Завдаток як спосіб забезпечення зобов'язань

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження завдатку як способу забезпечення зобов'язань ... 5
1.1. Розвиток інституту забезпечення виконання зобов'язань у цивільному законодавстві ... 5
1.2. Поняття та значення способів забезпечення виконання зобов'язань ... 12
1.3. Поняття завдатку ... 15
Розділ 2. Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов'язань ... 18
2.1. Характеристика та ознаки завдатку як способу забезпечення виконання зобов'язань ... 18
2.2. Правові наслідки порушення або припинення зобов'язання, забезпеченого завдатком ... 23
Розділ 3. Спільні та відмінні риси завдатку та авансу ... 27
Висновки ... 31
Література ... 35
Додаток ... 38

Для придбання курсової роботи "Завдаток як спосіб забезпечення зобов'язань" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Завдаток як спосіб забезпечення зобов'язань"

Курсова робота "Завдаток як спосіб забезпечення зобов'язань" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Завдаток як спосіб забезпечення зобов'язань", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Завдаток як спосіб забезпечення зобов'язань" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Завдаток як спосіб забезпечення зобов'язань" і призначений виключно для пошукових систем.

Активні методи навчання - (амо) - методи, що дозволяють активізувати учбовий процес, спонукати того, що навчається до творчої участі в ньому. Задачею амо є забезпечення розвитку і саморазвития особистості виявлення його індивідуальних особливостей, що навчається на основі і здібностей, причому особливе місце займає розвиток теоретичного мислення, який передбачає розуміння внутрішніх протиріч моделей, що вивчаються. Амо дозволяють розвивати мислення що навчаються; сприяють їх залученню в розв'язання проблем, максимально наближених до професійних; не тільки розширюють і заглиблюють професійні знання, але одночасно. СУД ПРИСЯЖНИХ - суд, той, що розбирає і що дозволяє карні, а в деяких країнах і цивільні справи з участю присяжних засідателів. С.п. - така організація судового розгляду справ, при якій суд чітко поділяється на дві частини: одну складають судді-професіонали, а іншу - непрофесіонал (присяжні). При розгляді карних справ перші наділені правом вирішувати питання права (питання, що вимагають юридичних пізнань), в тому числі про юридичну кваліфікацію скоєного підсудним і мірі покарання, а другі - питання факту (про встановлення або невстановлення винності підсудного в здійсненні злочину). При розгляді цивільних справ присяжні. МИТНІ КОНВЕНЦІЇ - междугосударственні угоди (як правило, двосторонні, рідше багатосторонні) про встановлення більш пільгових митних зборів на імпортні товари, що відбуваються з держав-учасників, в порівнянні зі ставками обкладення товарів третіх країн по загальному (генеральному або автономному) митному тарифу. Предметом Т. до. можуть бути також угоди про спрощення митної формальності, процедур огляду вантажів, про надання допомоги в боротьбі з контрабандою і т. п. Дотримання "принципу взаємності" в договорах між капіталістичними країнами не йде далі формальних формулювань і офіційних запевнень об. ПРЕЗИДЕНТ ДЕРЖАВИ - в державах з республіканською формою правління (див. Республіка) єдино особистий орган державної влади П.г. є вищою посадовою особою держави. Часто - верховним головнокомандуючим збройними силами держави. Статус П.г. зумовлений його призначенням. У світовій практиці існують наступні варіанти П.г.: а) розділ виконавчої влади; б)П.г. - глава держави: в) глава держави і розділ виконавчої влади; г) глава держави, розділ виконавчої влади і глава уряду. Як розділ виконавчої влади П.г. включається в систему органів виконавчої влади, він - вища ланка даної системи. Як глава держави П.г. стоїть.
Кожна вагома структурна частина курсової "Завдаток як спосіб забезпечення зобов'язань" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Спрямованість особистості осуджених - В юридико-психологічній літературі спрямованість особистості нерідко розглядається як основа психології злочинця (осудженого) (Г.М. Міньковський, Г.Г. Бочкарева). Г.Г. Бочкарева розробила типологію неповнолітніх злочинців (вихованців) по особливостях мотивационно-потребностной сфери їх, виділивши, нестійких злочинців, що розкаюються. В.Г. Деєв (1978), засновуючись на уявленні, що спрямованість має генерализованную подструктуру (потяга, бажання, інтереси, прагнення, ідеали, світогляд, переконання, що визначають морально-етичні якості особистості), подструктуру відносин (змістовна сторона. РОЗБІЙ - напад з метою заволодіння чужим майном, сполучене з насиллям або загрозою застосування насилля. Р. є одним із злочинів проти особистої власності громадян (див.), а також являє собою форму розкрадання соціалістичної власності (див.). Рішуча боротьба з випадками Р., яку здійснюють органи соціалістичного правосуддя, направлена на повне викорінювання цих небезпечних злочинів. Об'ектом Р. є не тільки майно, але і особистість потерпілого. Р. відрізняється від крадіжки (див.) насильним способом викрадення майна. Викрадення майна при Р. може бути довершене шляхом застосування до потерпілого. Психологічна робота в органах і військах прикордонної служби - Є складовою частиною морально-психологічного забезпечення службово-бойової діяльності органів і військ ФПС Росії. Являє собою комплекс інформаційно-діагностичних, аналитико-прогностических, супровідних і реабілітаційних заходів, що проводяться органами військового управління в інтересах формування і підтримки психологічної стійкості особистого складу. Її задачі: 1) повне і своєчасне визначення відповідності психологічних можливостей особистого складу вимогам службово-бойової діяльності; ефективна і раціональна взаємодія командирів і начальників з підлеглими по оптимізації їх особового потенціалу в рішенні.
У вступі курсової "Завдаток як спосіб забезпечення зобов'язань" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЗАБОРОНЕНІ КОШТИ ВІЙНИ - кошти, застосування яких недопустиме по міжнародному праву, розглядаються як військовий злочин або злочин проти людяності і спричиняють юридичну відповідальність. Стаття 35 Додаткового протоколу 11977 р. до Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 р. обмежує методи і кошти ведіння війни. Забороняється застосовувати зброю, снаряди, речовини і методи ведіння військових дій, здатні заподіяти зайві пошкодження або страждання, а також методи і кошти, які мають на своєю меті заподіяти або, як можна чекати, заподіють обширний, довготривалий і серйозний збиток природному середовищу.

