Діяльність господарських товариств

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження діяльності господарських товариств ... 5
1.1. Сутність господарських товариств ... 5
1.2. Загальна характеристика господарських товариств ... 6
Розділ 2. Особливості створення та діяльності окремих видів господарських товариств ... 12
2.1. Поняття, юридичний статус та особливості діяльності акціонерного товариства ... 12
2.2. Правове становище особливості діяльності повного товариства ... 20
2.3. Характеристика правового статусу та особливостей діяльності командитного товариства ... 26
2.4. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю ... 32
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Діяльність господарських товариств" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Діяльність господарських товариств"

Курсова робота "Діяльність господарських товариств" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Діяльність господарських товариств", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Діяльність господарських товариств" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Діяльність господарських товариств" і призначений виключно для пошукових систем.

Визнання громадян потребуючими житлових приміщень, що надаються за договорами соціального найма - Громадянами, потребуючими житлових приміщень, що надаються за договорами соціального найма, признаються (ч. 1 ст. 51 ЖК РФ): що не є наймачами житлових приміщень за договорами соціального найма або членами сім'ї наймача житлового приміщення за договором соціального найма або власниками житлових приміщень або членами сім'ї власника житлового приміщення; що є наймачами житлових приміщень за договорами соціального найма або членами сім'ї наймача житлового приміщення за договором соціального найма або власниками житлових приміщень або членами сім'ї власника житлового приміщення і забезпечені загальною. РАМБУРСНИЙ КРЕДИТ - одна з форм кредиту, вживаного при міжнародних розрахунках акредитивами нарівні з акцептним кредитом і акцептно-рамбурсним кредитом. Р.к. буває двох видів - безвексельний і вексельний. Безвексельний Р.к. являє собою спосіб кредитування імпортера обслуговуючим його банком під заставу (утримання) товаророзпорядчих документів. Для цього імпортер дає доручення обслуговуючому банку відкрити акредитив, який виконується шляхом платежу проти товаророзпорядчих документів банком, обслуговуючим експортера. Банк імпортера відправляє в банк експортера авізо про відкриття акредитива і перелічує. МОНТЕСЬКЬЕ Шарль Луї (1689-1755) - видатний французький політичний мислитель, один із засновників теорії розділення властей. Головний твір М. "Про дух законів" (1748) є однією з перших спроб природничонаукового трактування суспільних явищ. Визначивши поняття закону як "необхідного відношення, витікаючого з природи речей". М. ототожнив закони природи і закони юридичні, обмовившись, що перші набагато здійснено других. По думці М., закони, пануючі в суспільному житті, не є результатом свавілля законодавця, вони зумовлюються кліматом і грунтом країни і її протяжністю, чисельністю, родом занять, багатством і вдачами її жителів. Теорія. РОЗКРАДАННЯ АБО ЗДИРСТВО НАРКОТИЧНИХ КОШТІВ АБО ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН - злочин проти безпеки здоров'я населення, передбачене ст. 229 УК РФ. Предмет злочину - наркотичні кошти або психотропні речовини. Розкрадання наркотичних коштів або психотропних речовин з державних, громадських організацій, установ і підприємств будь-яких форм власності або у громадян - це умисне незаконне і безвідплатне заволодіння ними або їх вилучення з метою особистого споживання або інакшого протиправного використання. Здирство наркотичних коштів або психотропних речовин - це вимога їх передачі під загрозою застосування насилля або знищення або пошкодження чужого майна, а одинаково під.
Кожна вагома структурна частина курсової "Діяльність господарських товариств" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Соціальні уявлення в правовій сфері - Особлива форма колективного, буденного знання про право, правових нормах, правових інститутах, кримінальних подіях і т.д., що засвоюється індивідами в процесі правовий социализации. Необхідно розрізнювати наукове визначення СП від повсякденного, або науково-популярного використання цього словосполучення, наприклад, соціологами для позначення тих або інакших поширених в різних соціальних групах думок, стереотипів, думок і т.п. Введення і використання цього терміну базується на теорії соціальних уявлень, розробленій С. Моськовичи і французькою соціологічною школою, згідно з якою те або. РЕЄСТРАЦІЯ - дія (акт) компетентного органу або посадової особи, якою оформляється певний офіційний стан особистості або документа і т. п. Відповідно до його семантичного значення поняття "реєстрація" використовується досить широко, а саме: 1) Р. є одним з способів придбання громадянства РФ. Обличчя, що має відповідні основи, звертається на території РФ до органів внутрішніх справ, а за рубежем - в дипломатичне або консульське представництво РФ і просить зареєструвати його як громадянин РФ. Акт Р. означає придбання особою російського громадянства; 2) Р. використовується у виборчому праві. Кандидат в депутати або. УМОВНЕ ЗАСУДЖЕННЯ - відстрочка приведення звинувачувального вироку у виконання при умові нездійснення осудженим нового злочину протягом випробувального терміну, що встановлюється судом. Постанови про умовне засудження винного в здійсненні злочину містяться в ст. ст. 53 і 54 УК. Основою для застосування У. про. є переконання суду в тому, що міра суспільної небезпеки осудженого не вимагає обов'язкової його ізоляції або обов'язкового виконання ним виправно-трудових робіт. Закон не містить яких-небудь обмежень в переліку злочинів, по яких допустимо застосування У. о., обмежуючись вказівкою на те, що У. про. можуть.
У вступі курсової "Діяльність господарських товариств" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ДИСЦИПЛІНА ВОЯЦЬКА - суворе і точне дотримання всіма військовослужбовцями порядку і правил, встановленого законами і вояцькими статутами. З перший же днів організації Радянській Армії В. І. Ленін і І. В. Сталін приділяли особливу увагу зміцненню вояцької дисципліни. Вони вказували, що організованість і вояцька дисципліна є основою міцності і високої боєздатності радянських Збройних Сил, основою всіх їх успіхів в бойовій і політичній підготовці. Залізна вояцька дисципліна - найважливіший організаційний принцип, на основі якого будується все життя і діяльність радянських Збройних Сил. Цей принцип пронизує.

