Докази у господарському процесі

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження доказів у господарському процесі ... 5
1.1. Поняття господарського процесу ... 5
1.2. Поняття та види судових доказів у господарському процесі ... 9
1.3. Особливості доказування у господарському процесі ... 17
Розділ 2. Характеристика окремих видів доказів у господарському процесі ... 24
2.1. Письмові докази в господарському процесі ... 24
2.2. Речові докази у господарському процесі ... 25
2.3. Висновок експерта у системі доказів у господарському процесі ... 27
2.4. Пояснення представників спорів, пояснення інших осіб, які беруть участь у судовому процесі ... 28
Висновки ... 30
Література ... 32

Для придбання курсової роботи "Докази у господарському процесі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Докази у господарському процесі"

Курсова робота "Докази у господарському процесі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Докази у господарському процесі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Докази у господарському процесі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Докази у господарському процесі" і призначений виключно для пошукових систем.

ДОГОВІР МІЖНАРОДНИЙ - угода між державами відносно їх взаємних прав і обов'язків. Оформляючи і закріплюючи політичні, економічні і культурні відносини між державами, Д. м. є основним юридичним джерелом міжнародного права. Условія Д. м. повинні прийматися по взаємній угоді держав і відповідати інтересам їх народів. Д. м., укладені внаслідок прямого або непрямого насилля і в збиток суверенним правам тих або інших народів, не можуть служити джерелом міжнародного права, оскільки вони суперечать основній ідеї ".. международного. права, - як спілкування рівноправних держав..." (СУ РСФСР 1918 р. № 39, ст. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ - специфічний вигляд (режим) правого регулювання конституційних відносин, виражений в своєрідному поєднанні комплексу нормативних правових коштів (дозволений, заборон, обязиваний, правових обмежень, стимулів, общедозволительного і дозвільного порядку регулювання і інш.). К. виражає міру жорстокості конституційного регулювання, наявність відомих обмежень і пільг, допустимий рівень активності суб'єктів, межі їх правової самостійності. К. зв'язує воєдино цілісний комплекс правових коштів у відповідності зі способами правового регулювання (дозволом, забороною і зобов'язанням), його. Симуляції осуджених - Від лати. simulatio - удавання, - свідома, удавана поведінка осуджених, що полягають в імітації ознак несуществуюшего психічного або соматичного захворювання з певною метою. Симуляція психічного захворювання застосовуються часто для уникнення покарання за довершений злочин. Розрізнюють ЗІ: а) превентивну (попередню), що виявляється перед здійсненням правопорушення; б) интросимуляцию, здійснювану в момент здійснення злочину, і в) постсимуляцию, яка виявляється після здійснення злочину і є захисною поведінкою, що робиться з метою уникнути покарання. Симуляція психічного захворювання. ЗАХІДНИЙ СОЮЗ - військовий блок 5 держав (Англії, Франції, Бельгії, Голландії і Люксембурга), створений в березні 1948 р. і направлений проти СРСР і країн народної демократії. Створення 3. з. було оформлено і закріплене Брюссельським пактом, підписаним учасниками 3. з. в березні 1948 р. Офіційно Брюссельський пакт іменується договором про співпрацю в економічних, соціальних і культурних питаннях і колективній самообороні. Насправді ж він носить антидемократичний і агресивний характер і має на меті не колективну самооборону, а об'єднання військових сил ряду капіталістичних держав. 3. з. був оформлений при активному.
Кожна вагома структурна частина курсової "Докази у господарському процесі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ПОРАДА ООН (ЕКОСОС) - один з головних органів ООН, який під керівництвом Генеральної Асамблеї ООН координує економічну і соціальну діяльність ООН, спеціалізованих установ ООН, а т.ж. численних органів ООН. На ЕКОСОС покладені широкі до багатоманітні функції координації і розвитку співпраці держав з різним соціальним ладом в таких важливих економічних і соціальних областях їх взаємовідносин, як економічний розвиток, світова торгівля, індустріалізація, освоєння природних ресурсів, міжнародний захист прав і свобод людини, положення жінок, народонаселення, соціальне забезпечення, наука і техніка, попередження. Забруднення, що викликається діяльністю на морському дні - це формулювання включає діяльність прибережної держави на морському дні, що знаходиться під його юрисдикцією. Є у вигляду головним чином континентальний шельф, в межах якого, як правило, знаходяться величезні запаси нафти, газу і інших корисних копалин. У окремих випадках континентальний шельф може виходити навіть за межі виняткової економічної зони. Аварії в кінці 70-х років XX віку показали необхідність вживання заходів по захисту морської середи при розвідці і розробці ресурсів морського дна. Ще в Женевській конвенції про відкрите море 1958 р. на держави покладався обов'язок "видавати. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПРАВОПОРЯДОК - система екологічних правовідносин по реалізації екологічних вимог природоохоронного законодавства. Інакшими словами, це результат дії еколого-правових норм. Складовою частиною Е.п. є екологічна безпека. У відповідності зі статтею 1 Закону РФ "Про безпеку" від 25 березня 1992 р. екологічна безпека являє собою стан захищеності життєво важливих екологічних інтересів людини і передусім витікаючого з них права на чисте, здорове і сприятливе для життя навколишню природне середовище Е.п., екологічна безпека в екологічних злочинах відносяться до предмета злочинного посягання. Об'єктом екологічного злочину є.
У вступі курсової "Докази у господарському процесі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. НАКАЗИ ВИБОРЦІВ - одна з характеристик імперативного мандата депутата (див.: Депутат). Її суть складається в тому, що депутат пов'язаний волею і дорученнями своїх виборців, несе відповідальність за їх виконання, зобов'язаний звітувати про свою роботу і може бути відкликаний виборцями, якщо вони вважають, що він не виправдовує їх довір'я. Н. і. втілюють волю виборців. Це - їх доручення суспільно значущого характеру, які відповідний представницький орган (Рада) повинен покласти в основу своєї діяльності. Юридичним підмурівком Н. і. були норми Конституції СРСР 1977 р., конституцій союзних і автономних республік.

