015-1 "Про організацію страхової справи в Російській Федерації" 2. Ризик виплати страхового відшкодування або страхової суми.

ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ - ЕАСТ (англ. European Free Trade Association, EFTA) - торгово-економічне угруповання, створене з ініціативи Великобританії на основі Стокгольмської конвенції 1960 в противагу Європейському економічному співтовариству (ЕЕС). Спочатку членами ЕАСТ були: Австрія, Великобританія, Данія, Норвегія, Португалія, Швеція і Швейцарія. Потім до них приєдналися: в 1970 - Ісландія, в 1986 - Фінляндія (з 1961 - ассоциир. чл.), в 1991 - Ліхтенштейн. Після переходу Великобританії, Данії, Португалії, Швеції і Фінляндії в ЕЕС Асоціація продовжує функціонувати, однак її значення істотно.
Посилання в тексті роботи "Договір транспортного експедирування" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ - Буквально - "сторонность". Взагалі - цей термін може відноситися до будь-якої переваги однієї сторони тіла перед інший, як, наприклад, наявність руки, якій віддається перевага або ока. Недавно, однак, він став вживатися в основному для того, щоб охарактеризувати асиметрію півкуль головного мозку відносно певних когнитивних функцій. Часто він використовується для позначення того факту, що мозок організований таким чином, що функції мови і мови контролюються лівою півкулею (у більшість з нас, принаймні ). Хоч ці лінгвістичні здібності найбільш тісно пов'язані з латеральностью, є все зростаюче число.
Генетика поведінки - Словотворення. Відбувається від греч. genоs - походження. Категорія. Розділ генетики. Специфіка. Присвячена дослідженню закономірностей спадкової обумовленості функціональних виявів діяльності нервової системи. Основна її задача описати механізми реалізації генів в поведенческих ознаках і виділити вплив середи на цей процес. Кожна успадкована ознака поведінки має, як правило, складний полигенний характер. Для тварин, що знаходяться на більш низьких рівнях еволюційних сходів (комахи, риби, птахи), характерна мала мінливість природжених, інстинктивних актів, зумовлених генотипом. При.
ФЛЕБІТ - запалення стінки вени. Переважну поразку зовнішньої оболонки називають перифлебитом, внутрішньої - ендофлебитом, запальний процес, захоплюючий всі оболонки вени, - панфлебитом. Перифлебит розвивається звичайно внаслідок переходу запального процесу на стінку вени з навколишніх тканин. Ендофлебит виникає при травмі вени і пошкодженні її внутрішньої оболонки, частіше за все при тривалому перебуванні у віні голки або катетера при инфузионной терапії, а також внутрішньовенному введенні гіпертонічних розчинів. Основні клінічні симптоми - біль і гіперемія шкіри по ходу вени -.

Експертиза неврозів - Трудова експертиза. При неврозах працездатність буває порушена в гострому періоді, в зв'язку з чим доцільно провести активне лікування в умовах стаціонара або в амбулаторних умовах із звільненням від роботи на декілька тижнів. При невротичному розвитку особистості, особливо при обсессивном з ипохондрическими включеннями, вираженість розладів така, що хворі стають непрацездатними, і в ряді випадків виникає необхідність тимчасово переводити їх на інвалідність. При істеричному неврозі і істеричному невротичному розвитку особистості можуть виникати складності у визначенні працездатності.
Залежність - (в психології розвитку) - підвищена прихильність дитини до дорослого. Поняття 3. розроблялося в рамках неопсихоаналитического підходу до інтерпретації взаємовідносин дитини раннього віку з матір'ю. Індивід поводиться залежним образом кожний раз, коли показує, що інші люди задовольняють і підкріплюють його. У американській психології акцентується прагнення дитини до уваги, близькості і схвалення дорослих як таким, а не до задоволення інших потреб. Розрізнюють інструментальну і емоційну 3. Багато які автори включають в поняття 3. пошуки фізичного контакту; прагнення бути поблизу;.
Спільність соціальна - широке поняття, об'єднуюче різні сукупності людей, для яких характерні деякі однакові риси життєдіяльності і свідомості. Спільність різного типу - це форми спільної життєдіяльності людей, форми людського гуртожитку. Вони складаються на різній основі і надто багатоманітні. Це спільність, що формується в сфері суспільного виробництва (класи, професійні групи і т. п.), що зростають на етнічній основі (народності, нації), на основі демографічних відмінностей (поло-вікова спільність) і інш. Історично першою формою соціальної спільності була сім'я і такі засновані на кровноспоріднених відносинах О. з, як рід.
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА - поняття, виникле в західної соц. і политич. психології. Уперше С.п. стала предметом спеціального теоретич. дослідження в 1959 р. Вміст цього поняття в західній літературі визначається по-різному і іноді суперечливо. Для одних авторів - це засвоєння "курсу громадянськості", що викладається в школах, для інших - "все політичне навчання", тобто усвідомлення политич. системи об-ва і засвоєння її норм; для третіх - відношення до влади і її представників і т. п. У вітчизняній психології під С.п. розуміється политич. розвиток особистості як процес активного засвоєння індивідом идеологич. і политич.