Доказування в адміністративних процедурах

(курсова робота з адміністративного процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження доказування в адміністративних процедурах ... 5
1.1. Поняття адміністративної процедури ... 5
1.2. Поняття доказування в адміністративно-процедурній діяльності ... 11
Розділ 2. Аналіз особливостей доказування в адміністративних процедурах ... 15
2.1. Предмет доказування ... 15
2.2. Суб'єкти доказової діяльності ... 18
2.3. Засоби доказування ... 20
Висновки ... 32
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Доказування в адміністративних процедурах" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Доказування в адміністративних процедурах"

Курсова робота "Доказування в адміністративних процедурах" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Доказування в адміністративних процедурах", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Доказування в адміністративних процедурах" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Доказування в адміністративних процедурах" і призначений виключно для пошукових систем.

ТЛУМАЧЕННЯ ЗАКОНУ - з'ясування значення я вмісту закону в цілях його правильного застосування (див. Застосування норми права). Не тільки закон, але і всі інакші акти державної влади, вмісні правові норми, вимагають для правильного свого застосування з'ясування їх значення і змісту, тобто їх тлумачення. Але особливо важливе значення має Т. з., бо закон є основним джерелом права (див.). Оскільки тлумачення тих правових норм, які містяться не в законі, а в інакших джерелах права, проводиться за допомогою тих же прийомів, що і Т. з., вчення об Т. з. застосовно і до тлумачення норм, що містяться в інакших джерелах. ПІВНІЧНА ОСЕТІЯ - АЛАНИЯ - республіка в складі РФ. Згідно з ст. 1 Конституцією С. О. - А., прийнятої її Верховною Порадою 12 листопада 1994 р., - демократична правова держава, що виражає волю і інтереси її багатонаціонального народу, а згідно ст. 61 - суверенна держава, добровільно вхідна в склад РФ. Державні мови - осетинські і російські. Столиця - м. Владікавказ (Дзауджікау). Крім Північної Осетії є і Південна Осетія, вхідна до складу Грузії. Згідно з Конституцією С. О. - А., (ст. 16), вона будує свої відносини з Республікою Південна Осетія на основі етнічної, національної, историко-територіальної єдності. ЖАНДАРМЕРІЯ - (фр. gendarmerie - букв.: люди зброї) - у Франції і деяких інших європейських країнах військово-поліцейські формування багатоцільового призначення, що виконують функції охорони правопорядку як в армії, так і всередині країни: в Росії до 1917 р. - секретна політична поліція. Понятіє Ж. у Франції з'явилося в 1445 р., коли в процесі формування регулярного війська французький король Карл VII зібрав 15 рота тяжеловооруженних кінних дворян. Згодом назва "жандарм" розповсюдилося на всіх тяжеловооруженних вершників, замінивши собою визначення "рицар". У 1720 р. французька Ж. переходить на зміст держави. ПСИХОЛОГ - Посадові обов'язки. Вивчає вплив психологічних, економічних і організаційних чинників виробництва на трудову діяльність працівників підприємства, установи, організації з метою розробки заходів щодо поліпшення їх умов труда і підвищення ефективності роботи. Виконує роботу по складанню проектів планів і програм соціального розвитку, визначенню психологічних чинників, що впливають на працюючих. Проводить спільно з фізіологом обстеження індивідуальних якостей працівників, особливостей трудової діяльності робітників і службовців різних професій і спеціальностей, а також пов'язані з професійним.
Кожна вагома структурна частина курсової "Доказування в адміністративних процедурах" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПЕРЕВОДЧИК-ДАКТИЛОЛОГ - Посадові обов'язки. Здійснює прямий переклад усної мови (телефонних переговорів, радиотелевизионних передач, виробничих нарад, зборів, бесід, учбових занять і т.п.) за допомогою жестового мови (дактилологии) для глухих працівників підприємства. Володіє зворотним перекладом жестовой мови глухих працівників (дактилологии) в усну мову. Веде постійну роботу по уніфікації жестів для досягнення кращого взаєморозуміння глухих працівників в організації, що має групи неслишащих. Бере участь в роботі кабінетів мови і читання з губ, сприяючи подальшому розвитку залишкового слуху і словесній. ДАКТИЛОСКОПІЯ - встановлення особистості по папілярних узорах на долонній поверхні кінцевих фаланг пальців рук. Папілярні узори представляють собою рельєфні малюнки, що утворюються лінійними піднесеннями шкіри (валиками), розділеними борозенками. Цей поверхневий рельєф зумовлюється накладенням верхніх шарів шкіри (епидермиса) на гребешкові виступи більше за глибоко розташований сосочкового шар власне шкіри (дерми). У зв'язку з таким їх походженням узори, що розглядаються отримали найменування сосочкових, або папілярних (лати. Papilla - сосочок), а становлячі їх лінії - сосочкових, або папілярних. Категоріальноє розвиток ЮП - Результати историко-порівняльних досліджень (В.М. Поздняков) свідчать, що при розвитку ЮП відбувалося переважне задействование категорій із зовнішніх джерел (загальної, соціальної і інших галузей психології, соціології, права і т.д.), але часто без достатньої методолого-концептуальної рефлексії конструктивности їх використання в даній науці і сфері психопрактики. Тому в розвитку ЮП важлива опора на підхід Ж. Піаже (1966), що вимагає "ретроактивной критики уживаних понять" і що передбачає визначення базових онтологічних сутностей, в своїй сукупності що повноцінно охоплюють вияву.
У вступі курсової "Доказування в адміністративних процедурах" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ДИСТРИБ'ЮТОР - оптова організація, що здійснює продаж товарів, що придбаваються за договором з певним виробником на довгостроковій основі. Д. закуповує і реалізовує товари від свого імені і за свій рахунок. Для практики Д. характерно укладення з виробником договору на ряд років або на невизначений термін з: а) вказівкою території його виконання Д.; б) зобов'язанням продавця не доручати третім особам здійснення на узгодженій території операцій з відповідним товаром; в) умовами відносно об'ємів продажу і асортименту товарів, що є предметом договору. Договір між виробником і Д. нерідко носить змішаний.