Захист права власності і інакших речових прав - це система цивільно-правових способів, що використовуються при посяганні на речове право суб'єкта. Серед способів захисту права власності і інакших речових прав можна виділити: 1) речово-правові способи, спеціально передбачені законодавцем міри проти різних порушень речових прав. До них відносяться: а) віндікаційний позов - позов невладеющего власника до незаконно володіючому несобственнику про витребування в натурі індивідуально-певної речі. Наприклад, заняття чужої квартири при заселенні багатоквартирного будинку; б) негаторний позов - позов про усунення порушень прав власника, не. Принципи права - це основні, початкові початки, положення, ідеї, що виражають суть права як специфічного соціального регулятора. Властивості принципів права: 1) в концентрованій формі вони відображають найбільш важливі і прогресивних сторони економічної, політичної, ідеологічної і етичної сфер суспільного життя; 2) прямо або непрямо фіксуються в чинному законодавстві (передусім в Конституції); 3) володіють значною стійкістю і системообразующими властивостями; вони забезпечують структурну самоорганизацию права і є своєрідною несучою конструкцією, об'єднуючою всі правові явища в єдиний.
Список літератури курсової "Діяльність господарських товариств" - більше 20 джерел. ПРЕЗИДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА - (від лати praesidens-букв. що сидить попереду)-різновид республіканської форми правління, така республіка, в якій населення країни обирає не тільки вищий законодавчий орган, але і главу держави - президента, який одночасно є і розділом виконавчої влади. Уряд несе відповідальність перед президентом, який по своєму розсуду призначає, переміщує і усуває з посади членів уряду. Президент має право вето на закони, що приймаються парламентом. Він є головнокомандуючим збройними силами. Президент представляє країну на міжнародній арені. Таким чином, в П.р. президент юридично і фактично є главою. Інтуїція - (intuition) Термін "І." застосовувався по відношенню до безлічі різноманітних явищ і процесів, частина к-рих відбувається явно, а інші далекі від очевидного вияву. Концепциї И. в філософії варіюють від її розуміння як найпростішої психич. функції до зведення І. в ранг самої вищої функції, а роль, що відводиться їй коливається від звичайного сознавания існування до схоплювання остаточних істин. Однак Маріо Бунге відкидає все т. зр. на І. Согласно йому, що розглядається феномен є просто швидким умовиводом. Т. о., в філософських колах немає одностайності відносно природи І. або ж законності.

