Дільничний інспектор як суб'єкт попередження злочинності

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження попередження злочинності.....5
1.1. Поняття попередження злочинності.....5
1.2. Об'єкти, рівні й форми профілактики злочинності.....7
1.3. Суб'єкти попереджувальної діяльності і їх класифікація.....10
Розділ 2. Дільничний інспектор у системі попередження злочинності.....16
2.1. Правовий статус дільничного інспектора міліції.....16
2.2. Правове регулювання діяльності дільничних інспекторів міліції.....22
2.3. Форми діяльності дільничних інспекторів міліції.....25
2.4. Методи діяльності дільничних інспекторів міліції.....29
Розділ 3. Взаємодія дільничних інспекторів з іншими службами міліції, іншими державними органами та громадськістю.....34
Висновки.....40
Література.....42

Для придбання курсової роботи "Дільничний інспектор як суб'єкт попередження злочинності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Дільничний інспектор як суб'єкт попередження злочинності"

Курсова робота "Дільничний інспектор як суб'єкт попередження злочинності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Дільничний інспектор як суб'єкт попередження злочинності", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Дільничний інспектор як суб'єкт попередження злочинності" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Дільничний інспектор як суб'єкт попередження злочинності" і призначений виключно для пошукових систем.

ДЕМОКРАТІЯ - (греч. demokratia, букв.: народовладдя від demos - народ і kratos - влада) - 1) форма (різновид) політичної організації суспільства, держави, заснована на визнанні народу як джерело влади, при якій громадяни беруть участь в управлінні державою, мають рівні права і свободи і правові гарантії цих прав. Найчастіше під Д. розуміється держава, що характеризується єдністю демократичної форми правління (як правило, республіканської), демократичного правового режиму (методами і способами здійснення влади), а також демократичних суспільних і державних інститутів; 2) -политический режим. відеодисплейний термінал - (дисплей) - гнучкий технологічний засіб введення-виведення і управління нею. В. Т. (вдт) характеризується широкої вариативностью представлення інформації при відповідному програмному забезпеченні, дозволяє вести діалог з еом на мові, доступній оператору. Способи введення інформації: змішане (автоматизований і ручний) введення даних, управління за допомогою клавіатури, торканням поверхні екрана і т. Д. Вдт широко застосовуються при управлінні технічними процесами в установах, організаціях і на виробництвах, при наукових дослідженнях, при навчанні. У і д и р а б об т. Група а - лічення. ДЕРЖАВНИЙ ПРАПОР РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - офіційний символ Російської держави, що являє собою прямокутне полотнище з трьох рівновеликих горизонтальних смуг: верхньої - білого, середнього - синього і нижнього - червоного кольору з дотриманням відношення ширини прапора до його довжини - 2:3. Згідно з Федеральним конституційним законом від 25 грудня 2000 р. "Про Державний прапор Російській Федерації" Г.ф. підіймається постійно на будівлях: Адміністрації Президента РФ, палат Федеральних Зборів, Уряду РФ, вищих судових інстанцій, Генеральної прокуратури, Центрального банку РФ, Рахункової палати, резиденції Уповноваженої по правах. ЮРИСКОНСУЛЬТ - Посадові обов'язки. Розробляє або бере участь в розробці документів правового характеру. Здійснює методичне керівництво правовою роботою на підприємстві, надає правову допомогу структурним підрозділам і громадським організаціям в підготовці і оформленні різного роду правових документів, бере участь в підготовці обгрунтованих відповідей при відхиленні претензій. Готує спільно з іншими підрозділами підприємства матеріали про розкрадання, розтрату, недостачі, випуск недоброякісної, нестандартної і некомплектної продукції, порушення екологічного законодавства і про інакші правопорушення для передачі їх в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Дільничний інспектор як суб'єкт попередження злочинності" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Психологія правопорядку і дії на нього правових норм - Правопорядок - стан впорядкованості регульованих правом суспільних відносин внаслідок послідовного здійснення законності, що характеризується реальним забезпеченням прав і свобод особистості, неухильним дотриманням юридичних обов'язків всіма особами, індивідуальними і колективними суб'єктами права. Правопорядок являє собою втілення законності в конкретних, свідомих вольових відносинах людей, врегульованих нормами права, результат виконання юридичних розпоряджень, а тому має психологічний механізм. Психологічним механізмом правопорядку є вплив правових норм і правоприменительной. Школа адвокатури Р. Гарріса - "Школа адвокатури" - фундаментальний труд по судовій психології англійського юриста Р. Гарріса, опублікований в Велікобрітаніїво другій половині XIX в. і перекладений на російську мову на початку XX в. відомим російським адвокатом П. С. Пороховщиковим (Сергеїчем) (Санкт-Петербург, 1911 р.). У книзі з психолого-правової точки зору розкриваються секрети успіху судового розгляду. Книга містить такі розділи, як "Первинний допит", "Перехресний допит", "Типи свідків і вказівки про прийоми їх допиту", "Помилкове alibi", "Про захист на суді", "Про обвинувачення на суді", "Про заперечення з боку. ФОРМА ПРАВЛІННЯ - порядок організації державної влади, включаючий спосіб утворення вищих і місцевих державних органів і порядок взаємовідносин їх між собою і з населенням. У залежності від того, чи здійснюється влада однією особою або належить колективному виборному органу, розрізнюються монархічна і республіканська Ф.п. (див. Монархія, Республіка). При монархічної Ф.п. носієм і джерелом державної влади, згідно з чинними законами, є монарх. При республіканській - виборний орган. На сучасному етапі розвитку суспільства і держави існують монархії двох видів - дуалістичні і парламентарні. Характерною.
У вступі курсової "Дільничний інспектор як суб'єкт попередження злочинності" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Процессуально-деятельностная концепція управління - Розроблена в 1974-1979 м. м. проф. А.І. Китовим в Академії МВС. Стимулом до її розробки стали ті, що з'явилися в кінці 60-х років труди по теорії управління, а так само розробки теоретиків управління в ПОО - Г.Г. Зуйкова, Г.А. Туманова, В.З. Веселого, А.Ф. Майдикова і інш. На неї вплинули адміністративно-командні погляди на стиль управління, що переважали в практиці управління тих років в СРСР і МВС. ПДКУ робить акцент на психології особистості і управлінській діяльності керівника. Як головний управлінський акт виділене управлінське рішення, виступаюче у вигляді реакції на практичну проблему.