КОМІВОЯЖЕР - Посадові обов'язки. Формує попит і сприяє забезпеченню збуту різних товарів (послуг) у віддалених від місця їх виробництва регіонах, а також отримання і розміщення замовлень на ці товари (послуги). За дорученням продавця товарів (послуг) і за його рахунок здійснює посередницькі функції на основі договору, що визначає характер доручення, а також розмір і порядок отримання винагороди за їх виконання. Виявляє потенційних покупців (замовників) на товари (послуги), що пропонуються з урахуванням їх вимог. Рекламує товар (послугу), що пропонується покупцю (замовнику) за зразками, що є у. ЖОРСТОКІ, НЕЛЮДЯНІ АБО ПРИНИЖУЮЧІ ДОСТОЇНСТВО ВИДИ ЗВЕРТАННЯ АБО ПОКАРАННЯ - Жорстоке, нелюдяне або принижуюче достоїнство звертання або покарання відноситься до числа дій, однозначно заборонених міжнародними угодами в області прав людини і міжнародного гуманітарного права (наприклад, в Статті 3, загальній для чотирьох Женевських конвенцій 1949 року). До прикладів жорстокого, нелюдяного або принижуючого достоїнство звертання або покарання відносяться вміст укладених в темній камері, застосування кайданів, а також відмова в задоволенні основних потреб укладених. До видів жорстокого, нелюдяного або принижуючого достоїнство звертання або покарання можуть відноситися помірні.
Список літератури курсової "Доказування в адміністративних процедурах" - більше 20 джерел. Несвідоме - (unconscious) - 1. в психоаналізі - психічні процеси, "які виявляються активно і в той же час не дійдуть до свідомості переживаючого їх обличчя" (Фрейд, 1940). Теорія несвідомого в класичній психоаналитической теорії є, мабуть, однією з найбільш продуманих і систематизованих. Важлива перевага цієї теорії, і в той же час її істотний недолік, за що вона, або, точніше, висновки з неї, зазнає критики, складається в тому, що вона створена на основі клінічного матеріалу, нехай неповного, одностороннього. Але без цього підмурівка, без психопатології, теорія несвідомого швидше усього. СИНТЕТИЧНА ПСИХОТЕРАПІЯ ПО КРЕЧМЕРУ - Розроблена в 60-х рр. В. Кречмером (Kretschmer W.), сином видатного німецького психіатра і медичного психолога Е. Кречмера (Kretschmer Е.). Даний підхід (Бурхливо М. Е., 1995), продовжуючи традиції вчення Е. Кречмера про характер, синтезує в собі ідеї деяких релігійних і містичних вчень (йога, санхья, дзен), емпіричні психотерапевтичні підходи (навіювання в стані пильнування, гіпноз і інш.), ідеї німецьких просвітників і культурологов (естетичне виховання Гете - Шиллера, міфологія в розумінні Шеллінга), глибинну психологію Новаліса і Каруса. У основі теоретичної концепції С. п. п.