ВИСЛИЦКИЙ СТАТУТ - польський кодекс, затверджений на сеймі духовних і світських феодалів, що відбувався в м. Вислице в 1368 р. В. з. був прийнятий внаслідок багаторічної кодифікаційної діяльності, що проводилася під керівництвом польського короля Казимира III Великого. Спочатку (1347 р.) були виработрни статути окремо для Малої і Великої Польщі. У 1368 р. вони були об'єднані, отримавши назву "Вісліцкий статут". У 1423 р. В. з. був переглянений на сеймі в Варте, і з цих часів залишався діючим правом Польщі до самого кінця Мови Посполітой, тобто до 1795 р. Созданіє В. з. було викликано прагненням короля. ДЕРЖАВНА РАДА - один з вищих державних органів в царській Росії. Г. з. виник в 1801 р., в період ліберальних жестів щойно Олександра, що запанував I, як дорадчу установу при імператорові. Г. з. складався з 12 сановників, що призначалися імператором. Спочатку він називався "Неодмінною радою". У 1810 р. Г. з. був перетворений по проекту М. М. Сперанського, що прагнув в своєму плані державних перетворень пристосувати державний апарат Російської імперії до нових суспільних відносин. Преобразованний Г. з. складався з осіб, що призначаються імператором, і очолювався ним самим. Протягом всього 19 в. Г. з.
Список літератури курсової "Докази у господарському процесі" - більше 20 джерел. ІНСУЛЬТ - гостре порушення мозкового кровообігу. По характеру поразки виділяють ішемічний інсульт, виникаючий внаслідок недостатнього кровоснабжения (ішемії) мозку, і геморагічний інсульт, або спонтанний (нетравматичне) внутрішньочерепний крововилив. У особливу групу виділяють скороминуще порушення мозкового кровообігу, або транзиторную ішемічну атаку, при якому неврологічні симптоми регресують протягом 24 ч. Крім того, виділяють прогресуючий інсульт (інсульт "в ходу"), при якому симптоматика продовжує наростати, і інсульт, що завершився, при якому неврологічний дефіцит вже. ГАННА ФРЕЙД - Ганна Фрейд народилася в 1895 р. і була шостою, молодшою, дочкою Зігмунда Фрейд, фундатора сучасного психоаналізу. Батько чекав народження сина і навіть вигадав йому ім'я - Вільгельм, однак народилася дівчинка. Березні Фрейд було важко справлятися з всіма дітьми, тому невдовзі до неї приїхала сестра Мінна. Ця жінка стала для Ганни другою матір'ю. Батька діти бачили нечасто, адже він постійно б зайнятий лікарською практикою і науковою роботою. Коли Ганні було 13 років, батько познайомив її зі своєю теорією психоаналізу, вона стала відвідувати його лекції і навіть була присутня на прийомах.