Пізнання в спілкуванні - Як особлива сфера людської діяльності, пізнання є цілеспрямована оптимізація суб'єктивної картини світу, що передбачає подолання готівкової невизначеності. Пізнання у вузькому значенні слова є раціональний (або когнитивний) аспект психич. відображення дійсності. При виділенні цього аспекту, цієї сторони мається на увазі наявність додаткового, афективного аспекту (сторони), або суб'єктивного відношення. При аналітичному підході до психич. відображенню початковими по традиції вважаються елементарні психич. явища. Серед них виділяються пізнавальні явища (відчуття, сприйняття, уявлення, мислення.
Посилання в тексті роботи "Діяльність господарських товариств" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Ожиріння - (obesity) С. М. Джурард вважає О. головною проблемою в США, пов'язаною із зовнішністю. Л. П. Улльман і Л. Краснер затверджують, що переїдення може символізувати "прогресуюче самогубство". Ари Кив додає, що О. може приховувати депресію. Як свідчать М. Е. Мур, А. Станкард і Л. Стоул, люди з нижчих шарів об-ва частіше страждають від надлишкової ваги, чим люди з середніх шарів, а ті, в свою чергу, частіше мають надлишкову вагу, чим люди більш забезпечені, к-рі можуть собі дозволити більш здорову їжу. Люди з надлишковою вагою характеризуються більшою незрілістю особистості, у них більше психол. ДОСТУПНІСТЬ АНАЛІЗУ (ANALYZABILITY) - Поняття, що відноситься до комплексу думок про готовність і придатність пацієнта до психоаналитическому способу терапії. Критерії доступності аналізу, засновані на представленнях, що розвиваються теоретичного і технічного плану, згодом зазнали змін і у різних аналітиків розрізнюються. Спочатку визначення доступності аналізу засновувалося на діагностичних критеріях: придатними для проведення аналізу признавалися особа у віці до п'ятдесяти років, страждаючі неврозами перенесення (істерія, фобії і обсессивно-компульсивні розладу). Надалі, з розвитком психології Я і особливо уявлень про різні механізми захисту. КИБЕРНОМЕТР - прилад для дослідження групової діяльності операторів. К. виготовляють в декількох варіантах. У одному з них він має жорсткий кінематичний ланцюг - систему важелів і може застосовуватися для індивідуального і групового експериментів. Для індивідуального обстеження використовують тільки дві системи важелів і движок (робота двома руками), а при спільній роботі двох випробуваних кожний з них працює однією рукою. Для дослідження членів групи, вирішальних мислительні задачі, застосовують установку, яка містить додаткове поле-матрицю і спеціальний кодировочное пристрій. Для реєстрації мовних.

АПАТІЯ - психічний стан, що характеризується відсутністю вияву емоцій і почуттів.    Зовнішніми ознаками апатії є відчуженість людини від інших людей і від навколишнього світу загалом, байдужість до чого-небудь і пасивність, відсутність потреби любити і бути любимим. Це не означає, що у апатичної людини немає взагалі ніяких емоцій і почуттів. Деякі з них загнані в глибини несвідомого, зберігаються у вигляді прихильності, що неусвідомлюється, але не відчуваються і не переживаються людиною, внаслідок чого він втрачає здібність до нормального вияву емоцій і життєвих сил, почуттєвого сприйняття. Діагностичний тест відносин. Г. У. Солдатова - Діагностичний тест відносин (ДТО) - оригінальна модифікація методу семантичного диференціала, розроблена для дослідження емоційно-оцінного компонента соціального стереотипа. Методика широко використовується психологами в дослідженнях міжетнічних і межличностних відносин, а також етнич. толерантність. У основу методики встановлена ідея про те, що одні і ті ж якості, що приписуються як собі, так і інш. людям (групі), можуть інтерпретуватися по-різному: позитивні якості своєї групи (напр., "ми - економни, бережливі") можуть прийматися як негативні у іншої ("вони - жадібні. ТАВТОЛОГІЯ - поєднання однокоренних слів, повторення вже вираженого значення, різних граматичних форм одного слова, однакових звуків, виступаюче в мови як спеціальний засіб художньої виразності, язикова звичка або недбалість, неправильність. Букв. термін Т. (від греч. tautо "те ж саме" т logos "слово") переводиться як тождесловие або словотождество. До тавтологічних язикових звичок, що устоялася в мові і мові Т. можна віднести такі вирази, як "волею-неволею", "хочеш-не хочеш", "навхрест" і т. п. Ще - вираження особливо високої міри якості:. ШЕРКОВИН Юрій Олександрович - (1924-1998) - російський психолог, спец. в обл. соціальної психології. Докт. психол. наук (1971), проф. (1973). Учасник В. О. В., нагороджений мн. орденами і медалями. Повернувшись з фронту в 1945 р., поступив в Військовий ин-т иностр. мов, по закінченні к-рого спеціалізувався в обл. внеш. розвідки і спецпропаганди. З 1953 по 1958 р. - викладач каф. спецподготовки Моськ. ин-та внеш. торгівлі при Мінве внеш. торгівлі. З 1958 по 1966 р. - викладач каф. спецподготовки в МГИМО МЗС СРСР. У 1960-е рр. працював в США, де вивчав досвід американських психологів по забезпеченню ефективності масових інформаційних.