Нова політична структура - в Японії почала формуватися в 1940 р. з приходом на пост прем'єр-міністра принца Коное і включала в себе Асоціацію допомоги трону (АПТ), Політичну асоціацію допомоги трону (з 1942 р.), куди входили парламентарії і інакші політичні діячі, жіночі організації, а на місцях - сусідські общини, відроджені в цей час. Кожна така община об'єднувала 10-12 сімей, керівник якої підбирався за принципом благонадійності. Сусідські общини об'єднувалися в "асоціації вулиць" або селища, керували ними місцеві органи АПТ. Кожний член общини повинен був стежити за поведінкою своїх сусідів і одна община. РОБОТИ ЗЕМЛЯНІ - роботи, пов'язані з розробкою земляної маси в траншеях, котлованах і т. п. При виконанні цих робіт необхідно дотримувати наступні правила безпеки: траншеї, котловани на вулицях, в місцях руху людей і транспорту повинні бути ограждени, позначені попереджувальними написами і знаками, а в нічний час - сигнальними вогнями. Містки повинні бути шириною 0,8 м (при односторонньому русі) і 1,5 м - при двосторонньому і освітлюватися в нічний час. висота поручнів - 1,2 м; повинна бути встановлена бортова дошка. укоси і брівки виїмок повинні бути обчищені від каменів, а взимку від комьев мерзлої землі. При.
Список літератури курсової "Завдаток як спосіб забезпечення зобов'язань" - більше 20 джерел. НЕВРОЗИ - До неврозів відносять групу захворювань, в основі яких лежать тимчасові функціональні порушення нервової системи, зумовлені перенапруженням основних нервових процесів (збудження, гальмування) і їх рухливості і виникаючі під впливом гострих або тривалих психотравмирующих чинників. Перенапруження дратівливого процесу виникає у разах впливу на нервову систему понадміру сильних подразників, що приводить нервові клітки в стан замежного гальмування. Перенапруження гальмівного процесу може наступити під впливом великої тривалості гальмування, а також у випадках важкої дифференцировки. ПСИХОПАТІЯ - Аномалія особистості, що характеризується дисгармоничностью її психічного складу. Основні критерії виділення П.: 1. Вираженість патологічних властивостей особистості до міри порушення адаптації; 2. Тотальність психопатических особливостей, що визначають весь психічний вигляд індивіда; 3. Їх відносна стабільність, мала оборотність [Ганнушкин П.Б., 1933; Кербиков О.В., 1961]. Нарівні з природженими, ядерними, виділяють П. придбані, нажиті (див. Кербикова-Фелинской генетична систематика психопатій). Ізучая П. не тільки в статиці, але і в динаміці, П.Б. Ганнушкин нарівні з конституциональним.