ДОВІЧНЕ КОРИСТУВАННЯ - право особи, що не має права власності на дане майно, користуватися їм довічно, як правило, безвідплатно. П. п. не передбачено чинним радянським законодавством як особлива категорія майнових прав. Однак договори об П. п. (як платному, так і безкоштовному), а одинаково заповітні розпорядження про надання права П. п. потрібно визнати що не суперечать загальним початкам радянського законодавства і загальній політиці Радянського уряду (ст. 4 ГПК), якщо, зрозуміло, в таких договорах (або заповітних розпорядженнях) не міститься яких-небудь протизаконних умов. У побуті зустрічаються випадки угод про. Права і обов'язки наймача - Наймач житлового приміщення за договором соціального найма має право у встановленому порядку: - вселяти в займане житлове приміщення інакших осіб; - здавати житлове приміщення в піднайняття; - дозволяти мешкання в житловому приміщенні тимчасових жильців; - здійснювати обмін або заміну займаного житлового приміщення; - вимагати від наймодателя своєчасного проведення капітального ремонту житлового приміщення, належного участі у вмісті спільного майна в багатоквартирному будинку, а також надання комунальних послуг (ст. 67 ЖК РФ). Наймач житлового приміщення за договором соціального найма.
Список літератури курсової "Дільничний інспектор як суб'єкт попередження злочинності" - більше 20 джерел. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ - об'єкти, що не мають фізичних властивостей, але підприємства, що включаються в активи і звичайно вимагаючі поступовій амортизації протягом терміну їх використання. Н.а. - це витрати підприємств довгострокового періоду в господарській діяльності, що приносять дохід: права користування земельними дільницями, природними ресурсами, патенти, ліцензії, ноу-хау, програмні продукти і привілеї, організаційні витрати, торгові марки і товарні знаки. Н.а. враховуються за первинною оцінкою, яка визначається для об'єктів, внесених засновниками в рахунок їх внесків в статутний фонд підприємства - за. ОБ'ЄКТНЕ ВІДНОШЕННЯ - Німий.: Objektbeziehung. -Франц.: relation dobjet. -Англ.: object-relationship або object-relation. - Ісп.: relaci?n de objeto або objetal. - Італ.: relazione oggetale. - Португ.: relac?об de objeto або objetal. про В сучасному психоаналізі - відношення суб'єкта до миру як складний і суцільний підсумок певної організації особистості, як результат певного сприйняття об'єктів, в тій або інакшій мірі пов'язаного з фантазуванням, і вибираних способів зашиті. Можна говорити про об'єктні відносини застосовно до того або інакшого суб'єкта, до тих або інакших стадій розвитку (наприклад, об'єктні.

