Завдаток у римському приватному праві

(курсова робота з історії права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження завдатку у римському праві ... 5
1.1. Поняття зобов'язання та його роль у цивільному обігу ... 5
1.2. Поняття і види договорів ... 9
1.3. Особливості забезпечення зобов'язань у римському праві ... 12
1.4. Поняття завдатку у римському праві ... 13
Розділ 2. Аналіз договорів, які передбачали використання завдатку ... 15
2.1. Договір купівлі-продажу ... 15
2.2. Договір найму ... 19
2.3. Договір оренди ... 22
2.4. Договір доручення ... 23
Розділ 3. Завдаток у сучасному цивільному праві України ... 27
Висновки ... 34
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Завдаток у римському приватному праві" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Завдаток у римському приватному праві"

Курсова робота "Завдаток у римському приватному праві" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Завдаток у римському приватному праві", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Завдаток у римському приватному праві" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Завдаток у римському приватному праві" і призначений виключно для пошукових систем.

РИМСЬКЕ ПРАВО - право Древнього Рима - найбільш розвинена система права рабовласницького суспільства (див. Рабовласницьке право). Римські юристи розрізнювали право публічне (ius publicum) і право приватне (ius privatum) (про-публічному і приватному праві див. в статті Система права). Доля тієї і іншої галузі Р. п. виявилася надалі неоднакової. Римське публічне право не пережило Римської- держави; лише деякі терміни публічного права (якось: імператор, сенат, консул і інш.) зустрічаються в подальшій історії, але з іншим змістом. Навпаки, римське приватне право зіграло вельми значну роль в розвитку цивільного. РОЗСЛІДУВАННЯ І ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ (АКТ ПРО НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК) - розслідуванню і обліку підлягають нещасні випадки (травма, в тому числі отримана внаслідок нанесення тілесних пошкоджень іншою особою, гостре отруєння, тепловий удар, опік, обмороження, утопление, поразка електричним струмом, блискавкою і іонізуючим випромінюванням, укуси комах і плазунів, тілесні пошкодження, нанесені тваринами, пошкодження, отримані внаслідок вибухів, аварій, руйнування будівель, споруд і конструкцій, стихійних лих і інших надзвичайних ситуацій), що призвели за собою необхідність перекладу працівника на іншу роботу, тимчасову або стійку втрату ним працездатність або його. ОБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ - по домінуючих в науці карного права уявленням суспільні відносини (соціальні інтереси, цінності), взяті під охорону карним законом. Чинне карне законодавство не дає визначення О.п. Висновок, що ним є суспільні відносини, засновується на тлумаченні закону із залученням положень науки карного права і суміжних з нею областей знань (філософії, теорії економіки, соціології, теорії держави і права і т.д.). Так, про зміст поняття "права і свободи громадян" можна скласти правильне уявлення саме як про суспільне відношення, спираючись на відомості з теорії політичних вчень, історії держави і права. Соціально-психологічне самопочуття прокурорських працівників - Термін "самопочуття" має неоднозначне трактування і широко використовується в медицині, соціології, психології, філософії, а також в повсякденному спілкуванні. У психології окремі автори витлумачували його визначали його як самооценку, самоотношение (Б.Д. Паригин), сукупність почуттів, емоцій (П.М. Якобсон, Г.С. Алексеєвич), компонент функціонального стану людини (В.А. Доськин і інш.), етично-психологічне (А.О. Боронаєв), або идеолого-психологічне (А.К. Уледов) освіта. Проблематика "соціального самопочуття" активно розроблялася в руслі соціологічних досліджень.
Кожна вагома структурна частина курсової "Завдаток у римському приватному праві" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Ліс - розуміється як екологічна система або як природний ресурс (Лісовий кодекс РФ). Внаслідок того що об'єкти екологічних відносин володіють певною специфікою (є частиною природи), правове поняття природних об'єктів повинне бути як можна більш наближеним до їх природно-наукових визначень. Правове визначення л. не відповідає такій вимозі. У природних науках л. - це цілісна сукупність лісових деревних і інакших рослин, землі, тваринних, мікроорганізмів і інших природних компонентів, що знаходяться у взаємозв'язку з внутрішньою і зовнішньою середою (ОСТ 56-108-98. Лісоводство. Терміни і визначення). У рамках. САТЕРЛЕНД (SUTHERLAND) Едвін (1883- 1950) - кримінолог і соціолог, один з найбільших представників американської кримінології XX в. Закінчив коледж Гранд-айленда (шт. Небраска) в 1904 р., там же викладав соціологію в 1904-1919 рр., отримав ступінь доктора філософії в Чікаго університетів 1913 р. У 1919-1935 рр. був професором соціології в університетах Ілінойса, Міннесоти і Чікаго. У 1935-1949 рр. очолював факультет соціології університету Індіани. Активно брав участь в діяльності Американського соціологічного суспільства (президента 1939 р.), Американській асоціації по питаннях в'язниць, асоціації кримінології Чікаго і інших. НЕЗМІННІСТЬ СУДДІ - найважливіший принцип судоустрою, відповідно до якого повноваження судді можуть бути припинені або припинені не інакше як в порядку і по основах, встановлених федеральним законом. Н.с. є гарантією його незалежності, міцності і стабільностей судової системи. Як правило, повноваження судді не обмежуються певним терміном. Виключення складають уперше призначені на посаду судді районних (міських) народних судів, судді військових гарнізонів (армій, флотилій, з'єднань), термін повноважень яких обмежується трьома роками. Н.с. передбачає, що припинення повноважень судді можливе тільки по основах, визначених.
У вступі курсової "Завдаток у римському приватному праві" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЛИТВА (Литовська Республіка) - держава на побережжі Балтійського моря. У XIII в. створене Велике князівство литовське, в 1569 р. - Польсько-Литовська держава. З 1795 р. велика частина Литви увійшла до складу Росії. Після німецької окупації 1915 року 16 лютого 1918 р. проголошено "незалежна" литовська держава під суверенітетом Німеччини, а 11 листопада 1918 р. країна отримала повну незалежність. З грудня 1918 по серпень 1919 р. існувала радянська влада і в країні знаходилися частині Червоній Армії. У липні 1920 р. уряд РСФСР визнав незалежність Литви. За литовсько-радянським договором від 10 жовтня 1939 р. в країні.