Моральний розвиток - (moral development) Ісслед. М. р. присвячені, в основному, вивченню процесу, завдяки до-рому індивідуум "интернализует" (засвоює) норми, що соціально схвалюються, правила і обмеження і починає орієнтуватися на них в своїй поведінці. Теорія і емпіричні исслед. зосереджені на 3 концептуально помітних аспектах цього процесу: моральній думці (як людина міркує про моральні ситуації), моральній поведінці (як він себе веде в таких ситуаціях) і моральних почуттях (що він при цьому випробовує). Моральна думка Ще на початку XX в. такі психологи як Дж. М. Болдуїн і У. Мак-Дугалл вивчали процес М. р. Однак.
Посилання в тексті роботи "Доказування в адміністративних процедурах" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Агропсихология - (agricultural psychology) На відміну від інш. соц. наук, в ході розвитку к-рих сформувалося коло певних інтересів і/або додатків до сільського господарства, психол. порівняно мало торкалася аграрних або сільських проблем. Тому не виникло якого-небудь психол. аналога таким спеціальностям соц. науки, як социол. села, фермерський маркетинг, економіка сільського господарства і географія сільських районів. І все ж психологія і сільськогосподарські проблеми перетиналися в декількох областях, в числі яких: а) вивчення задач фермерської діяльності і фермерських умінь, би) аналіз експертних оцінок в. ЗБУДЖЕННЯ - (лати. excitatio). Психопатологическое стан, що характеризується посиленням і прискоренням різних виявів психічної діяльності - мислення, мови, моторики. Особливості виявів В. залежать від захворювання, в клінічній картині якого воно спостерігається, від форми і стадії його течії, віку хворого, від симптоматики, що поєднується з ним - марення, галюцинацій, порушення свідомості, недоумства. Розрізнюють наступні види В. В. АМЕНТИВНОЕ - входить в картину аменции (див.), характеризується некоординованими стереотипними рухами. Нерідке це В. в межах постелі. В. ГАЛЛЮЦИНАТОРНОЕ -. КОЛЬПИТ - (син.: вагинит) - запалення слизової оболонки піхви. Саме часте гінекологічне захворювання. Розрізнюють неспецифічні кольпити, що викликаються мікроорганізмами, вегетирующими у піхві (кишкова паличка, стрепто- і стафилококки, микоплазми), які набувають патогенних властивостей і бурхливо розмножуються при ослабленні захисних сил організму внаслідок загальних інфекцій, інтоксикацій, нераціонального прийому антибіотиків, недотримання правил особистої гігієни. До неспецифічним кольпитам відносять бактерійні вагинози, що характеризуються відсутністю патогенних мікроорганізмів і зникненням.

Когнітівние теорії особистості - Слово "когнитивний" відбувається від латинського дієслова cognoscere - "знати". Психологи, що об'єдналися навколо цього підходу, затверджують, що людина - це не машина, сліпо і механічно реагуюча на внутрішні чинники або на події у зовнішньому світі, навпаки, розуму людини доступно більше: аналізувати інформацію про реальну дійсність, провести порівняння, приймати рішення, вирішувати проблеми, що встають перед ним кожну хвилину. Швейцарський психолог Жан Піаже (1896-1980), поставивши перед собою задачу з'ясувати, яким чином чоловік пізнає реальний мир, вивчав закономірності розвитку мислення у дитини і. Хвороба Паркинсона - (Parkinson's disease) Б. П. являє собою хронічний дегенеративний розлад ЦНС. Хвороба звичайно починається повільно, з дуже незначним числом очевидних симптомів. Оскільки початок процесу повільне і хворі - обличчя немолодого віку, симптоми часто неправильно трактуються як наслідок нормального старіння. Етіологія невідома. Епідеміологічний профіль включає наступні факти: а) це хвороба немолодих людей; б) перші симптоми звичайно з'являються на шостому десятиріччі життя хворого і в) у чоловіків захворюваність декілька вище, ніж у жінок. Встановлено, що рівень нейромедиатора допамина в клітках. ІСТЕРІЯ - (hysteria) 1. Медичний діагностичний термін для позначення а) захворювань, що характеризуються наявністю фізичних СИМПТОМІВ; би) відсутності фізичних ОЗНАК або інших доказів фізичної патології; і в) поведінки, що допускає, що симптоми виконують деяку психологічну функцію. Поняття істерії прийшло від древніх греків, що застосовували цей термін виключно до жінок, захворювання яких пояснювалися порушенням роботи МАТКИ (HYSTERON). Відповідно до однієї з теорій матка є жвавим органом, здатним переміщатися по тілу і давити на інші органи; відповідно до іншої, статева стриманість веде до. АБОРТ, ВИКИДЕНЬ - (abortion) - вигнання (видалення) ембріона або плоду з матки на такому терміні вагітності, коли він ще не здібний до самостійного виживання (тобто в перші 24 тижні вагітність). Симптомами загрозливого аборту є звичайно жалоби на біль в животі і кров'яні виділення з матки, однак плід в цьому випадку залишається живим; як тільки плід гине, неминуче відбувається його вигнання з матки. При неповному аборті в матці залишаються частини плоду або плаценти. Аборт може бути мимовільним або штучним, виникаючим внаслідок прийому ряду ліків або внаслідок впливу на організм жінки різних чинників.