ПРИДУШЕННЯ - процес усунення з свідомості неприйнятних, нестерпних уявлень, ідей, афектів.    З. Фрейд розрізнював такі поняття, як "придушення" (Unterdruck-ung) і "витиснення" (Verdrangung). Незважаючи на схожість в механізмі дії, придушення є процесом роботи свідомості, в той час як витиснення - процесом роботи несвідомого. При придушенні неприйнятні, нестерпні для людини уявлення, ідеї, афекти виключаються з свідомості і виявляються в області предсознательного, звідки вони можуть знову перейти в свідомість. При витисненні вони переміщаються в сферу несвідомого і сам по собі, без.
Посилання в тексті роботи "Дільничний інспектор як суб'єкт попередження злочинності" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Людські паттерни залицяння - (human courtship patterns) Залицяння являє собою ин-т, за допомогою к-рого неодружені люди і/або їх родичі включаються у встановлення відносин, що мають на меті висновок браку. Об-ва розрізнюються по тій мірі, в до-ой домінуюча роль в залицянні відводиться батькам або самим партнерам по майбутньому браку. Батьки можуть здійснювати як опосередкований вплив на вибір чоловіка(і), так і пряме - іноді шляхом загроз позбавлення необхідних матеріальних благ. Вони можуть реалізовувати контроль опосередковано, через вибір місця проживання або школи або шляхом привития цінностей, к-рими згодом будуть керуватися їх. Психосоматичні розлади - (psychosomatic disorders) Термін П. р. загалом означає тип психич. захворювання, етіологія або течія к-рого зумовлена значущими психол. чинниками. К П. р. звичайно відносять такі захворювання як виразку шлунка, астму і ессенциальная гіпертонія; представленность їх не обмежується якоїсь однієї фізіолог. системою. До кінця XIX в. наукова медицина, спираючись на поняття соматичної хвороби, досягла великого прогресу, завдяки відкриттям в патологічній анатомії, мікробіології і біохімії. Вчення Фрейд про несвідоме, вчення Павлова про умовні рефлекси і концепція Кеннона про реакції. Імпрінтінг - (imprinting) Уперше використаний Конрадом Лоренцем, термін "І." (запечатление) означає процес швидкого розвитку соц. прихильність детенишей до своїх матерів. Соц. прихильність направлена на ті подразники (і обмежені ними), у відношенні к-рих молоді організми отримують соотв. специфічний досвід у відповідний для цього час. Зовнішній стимульний об'єкт, на к-рий птахи реагують подібним образом, зберігає свою здатність викликати прив'язуючу реакцію (прихильність) протягом більшої частини життя молодої тварини. Спочатку існуюча величезна різноманітність об'єктів, здатних породити прихильність.

Помилки оцінювача - (rater errors) О. про. (експерта, судді і т. д.) наз. спотворення, що допускаються спостерігачами при використанні оцінних шкал для характеристики діяльності індивідуума. Рівень компетентності оцінювача, як і його підлога, соц. статус, раса, релігійна приналежність і вік, - впливають на думки, що виносяться ним. Хоч більшість таких помилок мають специфічний характер, існують поширені типи О. о., про що є в широкому спектрі ситуацій. Помилка поблажливості виникає, коли середні оцінки мають тенденцію перевищувати середню точку шкали внаслідок а) тиску на оцінювач необхідної високої оцінки підлеглих. КОЧЕНОВ - Михайло Михайлович (1935- 1999) - російський психолог, фахівець в області клінічної і юридичної психології. Д-р психологічних наук (1991), старший радник юстиції (1995), чл. комісії з помилування при президентові РФ (1992-1999). Закінчивши Московський міський педагогічний інститут (1959), декілька років працював вчителем російської мови і літератури в школі. Вчився в аспірантурі факту психології МГУ ім. М.В.Ломоносова (1966- 1968). Учень Б.В. Зейгарник. Захистив канд. дис: Порушення смислообразова-ния при шизофренії (1970), результати якої були представлені в монографії Мотивація при. ГОСТРОТА ЗОРУ - показник зору, що характеризує здатність розрізнювати дрібні деталі або мінімальну відстань між двома точками. Колічественно О. з. визначається мінімальним кутом, при якому дві рівновіддалені точки видно як роздільні, або мінімальним кутовим розміром предмета, який здатний розрізнювати людину. О. з. визначається за допомогою набору зображень кілець, що мають вузькі розрізи різної ширини (кільця Ландольта). При нормальних умовах спостереження О. з. для більшості людей становить 0,8- 1,2. Однако О. з. являє собою нижній абсолютний або диференціальний просторовий поріг зорового сприйняття і. ХИРШФЕЛЬД - (Hirschfeld) Магнус (1868-1935) - німецький психіатр і психоаналітик. Один з творців сексологія. Сооснователь і видавець Ежегодника психоаналитических і психопатологических досліджень і Міжнародного журналу лікарського психоаналізу. Вивчав філологію і філософію в ун-тах Бреслау, Страсбурга, Мюнхена і Берліна. Захопився медициною і дістав відповідну освіту в Берліні. Деякий час подорожував по США і Африці. Потім був практикуючим лікарем в Берліні. У 1896 р. опублікував (під псевдонімом Th. Ramien) есе Сафо і Сократ, в якому проповідував і відстоював ідею про гомосексуальности як частину людської.