Запобігання радіоактивному забрудненню навколишнього середовища судами і інакшими плавсредствами з ядерними установками і радіаційними джерелами - встановлена названим Законом система вимог, відповідно до яких при проведенні ремонтних робіт на вказаних судах і плавсредствах, а також після зупинки ядерних установок і радіаційних джерел і до виведення з експлуатації повинні бути передбачені заходи по запобіганню радіоактивному забрудненню вод; у разі витоку радіоактивних речовин зверх встановлених меж з судів і інакших плавсредств з ядерними установками і радіаційними джерелами капітани або керівники команд цих судів і плавсредств зобов'язані вжити заходів, що все залежать від них для припинення або для обмеження витоку радіоактивних. РОБОТА В НІЧНИЙ ЧАС - нічним вважається час з 10 часів вечора до 6 часів ранку (ч.4 ст. 48 КЗоТ). При роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на 1 годину. Це правило не розповсюджується на працівників, для яких вже передбачене скорочення робочого часу. При цьому нічною вважається зміна, в якій більше за половину її тривалості доводиться на нічний час. Тривалість нічної роботи може зрівнюватися з денною в тих випадках, коли це необхідне за умовами виробництва, зокрема в безперервних виробництвах, а також на змінних роботах при 6-денному робочому тижні з 1 вихідним днем (ч.2 ст. 48 КЗоТ).
Список літератури курсової "Завдаток у римському приватному праві" - більше 20 джерел. Я - Німий.: Ich. - Франц.: moi. - Англ.: ego. - Ісп.: уо. - Італ.: io. - Португ.: ego * Інстанція, яку Фрейд в своїй другій теорії психічного апарату відрізняє від Воно і від Сверх-Я. З точки зору топики, Я залежить як від вимог Воно, так і від імперативів Сверх-Я і запитів реальності. Хоч Я і виступає посередником, що захищає інтереси особистості загалом, його самостійність лише відносна. З точки зору динаміки, Я являє собою передусім захисний полюс в невротичному конфлікті. У відповідь на неприємний афект (сигнал тривоги) Я приводить в дію ряд захисних механізмів. З точки зору економіки, Я. ПРЕДСТАРЧЕСКИЕ (ИНВОЛЮЦИОННИЕ) ПСИХОЗИ - розвиваються у віці 45-65 років. Психічні хвороби пізнього віку діляться на инволюционні функціональні (оборотні) психози, не ведучі до розвитку недоумства, і старечі органічні психози, виникаючі на фоні деструктивного процесу в головному мозку і що супроводяться розвитком грубих порушень інтелекту. Виділяють декілька форм инволюционних психозів. Частіше за все зустрічаються инволюционная (пресенильная) меланхолія і инволюционний параноид. Інволюционная (пресенильная) меланхолія виявляється затяжним тривожно-депресивним синдромом, відмічається частіше у жінок у віці 50-65 років. Характерні.