Політична соціалізація - [греч. politika - мистецтво управляти і лати. socialis - суспільний] - процес включення індивіда в політичну систему. Аналогічно з процесом социализации П. з. розуміється як оснащення індивіда досвідом попередніх поколінь, закріпленим в політичній культурі. У ході взаємодії особистості з політичною системою відбувається два ряди процесів. З одного боку, система самовоспроизводится, рекрутируя і навчаючи нових своїх членів. П. з. грає в цьому процесі роль механізму збереження політичних цінностей і цілей системи, дає можливість зберегти спадкоємність поколінь в політиці. З іншого боку, вимоги.
Посилання в тексті роботи "Докази у господарському процесі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ФОКАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПІЯ ПО МАЛАНУ - Концепція, розроблена Маланом (Malan D. Н., 1963), відображає як давні, так і сучасні тенденції прихильників психоаналізу створити різні варіанти короткострокової психодинамически-орієнтованої психотерапії. Ще Френч (French Т. М.), прагнучи до підвищення ефективності і одночасно економічність психоаналитической психотерапії, зробив спробу розробити проблему актуальних, або "фокальних", конфліктів, передбачаючи, що усунення подібного конфлікту буде супроводитися позитивними змінами в стані пацієнта. Цей підхід, більш ретельно розроблений в подальшому Маланом, переносячи. АССОЦИАНИЗМ - Один з основних напрямів світової психологічної думки, що пояснює динаміку процесів психічних принципом асоціації. Бере початок від Арістотеля. Матеріалістичний ассоцианизм став ведучим в так званій психології ассоцианистской. Вона очолювала до початку XX в. і зосереджувала основну увагу на вивченні розумової діяльності і пізнання. Особливо виразно принцип був розвинений в роботах Д. Локка, який і ввів в побут термін асоціація. Згідно Локку, ідеї відчуттів ході розвитку передують ідеям рефлексії; прості ідеї, асоціюючись, складаються в складні; знання засновується на досвіді, джерела досвіду -. АТАКСІЯ СІМЕЙНА ФРИДРЕЙХА - сімейне хронічно прогресуюче захворювання нервової системи, координаторними, що характеризується розладами, спастическим парапарезом, згасанням сухожильних рефлексів і змінами скелета. У основі захворювання лежить повільно прогресуюча атрофически-дегенеративна поразка провідних шляхів білої речовини задніх і бічних стовпів і деяких дільниць сірої речовини спинного мозку. Найчастіше здивовуються прямий і перехресний мозжечкові шляхи, стовпи кларка, пучки Голля і Бурдаха, перехрещені пирамидні шляхи, клітки кори і білої речовини мозочка. Захворюють однаково часто чоловіки і жінки. Початок.

Економічна психологія - [греч. oikonomik? - букв. мистецтво господарювання домашнього ] - галузь психології, що вивчає психічні особливості суб'єкта економічної діяльності, форми психічного відображення економічних явищ в свідомості індивідів, груп, шарів, народів, а також економічна поведінка, заснована на них. Е. п., являючи собою міждисциплінарне знання про людину і людські відносини, що складається в процесі господарської діяльності, використовує теоретичні положення і методи різних галузей психології і економічних дисциплін, а також соціології, біології, антропології, філософії, вивчаючи аспекти економічної. Аналітична психологія - Словотворення. Відбувається від греч. analysis - розчленування, psyche - душа logos - вчення. Автор. К.Г.Юнг. Категорія. Психологічний напрям, один з течій неофрейдизма. Специфіка. Створена в противагу класичному фрейдизму. Психіка в ній трактується менш детерминистически, ніж в психоаналізі (є елементи теології). Менша роль відводиться сексуальності і агресіям. До особистого несвідомого, яке представлене забутим, витісненим, що не дійшло до порога сприйняття змістом, додається колективне несвідоме, яке являє собою систему природжених і латентних спогадів минулого людського розвитку. У. Жіля де ла Туретта синдром - (Gilles de la Tourette, 1885) - відносний рідкий розлад, зустрічається, за різними даними, у одного на 200-2000 чоловік. Починається у віці до 14 років, у облич чоловічої статі виникає в 3 рази частіше. Основний вважається спадкова причина розладу - найбільший ризик захворювання мають сини від матерів з синдромом Туретта. Тип успадкування, приблизно, - аутосомно-рецессивний Є дані про існування генетичного зв'язку розладу з синдромом гиперактивности з дефіцитом уваги і обсессивно-компульсивним розладом. Механізм формування симптомів синдрому Туретта зв'язують з нейрохимическими порушеннями. ПОВЕДІНКА - властиве живим істотам взаємодія зі середою, опосередкована їх зовнішньою (рухової) і внутрішньою (психічної) активністю; целеориентированная активність живого організму, службовець для здійснення контакту із зовнішнім світом. Термін застосуємо як до окремих особнів, індивідів, так і до їх сукупностей (поведінка біологічного вигляду, групи соціальної). У основі поведінки лежать потреби організму, над якими надбудовуються виконавчі дії, службовці їх задоволенню. Генезис форм поведінки зумовлений ускладненням умов середовища мешкання, зокрема переходом з середи гомогенної в предметну, а потім.