Еволюційна детерминация поведінки - [лати. evolutio - розвиток, розгортання; determinare - обмежувати, визначати] - обумовленість поведінки організму або групи організмів загальними закономірностями розвитку світу і конкретними геоисторическими умовами життєдіяльності попередніх поколінь. Основні принципи Е. д. п. - історизму (залежність еволюційних перетворень від задач життєдіяльності), мінливості (розширення кола соорганизации з іншими системами, кожна з яких має свою історію), спадковості (спадкоємність еволюційних перетворень, при якій особливості більш ранніх освіт впливають на особливості більш пізніх), безповоротності.
Посилання в тексті роботи "Завдаток як спосіб забезпечення зобов'язань" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ХУДОЖНІ УЯВЛЕННЯ - (англ. artistic representations) - (в широкому значенні) всякі ідеї людей про суть і призначення мистецтва, більш загального змісту, ніж інтерпретація і оцінка конкретних творів. X. п. потрібно відрізняти від естетичних уявлень, які пов'язані з оцінкою будь-яких об'єктів і явищ дійсності по законах краси. По відношенню до окремих видів художньої діяльності вживаються терміни: загальні уявлення про зображальне мистецтво, загальні музичні уявлення, загальні літературні уявлення і т. п. Основою для їх об'єднання в один термін є наявність історично і культурно зумовленої логіки інтегрування. Фізіологічні потреби - (physiological needs) Люди і інш. складних ссавців мають всього неск. необхідних для життя Ф. п. - у воді, їжі, кисні і, що залишається спірним, у сні. Нижче ми зосередимося на розгляді потреби у воді і їжі. Спрага. Навіть худі люди можуть прожити від 4 до 6 тижнів без їжі, але помруть від обезводнення через 4-5 днів. Середній дорослий чол. втрачає кожні доби біля 21 кварти (майже 20 л) води. Велика частина цих "обов'язкових" втрат води (біля 11 кварт, або понад 10 л) відбувається у вигляді сечі як складова частина складного процесу, завдяки до-рому організм звільняється від токсичних відходів. Фізіологічні механізми стресу - Допустимо, сталася сварка або якась неприємна подія: людина збуджена, не може знайти собі місця, його гризе образа, досада через те, що не зумів себе правильно повісті, не знайшов слів. Він і радий би відвернутися від цих думок, але знов і знов перед очима встають сцени що трапився; і знову накочує хвиля образи, обурення. Можна виділити три фізіологічних механізми подібного стресу. По-перше, в корі головного мозку сформувалося інтенсивне стійке вогнище збудження, так звана домінанта, яка підпорядковує собі всю діяльність організму, всі вчинки і помисли людини. Значить, для заспокоєння треба.

ВЕКСЛЕР - (Wechsler) Давид (1896-1981) - американський психолог румунського походження, психодиагност і психіатр. Фахівець в області клінічної психології, психології розвитку, методів оцінки і вимірювання, військової психології, педагогічної психології. Автор широко відомих тестів дослідження інтелекту. У шестирічному віці В. з сім'єю емігрував в США, де закінчив коледж (Нью-Йорк, 1916) і Колумбійський університет (магістр, 1917; лікар, 1925). Над магістерської дис, присвяченої ретенции в психозі Корсакова, і докт. дис. працював під керівництвом Р.С. Вудвортса. Чекаючи призову в армію, попав у. ПАРАМЕТРИТ - запалення параметрия (околоматочной клітковини). Виникає внаслідок проникнення в параметрий (звичайно по лімфатичних шляхах) кишкової палички, стрептококів, стафилококков і інших мікроорганізмів. Частіше розвивається повторно як ускладнення після родів або аборту (особливо кримінального). Може виникати також після різних внутриматочних маніпуляцій і операцій на внутрішніх статевих органах, при запальних захворюваннях маткових труб і яєчників, парапроктите, апендициті. У залежності від локалізації запального процесу розрізнюють передню, задню і бічну параметрит. При передньому параметрите здивовується. Амбівалентность (почуттів) - (від лати. ambo "обидва" і valeo "маю сили") - випробування протилежних або змішаних почуттів до кому-л. або чему-л., особливо любові і ненависті; схильність до постійної зміни почуттів або відношення до кого-, чему-л.; неузгодженість, суперечність декількох почуттів, що одночасно випробовуються до якогось об'єкта. Ср. вираження Від любові до ненависті один крок. Можлива реакція - здивування, роздратування, недовір'я, амбивалентность може бути помилково прийнята за легковажність і взбалмошность. Я зненавидітиму її так само сильно, як раніше любив... Тут-то я і виявлю всю. ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА - Мала цільова група, відносно нечисленна спільність пацієнтів, що знаходяться між собою в безпосередньому особистому спілкуванні і взаємодії, створена для досягнення певної психотерапевтичної мети. На практиці число членів Можливо створення малих (до 10 чоловік), середніх (від 11 до 20 чоловік) і великих (від 21 до 30 чоловік). Классичеська П. м. знаходиться на межі малій і середній і нараховує звичайно від 8 до 12 учасників. Классифікация П. м. частіше за все засновується на критерії складу. При цьому враховується не тільки (і не стільки) чисельний склад, скільки принцип.