СИНЕРГЕТИКА - (від греч. synergos - спільно діючий) - термін німий. фізика Германа Хакена (1971) для нової науки, що має принципово міждисциплінарний характер. С. досліджує кооперативні явища в нелінійних, нерівновагий, нестаціонарних відкритих системах. Ці дослідження пов'язані з вивченням процесів самоорганизации в складних динамічних системах. При цьому самоорганизация представляється як емерджентное (раптово виникаюче) властивість системи. Об'єктом дослідження С. є істотно нелінійні системи, до яких відноситься переважна більшість реальних систем (в т. ч. системи, що вивчаються психологією). При.
Посилання в тексті роботи "Завдаток у римському приватному праві" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ИНТЕРАКЦИОННАЯ ПСИХОТЕРАПІЯ - Метод розроблений Хайгл-Еверс і Хайглом (Heigl-Evers А., Heigl F. S.) і являє собою самостійний варіант групової психоаналитической психотерапії. Модель И. п. займає власну "нішу" в психотерапевтичних структурах, відмінну як від коммуникативно-активуючих підходів, заснованих переважно на поведенческих і психодраматических прийомах, так і від класичних психоаналитических підходів, де технічна сторона втручання психотерапевта і робота над перенесенням виглядають абсолютно інакше. Метод цікавий також і тим, що являє собою одну з небагато систематично розроблених спроб психотерапії. Ференци (FERENCZI) Шандор - (7.7.1873, Мішкольц, Угорщина - 22.5.1933, Будапешт) - угорський психіатр і психоаналітик, один з славнозвісних учнів і послідовників З.Фрейда. Біографія. Народився в багатодітній сім'ї власника великої книгарні, дитинство провів у веселій і невимушеній обстановці, де панували література, мистецтво і музика. Закінчив місцеву гімназію, потім навчався з 1890 р. по 1894 р. медицині в Венськом університеті (доктор медицини, 1896), де зацікавився психологією і експериментами з гіпнозом. Після отримання медичної міри початків свою практику як лікар-невропатолог в австро-угорській армії. Через рік приступив до. ПРОГРАННЯ - (ACTING IN) Вираження за допомогою дії (але не за допомогою мови) спогаду, установки або конфлікту в процесі психоаналізу або інших форм лікування, що базується на вербализации. Згідно з суворим визначенням, відігравання виникає в психоаналитической ситуації або як реакція на неї, причому той, що аналізується не усвідомлює, що уникає чого-небудь. Наприклад, можливо зухвала поведінка по відношенню до аналітика без спогадів про аналогічні почуття і установки відносно батьківського авторитету. Такий тип поведінки іноді означається як "відігравання при перенесенні. Почуття до аналітика.

СТРІЛОЧНА ІНДИКАЦІЯ - одна з основних (поряд зі знаковою і графічною) форм зорової індикації. На лічення свідчень великий вплив надають окремі елементи стрілочного приладу: шкали, стрілки, відмітки. Точність і швидкість лічення свідчень з шкали приладу залежать від її вигляду, форми і розміру, відстані спостереження, інтервалу між відмітками. При коротких експозиціях (менше за 0,5 з) точніше прочитуються свідчення приладу з жвавою шкалою і нерухомою стрілкою. При збільшенні часу експозиції переважніше зворотне співвідношення шкали і стрілки. На якість відліків впливає і форма шкали. Кращі результати дає кругла шкала, за. СЕПИР - (Sapir) Едвард (1884-1939) -американський антрополог, лінгвіст і психолингвист. Автор теорії лінгвістичної відносності. Народився в Німеччині, з якої сім'я емігрувала в 1889 р. в США. Освіту отримав в Колумбійськом (бакалавр гуманітарних наук, 1904; магістр, 1905) і Пенсильванськом (1908-1909; д-р, 1909) ун-тах. Працював науковим асистентом антропології в Каліфорнійськом ун-ті Берклі (1907- 1908). З 1909 по 1910 р. викладав антропологію в Пенсильванськом ун-ті. З 1910 по 1925 р. керував відділом антропології Канадської геологічної інспекції при Національному музеї в Оттаві. З 1925 по 1931 р. З. ДЬЯЧЕНКО Ольга - Михайлівна (1948-1998) - російський психолог, фахівець в області вікової і педагогічної психології. Д-р психологічних наук (1990), чл.-кор. РАО (1992). Зав. лабораторією Психології здібностей і творчості Дослідницького центра сім'ї і дитинства (З 1997 р. - Інститут дошкільного утворення і сімейного виховання) РАО (1992-1998). Лауреат Державної премії РФ (1998) за участь і керівництво програмою Розвиток. Закінчила факт психології МГУ ім. М.В. Ломоносова (1967-1971) і з цього часу працювала в Інституті дошкільного виховання АПН СРСР в лабораторії психології здібностей. У 1975 р. під керівництвом. САМОПІЗНАННЯ - так само, як самооцінка і самосвідомість, має важливі відмінності від интроспекции: 1) ці процеси куди складніше і триваліше, ніж звичайні акти интроспекции; в них входять дані самонаблюдения, але лише як первинний матеріал, що накопичується і що піддається обробці; 2) зведення про себе чоловік отримує не тільки (часто - і не стільки) від самонаблюдения, але і від зовнішніх джерел - об'єктивних результатів своїх дій, відношення інших людей і пр. Самопізнання - пізнання себе - одна з самих складних і самих суб'єктивно важливих задач. Її складність викликана багатьма причинами: 1).